Budowa ponad 0,5 km odcinka wału przeciwpowodziowego w Kiełczu dobiegła końca. Wyjątkowo ważna dla mieszkańców województwa lubuskiego i powiatu nowosolskiego inwestycja jest kontynuacją tworzenia nowego systemu ochrony przeciwpowodziowej po wielkiej powodzi, która przeszła przez Polskę w 1997 roku.

Projekt pod nazwą "Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500" zrealizowany został na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, na obszarze gminy Nowa Sól, obręb Kiełcz. Budowa lewostronnego odcinka obwałowania przeciwpowodziowego, o długości ponad 0,5 km, zlokalizowana jest w całości na terenie miejscowości Kiełcz, równolegle do ul. Odrzańskiej.

Prace były prowadzone metodą zaprojektuj-wybuduj. A więc przed rozpoczęciem prac budowlanych najpierw przygotowano plany, zajęto się robotami niwelacyjnymi i przygotowawczymi do zasadniczej części robót. Główny cel inwestycji to poprawa jakości życia mieszkańcówpoprzez zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową terenów mieszkalnych oraz rolniczych przed wodami rzeki Odry - wał ma ochronić 937 osób zamieszkałych na tym obszarze oraz ich mienie. Wartość inwestycji to prawie 2,7 mln złotych, w 99% sfinansowano ją ze środków unijnych, natomiast 1% to środki budżetu państwa.

Cele szczegółowe projektu:

 • zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Kiełcz oraz mieszkańców powiatu nowosolskiego
 • poprawa stanu wałów przeciwpowodziowych na rzece Odrze
 • ochrona użytków rolnych i leśnych przed zalewaniem
 • ochrona dróg: krajowej nr 3, wojewódzkiej nr 315 i powiatowej nr 1030F
 • zapewnienie prawidłowego przepływu wód w korycie Odry
 • wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu nowosolskiego

Kluczowe prace przeprowadzone w ramach inwestycji:

 • rozbiórka starego obwałowania w postaci worków z piaskiem
 • budowa nowego obwałowania wraz z murem oporowym, ciągiem komunikacyjnym i placem manewrowym
 • rozbiórka budynku gospodarczego i betonowego bunkra
 • zasypanie starorzecza
 • przebudowa istniejącego przepustu wałowego
 • rozbudowa rowu melioracji szczegółowej
 • przełożenie linii napowietrznej SN 20kV poza obrys wału

 Autor: Wydział Komunikacji RZGW we Wrocławiu

 MG 4887

Wał powstał na odcniku ponad 500 metrów. Fot. Jerzy Malicki.

 MG 4888

Konstrukcja ochroni mieszkańców oraz ich mienie. Fot. Jerzy Malicki.