Sytuacja z 26 maja


AKTUALIZACJA Z GODZ. 21.30

Dęblin przygotowany na przyjęcie fali kulminacyjnej. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zagrożonych terenów rozstawiły m.in. szandory, czyli mobilne zapory przeciwpowodziowe. Wody Polskie nadal biorą czynny udział w akcji zabezpieczania terenów przed nadejściem fali kulminacyjnej na Wiśle.


Kliknij, by pobrać informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w Polsce z dnia 26 maja 2019 r. z godz. 19.00


AKTUALIZACJA Z GODZ. 19.30

Aktualna informacja o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej od RZGW we Wrocławiu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Aktualnie BPH IMGW wydało informację o niebezpiecznym zjawisku Nr I:17 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (stopień zagrożenia 2) dla obszaru środkowej Odry (lubuskie). W wyniku przemieszczania się wezbrania na Odrze środkowej od Nowej Soli do Słubic prognozowane są wzrosty stanów wody od strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Cigacicach, a pod koniec okresu ostrzeżenia w Nietkowie.
Odrą środkową przemieszcza się fala wezbraniowa ze spływu wody po opadach w górnej części dorzecza. W ciągu najbliższych dni stan wody Odry będzie podnosił się w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.
Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych z tendencją rosnącą poniżej wodowskazu Trestno. Stan ostrzegawczy został przekroczony w czterech przekrojach wodowskazowych:  Oława, Trestno, Ścinawa i Głogów.
Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.
Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich i wysokich oraz lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy i Baryczy. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy – na rzece Kuroch  w Odolanowie woda mieści się w korycie i nie zaobserwowano niepokojących podtopień na gruntach przyległych.
Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Trestno.
W ciągu ostatnich 12 godzin zaobserwowano niewielkie opady o charakterze lokalnym (maksymalnie do 1 mm).
W dalszym ciągu obserwuje się spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek. W górnych odcinkach obserwuje się tendencję spadkową stanów wód.
Prognozy hydrologiczne przewidują wzrosty stanów wód w dolnych odcinkach rzek w związku ze spływem wód wezbraniowych. Najnowsze prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych przewidują na terenie województwa opolskiego burze dnia 27.05.2019 r. i 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia) oraz na terenie województwa dolnośląskiego burze dnia 27.05.2019 r. oraz intensywne opady deszczu z burzami dnia 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia).

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe oraz gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji z wyjątkiem zbiorników Topola i Otmuchów, które piętrzą nieznacznie w strefie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Gospodarka wodna na zbiornikach i stopniach wodnych jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą, w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, a dyspozycje zrzutów ze zbiorników są na bieżąco do niej dostosowywane. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.
Sumaryczny odpływ ze zbiorników (Těrlicko, Žermanice, Olešná, Morávka, Šance, Kružberk, Slezská Harta) w zlewni Górnej Odry na terenie Czech na godz. 18:00 wynosi 23,04 m3/s i jest to wartość bezpieczna i uzgodniona ze stroną czeską.

2. Inne informacje

PGW WP RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje przy pomocy służb technicznych sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w naszej administracji. W przypadku wystąpienia wezbrania RZGW we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkimi, Powiatowymi oraz Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, znajdującymi się w obszarze działania RZGW, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach będących na terenie tych jednostek. Służby terenowe RZGW we Wrocławiu współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego, przepustowości urządzeń dla wód wezbraniowych. Dodatkowo informuję, że służby terenowe RZGW we Wrocławiu posiadają rozeznanie wśród lokalnych firm dysponujących sprzętem, umożliwiającym usuwanie zatorów na rzekach, na terenie działania RZGW we Wrocławiu, z którymi umowy są podpisywane doraźnie w razie wystąpienia takiej potrzeby.

3. Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

Na terenie województwa opolskiego obowiązuje jedno pogotowie powodziowe na terenie gminy Brzeg (wprowadzone dn. 25.05.2019 r.).

Informacja o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej z dnia 26.05.2019r. z godz. 19:00 od RZGW we Wrocławiu


AKTUALIZACJA Z GODZ. 17.30

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie lub zanieczyszczenie i taka żywność może być szkodliwa dla zdrowia – ostrzega Główny Inspektor Sanitarny.

Czytaj więcej: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-zwalczaniu-szkodliwych-i-intensywnych-opadow/


AKTUALIZACJA Z GODZ. 16.00

Informacja z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazuje sytuację w regionach wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) jak poniżej:

Aktualnie BPH IMGW wydało informację o niebezpiecznym zjawisku Nr I:17- wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (stopień zagrożenia 2) dla obszaru środkowej Odry (lubuskie). W wyniku przemieszczania się wezbrania na Odrze środkowej od Nowej Soli do Słubic prognozowane są wzrosty stanów wody od strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Cigacicach, a pod koniec okresu ostrzeżenia w Nietkowie.

Odrą środkową przemieszcza się fala wezbraniowa ze spływu wody po opadach w górnej części dorzecza. W ciągu najbliższych dni stan wody Odry będzie podnosił się w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych z tendencją rosnącą poniżej wodowskazu Oława. Stan ostrzegawczy został przekroczony w sześciu przekrojach wodowskazowych: Ujście Nysy Kłodzkiej, Brzeg, Oława, Trestno, Ścinawa i Głogów.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich i wysokich oraz lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy i Baryczy. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy – na rzece Kuroch w Odolanowie woda mieści się w korycie i nie zaobserwowano niepokojących podtopień na gruntach przyległych.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Oława.

W ciągu ostatnich 6 godzin zaobserwowano niewielkie opady o charakterze lokalnym (maksymalnie do 0,6 mm).

W dalszym ciągu obserwuje się spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek. W górnych odcinkach obserwuje się tendencję spadkową stanów wód.

Prognozy hydrologiczne przewidują wzrosty stanów wód w dolnych odcinkach rzek w związku ze spływem wód wezbraniowych.

Najnowsze prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych przewidują na terenie województwa opolskiego burze dnia 27.05.2019 r. i intensywne opady deszczu z burzami 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia) oraz na terenie województwa dolnośląskiego burze dnia 27.05.2019 r. oraz intensywne opady deszczu z burzami dnia 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia).

Czeskie zbiorniki w dorzeczu Odry

Suma zrzutów ze zbiorników czeskich na Odrę na godz. 15:00 wynosi 28,2 m3/s i jest to wartość bezpieczna i uzgodniona ze stroną czeską.

Przygotowano jazy do przeprowadzenia wód wezbraniowych, położono jazy: Lipki, Oława (Młynówka), Oława, Malczyce i Zwanowice (powiadomiono wykonawcę robót modernizacyjnych aby zabezpieczył plac budowy). Zamknięto bramę powodziową na Kanale Miejskim i rozigliczono jaz Psie Pole.

Informacje o sytuacji na placach budów prowadzonych inwestycji na rzece Odrze:

 • Wały cofkowe stopnia Brzeg Dolny – prace zostały wstrzymane i przystąpiono do zabezpieczenia terenu budowy;

 • Wały Słubice – obecnie wykonywane jest zabijanie ścianki szczelnej od strony odwodnej. Wał nie jest rozkopany;

 • Wał Kwiatkowice-Rogów Legnicki – wykonawcy postępują zgodnie z instrukcjami postępowania na czas prowadzenia prac remontowych;

 • Nabrzeże Michalczyka – wykonawcy postępują zgodnie z instrukcjami postępowania na czas prowadzenia prac remontowych.

Na terenie województwa opolskiego obowiązuje jedno pogotowie powodziowe na terenie gminy Brzeg (wprowadzone dn. 25.05.2019 r.).


AKTUALIZACJA Z GODZ. 14.00

Dzisiaj około godziny 12.00 w miejscowości Jamnica zaobserwowano przecieki przez prawy i lewy wał na 16-stym kilometrze rzeki Łęg.
W ciągu dwóch godzin zabezpieczono skarpy odwodnej obwałowań poprzez założenie folii i dociążenie workami z piaskiem.
Poziom wody w rzece na tym odcinku opada – służby prowadzą ciągłą obserwację wykonanych zabezpieczeń.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 13.00

Informacja z RZGW Kraków:

Zdjęcie z wizytacji przesiąków na wałach Kanału Strumień w Połańcu. Sytuacja została opanowana, woda zaczyna opadać.

img 4509

Natomiast wraz z falą wezbraniową szybko podnosi się stan wody w Dolinie Janiszowskiej, Józefowskiej i Święciechowskiej. Na bieżąco monitorujemy sytuację na Wiśle, wałach i śluzach wałowych. Na odcinku Wisły świętokrzyskiej jest ponad 177 km wałów i 30 śluz.

61165610 326153451411022 6019745305019285504 n

Dolina Janiszowska nad Wisłą

61072531 400738200527523 5181127295225561088 n

Dolina Józefowska nad Wisłą

61165240 677426429368483 6293503660018106368 n

Dolina Święciechowska nad Wisłą

60986344 295147781426719 7980158053259411456 n

Dolina Janiszowska nad Wisłą


Fotorelacja z dzisiejszej sytuacji hydrologicznej podczas pełnienia dyżuru w Nadzorze Wodnym w Kazimierzy Wielkiej.

Załączone poniżej zdjęcia zostały wykonane w dniu dzisiejszym ok. godz. 8.00 w kolejno nastepujących miejscach dotyczących okolic rzeki Nidzica:

 1. Międzywale w miejscowości Morawianki, gdzie zanotowano obniżenie poziomu wody o ok. 20 cm w stosunku do odczytu z dnia 25.05. godz. 18.00;

 2. Międzywale (prawe) wału przeciwpowodziowego w miejscowości Piotrowice, gmina Koszyce (most drogowy w ciągu D79 - Kraków - Sandomierz) - zanotowano spadek poziomu wody o ok. 40 cm (w stosunku j/w);

 3. Budowla przelewowa na zbiorniku przeciwpowodziowym w Kazimierzy Wielkiej - odczyt z łaty wodowskazowej - 4 cm (j/w).


AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.00

Ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia:

– województwo lubelskie – Wisła – od godz. 18:00 dnia 24.05.2019 do godz. 18:00 dnia 26.05.2019;
W wyniku spływu wód opadowych na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów alarmowych.

Zgodnie z wydanymi ostrzeżeniami hydrologicznymi związanymi z przemieszczaniem fali wezbraniowej na Wiśle przewiduje się wzrosty stanu wód na Wiśle, przy przekroczeniu stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Wciągu minionej doby w regionie wodnym Małej Wisły odnotowano opady do 2,4 mm (stacja Warszowice), a regionie wodnym Górnej Odry do 2,4 mm (stacja Głubczyce).

Zlewnia Przemszy: stany wysokie. Przekroczone stany ostrzegawcze.
Zlewnia Małej Wisły: Przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe.
Zlewnia Górnej Odry: stany średnie i wysokie. Przekroczone stany ostrzegawcze.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie i Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby opady atmosferyczne odnotowano jedynie na obszarze zlewni Sanu. Największe sumy opadów odnotowano na stacji Warszowice (zlewnia Pszczynki) 3,4 mm, na stacji Jarosław (zlewnia Sanu) 2,9 mm, na stacji Jędrzejówka (zlewnia Tanwi) 2,4 mm. Na pozostałym zlewni Sanu opady nie przekroczyły 2 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano stabilizację i opadanie poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i wysokich. W zlewni Wieprza wahania bądź niewielkie wzrosty poziomu wody głównie w strefie stanów średnich. Na Bugu w Dorohusku dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano jedynie lokalnie symboliczny opad deszczu do 1 mm.

