800 osób uczestniczyło w trwającym w Opolu II Kongresie Żeglugi Śródlądowej. Zorganizowane przez Opolski Urząd Wojewódzki wydarzenie, którego Wody Polskie są partnerem merytorycznym, w tym roku odbył się pod hasłem „W stronę korzyści”.

Premier Mateusz Morawiecki skierował do uczestników kongresu list, w którym pogratulował organizatorom podjęcia ważnego dla rozwoju polskiej gospodarki tematu żeglugi śródlądowej. „Kongres to największa debata o polskich rzekach” – powiedział podczas inauguracji spotkania Wojewoda Opolski. Adrian Czubak dodał, że rozwój żeglugi śródlądowej oznacza rozwój samorządów, biznesu i turystyki. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk otwierając kongres powiedział, że celem tego spotkania jest przede wszystkim rozmowa o inwestycjach, nie tylko planowanych, ale też już realizowanych.

Kongres rozpoczął się od podpisania umowy między Wodami Polskimi a DHV Hydroprojekt na wykonanie projektu kolejnego stopnia wodnego na Odrze – Ścinawa. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca powiedział po uroczystym zawarciu umowy, że Wody Polskie jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodorkę wodną będą sukcesywnie dążyły do zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Opolski kongres to 12 paneli dyskusyjnych m.in. o atutach i ograniczeniach śródlądowej żeglugi pasażerskiej, racjonalnej gospodarce wodnej, zagospodarowaniu rzek w miastach, czy rozwoju kompetencji zawodowych w żegludze śródlądowej.

II Kongres Żeglugi w Opolu

fot. Wody Polskie. Podpisanie umowy na opracowanie projektu Stopnia Wodnego Ścinawa