W pierwszej połowie lipca nasze gospodarstwo rozpoczęło poszukiwanie firm, które zajmą się pracami na zbiorniku Topola na Nysie Kłodzkiej oraz na zbiorniku Słup na rzece Nysa Szalona. Oba zbiorniki wodne są zlokalizowane w województwie dolnośląskim.

ZBIORNIK TOPOLA

Wykonawca będzie odpowiedzialny za remont konstrukcji awaryjnego przelewu powierzchniowego obiektu, który służy ochronie przeciwpowodziowej i produkcji zielonej energii. Przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez Wody Polskie jest zadanie pod nazwą "Naprawa konstrukcji awaryjnego przelewu powierzchniowego zbiornika wodnego Topola, zlokalizowanego na rz. Nysie Kłodzkiej". Wykonawca będzie musiał przeprowadzić wszystkie prace do 30 września 2020 roku. W ramach robót do wykonania będzie między innymi remont: progu przelewu, części odpływowej, zasuw, klap soczewkowych, ubezpieczenia skarpy odwodnej korpusu zapory, a także budynku socjalnego. Gwarancja na realizację zamówienia nie może być krótsza niż 36-48 miesięcy.

Zbiornik wodny Topola na Nysie Kłodzkiej zlokalizowany jest na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim. Znajduje się w dolinie rzeki powyżej Paczkowa, między miejscowościami Pomianów Górny, Błotnica i swym zasięgiem zalewu sięga aż do miejscowości Topola.

Zapora zamyka zlewnię o powierzchni 2139 km2. Pojemność zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia to niemal 22 mln m3. W skład obiektu wchodzą jeszcze: zapora ziemna czołowa, trzyprzęsłowa klapowa budowla zrzutowa z mostem, kanał odpływowy, elektrownia wodna, przepławka dla ryb, przelew powierzchniowy.

Zbiornik wodny Topola, łącznie ze zlokalizowanym bezpośrednio poniżej zbiornikiem Kozielno, a także zbiornikami Otmuchów i Nysa, tworzy zespół zbiorników wielozadaniowych, wchodzących w skład kaskadowego systemu bezpośredniej ochrony przed powodzią kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców doliny Nysy Kłodzkiej.

ZBIORNIK SŁUP

Przelew powierzchniowy, bystrotok i most nad przelewem - te trzy główne elementy zbiornika retencyjnego Słup przejdą gruntowny remont. To jednak nie wszystko. Wykonawca prac, którego Wody Polskie właśnie rozpoczęły poszukiwania, będzie odpowiedzialny również za renowację skarp, rowów, schodów, kładki, ekranu czy falochronu. Całość sprawi, że zbiornik zlokalizowany na rzece Nysa Szalona w województwie dolnośląskim zapewni lokalnym mieszkańcom jeszcze większą ochronę i bezpieczeństwo na wypadek zagrożenia powodziowego, a utrzymywana w nim przez kolejne lata stała retencja pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne w całym regionie.

- Przedmiotem zamówienia ogłoszonego w pierwszej połowie lipca przez PGW Wody Polskie jest zadanie pod nazwą „Remont przelewu powierzchniowego, bystrotoku i mostu nad przelewem zbiornika retencyjnego Słup”. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie remontu istniejących obiektów i urządzeń, wchodzących w funkcjonalną całość zbiornika retencyjnego Słup zlokalizowanego na rzece Nysa Szalona w gminie Męcinka, w powiecie jaworskim, w województwie dolnośląskim - informuje Anna Tarka, rzeczniczka prasowa PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.

Akwen powstawał w latach 1974-78 poprzez przegrodzenie koryta Nysy Szalonej zaporą betonowo-ziemną, która ma wysokość 21 metrów i długość 940 metrów. Zbiornik, posiadający dwa upusty - czynny oraz awaryjny, może zgromadzić około 40 milionów metrów sześciennych wody i na co dzień pełni funkcję retencyjną oraz przeciwpowodziową.

Termin składania ofert na remont zbiornika upływa 2 sierpnia 2019 roku. Firma, która zostanie wyłoniona w postępowaniu przetargowym, będzie zobowiązana do wykonania zamówienia do 30 listopada 2022 roku. Wody Polskie oczekują również udzielenia co najmniej 3 lat gwarancji na zrealizowane roboty. Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie:

  • robót obejmujących przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
  • robót remontowych i renowacyjnych (bystrze, przelew, ponur, skarpy poniżej poszuru, rowy podskarpowe odwadniające, schody na terenie obiektu, kładka nad bystrotokiem, płyty ekranu i falochron, budynek magazynowo – warsztatowy, wyloty ze spustów dennych i elektrowni, skarpy kanału odprowadzającego ze spustów dennych i elektrowni, stalowe elementy komunikacji, studzienki drenażowe na skarpie odpowietrznej zapory, zadaszenie naprzeciw stacji transformatorów, wyposażenia mechaniczne spustów dennych, zrzutu alimentacyjnego, przelewów powierzchniowych i inne),
  • wymiany nawierzchni drogowej,
  • układania chodników i asfaltowania,
  • robót w zakresie instalacji elektrycznych,
  • modernizacji systemu aparatury i sprzętu sterującego, naprawy usterek.


Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu