Wczoraj odbył się jubileuszowy, XX Przegląd Zespołów Przedszkolnych "Ekologia w wierszu i piosence" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Jednym z gości, który miał okazję podziwiać występy dzieci, był Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Przemysław Daca.

Swoje umiejętności wokalne i taneczne na scenie zaprezentowało blisko 200 przedszkolaków. To już kolejne pokolenie wychowanków przedszkola w Połańcu, które angażuje się w edukację ekologiczną, co buduje u dzieci wrażliwość na środowisko naturalne. W działania przedszkola włączają się również mieszkańcy i inne lokalne instytucje. Podczas tegorocznego przeglądu gościnnie wystąpili wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie, którzy również zaprezentowali swoją inscenizację poświęconą przyrodzie.


 

Po zakończeniu występów Prezes Przemysław Daca wręczył dzieciom drobne upominki od Wód Polskich. Wyraził uznanie dla organizatorów i podkreślił, że z prawdziwą przyjemnością wziął udział w przedsięwzięciu, której tematyka jest bliska również Wodom Polskim.