Przypominamy, że 31 października br. upływa termin przekazania ankiety na potrzeby szóstej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VIAKPOŚK) Wszystkie aglomeracje mają obowiązek uzupełnienia i przesłania ankiety, nawet jeśli są już zgodne z dyrektywą 91/271/EWG i nie planują nowych inwestycji.

 Wypełnioną ankietę należy przekazać w wersji papierowej, a jej edytowalną wersję elektroniczną drogą mailową do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zapisy VI AKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego jest tak ważne i istotne.

 

m1Fot. Wody Polskie