W regionie wodnym Warty sytuacja jest stabilna. Stany wody układają się głównie w strefie średnich i niskich, lokalnie w wysokich, w części południowej obserwowany jest spadek stanów, na pozostałym obszarze wahania, bądź niewielki wzrost.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na rzekach układają się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich.

W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle w ciągu najbliższej doby prognozuje się na Wiśle od Zawichostu do Włocławka wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywały. W ciągu najbliższej doby kulminacja fali wezbraniowej dotrze do okolic Puław.

Zgodnie z informacją o niebezpiecznym zjawisku na Wiśle Środkowej wystąpi wzrost stanu do strefy wody wysokiej wywołany przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Lokalnie wzrosty stanu będą przekraczać 100 cm na dobę.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się stabilizację oraz miejscowe wahania w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej będzie się utrzymywało.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich. Na dopływach prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich. Na najbliższą dobę IMGW – PIB prognozuje przelotne opady deszczu, możliwe burze.

Aktualna informacja o sytuacji od RZGW we Wrocławiu:

Obserwowane jest przejście fali kulminacyjnej. Sprawdzają się wykonane dwa dni temu zabezpieczenie odcinków wału na zadaniu Wisła etap 2. 

123

212

Przed mostem kolejowym 150-cio m. odcinek w Zalesiu Gorzyckim, na którym stwierdzono dziś w nocy wysiąki i zabepieczono go workami z piaskiem


 AKTUALIZACJA Z GODZ. 11.00

Aktualna informacja o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej od RZGW we Wrocławiu:

Aktualnie nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne.

Odrą środkową przemieszcza się fala wezbraniowa ze spływu wody po opadach w górnej części dorzecza. W ciągu najbliższych dni stan wody Odry będzie podnosił się w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych z tendencją rosnącą poniżej wodowskazu Brzeg. Stan ostrzegawczy został przekroczony w sześciu przekrojach wodowskazowych: Ujście Nysy Kłodzkiej, Brzeg, Oława, Trestno, Ścinawa i Głogów.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich i wysokich oraz lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy i Baryczy. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy – na rzece Kuroch  w Odolanowie woda mieści się w korycie i nie zaobserwowano niepokojących podtopień na gruntach przyległych.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Oława.

Aktualnie nie obserwuje się opadów deszczu.

W dalszym ciągu obserwuje się spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek. W górnych odcinkach obserwuje się tendencję spadkową stanów wód. Prognozy hydrologiczne przewidują wzrosty stanów wód w dolnych odcinkach rzek w związku ze spływem wód wezbraniowych. Najnowsze prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych przewidują na terenie województwa opolskiego burze dnia 27.05.2019 r. i 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia) oraz na terenie województwa dolnośląskiego burze dnia 27.05.2019 r. oraz intensywne opady deszczu z burzami dnia 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia).

Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe oraz gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji z wyjątkiem zbiorników Topola i Otmuchów, które piętrzą nieznacznie w strefie pojemności powodziowej. Zbiorniki Pilchowice i Leśna, nie będące w administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu, również nieznacznie piętrzą w strefie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Gospodarka wodna na zbiornikach i stopniach wodnych jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą, w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, a dyspozycje zrzutów ze zbiorników są na bieżąco do niej dostosowywane. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.

Sumaryczny odpływ ze zbiorników (Těrlicko, Žermanice, Olešná, Morávka, Šance, Kružberk, Slezská Harta) w zlewni Górnej Odry na terenie Czech na godz. 10:00 wynosi 28,2 m3/s i jest to wartość bezpieczna i uzgodniona ze stroną czeską.

PGW WP RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje przy pomocy służb technicznych sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w naszej administracji. W przypadku wystąpienia wezbrania RZGW we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkimi, Powiatowymi oraz Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, znajdującymi się w obszarze działania RZGW, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach będących na terenie tych jednostek. Służby terenowe RZGW we Wrocławiu współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego, przepustowości urządzeń dla wód wezbraniowych. Dodatkowo informuję, że służby terenowe RZGW we Wrocławiu posiadają rozeznanie wśród lokalnych firm dysponujących sprzętem, umożliwiającym usuwanie zatorów na rzekach, na terenie działania RZGW we Wrocławiu, z którymi umowy są podpisywane doraźnie w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Na terenie województwa opolskiego obowiązuje jedno pogotowie powodziowe na terenie gminy Brzeg (wprowadzone dn. 25.05.2019 r.).


AKTUALIZACJA Z GODZ. 9.30

25 maja około godz. 23 zaobserwowano przesiąki przez korpus wału Wisły w miejscowości Zalesie Gorzyckie, poniżej mostu kolejowego. Jest to sekcja III realizowanej obecnie inwestycji "Wisła etap 2". Podczas powodzi w 2010 roku w tym miejscu powstała wyrwa.

Zdarzenie to zostało zgłoszone odpowiednim służbom. Podczas nocnej akcji miejsce przesiąków zostało zabezpieczone workami z piaskiem na długości ok. 150 m przez jednostki straży. Miejsce to jest stale monitorowane.

nocna akcja zabezpieczania prawego wału rzeki Wisły w Zalesiu Gorzyckim

Nocna akcja zabezpieczania prawego wału rzeki Wisły w Zalesiu Gorzyckim.

3333

Dzisiejsza sytuacja na wałach.

222222

Dzisiejsza sytuacja na wałach.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 8.45

Informacja z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu:

Aktualnie na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dotyczące przemieszczania się Odrą środkową fali wezbraniowej ze spływu wody po opadach w górnej części dorzecza. W ciągu najbliższych dni stan wody Odry będzie podnosił się w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych  z tendencją rosnącą. Stan ostrzegawczy został przekroczony w sześciu przekrojach wodowskazowych:  Ujście Nysy Kłodzkiej, Brzeg, Oława Trestno, Ścinawa i Głogów. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich i wysokich oraz lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy i Baryczy. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy – na rzece Kuroch  w Odolanowie woda mieści się w korycie i nie zaobserwowano niepokojących podtopień na gruntach przyległych.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Brzeg.

Aktualnie nie obserwuje się opadów deszczu. Obecnie obserwuje się spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek. W górnych odcinkach obserwuje się tendencję spadkową stanów wód. Prognozy hydrologiczne przewidują wzrosty stanów wód w dolnych odcinkach rzek w związku ze spływem wód wezbraniowych. Najnowsze prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych przewidują na terenie województwa opolskiego burze dnia 27.05.2019 r. i 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia) oraz na terenie województwa dolnośląskiego burze dnia 27.05.2019 r. oraz intensywne opady deszczu z burzami dnia 28.0.05.2019 r.

Czeskie zbiorniki w dorzeczu Odry

Suma zrzutów ze zbiorników czeskich na Odrę na godz. 8:00 wynosi 72,53 m3/s i jest to wartość bezpieczna i uzgodniona ze stroną czeską.

Przygotowano jazy do przeprowadzenia wód wezbraniowych, położono jazy: Lipki, Oława (Młynówka), Oława, Malczyce i Zwanowice (powiadomiono wykonawcę robót modernizacyjnych aby zabezpieczył plac budowy). Zamknięto bramę powodziową na Kanale Miejskim i rozigliczono jaz Psie Pole.

Informacje o sytuacji na placach budów prowadzonych inwestycji na rzece Odrze:

 • Wały cofkowe stopnia Brzeg Dolny – prace zostały wstrzymane i przystąpiono do zabezpieczenia terenu budowy
 • Wały Słubice – obecnie wykonywane jest zabijanie ścianki szczelnej od strony odwodnej. Wał nie jest rozkopany
 • Wał Kwiatkowice-Rogów Legnicki – wykonawcy postępują zgodnie z instrukcjami postępowania na czas prowadzenia prac remontowych
 • Nabrzeże Michalczyka – wykonawcy postępują zgodnie z instrukcjami postępowania na czas prowadzenia prac remontowych.

Na terenie województwa opolskiego w dniu 25.05.2019 r. zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Brzeg.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 4.00

Fala wezbraniowa przepływa przez Sandomierz. Wszystkie służby są w pełnej gotowości. Monitorowane są wały i śluzy wałowe. Dodatkowo zabezpieczane są miejsca newralgiczne. Czuwają zastępu PSP i OT.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 0.00

Informacja z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Najświeższa prognoza stanu wody na Wiśle:
W porównaniu z poprzednią prognozą z 25.05 godz. 18:00 UTC sytuacja jest łagodniejsza. Na Zawichoście w niedzielę o 6:00 UTC ma być 760 (wczoraj prognozowano 765), na Annopolu 660 (wczoraj prognozowano 670).
 
Wykresy prognozowanych stanów i przepływów:
Kulminacja fala wezbraniowa jest aktualnie na wodowskazie Koło. Około godz. 14 dotrze do Sandomierza. Około godz. 17 będzie w Zawichoście, około godz. 19 w Annopolu. W poniedziałek wieczorem (ok. godz. 20) dotrze do Puław, o północy z poniedziałku na wtorek będzie w Dęblinie, koło południa we wtorek w Gusinie. 

 
Sczucin Koło Sandomierz
 
Zawichost Annopol Puławy
 
Dęblin Gusin Warszawa Nadwilanówka
 
 
 
Warszawa Bulwary
 

Prognoza opracowana jest w oparciu o aktualną i prognozowaną pracę zbiorników retencyjnych otrzymywaną z Centrów Operacyjnych RZGW bądź bezpośrednio od zarządców zbiorników, a także o aktualny i prognozowany przebieg sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

 

Sytuacja z 24 maja


 

AKTUALIZACJA Z GODZ. 21.00

Informacje z RZGW w Gliwicach

KOMUNIKAT w sprawie zbiornika Wilkówka – na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajdują się specjalistyczne dwie pompy wysokiej wydajności, które podejmą pracę na wypadek wystąpienia opadów. Zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Za sprawą dokonanych analiz w oparciu o stanowisko Państwowej Służby Geologicznej oraz pomiary pizometryczne korpusu i zboczy zapory można stwierdzić, że stan obiektu stabilizuje się wraz z obniżającym się stopniowo poziomem wody. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformowało m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach oraz wójta miejscowości Wilkowice o zasadności rozważenia możliwości powrotu ewakuowanych mieszkańców do swoich domów. Obiekt w dalszym ciągu podlega szczegółowemu monitoringowi służb gliwickich Wód Polskich w systemie całodobowym.

Informacje z RZGW w Rzeszowie

Do ujścia rzeki Wisłoki zbliża się kulminacja fali powodziowej na Wiśle. Pracownicy Zarządu Zlewni Stalowa Wola i Nadzoru Wodnego Tarnobrzeg pełnią całodobowe dyżury, monitorując obwałowania dopływów Wisły.

Wobec przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle może dojść do nałożenia się fal powodziowych Wisłoki i Wisły w przekroju u ujścia Wisłoki, i może dojść do cofki Starego Brnia.
- Stany wód Wisłoki od jej źródła do miejscowości Dębica mają tendencję malejącą i utrzymują się w stanach wód wysokich. Za Dębica występują stany ostrzegawcze z tendencją malejącą. W dolnym jej biegu w okolicach Mielca występują stany alarmowe.
- Rzeka Ropa posiada tendencje malejącą na całej swej długości, poziom wód utrzymuje się w strefie stanów średnich i strefie stanów wysokich. Sytuacja stabilna.
- Jasiołka utrzymuje się w strefie stanów średnich oraz strefie stanów wysokich, występuje tendencja spadkowa, sytuacja stabilna.
- Na potoku Tuszymka Duża sytuacja ustabilizowała się.
- Na terenie powiatu mieleckiego 10 odcinków dróg jest podtopionych.

