Przed rozpoczęciem sezonu żeglugowego zakończył się remont Kanału Niegocińskiego w Giżycku. We wtorek (30.04) Kanał został oficjalnie oddany do użytku.

Prace na Kanale obejmowały rozbiórkę starych, zniszczonych umocnień brzegów i budowę nowych ubezpieczeń brzegowych ze stalowej ścianki szczelnej zakończonej oczepem stalowym. Udrożniono Kanał przywracając mu głębokość tranzytową odpowiednią dla drogi wodnej kl. Ia. Umocnienia brzegów wymagały remontu z powodu ich istotnej degradacji. 

Było sporo różnych problemów w tym natury biurokratycznej - mówił Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Remonty związane z gospodarką wodną są trudne w porównaniu z innymi. Budowa trwała długo, bo od 2016 roku. Ja natomiast odpowiadam za Wody Polskie, które powstały w styczniu 2018 roku i mogę powiedzieć, że w zeszłym roku podeszliśmy do tej inwestycji "z kopyta" i dzięki temu udało nam się oddać ten kanał jako ważną, strategiczną drogę wodną na tym terenie.

DSC00417

Problemy, które pojawiły się podczas remontu Kanału Niegocińskiego i tym samym wpłynęły na konieczność wydłużenia terminu prac dotyczyły kolizji z liniami/ instalacjami położonymi pod dnem. Zagłębione były na nieprawidłowych rzędnych, co uniemożliwiało wykonanie pogłębienia kanału do założonych rzędnych i tym samym dotrzymania stosownych parametrów dla danej klasy drogi wodnej.

DSC00534

— Dziś tym Kanałem bez żadnego utrudnienia można przepływać między dwoma jeziorami, stąd myślę, że jest to jedna z ważniejszych inwestycji w Giżycku - dodał Wojciech Kossakowski, poseł na Sejm RP.

Zakończenie prac na Kanale Niegocińskim wpłynie na zmniejszenie w sezonie żeglugowym korków na Kanale Łuczańskim łączącym  Niegocin i Kisajno. Ruch żaglówek z południa na północ będzie teraz możliwy przez oba Kanały.  

- Rosną oczekiwania turystów by bezpieczniej i sprawniej poruszać się po Wielkich Jeziorach Mazurskich – powiedział Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko- Mazurski.

W ramach inwestycji, dokonano także zakupu łodzi inspekcyjno-pomiarowej, posiadającej echosondę z bocznym przetwornikiem obrazowania 3D do weryfikacji głębokości i stanu dna kanału, w okresie trwałości projektu. Wyposażenie łodzi pozwoli na dokonywanie powyższych czynności w każdych warunkach pogodowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa członków załogi. Po zakończeniu okresu trwałości, sprzęt będzie wykorzystywany do kontroli całego odcinka drogi wodnej na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

DSC00520

 

DSC00458

W konferencji udział wzięli m.in. Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Grzegorz Szymoniuk - Dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, Monika Niemiec- Butryn - Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Karol Karski - Europoseł, Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP, Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko- Mazurski, Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Giżycka, Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko.

Koszt inwestycji to 12.870.970,75 zł.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz
Rzecznik prasowy RZGW w Białymstoku