„Wody Polskie zrewitalizują zbiornik rzeszowski, który przede wszystkim będzie pełnił funkcję retencyjną, a także będzie służył mieszkańcom Rzeszowa jako obiekt rekreacyjny” – powiedział Przemysław Daca  – Prezes PGW Wody Polskie, który był obecny podczas podpisania umowy z wykonawcą.

Dokumenty zostały podpisane 22 lipca przez Małgorzatę Wajdę – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i konsorcjum firm EFB Partner Jerzy Kruczyński z Serocka oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. z Warszawy. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót polegających na odtworzeniu pojemności zbiornika przystopniowego na rzece Wisłok w Rzeszowie. Koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 49 mln zł. Zakończenie prac jest planowane na 2022 rok. 

DSC01553 1

Prezes PGW WP Przemysław Daca oraz Małgorzata Wajda Dyrektor RZGW w Rzeszowie podczas briefingu prasowego. Fot. Wody Polskie