Więcej informacji o sytuacji w regionie, w tym dane o aktualnej sytuacji hydrologicznej na obszarze RZGW Rzeszów, na stronie: www.rzeszow.wody.gov.pl


AKTUALIZACJA Z GODZ. 19.00

Sytuacja hydrologiczna w województwie śląskim, podkarpackim i małopolskim stabilizuje się. Wojewoda śląski odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów cieszyńskiego i żywiecki oraz dla miasta Bielsko-Biała. Odwołano również pogotowie przeciwpowodziowe dla Krakowa. Fala wezbraniowa spowodowana obfitymi opadami na południu, przemieszcza się w głąb kraju. RCB ostrzega, że z soboty na niedzielę możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych na Wiśle oraz jej dopływach. Z tego powodu mieszkańcy kolejnych powiatów otrzymali SMS-owe alerty RCB. Aktualnie objęte są nimi powiaty: lipski, opatowski, kraśnicki oraz opolski (w lubelskim).

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie pomiędzy przekrojami wodowskazowymi Ujście Nysy i Opole. Na terenie województwa opolskiego zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Brzeg.

Sumaryczny odpływ ze zbiorników (Těrlicko, Žermanice, Olešná, Morávka, Šance, Kružberk, Slezská Harta) w zlewni Górnej Odry na terenie Czech na godz. 18:00 wynosi 75,86 m3/s i jest to wartość bezpieczna i uzgodniona ze stroną czeską.

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w administracji regionalnych zarządów gospodarki wodnej. W przypadku wystąpienia wezbrania współpracują z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego, znajdującymi się w obszarze działania poszczególnych RZGW, przekazując niezwłocznie informacje o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach, będących na terenie tych jednostek. Służby terenowe RZGW współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego, przepustowości urządzeń dla wód wezbraniowych.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 16.00

Informacje z RZGW w Gliwicach

Sytuacja hydrologiczna na obszarze działalności RZGW w Gliwicach stabilizuje się. Stany alarmowe na ciekach w granicach RZGW Gliwice są przekroczone na trzech wodowskazach w regionie wodnym Małej Wisły – z trendem malejącym. W regionie wodnym Górnej Odry nie notuje się przekroczenia stanów alarmowych.

ZBIORNIK WILKÓWKA – na miejscu w ciągłej gotowości, w celu zabezpieczenia, znajduje się specjalistyczna pompa wysokiej wydajności. Aktualnie zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Szybsze opróżnianie zbiornika mogłoby powodować utratę stateczności budowli i zjawisko sufozji. Obecnie służby gliwickich Wód Polskich prowadzą ciągły monitoring obiektu oraz pomiary poziomów w układzie pizometrycznym. Analizowana jest też stateczność zboczy przylegających do czaszy zbiornika. Szczegółowej ocenie pod kątem przemieszczeń poziomych i pionowych oraz ewentualnej utrat stateczności podlegają skarpy zbiornika. Wyniki analiz zostaną przekazane wójtowi miejscowości Wilkowice, który zgodnie z kompetencjami podejmuje decyzje o ewakuacji mieszkańców i jej odwołaniu.

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Aktualnie na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2. stopnia dotyczące przemieszczania się Odrą środkową fali wezbraniowej ze spływu wody po opadach w górnej części dorzecza. W ciągu najbliższych dni stan wody Odry będzie podnosił się w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych  z tendencją rosnącą. Stan ostrzegawczy został przekroczony w czterech przekrojach wodowskazowych:  Brzeg, Oława Trestno i Ścinawa.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stan ostrzegawczy został przekroczony w trzech przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy, Widawy i Baryczy. Stan alarmowy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewni rzeki Baryczy – na rzece Kuroch  w Odolanowie woda mieści się w korycie i nie zaobserwowano niepokojących podtopień na gruntach przyległych, natomiast na rzece Polska Woda w miejscowości Bogdaj woda wystąpiła z koryta głównego i rozlała się na przylegające do niej nieużytki.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Opole.

Aktualnie nie obserwuje się opadów deszczu. W górnych odcinkach obserwuje się tendencję spadkową stanów wód. Prognozy hydrologiczne przewidują wzrosty stanów wód w dolnych odcinkach rzek w związku ze spływem wód wezbraniowych. Najnowsze prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych przewidują jednak burze na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego w dniach 27-28 maja.

Czeskie zbiorniki w dorzeczu Odry

Suma zrzutów ze zbiorników czeskich na Odrę na godz. 15:30 wynosi 77,75 m3/s i jest to wartość bezpieczna i uzgodniona ze stroną czeską.

Przygotowano jazy do przeprowadzenia wód wezbraniowych, położono jazy: Lipki, Oława (Młynówka), Oława, Malczyce i Zwanowice (powiadomiono wykonawcę robót modernizacyjnych aby zabezpieczył plac budowy). Zamknięto bramę powodziową na Kanale Miejskim i rozigliczono jaz Psie Pole.


Nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 3. stopnia dla województwa podkarpackiego i lubelskiego. W województwie dolnośląskim obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia.

Kliknij, by pobrać informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w Polsce 25 maja 2019 r. godz. 11.00


AKTUALIZACJA Z GODZ. 15.00

Granica województwa podkarpackiego i lubelskiego: z powodu przejścia fali kulminacyjnej na Wiśle, na jej dopływie ‒ rzece Sannie, pojawiła się cofka. Jest to naturalne zjawisko, które występuje, kiedy poziom wody w rzece jest wyższy niż w jej dopływach. Na obszarze występowania cofki znajdują się naturalne rozlewiska, nie ma zagrożenia dla ludzi oraz ich mienia. W rejonie przez cały czas działają przepompownie Wód Polskich.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 13.00

Informacje z RZGW w Rzeszowie

Wczoraj zakończono zabezpieczanie odcinków prawego wału Wisły, na których od marca trwają roboty budowlane. Równocześnie, na bieżąco monitorowane są cofkowe obwałowania dopływów Wisły, w tym Łęg, Babulówka i Trześniówka. Dokonano identyfikacji miejsc, w których wały mają lokalne zaniżenia i mogą stwarzać potencjalne zagrożenie w czasie przechodzenia fali kulminacyjnej na Wiśle. W miejscach tych zapobiegawczo układane są rękawy przeciwpowodziowe oraz worki z piaskiem.

Więcej informacji o sytuacji w regionie, w tym aktualna sytuacja hydrologiczna na obszarze RZGW Rzeszów, na stronie: www.rzeszow.wody.gov.pl

rękaw na koronie wału rzeki Łęg

Rękaw na koronie wału rzeki Łęg. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.00

Na zbiorniku Wilkówka w powiecie bielskim nadal trwa kontrolowane obniżanie lustra wody. Proces odbywa się grawitacyjnie, powoduje opad 20 cm na dobę, zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami. Zbyt szybkie opróżnianie zbiornika może być niekorzystne dla jego konstrukcji. Pracownicy Wód Polskich cały czas pracują na miejscu i prowadzą pomiary zapory czołowej. Raporty w tej sprawie są przekazywane na bieżąco wójtowi gminy Wilkowice oraz służbom wojewody śląskiego. Kolejny raport w sprawie stanu technicznego zbiornika Wilkówka zostanie przedstawiony lokalnemu zespołowi zarządzania kryzysowego po godzinie 12.00. Obecnie na miejscu będą przeprowadzane badania geologiczne skarpy. Kolejny komunikat w sprawie zbiornika Wilkówka zostanie przedstawiony po godzinie 16.00. Eksperci Wód Polskich przekażą go wójtowi gminy Wilkowice, który kieruje sztabem kryzysowym i podejmie decyzje w sprawie dalszych działań.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 11.30

Na Lubelszczyźnie na Wiśle stan alarmowy będzie przekroczony o 1,3 m. Obecnie jest przekroczony o 30 cm. Na bieżąco cały czas monitorowane są dopływy Wisły, by nie zagrażała tzw. cofka.

Na Wiśle środkowej wieczorem zostaną ogłoszone stany alarmowe w Puławach.

W Annopolu odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego m.in. z udziałem Wojewody Lubelskiego - Przemysława Czarnka, prezesa Wód Polskich - Przemysława Dacy oraz wszystkich pozostałych przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zagrożonych terenów.

Wały są monitorowane na bieżąco przez straż i Nadzór Wodny Wody Polskie.

Prewencyjnie wydzielono oddziały straży pożarnej oraz oddział wojsk Brygady OT. Działania służb są na bieżąco wspierane przez pracowników Wód Polskich.

Na rzece Chodełka zabezpieczone zostały wały wsteczne. W Popowie nad Wisłą pełną mocą działa przepompownia Wód Polskich.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 9.30

Aktualnie na rzece Wiśle został ogłoszony:

 • stan alarmowy dla 18 miejscowości

 • stan ostrzegawczy dla 44 miejscowości.

Natomiast na rzece Odrze został ogłoszony:

 • stan alarmowy dla 2 miejscowości;

 • stan ostrzegawczy dla 13 miejscowości.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 8.00

Fala wezbraniowa na Wiśle z Małopolski wpływa do centralnych regionów. Stany alarmowe 3. stopnia przekroczone będą na wodoskazach w województwie podkarpackim, świetokrzyskim i lubelskim. Fala kulminacyjna przez Tarnobrzeg przepłynie w sobotę późnym wieczorem, natomiast w  Sandomierzu spodziewana jest w niedzielę. Służby monitorują na bieżąco sytuację na wałach i śluzach. Trwają prace mające na celu zabezpieczenie miejcowości Połaniec i Zawichost przed falą wezbraniową.

Dla rzeki Odry został ogłoszony 2. stopień zagrożenia.


Kliknij, by pobrać raport o sytuacji Hydrologicznej 24.05.2019 - godz. 19.00


Sytuacja z 24 maja 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 21.00

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Przed tą naradą premier odwiedził powiat stalowowolski i tarnobrzeski, gdzie służby walczyły ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Przebywał m.in. w okolicy rzeki Łęg, udał się również do Rudy w gminie Bojanów oraz do miejscowości Wrzawy, gdzie podnoszono koronę wału.

– Strażacy i wojsko pracują już trzeci dzień, by ochronić domy również tu, w województwie podkarpackim. Ludzie dostrzegają tę pomoc, ale oczywiście martwimy się cały czas, żeby udało się ocalić dobytek, zdrowie mieszkańców – powiedział premier.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart omówiła bieżącą sytuację w województwie. Przedstawiła informację na temat osób poszkodowanych, które mogą liczyć na pomoc w postaci zasiłków celowych.

W naradzie uczestniczyli też: dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda, komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW Jakub Dzik , szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie  płk Mariusz Stopa i Krzysztof Jurczak kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Krośnie.

W związku ze wzrostem stanu wód w rzekach Wisłoka, Wisłok, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz niekorzystną prognozą IMGW, Wojewoda Podkarpacki  ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów: (miast na prawach powiatu): jasielskiego, dębickiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, Tarnobrzega, krośnieńskiego, Krosna, strzyżowskiego, rzeszowskiego, Rzeszowa, stalowowolskiego.

