Wody Polskie aktywnie przeciwdziałają zagrożeniu powodziowemu w województwie lubuskim. Nowa inwestycja zakłada rozbudowę dwóch nadodrzańskich odcinków wałów w rejonie Nowej Soli i Krosna Odrzańskiego. Wzmocnione zostaną też obwałowania Czarnej Strugi, lewego dopływu Odry. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy okolicznych terenów będą lepiej chronieni przed niszczącym działaniem wody.

Umowę z zagranicznym inwestorem podpisano 20 września w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dwa kontrakty opiewają na sumę prawie 250 mln złotych. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie RZGW Wrocław:

http://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/609-kilkadziesiat-tysiecy-mieszkancow-wojewodztwa-lubuskiego-bedzie-lepiej-chronionych-przed-powodzia

 NowaSolCzarnaStruga1

Czarna Struga w okolicach Nowej Soli. Fot. Jerzy Malicki/Wody Polskie