Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Otwocka poinformował o decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat konieczności obniżenia opłat za wodę i ścieki. Opłaty zmaleją o 12 procent.

Droższe taryfy zostały wprowadzone nielegalnie przez poprzedni zarząd Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Regulator, jakim są Wody Polskie, stwierdził nieprawidłowości i nakazał przywrócić ceny sprzedaży sprzed podwyżki. Prezydent Jarosław Margielski podziękował obecnemu na konferencji Przemysławowi Dacy Prezesowi PGW WP za zaangażowanie w wyjaśnienie sprawy opłat.

Prezes Wód Polskich stwierdził, że przykład działań poprzedniego zarządu wodociągów zasługuje na naganę. Jednocześnie na spółkę OPWiK została nałożona kara za nieprawne podwyższanie cen za wodę i ścieki. Podczas konferencji prasowej poinformowano również o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez poprzedni zarząd wodociągów miejskich. Między innymi stwierdzono zawieranie funkcyjnych umów oraz nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem. Szkody spółki oszacowano na kwotę 2 mln 600 tys. zł.

Spółka jest obecnie w złej sytuacji finansowej. Nowy zarząd OPWiK wprowadza program naprawczy. Otwockie wodociągi obsługują mieszkańców i przedsiębiorstwa z terenu gminy Otwock i Karczew.

Kwestia zawyżonych taryf była analizowana przez Wody Polskie już w październiku 2018 roku. Wówczas Prezes Przemysław Daca spotkał się osobiście z przedstawicielami władz Otwocka, aby omówić temat taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawyżało stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.

Celem działań Wód Polskich była ochrona mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami opłat wodno-kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia zawyżania taryf, PGW WP zawsze podejmuje odpowiednie działania, włączając w to wstąpienie na drogę sądową.

Wydział Komunikacji Społecznej

Przemysław Daca i Jarosław Margielski2

Przemysław Daca Prezes PGW WP (z lewej) oraz Jarosław Margielski Prezydent Otwocka. Fot. Wody Polskie