Ponadto w jednostkach samorządu terytorialnego wprowadzono:

Alarm przeciwpowodziowy dla: powiat kolbuszowski (cały powiat), powiat dębicki (gminy: Dębica, Żyraków, Czarna), miasto Dębica, powiat mielecki (gmina Wadowice Górne), powiat stalowowolski (gmina Bojanów);

Pogotowie przeciwpowodziowe dla: powiat przeworski (gmina Przeworsk), powiat ropczycko-sędziszowski (gminy: Sędziszów Młp., Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrz.), powiat niżański, pow. jarosławski (gmina Laszki), powiat rzeszowski (m. Rzeszów).

Aktualna sytuacja hydrologiczna w województwie podkarpackim:

 • W zlewni Wisłoki następują dalsze wzrosty poziomu wody związane z opadami deszczu oraz spływem wód opadowych z poprzedniej doby. Wzrosty te mają miejsce głównie przy   przekroczonych  stanach alarmowych i ostrzegawczych od Jasła przez Mielec  do ujścia do Wisły.

 • W zlewni Wisłoka w chwili obecnej sytuacja jest dynamiczna, mogą wystąpić ponowne wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczeń stanów alarmowych i ostrzegawczych na dopływach.

 • Na dopływach Sanu obserwowane są wahania bądź wzrosty poziomu wody – w górnej części zlewni w strefie stanów średnich i wysokich; w środkowej i dolnej części w strefie stanów wysokich, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych.

 • Na Sanie od ujścia Wisłoka notowany jest wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, a powyżej ujścia Wisłoka na ogół obserwowany jest spadek poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

 • Na Wiśle przemieszcza się fala wezbraniowa, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych  i w dalszej kolejności około alarmowych. Najwyższe stany prognozowane są na jutro. W tym dniu o godz. 8.00 na podkarpackim odcinku Wisły, na wodowskazie Koło stan wody powinien ułożyć się ok. 30 cm poniżej stanu alarmowego.

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w województwie podkarpackim:

 • Besko na Wisłoku – piętrzenie w zakresie 1/4 pojemności rezerwy powodziowej zbiornika (rezerwa 4 mln m3)

 • Klimkówka na Ropie – piętrzenie normalne (rezerwa 10 mln m3)

 • Solina na Sanie – piętrzenie normalne (rezerwa 44 mln m3).

 

premier Rzeszów 24 maja 2019

Posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego
w Rzeszowie 24 maja. fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

źródło: Podkarpacki Urzęd Wojewódzki


AKTUALIZACJA Z GODZ. 17.40

W Zawichoście w województwie świętokrzyskim zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wicepremier Beaty Szydło, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W naradzie uczestniczył też prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Omówiono przygotowania do nadejścia fali wezbraniowej na Wiśle i zaangażowanie służb.

Aktualny stan wody w Wiśle w Zawichoście wynosi 645 cm, tzn. przekracza stan alarmowy o 25 cm i wciąż rośnie. Według prognozy w sobotę woda osiągnie 670 cm, a w niedzielę 705 cm. Kulminacja fali nastąpi w poniedziałek, woda osiągnie 720 cm, czyli o metr powyżej stanu alarmowego. Nie ma jednak zagrożenia, aby woda przelała się przez wały przeciwpowodziowe. Aby do tego doszło, stan wody w Wiśle musiałby wynieść 937 cm, czyli o ponad dwa metry więcej niż wskazują prognozy. Obecnie nie przewiduje się opadów deszczu w tym regionie.

Wszystkie służby są postawione w stan gotowości. Nadzory Wodne Wód Polskich z Sandomierza i Opatowa monitorują stan techniczny urządzeń wodnych, 177 km wałów i 30 śluz wałowych na tym odcinku Wisły. Wojska Obrony Terytorialnej i strażacy dodatkowo zabezpieczają przywale w okolicach miasta Zawichost. "Najważniejsza jest prewencja" - powiedziała Katarzyna Kondziołka burmistrz Zawichostu. Mieszkańcy doceniają dobrą współpracę wszystkich służb, Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej z 10 Brygady Świętokrzyskiej i Wód Polskich. Pracownicy Nadzorów Wodnych wskazali newralgiczne miejsca, które teraz zabezpieczają strażacy i żołnierze.

 

 

Zawichost 3

Zawichost 1

Zawichost 4

Zawichost 2

fot. Wody Polskie

 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 16.00

Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach) są w stałym kontakcie ze stroną czeską i współpracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców południowej Polski. Ze stroną czeską ustalono minimalne zwiększenie odpływu ze zbiorników w Czechach o 13 m3/s. Obecnie wartość dopływu wód do Polski z Czech wynosi 96 m3/s. Taka ilość nie stważa zagrożenia dla Odry.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 15.00

Premier Mateusz Morawiecki wizytuje miejscowość Ruda w gminie Bojanów. Dziś spadło tam 70 mm deszczu na m2. Wylał mały ciek Łęg. Trwa akcja układania worków i zabezpieczenia lokalnego tartaku. 

61003519 2174757982640164 1502915615009013760 n

61063669 363282624330917 6690102129836687360 n

Premier w miejscowości Ruda w gminie Bojanów. Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszy Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda.

61083666 443572089551923 8861640459437473792 n

Strażacy i wojsko zabezpieczają domy w pobliżu cieku.

61095692 336182157045864 5718685685460762624 n

Szerokość małego cieku Łęg wynosi 3 metry. A dzisiaj pół kilometra!


AKTUALIZACJA Z GODZ. 14.00

Stabilizuje się sytuacja na zbiorniku Wilkówka niedaleko Wilkowic w powiecie bielskim. Poziom wody opada grawitacyjnie. Nie ma już potrzeby używania pomp, ale służby i sprzęt pozostają w gotowości.

Wody Polskie podtrzymują, że ewakuacja mieszkańców jest konieczna. Jednocześnie dążą do tego, by opróżnić cały zbiornik. „Dla bezpieczeństwa mieszkańcy nie powinni wracać do swoich domów aż do momentu, gdy opróżnimy cały zbiornik” – powiedział dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w Wodach Polskich Łukasz Lange. Po opróżnieniu zbiornika zostaną podjęte dalsze działania w celu zabezpieczenia jego konstrukcji.

1

Fot. www.bielskiedrogi.pl. Akcja wypompowywania wody ze zbiornika Wilkówka

 

2

Fot. www.bielskiedrogi.pl. Akcja wypompowywania wody ze zbiornika Wilkówka

 

3

Fot. www.bielskiedrogi.pl. Akcja wypompowywania wody ze zbiornika Wilkówka

 


 

Aktualna informacja meteorologiczno-hydrologiczna dla całego kraju

 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 13.00

Informacje z RZGW w Rzeszowie

Finalizowane są prace zabezpieczające na trzech odcinkach obwałowań modernizowanych w ramach zadania Wisła etap 2. Ułożono w całości ok 12 tys. m folii, która osłania skarpę wału. Dodatkowo obciążono ją workami z piaskiem. Do tej pory wykonano już 95% prac zabezpieczających. Roboty zakończą się w najbliższych godzinach. Teren inwestycji jest przygotowywany na przejście fali wezbraniowej spodziewanej na Wiśle. W Trześniówce zabezpieczane są również remontowane wały przeciwpowodziowe.

Zabezpieczony odcinek wał Wisły. Fot. Wody Polskie

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Wody Polskie stale monitorują poziom wód. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazuje informację o sytuacji w regionach wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60).

Szczegółowe informacje dotyczące tego obszaru znajdują się TUTAJ


AKTUALIZACJA Z GODZ. 11.30

PILNE:

Nie potwierdzamy pojawiających się w mediach informacji o planowanym niekontrolowanym zrzucie wody w Czechach, który wywołałby zagrożenie podtopieniami na Śląsku. Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach) są w stałym kontakcie ze stroną czeską i współpracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców południowej Polski. Sytuacja jest wręcz przeciwna. Ze stroną czeską ustalono zmniejszenie odpływu ze zbiorników w Czechach.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 11.30

Informacje z RZGW w Gliwicach

Wilkowice. Mimo czasowej poprawy warunków pogodowych trwa akcja zaradcza na zbiorniku Wilkówka, z którego wypompowywana jest woda. Czynnościom towarzyszy wizja terenowa z udziałem dyrektora gliwickich Wód Polskich oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Spotkanie ma na celu ustalenie oczekiwanych postępów w pompowaniu wody, oraz określenie maksymalnych możliwości opróżnienia zbiornika bez powodowania dodatkowego zagrożenia dla samego obiektu.

Równolegle z ewakuacją mieszkańców miejscowości Wilkowice, którą zarządzono po rekomendacji Wód Polskich, przystąpiono do wypompowywania wody ze zbiornika, aby odciążyć niestabilną zaporę. Pompy przy współpracy ze służbami RZGW w Gliwicach pracowały całą noc i wciąż pompują wodę, której poziom w zbiorniku zmniejszył się o ok. 50 cm. Dla przywrócenia bezpieczeństwa mieszkańców konieczne jest całkowite opróżnienie wadliwego zbiornika i wdrożenie przy współudziale sztabu zarządzania kryzysowego Wojewody Śląskiego oraz właściwych służb, rozwiązań awaryjnych dla tego obiektu. W dalszej kolejności będą zapadły decyzje co do przyszłości zbiornika.

Choć wilkowicki rezerwuar, zbudowany przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych miał piętrzyć wodę dla celów pitnych, na wypadek suszy oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi z uwagi na liczne wady nie pełni swoich projektowych funkcji. Mimo, iż poprzedni zarządca zbiornika miał świadomość zagrożenia, jakie stwarza, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obejmując mocą ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. funkcję zarządcze wobec obiektu, podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miejscowości Wilkowice.

Mimo, że sytuacja hydrologiczna w województwie stabilizuje się, zgodnie z prognozami lokalnie na południu pojawi się silny deszcz. IMGW utrzymuje ostrzeżenie meteorologiczne 2 stopnia dla południowych powiatów województwa śląskiego. 

AKTUALIZACJA Z GODZ. 10.00

Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Naradzie z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, służb oraz kierownictwa Wód Polskich przewodniczy premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania prezes Wód Polskich Przemysław Daca przedstawi najnowsze informacje na temat przejścia fali wezbraniowej przez centralną Polskę. Omówi też stan infrastruktury, m.in. wałów przeciwpowodziowych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora zaprezentuje obszerne sprawozdanie z sytuacji hydrologicznej, przedstawi m.in. jakie są najnowsze wskazania wodowskazów.

Informacje z RZGW w Rzeszowie

Finalizowane są prace zabezpieczające na trzech odcinkach obwałowań modernizowanych w ramach zadania Wisła etap 2. Ułożono w całości ok 12 tys. m folii, która osłania skarpę wału. Dodatkowo obciążono ją workami z piaskiem. Do tej pory wykonano już 95% prac zabezpieczających. Roboty zakończą się w najbliższych godzinach. Teren inwestycji jest przygotowywany na przejście fali wezbraniowej spodziewanej na Wiśle.

