W bardzo dobrym tempie przebiega remont suchego zbiornika przeciwpowodziowego Kaczorów. Inwestycja Wód Polskich na Kaczawie w województwie dolnośląskim zostanie zakończona na przełomie 2019 i 2020 roku. O niemal rok szybciej niż pierwotnie zakładano. W efekcie zabezpieczeni przed powodzią oraz skutkami suszy będą mieszkańcy kilkunastu miejscowości położonych w kotlinie rzeki Kaczawy, ponieważ zbiornik będzie w stanie zgromadzić nawet milion metrów sześciennych wody.

Suchy Zbiornik Kaczorów został wybudowany w latach 1929–1930 w przewężeniu doliny rzeki Kaczawy. Zapora ziemna czołowa zbiornika ma konstrukcję trapezową o długości niemal 175 metrów a szerokość korony to około 4 metry. W najwyższym punkcie obiekt ma prawie 15 metrów. Zbiornik podczas ewentualnego wezbrania może zgromadzić nawet milion metrów sześciennych wody, a powierzchnia zalewu wyniesie ponad 23 hektary.

W połowie 2018 roku PGW Wody Polskie podpisały umowę z firmą ETP S.A. z Katowic. Koszt prac szacowany jest na około 15 milionów złotych. Cały ekran zapory zostanie w czasie prac modernizacyjnych wzmocniony zbrojoną płytą betonową i wzbogacony o granitowe okładziny kamienne, podobnie stanie się z całkowicie nową konstrukcją wieży przelewu. Obecnie realizowane są również roboty budowlane polegające na zbrojeniu płyty betonowej wlotu upustu dennego, naprawie powierzchni sklepienia sztolni wylotowej, ułożeniu kanalizacji teletechnicznej i oświetlenia na koronie zapory oraz budowie budynku gospodarczego na koronie zapory. Sam ogólnodostępny obiekt stanie się także bezpieczniejszy dla odwiedzających, ponieważ wykonane zostaną nowe zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości a te istniejące zostaną wyremontowane.

Całość prac zgodnie z podpisaną umową miała trwać do grudnia 2020 roku, jednak dzięki szybkiemu wykonywaniu poszczególnych elementów zadania, inwestycja może zostać zdaniem wykonawcy zakończona już na przełomie 2019 i 2020 roku.

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie