Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach, Zarządu Zlewni w Opolu, w dniach 8 – 11 kwietnia odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Przeciwpowodziowe pod kryptonimem „SZANDORY – 19” zorganizowane przez Wojewodę Opolskiego.

 

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności reagowania służb wojewódzkich i miejskich na występujące zagrożenie powodziowe. Manewry polegały na zbadaniu współdziałania organów administracji publicznej z organami dowodzenia, Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jako rejon ćwiczenia przyjęto rzekę Odrę i jej międzywale pomiędzy śluzami Opole i Dobrzeń Mały. Realizowany scenariusz operacyjny zagrożenia i jego poszczególne epizody rozgrywane były w miejscach przewidzianych do wykorzystania zamknięć szandorowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Odry.

Ćwiczenia SZANDORY - 19

Ćwiczenia zostały podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich uruchomiono siły zbrojne RP na potrzeby wsparcia administracji publicznej, jak również weryfikowano procedury reagowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Jednocześnie w tym etapie zostały przygotowane stanowiska do montażu belek szandorowych. Etap drugi manewrów polegał na praktycznym montażu zamknięć szandorowych na terenie Opola oraz Gminy Dobrzeń Wielki (rzeka Odra oraz Mała Panew). Głównym celem tego etapu było zbadanie całkowitego czasu montażu wszystkich zamknięć mobilnych oraz monitoring przygotowania sił i środków przewidzianych do tego zadania.

Przeprowadzone ćwiczenia, w czasie których tymczasowo zamknięto drogę wojewódzką 454 na wysokości mostu drogowego nad Małą Panwią w Czarnowąsach, pokazały przygotowanie służb do sprawnego współdziałania i reagowania na wypadek ryzyka powodzi.

 

Aleksandra Mider

Wydział Komunikacji Społecznej RZGW w Gliwicach