Do Wisły w Warszawie trafia 3000 litrów ścieków na sekundę. To wyniki poważnej awarii miejskiego systemu przesyłania ścieków do oczyszczalni Czajka. Wody Polskie wspierają akcję minimalizowania skutków tego wycieku. Apelujemy do mieszkańców nadwiślańskich miejscowości na północ od Warszawy o zachowanie ostrożności.

Obecnie 1,2 % przepływu Wisły na północ od Warszawy stanowią ścieki. Pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska we współpracy z Wodami Polskimi instalują punkty kontroli jakości wody na odcinku od Warszawy do Gdańska. Poza tym pracownicy Wód Polskich inwentaryzują zastoiska wód i straorzecza, w których koncentracja ścieków może być szczególnie groźna. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega wszystkich użytkowników wody w Wiśle, kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt, czy też do nawadniania upraw o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody.

Według Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB i Centrum Operacyjnego Wód Polskich, licząc od momentu zrzutu, ścieki dotrą:

  • do Płocka po 84 godz.

  • do Włocławka po 125 godz.

  • do Torunia po 142 godz.

  • do Tczewa po 224 godz.

Wody Polskie razem z innymi służbami na bieżąco monitorują sytuację. Będziemy informowali o rozwoju zdarzeń.

fot. Ian Keefe/Unsplash