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Ze względu na wzrosty stanów wód w dolnych odcinkach rzek, związane ze spływem wód powodziowych, Wody Polskie przygotowują jazy do przeprowadzenia wód wezbraniowych. Na terenie administrowanym przez RZGW Wrocław położono jazy: Lipki, Oława (Młynówka), Oława, Malczyce i częściowo jaz Zwanowice (powiadomiono wykonawcę robót modernizacyjnych aby zabezpieczył plac budowy). Zamknięto bramę powodziową na Kanale Miejskim i trwa rozigliczania jazu Psie Pole. Celem działań jest jak najszybsze przepuszczenie fali wezbraniowej, która według specjalistów nie powinna nieść za sobą większego zagrożenia dla miejscowości położonych w dole rzeki (w tym Wrocławia). Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, wyznaczone zostały dodatkowe dyżury.

Informacje z RZGW w Krakowie

Sytuacja w Dąbrowie Tarnowskiej stabilizuje się. Na rzece Żabnica-Breń i Nowy-Breń odnotowano kilkucentymetrowy spadek lustra wody. Na potoku Upust oraz Dęba sytuacja z wolna się stabilizuje. Niektóre śluzy przyjmują już wodę z rowów dopływowych. Wysoki poziom wody na potoku Nieczajka. Stabilna sytuacja na potoku Breńka. Zalane w dalszym ciągu tereny potoku Łoś. Straż zadysponowana przez sztab Kryzysowy Wadowic Górnych rozpoczęła przepompowywanie wody z pól przez prawy wał Upustu śluza nr 2 w miejscowości Kosówka. Wysokie stany wód w potoku Zgórsko, Jamnica, Kanał Wadowicki.

Przerwany został prawy wał potoku Kanał Wadowicki w km 1+200 w miejscowości Wadowice Dolne. W Wadowicach Górnych, w przypadku utrzymania się intensywnych opadów, istnieje ryzyko dalszych podtopień i rozlewisk. Na przerwany odcinek wału potoku Kanał Wadowicki w Wadowicach Dolnych nie ma dojazdu. Sytuacja będzie monitorowana przez Nadzór Wodny Dąbrowa Tarnowska. Skontaktowano się z jednostkami prowadzącymi akcję powodziową na terenie gminy Wadowice Górne.

Śluzy wałowe są na bieżąco kontrolowane przez strażników wałowych, którzy nie zgłaszali do tej pory żadnych nieszczelności. Patrolowane śluzy wałowe do tej pory spełniają swoją rolę. Strażnicy wałowi postawieni w stan gotowości patrolują i raportują stany rzek i wałów. Wszyscy pracownicy przepompowni dyżurują 24 godziny na dobę.

W Krakowie zbiornik Bieżanów jest całkowicie opróżniony. Lesisko - przy moście Wandy śluza nr 72: zostało uruchomione stanowisko pomp, strażacy pompują wodę. Przy pompowni w Wawrzeńczycach uruchomiono dodatkowe stanowisko pomp strażackich.

Pracownicy Nadzoru Wodnego Sandomierz kontrolują uszczelnianie śluzy w miejscowości Bożydar odcinek wału Kamień Nowy – Szczytniki.

Na rzece Czyżówka stan wody w kanale w odcinku ujściowym jest lekko podniesiony, śluzy wiślane w minimalnym stopniu odprowadzają wodę. Na miejscu ma rozpocząć działania straż pożarna z Zawichostu – trwa przygotowanie stanowiska pompowego.

Zarząd Zlewni Nowy Sącz informuje, że stany wód na wszystkich ciekach, w tym głównych wykazują trend malejący. Z terenu zlewni nie napłynęły żadne informacje o nowym  zagrożeniu powodziowym. Wody w ciekach mieszczą się w korytach. Poziom wody w ciekach utrzymuje się w stanach średnich  i wysokich, sytuacja ulega poprawie. Obecnie w Nowym Sączu przestało padać.

AKTUALIZACJA Z GODZ. 8.00

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60).

Aktualnie na terenie województwa opolskiego obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dotyczące wzrostów stanów wody w zlewniach dopływów środkowej Odry do strefy wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich z tendencją rosnącą.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan alarmowy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewni Baryczy. Stan ostrzegawczy został przekroczony w sześciu przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Kaczawy, Kwisy i Nysy Łużyckiej.

W ciągu ostatnich 6 godzin odnotowano niewielkie  opady deszczu, maksymalnie do 10 mm.

Obecnie obserwuje się spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek. W górnych odcinkach obserwuje się tendencję spadkową stanów wód.

Prognozy meteorologiczne dla obszarów działania RZGW we Wrocławiu nie przewidują opadów deszczu natomiast prognozy hydrologiczne przewidują wzrosty stanów wód w dolnych odcinkach rzek w związku ze spływem wód powodziowych.

PGW WP RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje przy pomocy służb technicznych sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w naszej administracji. W przypadku wystąpienia wezbrania RZGW we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkimi, Powiatowymi oraz Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, znajdującymi się w obszarze działania RZGW, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach będących na terenie tych jednostek. Służby terenowe RZGW we Wrocławiu współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego, przepustowości urządzeń dla wód wezbraniowych.
Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe oraz gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji z wyjątkiem zbiorników Otmuchów, Pilchowice, Złotniki i Leśna, które piętrzą nieznacznie w strefie pojemności powodziowej.  Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 7.30

Przez Kraków przepływa fala wezbraniowa. Sytuacja jest pod kontrolą i nie pogorszyła się przez noc.

Na Wiśle w stany alarmowe zostały przekroczone w 31 miejscach, a ostrzegawcze w 59. Na Odrze stany alarmowe występują w 4 miejscach a ostrzegawcze w 15.

Z powodu nawalnych deszczów, lokalnie dochodzi do podtopień w rejonie rzeki Wisłoki i jej dopływów. Do podtopień ulic doszło w Krośnie. Kanalizacja w tym mieście nie jest dość wydajna, by odprowadzić tak wiele wody. Na przejście fali wezbraniowej przygotowuje się również Tarnobrzeg, gdzie rozkładane są tzw. rękawy. W Trześniówce zabezpiczane są remontowane wały przeciwpowodziowe. Zgodnie z prognozami, gdy fala wezbraniowa dotrze do Sandomierza, woda w rzece osiągnie poziom 6,5 m.


 


 AKTUALIZACJA Z GODZ. 22.30

Po godzinie 22.00 zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Naradzie przedstawicieli służb prowadzących działania przeciwpowodziowe przewodniczył premier Mateusz Morawiecki. Uczestniczyli w niej m.in. wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. W sztabie kryzysowym brali też udział prezes Wód Polskich Przemysław Daca i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora, która przedstawiła obszerne sprawozdanie z sytuacji hydrologicznej.

W piątek rano ok. godz. 8.00 do Krakowa dotrze fala kulminacyjna na Wiśle. Poziom wody nie powinien przekroczyć 5,8 metra. Nie przewiduje się, aby rzeka miała wystąpić za bulwary. Fala będzie przechodziła do godziny 14.00.

Przedstawiciel zespołu kryzysowego Urzędu Miasta w Krakowie przyznał, że początkowe szacunki  służb miejskich dotyczące wysokości fali wezbraniowej były zawyżone. Podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i wszystkim służbom za akcję zabezpieczenia osiedla Bieżany na obrzeżach Krakowa przed skutkami wezbrań. Wielkie zaangażowanie strażaków, żołnierzy, policjantów i pracowników Wód Polskich przyczyniło się do niedopuszczanie do przelania się zbiornika na rzece Serafie. Do maksymalnego wypełnienia się polderu brakowało trzech centymetrów. Obecnie poziom wody opada. Premier podziękował wszystkim służbom za sumienne i bardzo dobre wykonywanie swoich zadań.

Również akcja zabezpieczenia wsi Wilkowice w powiecie bielskim przynosi pozytywne efekty. Wypompowywanie wody osłabiło napór na zaporę czołową, co zmniejsza zagrożenie powodziowe.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 20.30

Uwaga mieszkańcy Krakowa! Fala wezbraniowa na Wiśle na wysokości wodowskazu Bielany w Krakowie wynosi obecnie 524 cm. W nocy od godz. 03.00 do południa do godz. 12.00 prognozuje się, że fala wezbraniowa będzie miała 578 cm. Nie przewiduje się, aby rzeka miała wystąpić za bulwary.

Kliknij, by pobrać informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w Polsce z godz. 19.00

Ze względu na groźną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, dużą ilością przekroczonych stanów alarmowych i przepowiadanymi opadami deszczu, w najbliższym czasie wciąż mogą występować zagrożenia związane z lokalnymi podtopieniami.

Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia:

– województwo śląskie - zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły – od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019;

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe.

– województwo małopolskie - zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy – od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019;

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.

– województwo małopolskie - Wisła – od godz. 12:00 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 24.05.2019;

Na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych.

– województwo podkarpackie - zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka – od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019;

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze.

– województwo świętokrzyskie - Wisła – od godz. 12:00 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 24.05.2019;

Na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych. Na świętokrzyskich dopływach Wisły prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

W dniu 23 maja 2019 r. (na godz. 11:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne1 2 stopnia:

– województwo śląskie - zlewnie: Zlewnia górnej Warty i jej dopływów – od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 23.05.2019;

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach górnej Warty i jej dopływów, w województwie śląskim, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

– województwo świętokrzyskie - zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej – od godz. 8:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 23.05.2019;

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze. Punktowo poziom wody może przekroczyć stan alarmowy.

– województwo opolskie - rzeka Odra – od godz. 03:00 dnia 24.05.2019 do godz. 09:00 dnia 25.05.2019;

Na Odrze od Koźla do Ujścia Nysy Kłodzkiej będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 20.00

Fala wezbraniowa na Wiśle na wysokości wodowskazu Bielany w Krakowie wynosi obecnie 524 cm. W nocy od godz. 03.00 do południa do godz. 12.00 prognozuje się, że fala wezbraniowa będzie miała 578 cm.

Informacje z RZGW w Gliwicach

Podtopienia lokalne wystąpiły w Cieszynie od strony cieków: Bobrówka, Puńcówka, Krasna i Sarkandowiec. W tym samym czasie działania zaradcze rozpoczęły służby w regionie cieku Łękawka w miejsowości Kaniów przy ul. Łabędziej.

SKRÓTOWA INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ z godz. 18:00 CEST z RZGW w Gliwicach


 AKTUALIZACJA Z GODZ. 17.00

Komunikat IMGW dotyczący Małopolski i Podkarpacia

Od godz. 19.30 - 23 maja do godz. 19.30 - 24 maja

W nocy opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południu kraju do 35 mm. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W dzień opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Województwo małopolskie - Wisła: na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych.

Analizując sytuację meteorologiczną oraz wspierając się prognozowanymi sumami opadów na najbliższe 3 doby aktualnie obowiązują następujące ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia: śląskie – Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły; małopolskie – Wisła oraz zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy; podkarpackie – Zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka; świętokrzyskie – Wisła.

Sytuacja hydrologiczna na południu Polski jest nadal dynamiczna, zwłaszcza w dorzeczu Wisły. W ciągu najbliższej doby na Wiśle po Dęblin prognozuje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, z uwagi na spływ wody z górnej części zlewni i prognozowanych dalszych opadów deszczu. Na Małej Wiśle stany wód układają się powyżej stanu alarmowego, natomiast na pozostałym odcinku górnej Wisły w strefie wody wysokiej z przekroczeniami stanów ostrzegawczych. W kolejnych godzinach można spodziewać się dalszych wzrostów z przekroczeniami stanu alarmowego na Wiśle w województwie małopolskim i lokalnie świętokrzyskim. Na dopływach górnej Wisły prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody, głównie w strefie wody wysokiej, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych. W godzinach nocnych w województwie śląskim sytuacja będzie się stabilizować.

