Program „Nasze Łowiska” jest sukcesywnie wdrażany w całym kraju, a ilość obwodów rybackich użytkowanych przez Wody Polskie, udostępnionych do amatorskiego połowu ryb to już blisko 100 obwodów! W ramach prowadzonej gospodarki obwodami pracownicy Wód Polskich prowadzą zarybienia, dla poprawy rybostanu i uatrakcyjnienia łowisk wędkarskich. W 2022 roku miliony sztuk narybku sandacza, jazia, szczupaka, węgorza europejskiego, lina, karasia pospolitego, suma europejskiego, brzany, świnki, pstrąga potokowego i siei trafiło do polskich rzek i jezior włączonych do programu „Nasze Łowiska”, gdzie w ramach jednej, jednolitej opłaty można wędkować na wszystkich dostępnych obwodach rybackich zarządzanych przez Wody Polskie. Aktualnie żaden z użytkowników rybackich nie udostępnia tak dużej ilości obwodów, przy zachowaniu tak niskiej ceny za zezwolenie na amatorski połów ryb!


zdjecie 2aa

- Wędkarze są naturalnym partnerem Wód Polskich i wszystkich podmiotów, które zajmują się akwakulturą, ponieważ nie tylko jako pierwsi dostrzegają zanieczyszczenia wód, ale także widzą działalność kłusowniczą na wodach. Będąc na miejscu, widza wszelkie nielegalne zrzuty i bardzo często je zgłaszają. Wodom Polskim bardzo zależy na wędkarzach i wszystko, co w tej chwili robimy ma im ułatwić wędkowanie. Nasze Łowiska to program, który pozwala wędkarzom na wędkowanie cały rok na wszystkich wodach, których rybackim użytkownikiem są Wody Polskie, jedynie za 250 zł! – mówi Janusz Wrona, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych.


Celem reformy rybactwa, prowadzonej przez Wody Polskie od początku roku, jest stworzenie nowego systemu ochrony wód, poprzez monitoring gospodarki rybackiej, a także uproszczenie wszystkich procedur funkcjonujących w tym zakresie, w tym skrócenie czasu wydawanych pozwoleń oraz ujednolicenie opłat. Do głównych zadań należy monitorowanie kontroli wykonywania gospodarki rybackiej oraz zarybień, jak również analiza ekonomiczna prowadzonej gospodarki rybackiej. Kluczową kwestią jest opracowanie strategii rybackiego zagospodarowania wód i ich ochrony oraz przygotowanie rozwiązań systemowych, zarówno dotyczących zarządzania obwodami rybackimi, jak i właściwego wdrożenia oraz funkcjonowania systemu opłat za użytkowanie obwodów rybackich oraz za dzierżawę praw rybackiego użytkowania jezior. Jednym z najważniejszych efektów jest uruchomienie programu „Nasze Łowiska”, w tym wykonanie szeregu akcji zarybieniowych na obwodach użytkowanych rybacko przez Wody Polskie.

bdg2a
Akcja zarybieniowa w regionie wodnym Noteci. Fot. Wody Polskie

 

Nasze Łowiska – płacisz raz, korzystasz ze wszystkich dostępnych obwodów rybackich Wód Polskich przez cały rok!

W Polsce zdecydowana większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich. To między innymi Polski Związek Wędkarski, gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, ale też osoby fizyczne, wyłonione w drodze konkursów ofert przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich lub na podstawie umów przejętych przez nasze gospodarstwo od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Dla uproszczenia zasad wędkowania oraz pozyskiwania wymaganych zezwoleń, a także obniżki opłat i uatrakcyjnienia oferty dla wędkarzy, Wody Polskie przygotowały program „Nasze Łowiska”. To projekt jednego zezwolenia na wędkowanie na terenie całej Polski, którego zasadniczą częścią jest jednolita opłata w wysokości 250 zł na obwodach użytkowanych rybacko przez Wody Polskie. Na początku do programu należało 27 obwodów rybackich w 4 regionach wodnych. Po blisko roku funkcjonowania „Naszych Łowisk” Wody Polskie zarządzają 94 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w 7 regionach wodnych, które udostępniają do amatorskiego połowu ryb.  Aktualnie żaden z użytkowników rybackich nie udostępnia tak dużej ilości obwodów rybackich, przy zachowaniu tak niskiej ceny za zezwolenie na amatorski połów ryb.