Informacje z RZGW w Rzeszowie

Mając na względzie aktualną sytuację hydrologiczną wykonawca robót budowlanych na zadaniu Wisła etap 2 przystąpił do zabezpieczenia frontu robót. Konieczność ta wynika z procedury określonej w "Planie ochrony przeciwpowodziowej" zatwierdzonym przez Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego. Trzy odcinki obwałowania o łącznej długości 700 m, na których została zdjęta warstwa humusu, zostaną zabezpieczone poprzez ułożenie na skarpach folii i zastabilizowanie jej workami z piaskiem.

 Zabezpieczanie odcinka obwałowania Wisły na którym trwają prace budowlane


AKTUALIZACJA Z GODZ. 15.30

Komunikat w sprawie suchego zbiornika Bieżanów

W związku z ciągłymi intensywnymi opadami deszczu i znacznymi przepływami w korycie cieku, zachodzi niebezpieczeństwo wypełnienia pojemności powodziowej zbiornika Bieżanów i zwiększonego odpływu poniżej zapory. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego o możliwości zaistnienia takiej sytuacji oraz potencjalnych podtopieniach w tej okolicy.

Konieczne jest wybudowane kolejnych tzw. suchych zbiorników w tym regionie. Wody Polskie planują wybudowanie 4 polderów ze środków z Banku Światowego.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 15.00

Informacje z RZGW w Gliwicach

W województwie śląskim obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów m.in. cieszyńskiego, bielskiego i miasta Bielska-Białej, znajdujących się na obszarze RZGW w Gliwicach. Gliwickie Wody Polskie pracują w systemie całodobowego dyżuru przeciwpowodziowego. Pracownicy stale monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych.

Na terenie powiatu bielskiego doszło do podtopień, w tym dróg lokalnych od strony rzeki Białej oraz potoku Kromparek.

W miejscowości Wilkowice trwa ewakuacja ok. 25 gospodarstw, zarządzona przez wójta gminy. Akcją ratunkową objętych zostało ok. 100 osób. Powodem ewakuacji jest zagrożenie wytrzymałości zbiornika retencyjnego Wilkówka w województwie śląskim. Trwa proces przepompowywania wody ze zbiornika, aby osłabić napór wody na zaporę. W akcji uczestniczą strażacy oraz pracownicy Wód Polskich. Na miejscu jest obecny Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. 

Na placu budowy zbiornika Racibórz Dolny wykonawca inwestycji zarządził ewakuację ludzi i sprzętu z powodu stanu alarmowego na rzece Odrze w Chałupkach oraz przerwania grodzy od kanału wylotowego, skutkiem czego wody rzeki Odry wdarły się na jeden z frontów robót – budowlę przelewowo-spustową.

Jednocześnie utrzymują się ostrzeżenia hydrologiczne IMGW dla zlewni Górnej Odry wraz z dopływami oraz zlewni Małej Wisły, Pszczyny i Brynicy. Opady deszczu, lokalnie intensywne, doprowadziły do wzrostu stanów wody w zlewni rzeki Mała Wisła.

W regionie wodnym Małej Wisły stany alarmowe zostały przekroczone na 12 wodowskazach – 7 stan rosnący, 5 stan malejący.

W regionie wodnym Górnej Odry stany alarmowe zostały przekroczone na 3 wodowskazach: 2 stan rosnący, 1 stan malejący.

Jednocześnie zbiorniki administrowane przez PGW WP RZGW w Gliwicach są gotowe, by wydatnie ściąć ewentualną falę wezbraniową na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Służby gliwickich Wód Polskich pozostają w kontakcie z czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. Na 9 zbiornikach zakres rezerwy wynosi ponad 100%, na trzech jest bliski 100%.

W związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Miedonia z dniem 23.05.2019 r. od godz. 08:00 RZGW w Gliwicach zamknął dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do 188+300.

Służby RZGW w Gliwicach pozostają w pełnej gotowości. W regionie na bieżące reagowanie na sytuację przygotowanych jest 950 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Słabnące opady deszczu powodują, że w najbliższych godzinach sytuacja będzie się lokalnie stabilizować.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 14.30

PILNE: trwa ewakuacja mieszkańców 30 gospodarstw w miejscowości Wilkowice, zarządzona przez wójta gminy. Akcją ratunkową objętych zostało ok. 120 osób. Powodem ewakuacji jest zagrożenie wytrzymałości zbiornika retencyjnego Wilkówka w województwie śląskim. Trwa proces przepompowywania wody ze zbiornika, aby osłabić napór wody na zaporę. W akcji uczestniczą strażacy oraz pracownicy Wód Polskich. Na miejscu jest obecny Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. 

Informacje z RZGW w Rzeszowie

Wykonawca robót zadania Wisła etap 2, zgodnie z procedurą określoną w planie ochrony przed powodzią, zabezpiecza dwa odcinki wału wiślanego, na którym obecnie trwaja prace modernizacyjne. Jest to odcinek ok. 700 m, w rejonie Gorzyc.


AKTUALIZACJA Z GODZ.12.00

KOMUNIKAT: Centrum Operacyjne PGW WP RZGW we Wrocławiu, zawiadamia, że w związku z sytuacją hydrologiczną na Odrze w dniu 23.05.2019 r. zostaną zamknięte odcinki ODW od godz 12:00 od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz od godz. 16:00 od Ujścia Nysy Kłodzkiej do śluzy Bartoszowice.

Pełna treść Komunikatu nr 25/2019 znajduje się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: „Komunikaty nawigacyjne”


AKTUALIZACJA Z GODZ.11.00

Właśnie zakończyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W obradach uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele służb – policji, wojska oraz straży pożarnej. Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację na południu Polski i w Małopolsce oraz ustalono dalsze działania.

O godzinie 12.00 zbierze się sztab dla województwa śląskiego. W obradach zespołu zarządzania kryzysowego uczestniczyć będą m.in. Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezes PGW WP Przemysław Daca. Omówiona zostanie sytuacja w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bielskiego.

Wicepremier Beata Szydło planuje dziś ponownie udać się do Dąbrowy Tarnowskiej. 

Premier Mateusz Morawiecki wraz z Małgorzatą Sikorą, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wizytują obiekty hydrotechniczne w Małopolsce. Odwiedzili Stopień Wodny Kościuszko.

Morawiecki 1

Morawiecki 2

fot. Twitter/@MorawieckiM

 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 9.00

 Informacje z RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie dorzecza górnej Wisły jest stabilna. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację na zbiornikach i ciekach w Dorzeczu Górnej Wisły oraz kontrolują stan techniczny wałów przeciwpowodziowych. Został wprowadzony dyżur całodobowy. Zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej, jedynie napełnienie zbiornika Dobczyce przekroczyło normalny poziom piętrzenia (rezerwa 96 %).

W związku z niekorzystnymi prognozami dopływu do zbiorników decyzją Dyrektora RZGW w Krakowie nakazano zwiększenie odpływu ze zbiorników w celu uzyskania zwiększonej rezerwy przeciwpowodziowej.

Na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska wystąpiły lokalne podtopienia. Z kolei na rzece Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne zgłoszono obsunięcie się wału – strażacy są na miejscu i zabezpieczają teren przed zalaniem. Na potoku Kanał Wadowicki zgłoszono pęknięcie wału w miejscowości Wadowice Dolne – pracownicy na miejscu oceniają stan zagrożenia powodziowego zaistniałej sytuacji. Lewy wał potoku Upust w km ok. 6+500 w miejscowości Suchy Grunt został rozmyty, woda przelewała się przez wał – wsparcia udzieliła miejscowa straż pożarna dysponując dwiema pompami wody. Również wody rzeki Małoszówski wystąpiły z brzegów, zostało zalane rondo w Kazimierzy Wielkiej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 776  i 768 Na cieku Dopływ spod Gruszowa na terenie woj. świętokrzyskiego, gm. Kazimierza Wielka w przeważającej większości przepływ korytowy, lokalnie woda wystąpiła z koryta i podchodzi pod zabudowania w miejscowości Kamieńczyce.

Informacje z RZGW w Rzeszowie

Na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli odnotowano stany ostrzegawcze.
Potencjalne miejsca zagrożenia – rzeka Barcówka miejscowość Nisko – drzewo w korycie, w dniu dzisiejszym zostanie usunięte. Według prognoz w przeciągu 12 godzin mogą wystąpić opady w wysokości do 10mm. Na rzece Tanew wodowskaz Osuchy – przekroczony jest stan ostrzegawczy, woda wystąpiła z brzegów.  Odnotowywany jest ciągły wzrost poziomu wody. Rzeka monitorowana jest przez pracownika nadzoru wodnego.
Przyrwa Nil, Górnianka, Świerczówka, Trześniówka Kolbuszowska – notowana jest stabilizacja sytuacji. Pozostały zastoiska w obniżeniach terenu. Rzeka Jeżówka – woda w korycie. 
Zbiornik Wilcza Wola – dysponuje rezerwa w wysokości 2,4 mln m3

Na rzece Wisłok w miejscowości Tryńcza wodowskaz od godziny 21:00 wskazuje na stan ostrzegawczy z tendencją rosnącą. Stan ostrzegawczy na rzece Wisłok występuje także w Rzeszowie i Żarnowej oraz na rzece Stobnica w m. Godowa. Na pozostałych punktach pomiarowych sytuacja jest ustabilizowana i nie występuje zagrożenie. Na terenie m. Rzeszów w zlewni potoku Młynówka na osiedlu Słocina – sytuacja stabilizuje się. Potok Młynówka na odcinku od ul. Wiktora do ul. Mieszka I i wzdłuż ul. Mieszka I zaobserwowano spadek zwierciadła wody – woda utrzymuje się w korycie cieku. Podtopiona droga powiatowa relacji Brzozów- Strzyżów jest przejezdna, Na przyległych łąkach stagnuje woda. Zbiornik przeciwpowodziowy Besko na Wisłoku dysponuje rezerwą w wysokości 5,15 mln m3 – stan na godz. 04.30 UTC

Na terenie działania ZZ Przemyśl odnotowano stany ostrzegawcze w NW Lubaczów i NW Jarosław. Występują lokalne podtopienia nie zagrażające terenom zurbanizowanym – dotyczy m. Młyny. Na terenie działania NW Lubaczów w chwili obecnej sytuacja się ustabilizowała. Sytuacja na kanałach PI i PII i na pot. Motwica i pot. Czerepań również ustabilizowała się. Poziom wody na chwilę obecną nie wzrasta. Na rz. Szkło w m. Charytany poziom wód wzrasta co może spowodować lokalne podtopienia budynków mieszkalnych. Na terenie NW Lubaczów występują lokalnie słabe opady deszczu, które na chwilę obecną nie stwarzają potencjalnego zagrożenia.