Aktualny wykaz obwodów oraz mapa dostępne są na: https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska

 

nasze lowiska 1920x500 mapa obwody rybackie

 

 

Odtwarzanie tarlisk, akcje zarybieniowe i walka z kłusownictwem to elementy działań na rzecz odbudowy populacji ryb polskich rzek i jezior

Wody Polskie jako zarządca wód publicznych podejmuje działania, które mają na celu wzbogacenie zbiorników wodnych o rodzime gatunki ryb występujące w wodach danego regionu. W ramach racjonalnej gospodarki rybackiej prowadzone są akcje zarybieniowe. Tego typu działania mają na celu poprawę i podtrzymanie zasobów ichtiofauny oraz polepszenie jakości wód polskich rzek i jezior, a także uatrakcyjnienie ich pod względem wędkarskim. Materiał zarybieniowy dostosowywany jest w oparciu o indywidualny charakter zbiorników wodnych oraz o opracowane przez użytkowników rybackich operaty rybackie zatwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. W zeszłym roku wdrożyliśmy m.in. ogólnopolski projekt zarybiania jezior węgorzem europejskim obwodów rybackich znajdujących się w programie „Nasze Łowiska”. Na ten cel Wody Polskie przeznaczyły 2 mln zł. W sumie zarybiliśmy 56 obwodów węgorzem europejskim w ilości 780 tys. sztuk narybku. Wszystko dla poprawy rybostanu i rozwoju bioróżnorodności polskich rzek i jezior.

Akcja zarybiania jeziora Parnowskiego. Fot. Wody Polskie

Pracownicy Wód Polskich nadzorują także zarybienia prowadzone przez innych użytkowników rybackich, głównie PZW. Odtwarzamy również naturalne tarliska dla ryb, a efektywność takich działań potwierdza monitoring prowadzony m.in. w ramach Programu LIFE+ Rega.

Dużym wkładem Wód Polskich w rozwój krajowego rybactwa jest funkcjonowanie Ośrodka Zarybieniowego w Świnnej Porębie – jednego z najnowocześniejszych w Europie. Obiekt o powierzchni 5,7 ha posiada własną stację uzdatniania wody i wyspecjalizowaną kadrę, która zajmuje się chowem i hodowlą wielu cennych gatunków ryb, takich jak pstrąg tęczowy i potokowy, jesiotr ostronosy, brzana, świnka, lipień i szczupak. Do zadań ośrodka należą produkcja i sprzedaż materiału zarybieniowego, utrzymywanie stad tarłowych zagrożonych gatunków, produkcja i sprzedaż ryb, a także cykliczne zarybianie zbiorników i rzek w kraju.

b5
Ośrodek zarybieniowy w Świnnej Porębie. Fot. Wody Polskie

 

Ważnym elementem gospodarki rybackiej jest również ochrona wód, w tym ochrona ryb przed nielegalnym ich połowem. W tym celu Wody Polskie ściśle współpracują z Państwową Strażą Rybacką, a lokalnie także ze społecznymi strażami rybackimi oraz wędkarzami, w celu ograniczenia kłusownictwa. By utrudnić działalność kłusowników, inwestujemy w zabezpieczenia na naszych obiektach, np. celu ochrony populacji troci wędrownej pokonującej przepławkę przy jazie Jeżyczki w województwie zachodniopomorskim zamontowaliśmy monitoring wizyjny, a także okratowanie. 

 

Wspieramy świadome wędkarstwo i promujemy proekologiczne postawy

Wody Polskie włączają się też w promocję wędkarstwa, jako aktywnej formy wypoczynku i sposobu poznania środowiska wodnego, zarówno dla młodszych i starszych użytkowników wód. Organizacja oraz patronowanie zawodom ma na celu upowszechnianie sportu wędkarskiego, który jest formą czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą. Najmłodsi uczestnicy mają okazję do poznania gatunków ryb, ich biologii i środowiska życia. Dowiadują się jak ważna jest jakość wód dla życia nie tylko ludzi, ale także zwierząt oraz uczą się szacunku do przyrody. Przyswajanie przez dzieci i młodzież wiedzy i odpowiednich postaw wpisuje się w idee edukacji ekologicznej.

W maju pod patronatem Wód Polskich odbyły się zawody wędkarskie Szczupak Cup Moran Powidz, które są jedną z najbardziej prestiżowych imprez tego typu w Polsce, rozgrywaną na Jeziorze Powidzkim. Jej uczestnicy rywalizują indywidualnie o największego szczupaka. Wsparliśmy również Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Strzelno we wsi Łąkie. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu pasjonatów, w wieku od kilku do 16-stu lat. W lipcu włączyliśmy się w organizację corocznych zawodów w wędkarstwie spławikowym dla dzieci nad rzeką Pisą w Piszu. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych 7-10 i 11-14 lat, a dzieci przyjechały na zawody nie tylko z całej Polski, ale też zagranicy. We wrześniu udzieliliśmy wsparcia V Edycji Pokoleniowych Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym na Wiśle w Toruniu. Konkurs był przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wędką, a w imprezie wzięło udział 80 osób.

20220710 092703
Zawody wędkarskie w Piszu. Fot. Wody Polskie

 

Nasze Łowiska – szereg działań w regionach wodnych

Program „Nasze Łowiska” będzie docelowo wdrażany w całej Polsce. Aktualnie obowiązuje w 7 z 11 regionów wodnych, w każdym z nich prowadzimy działania dla rozwoju racjonalnej gospodarki rybackiej.

 

NASZE ŁOWISKA – RZGW BIAŁYSTOK

W 2022 roku ponad 1,5 mln ryb trafiło do obwodów rybackich objętych programem Nasze Łowiska na terenie RZGW w Białymstoku! Do Narwi trafił sum europejski, zaś do Narwi i Pisy szczupak. Oba gatunki to drapieżnicy, którzy pomogą w regulacji populacji ryb małocennych tzn. drobnych karpiowatych, które odpowiadają za eutrofizację zbiorników wodnych w regionie wodnym Narwi. Do 8 mazurskich jezior wprowadzono zaś węgorza europejskiego.

292199233 5018821021546664 2421553448104323916 n  292143078 5018820991546667 1291374671569214517 n   292221999 5018820994880000 5139320759517357991 n
Akcja zarybiania Narwi z udziałem Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Janusza Wrony. Fot. Wody Polskie

Jesienią zrealizowano także odłowy kontrolne, których celem jest weryfikacja składu i struktury ichtiofauny oraz podstawowych czynników fizyko – chemicznych wód. Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na Narwi i Pisie stwierdzono występowanie 18 gatunków ryb, z czego trzy gatunki chronione: różankę, kozę i piskorza. Nie stwierdzono występowania gatunków obcych. Bioróżnorodność stwierdzonych gatunków świadczy, że ichtiofaunę rzek Narew i Pisa należy uznać za dość bogatą.

 

NASZE ŁOWISKA – RZGW GDAŃSK

Wody Polskie w regionie Dolnej Wisły, w ramach programu Nasze Łowiska, udostępniły w 2022 roku 10 obwodów rybackich o łącznej powierzchni 1 200 ha. Do wód wprowadzono narybek o wartości 125 tys. zł. Do jezior Brzeźno i Skąpe trafiły węgorz oraz sieja. Ściśle współpracujemy z Państwową Strażą Rybacką w Gdańsku. Dzięki częstym kontrolom Strażników na łowiskach RZGW w Gdańsku kłusownictwo sieciowe ograniczone zostało do minimum.

gd1 gd2
Zarybianie jeziora Skąpe. Fot. Wody Polskie

 

NASZE ŁOWISKA – RZGW SZCZECIN

Na terenie administrowanym przez Wody Polskie w Szczecinie znajduje się 28 obwodów rybackich. Do 21 z nich wpuszczono 110 tys. sztuk narybku węgorza. Ważnym elementem dla poprawy rybostanu są działania w zlewni rzeki Regi. Wody Polskie w ramach realizacji Programu LIFE+ Rega wykonały około 12 500 m2 sztucznych tarlisk. Wykorzystanie ich przez ryby do odbycia tarła zostało potwierdzone odpowiednimi badaniami przyrodniczymi. Dzięki działaniom podjętym w Projekcie LIFE+ Rega, który objął wykonanie 23 przepławek na Redze i jej dopływach, prowadzone każdego roku pozyskanie ikry, a następnie zarybianie Regi może dawać lepszy skutek, ze względu na zapewnienie łączności migracyjnej między poszczególnymi odcinkami rzeki, które do tej pory były izolowane od siebie.