Zarząd Zlewni Jasło - rzeka Wielopolka wodowskaz Paszczyna stan 508 cm – stan alarmowy przekroczony, rzeka Wisłoka wodowskaz Mielec 2 stan 714 cm – stan alarmowy, rzeka Wisłoka wodowskaz Pustków stan 740 cm – stan alarmowy, rzeka Wisłoka wodowskaz Dębica ul. Kościuszki stan 556 cm – stan ostrzegawczy, potok Grabinka wodowskaz Czarna stan 290 cm – stan ostrzegawczy. 
- Stany ostrzegawcze zostały również przekroczone na rzekach Jasiołka w m. Jasło, na rz. Wisłoka w m. Żółków, Krajowice i Dębica, oraz na rz. Ropie w m. Topoliny, Ropa. 
Na pozostałych rzekach i potokach stany wód układają się poniżej stanów ostrzegawczych.
- W zlewni Wisłoki na obszarze NW Mielec utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Starosta Powiatu Mieleckiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla gmin: Wadowice Górne, Radomyśl, wielki, Mielec, Miasto Mielec, Borowa, Czermin.
Na obszarze Gminy Dębica powstała wyrwa brzegowa, która spowodowała przerwanie ciągłości drogi gminnej do ok. 15 posesji mieszkalnych w miejscowości Latoszyn od potoku Ostra.
Zbiornik Klimkówka na rzece Ropie posiada obecnie rezerwą wysokości 10,47 mln m3 – stan na 04.30 UTC. W górnych partiach rzeki Ropy wystąpiły intensywne opady deszczu, które spowodowały że aktualny dopływ do zbiornika Klimkówka wynosi 105,70 m3/s. W związku z powyższym zgodnie z Instrukcją następuje odpływ zbiornika w wysokości 70,12 m3/s


AKTUALIZACJA Z GODZ. 8.30

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim właśnie rozpoczęło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczy Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów oraz Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W spotkaniu biorą też udział przedstawiciele służb - policji, wojska oraz straży pożarnej. W czasie posiedzenia omawiana jest aktualna sytuacja na południu Polski i w Małopolsce.

Pracownicy Wód Polskich wspomagają działania straży pożarnej i innych służb na terenach dotkniętych podtopieniami. Grupy fachowców są rozlokowane w newralgicznych punktach akcji powodziowej, służą pomocą w pracach technicznych. Wody Polskie przekierowały do Małopolski, na południe Śląska i na Podkarpacie specjalistów z innych województw.


SYTUACJA Z GODZ. 6.00

Wczesnym rankiem na rzekach odnotowano 24 stany alarmowe - w tym trzy na Odrze i 54 na Wiśle. Odnotowano również 20 stanów ostrzegawczych na Odrze. Generalnie wydaje się, że prognoza dotycząca ulewnych opadów się nie sprawdzila i spadło mniej deszczu niż zakładano. Zwłaszcza w Wielkopolsce. Dobra wiadomoscią jest fakt, że wzrosty stanów wód są znacznie mniej gwaltowne. 


SYTUACJA Z GODZ. 00.00 (23 maja)

Wciąż obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia IMGW, na obszarze trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w czterech innych województwach: dolnościąskim, opolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację na zbiornikach i ciekach oraz kontrolują stan techniczny wałów przeciwpowodziowych. Centra operacyjne w regionalnych zarządach gospodarki wodnej działają całodobowo. Wody Polskie uczestniczą w pracy sztabów kryzysowych.

Informacja Centrum Operacyjnego RZGW w Rzeszowie z godz. 23.15

Zlewnia Górnego Sanu: utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Jedynie w przypadku rzeki Szkło (wzrost) i Lubaczówki (bez zmian) są przekroczone stany ostrzegawcze. Lubaczówka spowodowała lokalne podtopienia w m-ciach Lubaczów, Bałaje/Mokrzyca , Załuże , Basznia Dolna zostały podtopione użytki rolne - woda w dalszym ciągu stagnuje w zaniżeniach terenowych. W Jarosławiu, poza terenem zabudowanym wylała Szewnia Miłka – w obecnej chwili woda już opada. Potok Motwica i Czerepań - woda wystąpiła z koryta, zalewa pola uprawne i zbliża się do budynków mieszkalnych. W miejscowościach Bobrówka, Wietlin I, Wietlin III, Wietlin wieś, Laszki. W  miejscowości Pełkinie woda wystąpiła z kanału podtapiając tereny rolne i ogrody działkowe.

Zlewnia Dolnego Sanu: stany wody utrzymują się w strefach średnich i wysokich. Rzeka Trzebośnica nadal utrzymuje się na granicy stanu alarmowego, zaobserwowano spadek poziomu wody – woda utrzymuje się w korycie. W miejscowości Sarzyna spowodowała ona lokalne podtopienia. Rzeka Tanew w m. Osuchy – nadal stan ostrzegawczy (wzrost), woda utrzymuje się w korycie i nie zanotowano podtopień. Przyrwa – Nil oraz Górnianka spowodowały duże straty na terenie Kolbuszowej: lokalne podtopienia domów, dróg, lokali handlowych, szkoły, skansenu. Od godziny 15 zanotowano spadek wody o ok. 80 cm na Przyrwie – Nilu i o ok. 50 cm w korycie Górnianki – na chwile obecną wody tych cieków utrzymują się w korytach. 
Stabilizuje się sytuacja w sąsiedztwie mniejszych nieopomiarowanych cieków: Bystrzyk, Dęba, Świerczówka , Trześniówka Kolbuszowska potok Jaślańsko – Chorzelowski – woda w korytach opada, zostały jedynie lokalne zastoiska w zaniżeniach terenowych. – sytuacja bez zmian w stosunku do poprzedniego raportu. 
Dodatkowo mniejsze potoki: Lubienia, Złotka Nitka, Łazowna, Barcówka oraz potok Mucha spowodowały lokalne podtopienia pól i terenów zabudowanych na terenie gmin – sytuacja bez zmian. Aktualna rezerwa powodziowa na zbiorniku Wilcza Wola wynosi 2,5 mln m3 – stan na godz. 18.00 UTC.

Zlewnia rzeki Wisłok: stany wody utrzymują się w strefach średnich i wysokich. Stany alarmowe przekroczone są na rzece Wisłok m. Żarnowa (spadek) oraz Stobnicy w m. Godowa (tendencja wzrostowa). Woda utrzymuje się powyżej stanów ostrzegawczych na rzece Wisłok w Tryńczy (wzrost), w Rzeszowie (malejąca), oraz na Mleczce w Gorliczynie (malejąca). Wisłok w mieście Krosno jest na poziomie poniżej stanów ostrzegawczego. W m. Lutcza przy ujściu potoku Krościanka została częściowo podtopiona droga powiatowa relacji Brzozów- Strzyżów, dolina zalana pasem 120 m na długości ok 250 m. W dalszym ciągu trwa napełnianie suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka. Na terenie miasta Rzeszowa w zlewni potoku Młynówka na osiedlu Słocina w wyniku nawalnych opadów deszczu, wystąpiły lokalne podtopienia kilku posesji – sytuacja na chwile obecną stabilizuje się. Potok Młynówka na odcinku od ul. Wiktora do ul. Mieszka I i wzdłuż ul. Mieszka I - zaobserwowano spadek zwierciadła wody o ok. 70 cm. Zbiornik przeciwpowodziowy Besko na Wisłoku dysponuje rezerwą w wysokości 5,26 mln m3 – stan na godz. 20:30 UTC

Zlewnia Wisłoki: utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Stany alarmowe przekroczone są na rzece Wielopolce w m. Paszczyna, i na rzece Wisłoka w m. Pustków. Stany ostrzegawcze przekroczone są na Wisłoce m. Krempna-Kotań, m. Żółków, m. Krajowice, rzeka Ropa w m. Klęczany i w miejscowosci Ropa. Powstała w prawym wale Potoku Wadowickiego 30-sto metrowa wyrwa spowodowała podtopienie miejscowości Wadowice Dolne. Straż Pożarna nadal podejmuje czynności mające na celu zabezpieczenie wyrwy - sytuacja jest stale obserwowana. Rzeka Wielopolka spowodowała podtopienia budynków, drogi wojewódzkiej w miejscowościach Ostrów i Sędziszów, Niedźwiada. Z kolei potok Ostra w m. Latoszyn uszkodził drogę gminną na długości ok. 50 metrów – wykonano doraźne czynności naprawcze (przesunięcie koryta), które zapobiegną dalszemu rozmywaniu korpusu drogi. Ponadto, w miejscowości Zabrnie Wampierzowskie w lewym wale rzeki Nowy Breń na długości ok. 4 km (km. ok. 8+000 – 12+000) w rejonie granicy z województwem małopolskim stwierdzono intensywne przecieki przez korpus obwałowania. PSP przystąpiła do zabezpieczenia zagrożonego odcinka obwałowania. Zbiornik Klimkówka na rzece Ropie posiada obecnie rezerwę wysokości 11,76 mln m3 – stan na 20:30 UTC.


 

Relacja z 22 maja

SYTUACJA Z GODZ. 20.30

We wsi Jamy w woj. podkarpackim miało miejsce drugie spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy

W Jamach w wyniku oberwania chmury przerwane zostały groble na stawach rybnych. Wylał także Potok Zgórski, podtapiając pobliskie gospodarstwa. Obecnie sytuacja jest opanowana. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację na zbiornikach i ciekach oraz kontrolują stan techniczny wałów przeciwpowodziowych. Ze względu na zapowiadane w nocy opady wprowadzono powodziowy dyżur całodobowy. 

SYTUACJA Z GODZ. 19.00

Kliknij, by pobrać raport o sytuacji Hydrologicznej 22.05.2019 - godz. 19.00

Informacje z Centrum Operacyjnego PGW Wody Polskie:

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na obszarze górnej Wisły jest stabilna. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację na zbiornikach i ciekach w regionie wodnym Górnej Wisły oraz kontrolują stan techniczny wałów przeciwpowodziowych. O godzinie 14:00 został wprowadzony powodziowy dyżur całodobowy. Zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej, normalny poziom piętrzenia został przekroczony na zbiornikach Dobczyce (rezerwa 93%) oraz Besko (rezerwa 86%). W związku z niekorzystnymi prognozami dopływu do zbiorników decyzją Dyrektora RZGW w Krakowie nakazano zwiększenie odpływu ze zbiorników w celu uzyskania zwiększonej rezerwy przeciwpowodziowej.

Na terenie naszego kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia dla województw:

– województwo śląskie - zlewnie: górna Odra i zlewnie dopływów górnej Odry – od godz. 10:54 dnia 22.05.2019 do godz. 9:00 dnia 23.05.2019; Występujące oraz prognozowane opady deszczu, lokalnie intensywne, będą powodowały dalszy wzrost stanów wody w zlewniach dopływów górnej Odry, a także na Odrze od Chałupek do Raciborza-Miedoni. W okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a lokalnie również stanów alarmowych, zwłaszcza na Olzie.

– województwo śląskie - zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły – od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019; W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe.

– województwo małopolskie - zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy – od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019; W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.

– województwo podkarpackie - zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka – od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019; W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze.

Informujemy również, że obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 3 stopnia dotyczące silnego deszczu z burzami:

- województwo małopolskie (pow. limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański, Nowy Sącz);

- województwo śląskie (pow. bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, BielskoBiała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory) – od godz. 10:00 dnia 22.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019; Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanymi i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 90 mm do 120 mm. W trakcie opadów deszczu lokalnie mogą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Jak podaje IMGW od godz. 19:30 22 maja do godz. 19:30 23 maja, na południu kraju mogą spaść opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana jest wysokość opadów do 20 mm, na południu do 30 mm, lokalnie do 40 mm. 

Analizując sytuację meteorologiczną oraz wspierając się prognozowanymi sumami opadów na najbliższe 3 doby aktualnie obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia dla województw: śląskiego – Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły, górna Odra i zlewnie dopływów górnej Odry; małopolskiego – Zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy; podkarpackiego – Zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka.

SYTUACJA Z GODZ. 18.00

W Dąbrowie Tarnowskiej odbył się sztab kryzysowy z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, Wicepremierem do spraw społecznych Beatą Szydło, Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem, Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą i Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzatą Sikorą.

W wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 21/22.05 gwałtownie podniósł się poziom w rzekach na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. W nocy 21.05 rzeka Breń wystąpiła z koryta zalewając ulice: Nadbrzeżną, Kościuszki, Oleśnicką, Aleje Wolności. Zalane zostały budynki znajdujące się przy tych ulicach. Ewakuowano 8 osób z ulicy Nadbrzeżnej. Do najbardziej zagrożonych gospodarstw dostarczono piasek i worki. Woda zalała piwnice Dąbrowskiego Domu Kultury, Halę Łuczniczą i Krytą Pływalnię. W akcji ratunkowej brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Aktualnie minimalnie obniżył się poziom rzeki Breń w Dąbrowie Tarnowskiej. Podtopione zostały drogi gminne i drogi transportu rolnego, oraz pola uprawne we wszystkich sołectwach.

SYTUACJA Z GODZ. 17.00

Informacje z RZGW w Rzeszowie

RZGW w Rzeszowie wprowadziło całodobowy dyżur przeciwpowodziowy. Aktualna sytuacja na terenie poszczególnych Zarządów Zlewni przedstawia się następująco:

Zlewnia Górnego Sanu: utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Jedynie w przypadku rzeki Szkło i Lubaczówki  są przekroczone stany ostrzegawczy. Lubaczówka spowodowała lokalne podtopienia na terenie m. Lubaczowa oraz Wólki Zapałowskiej. W Jarosławiu, poza terenem zabudowanym wylała Szewnia Miłka – w obecnej chwili woda już opada. Potok Motwica spowodował lokalne podtopienia w czterech miejscowościach w Gminie Laszki.

Zlewnia Dolnego Sanu: stany wody utrzymuję się w strefach średnich i wysokich. Rzeka Trzebośnica przekroczyła stan alarmowy i w miejscowości Sarzyna spowodowała lokalne podtopienia. Rzeka Tanew -  stan ostrzegawczy, woda utrzymuje się w korycie i nie zanotowano podtopień. Dodatkowo mniejsze rzeki: Jeżówka, Rudnia, Bystrzyk, Dęba, Potok Jaślańsko-Chorzelowski, Przyrwa Nil, Górnianka, Świerczówka, Trześniówka Kolbuszowska, Lubienia, Złotka Nitka, Łazowna, Marcówka oraz potok Mucha spowodowały lokalne podtopienia pól i terenów zabudowanych. Szczególnie zła sytuacja wystąpiła na terenie Kolbuszowej, gdzie Nil i Górnianka podtopiły liczne gospodarstwa.

Aktualna rezerwa powodziowa na zbiorniku Wilcza Wola wynosi 2,7 mln m3.

Zlewnia rzeki Wisłok: stany wody utrzymują się w strefach średnich i wysokich. Jedynie rzeki Mleczka, Wisłok i Stobnica przekroczyły stany ostrzegawcze i alarmowe. Na terenie miasta Rzeszowa wystąpiły lokalne podtopienia obszarów zabudowanych. Zbiornik przeciwpowodziowy Besko na Wisłoku dysponuje rezerwą w wysokości 5,34  mln m3.

Zlewnia Wisłoki: utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. W dalszym ciągu utrzymują się stany ostrzegawcze i alarmowe. Najgorsza sytuacja występuje w powiecie mieleckim. Powstała w prawym wale Potoku Wadowickiego 30-sto metrowa wyrwa spowodowała podtopienie miejscowości Wadowice Dolne. Straż Pożarna podjęła czynności mające na celu zabezpieczenie wyrwy. Rzeka Wielopolka spowodowała podtopienia budynków, drogi wojewódzkiej w miejscowościach Ostrów i Sędziszów, Niedzwiada.

Zbiornik Klimkówka na rzece Ropie posiada obecnie rezerwę w wysokości 13,40 mln m3.

Ponadto, w miejscowości Zabrnie Wampierzowskie w lewym wale rzeki Nowy Breń na długości ok. 4 km (km. ok. 8+000 – 12+000) w rejonie granicy z województwem małopolskim stwierdzono intensywne przecieki przez korpus obwałowania. Około godziny 15-stej zostały w ten rejon skierowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

SYTUACJA Z GODZ. 14.00

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższych kilkadziesiąt godzin prognozuje intensywne opady deszczu i burze w południowej Polsce. Utrzymuje alert trzeciego, najwyższego stopnia dla mieszkańców Małopolski, Podkarpacia oraz południowych powiatów Śląska. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do jutra, do godz. 12.00. Mieszkańcy oraz wszystkie osoby przebywające na zagrożonych terenach otrzymali SMS-owe powiadomienia RCB.

Tereny dotknięte podtopieniami wizytuje obecnie Wojewoda Małopolski oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Małgorzata Sikora, która poinformowała, że największe zagrożenie występuje wokół mniejszych rzek, które mogą przerwać wały przeciwpowodziowe.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację, na terenie dotkniętym podtopieniami w godzinach popołudniowych odbędzie się nadzwyczajna narada sztabu kryzysowego.

SYTUACJA Z GODZ. 12.30

Informacje z RZGW w Gliwicach

W związku z ostrzeżeniami hydrologicznymi IMGW dla zlewni Górnej Odry wraz z dopływami oraz zlewni Małej Wisły, Pszczyny i Brynicy, a także z osiągnięciem stanów ostrzegawczych na ciekach pracownicy Wód Polskich stale monitorują sytuację. Prognozowane opady deszczu, lokalnie intensywne, będą powodowały dalszy wzrost stanów wody w zlewniach dopływów górnej Odry, a także na Odrze od Chałupek do Raciborza-Miedoni. W okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a lokalnie również stanów alarmowych.

Zbiorniki administrowane przez PGW WP są gotowe, aby wydatnie ściąć ewentualną falę wezbraniową na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Służby gliwickich Wód Polskich przy stałej współpracy z czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A., utrzymują na swoich zbiornikach zakres od 100% do 380% rezerwy powodziowej. Oznacza to przygotowanie na zretencjonowanie wody wezbraniowej w czasie wzmożonego opadu deszczu i intensywnych dopływów do zbiorników. Urządzenia hydrotechniczne ochrony przeciwpowodziowej pracują zgodnie z instrukcjami, zapewniając bezpieczne przejście wód wezbraniowych na ciekach. 

SYTUACJA Z GODZ. 12.00

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal przewiduje intensywne opady deszczu oraz burze na Podkarpaciu. Niekorzystna sytuacja utrzyma się przez najbliższych 36 godzin. Dlatego dla południowej Małopolski utrzymane są ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia. Alerty dotyczą powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i Nowego Sącza. Na pozostałym obszarze Małopolski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. W nocy z czwartku na piątek front będzie ustępował i prognozowana jest poprawa pogody. Jednak sytuacja w regionie na razie jest trudna.

IMGW ostrzega również południowe rejony województwa śląskiego, powiaty: raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki.

Pracownicy nadzorów wodnych PGW Wody Polskie stale monitorują sytuację na wałach przeciwpowodziowych i zbiornikach wodnych. W związku z prognozowanymi opadami deszczu, Wody Polskie przekierowały zespoły wsparcia technicznego do nadzorów wodnych w południowych regionach kraju, aby przygotować się na spodziewaną falę wezbraniową.

Najnowszy komunikat o sytuacji hydrologicznej w całym kraju znajduje się na naszej stronie Sytuacja Hydrologiczna 22.05.2019.

SYTUACJA Z GODZ. 9.40

Informacje z RZGW w Krakowie

Obecnie stan wody na potoku Breńka (Breń), który w nocy wystąpił z brzegów, sukcesywnie opada. Wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach Żabnica-Breń, Jamnica, Zgórska Rzeka, Breń. W miejscowości Wola Mędrzechowskiej na ok. 27 km na wysokości wlotu potoku Breńka (Breń) do rzeki Żabnica-Breń woda przelewa się przez prawy wał. Na miejscu jest straż pożarna oraz wójt gminy Olesno.

Istnieje prawdopodobieństwo przerwania wałów na potoku Upust w miejscowości Suchy Grunt. Występuje zagrożenie podtopieniami, szczególnie miejscowości Zabrnie.

Obecnie trwa ewakuacja w miejscowościach Podborze i Izbica. 

Na terenie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska pracują wszystkie pompownie melioracyjne. Śluzy wałowe są na bieżąco kontrolowane przez strażników wałowych. Zgłoszenia o pomoc są przekazywane do powiatowego centrum zarzadzania kryzysowego.

Na zdjęciach poniżej: Potok Breńka w Dąbrowie Tarnowskiej (sytuacja z godz. 10.00)

SYTUACJA Z GODZ. 9.30

Informacje z RZGW w Rzeszowie

Trwa posiedzenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zwołanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Intensywne opady w Regionie Wodnym Górnej - Wschodniej Wisły spowodowały wzrost poziomu wód w rzekach. Stany alarmowe przekroczone są na Wisłoku w m. Żarnowa oraz na Wisłoce w Krajowicach. Woda utrzymuje się powyżej stanów alarmowych również na dopływach głównych rzek: na Stobnicy w Godowej oraz Grabince w m. Głowaczowa. Alarmy powodziowe obowiązują w powiecie mieleckim (gm. Wadowice Górne), dębickim (gm. Czarna) oraz kolbuszowskim (gm. Kolbuszowa).  

Pogotowia przeciwpowodziowe dla kilku gmin ogłoszono w powiatach: jasielskim, mieleckim (gm. Czermin, Przecław, Radomyśl Wielki, gmina i miasto Mielec), powiecie dębickim (gm. Jodłowa, Brzostek i Żyraków) oraz ropczycko sędziszowskim dla gmin Ropczyce i Iwierzyce.  Służby terenowe RZGW w Rzeszowie na bieżąco monitorują sytuację na głównych ciekach i ich dopływach.

SYTUACJA Z GODZ. 9.15

IMGW prognozuje wystąpienie intensywnych opadów deszczu (od 40 do 80 mm) oraz silnych burz. Możliwe są lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla 11 powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego oraz Tarnowa, staszowskiego, buskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego, Tarnobrzegu, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego. 

SYTUACJA Z GODZ. 7.10. 

W związku z obfitymi opadami deszczu w Małopolsce i na Podkarpaciu, w Dąbrownie Tarnowskiej i Swarzewie doszło do lokalnych podtopień. Straż Pożarna ewakuowała łącznie 34 osoby z zalanych obszarów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed kolejnymi intensywnymi deszczami w południowo wschodniej Polsce.

Obecnie najbardziej zagrożone są okolice rzeki Breń w Dąbrowie Tarnowskiej. W Urzędzie Gminy w tym mieście działa sztab kryzysowy. Na miejscu są również pracownicy Wód Polskich z Nadzoru Wodnego i Zarządu Zlewni. Zespół wsparcia technicznego zajmuje się udrażnianiem przepustów i usuwaniem płynących konarów drzew.

Alert RCB został wysłany do mieszkańców 61 powiatach województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Na tym obszarze obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia wydane przez IMGW.