Tarliosko Gryfice2 Szczecin szcz1 szcz2
Tarliska na Redze. Pobieranie ikry od troci. Fot. Wody Polskie

 

NASZE ŁOWISKA – RZGW BYDGOSZCZ

Wody Polskie w Bydgoszczy udostępniają do amatorskiego połowu ryb 23 obwody rybackie. W ramach ubiegłorocznych zarybień trafiło do nich - ponad 130 tys. sztuk narybku podchowanego węgorza europejskiego, 260 kg lina, 50 kg karasia oraz 1965 kg narybku jesiennego szczupaka. Zarybienia narybkiem jesiennym szczupaka i kroczkiem lina nie ograniczały się do największego jeziora danego obwodu. Były dzielone proporcjonalnie na wszystkie jeziora znajdujące się w danym obwodzie rybackim.

bdg3 bdg4 bdg5
Zarybianie na jeziorze Wielkie, Wielki Staw i  Słonowo. Fot. Wody Polskie

 

NASZE ŁOWISKA – RZGW POZNAŃ

Wody Polskie w Poznaniu prowadzą gospodarkę rybacką na 10 obwodach o łącznej powierzchni 597,2 ha i 1 łowisku – „Zalew Śremski B”. W wyniku akcji zarybiania do wielkopolskich rzek i jezior wpuszczono duże ilości narybku, w tym 74 tys. węgorzy, 55 tys. sandaczy i 50 tys. jazi, a także 495 kg szczupaka, 400 kg lina i 343 kg karasia pospolitego. Najwięcej węgorzy trafiło do Jeziora Lusowskiego oddalonego o ok. 20 km od Poznania oraz do Jeziora Bielskiego koło Międzychodu.

1 3 2 7
Akcja zarybiania rzeki Ner. Fot. Wody Polskie

 

NASZE ŁOWISKA – RZGW WROCŁAW

Na obszarze administrowanym przez Wody Polskie we Wrocławiu powstało pierwsze łowisko samodzielnie zarządzane przez nasze gospodarstwo - zbiornik wodny Jutrosin niedaleko Rawicza w województwie wielkopolskim. Wrocławskie Wody Polskie podejmują także szereg innych działań na rzecz racjonalnej gospodarki rybackiej. Mając na względzie konieczność ochrony wód i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów wodnych w cennej przyrodniczo dolinie Baryczy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie nawiązało partnerstwo ze spółką Stawy Milickie w zakresie budowy systemu pozwalającego na automatyzację kontroli  jakości wody w czasie rzeczywistym. Taki system będzie chronił wody przed skutkami nielegalnych zrzutów ścieków lub suszy, tym samym ratując wiele potencjalnie zagrożonych zwierząt wodnych i wodno-lądowych. Pracownicy Wód Polskich współpracują również z Polskim Związkiem Wędkarskim, m.in. w tym roku biorąc udział w zarybieniach Oławy, Bystrzycy, Baryczy, Widawy, a także zbiorników Stradomia i Mietków.

wro2 wro3
Zarybianie rzeki Widawa. Fot. Wody Polskie

 

NASZE ŁOWISKA – RZGW KRAKÓW

Na terenie Wód Polskich w Krakowie ustanowionych jest 52 obwody rybackie, z czego na 5 obwodach o łącznej powierzchni ponad 3 300,90 ha samodzielną gospodarkę prowadzi Dyrektor RZGW w Krakowie wykorzystując w tym celu 2 gospodarstwa rybackie (Brzączowice i Świnna Poręba) i ośrodek zarybieniowy w Świnnej Porębie. W wyniku sztucznego tarła, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznej infrastruktury hodowlanej, pracownicy ośrodka zarybieniowego, wyprodukowali wysokiej jakości materiał zarybieniowy z przeznaczeniem do zarybiania własnych obwodów rybackich i oddanych w użytkowanie. W 2022 roku do obwodów rybackich Wód Polskich w Krakowie trafiło ponad 1,1 mln sztuk materiału zarybieniowego, takich gatunków, jak: szczupak, sandacz, brzana, świnka,  pstrąg potokowy.

WhatsApp Image 2022 06 14 at 110100 286942573 5326337064079428 4521088678392890976 n 281649682 1338553843304196 7160273744999863740 n
Akcja zarybiania na Porąbce. Fot. Wody Polskie

 

W poprzednim roku pracownicy Wód Polskich przeprowadzili także kontrole wszystkich użytkowników rybackich pod kątem wypełniania obowiązków wynikających z zapisów operatów rybackich, a także brali udział w kontrolach terenowych użytkowników rybackich podczas akcji zarybieniowych. RZGW w Krakowie prowadzi też sprzedaż ryb odłowionych w ramach połowów gospodarczych oraz sprzedaż pstrąga tęczowego pochodzącego z własnej produkcji, którego do dnia 30 listopada sprzedano 26 635 kg.

 

***

Zapraszamy do programu Nasze Łowiska i wędkowania na obwodach rybackich zarządzanych przez Wody Polskie!

Formularze dostępne są na stronie: https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska