Dziś w Szczecinie rozpoczął się 9 Międzynarodowy Kongres Morski. Wydarzenie jest miejscem eksperckiej debaty poświęconej rozwojowi żeglugi, transportu wodnego, innowacyjnym technologiom, a także ekologii i ochronie ekosystemów morskich. W tematycznych panelach poświęconych żegludze śródlądowej biorą udział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

Międzynarodowy Kongres Morski od lat stanowi ważną częścią debaty o odbudowie żeglugi morskiej i śródlądowej. To również eksperckie forum rozmów o realizowanej przez rząd strategii odbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Wisły, które poprzez ONZ-towską Konwencję AGN wprowadzono do systemu dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. Polska posiada duży potencjał transportu rzecznego, około 3680 kilometrów śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne. Codzienna służba załóg floty śródlądowej pozwala na utrzymanie szlaków wodnych w dobrym stanie i zapewnienie sprawnej przeprawy zarówno mniejszym jednostkom - łodziom i żaglówkom, jak i większym – barkom i promom. Wody Polskie zarządzając wodami posiadają również własne załogi i flotę, które dbają m.in. o znakowanie szlaków, usuwanie przeszkód, oczyszczanie akwenów i prowadzenie akcji lodołamania w okresie zimowym. Stopniowo flota zasilana jest w nowe specjalistyczne jednostki, jak łodzie inspekcyjne czy lodołamacze. Wody Polskie inwestują również w rozwój śródlądowych dróg wodnych, podnosząc parametry żeglugowe szlaków wodnych oraz dbając o komfort i bezpieczeństwo pracy załóg statków.

290620827 1373130153170159 9124772071834000265 n
Prezes Wód Polskich Przemysław Daca na Międzynarodowym Kongresie Morskim. Fot. Wody Polskie

 

Prezes Wód Polskich o inwestycjach żeglugowych na Odrze i Wiśle

W dyskusji na temat rozwoju żeglugi śródlądowej aktywny udział biorą przedstawiciele Wód Polskich. Pierwszego dnia, w panelu „Rewizja sieci TEN-T gwarancją stabilności i ciągłości strategii transportowej Europy” głos zabrał Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, który mówił o potrzebie dostosowania parametrów dróg wodnych na potrzeby portów morskich, co przełoży się na poprawę logistyki i rozwój gospodarczy kraju.

- Każdy duży port morski powinien mieć zapewniony dostęp do lądu śródlądowymi drogami wodnymi. W Polsce porty w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni są bardzo zainteresowane dostosowaniem szlaków wodnych do potrzeb żeglugi śródlądowej i zabiegają o poprawę parametrów żeglugowych istniejących dróg wodnych. Porty opracowały studia wykonalności rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Wisły, które odkupiliśmy i przekazaliśmy Ministerstwu Infrastruktury które pracuje nad strategią rozwoju dróg wodnych. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, Wody Polskie są inwestorem, który realizuje potem te plany – powiedział Prezes Daca.

Prezes Wód Polskich wspomniał również o prowadzonych inwestycjach żeglugowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej i Wiśle.

- Realizujemy polsko-niemiecką umowę dotyczącą przywrócenia III klasy żeglowności na Odrze dla celów bezpieczeństwa lodołamania i poprawy parametrów dla żeglugi śródlądowej. Zmodernizowaliśmy wszystkie śluzy na Kanale Gliwickim, dzięki czemu może być w pełni wykorzystywany transportowo. Dokończyliśmy budowę stopnia wodnego w Malczycach, a także przygotowujemy decyzje na budowę kolejnych stopni w Lubiążu i Ścinawie. Remontujemy też istniejąca infrastrukturę. Na dolnej Wiśle skupiamy się przede wszystkim na odbudowie urządzeń regulacyjnych, co jest szczególne ważne w kontekście planów samorządu budowy węzła transportowego w Solcu Kujawskim. Projektujemy też stopień wodny w Siarzewie, który – miejmy nadzieję – podważy funkcjonujące stereotypy i pokaże, że nowoczesna hydrotechnika jest przyjazna środowisku. Widzimy coraz większe zainteresowanie śródlądowym transportem wodnym wśród przedsiębiorców, dlatego jesteśmy gotowi, by wykonywać zaplanowane strategiczne inwestycje – dodał Przemysław Daca.

Prezes Wód Polskich zaznaczył, że rozwój międzynarodowych dróg wodnych E-30 i E-40 jest inwestycyjnym priorytetem w kontekście inwestycji żeglugowych. Podkreślił, że system transportowy żeby być stabilnym musi być złożony, dlatego w sieci TEN-T niezbędna jest żegluga śródlądowa.

- W przeciwieństwie do dróg, czy kolei infrastruktura wodna jest wielofunkcyjna. Oprócz systemu transportowego będziemy mieli system energetyczne – zieloną energie, większe bezpieczeństwo powodziowe, zahamowanie odpływu wód i większą retencję, czy rozwój turystyki. Będziemy budować duże zbiorniki retencyjne służące alimentacji wody, które będą zasadniczą częścią całego systemu – podsumował Prezes Daca.

291354844 354670903492863 2271887269988879487 n
Prezes Wód Polskich Przemysław Daca na Międzynarodowym Kongresie Morskim. Fot. Wody Polskie

 

W panelu 30 czerwca pn. "Znaczenie modernizacji śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju portów morskich" wziął udział Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

- Realizujemy nasze inwestycje z myślą poprawy warunków żeglugi śródlądowej na rzekach – podkreślił Krzysztof Woś.

Wiceprezes Woś przypomniał, że jeszcze w latach 80. Odrzańską Drogą Wodną transportowano 20 mln ton ładunku, a w Brzegu Dolnym śluzowano 7 tys. jednostek transportowych. W latach 90. nastąpiło załamanie gospodarcze i ilość śluzowanych jednostek spadła tylko do dwustu. Krzysztof Woś dodał, że odbudowa infrastruktury hydrotechnicznej po 30 latach zaniedbań to ogromne wyzwanie.

- Modernizujemy 8 jazów i 7 śluz na skanalizowanym odcinku Odry. Chcemy przebudować stopień wodny Ujście Nysy i śluzę w Opolu. Projektujemy też stopnie wodne w Lubiążu i Ścinawie. To szczególnie ważne, bo istnieje tam wąskie gardło stanowiące przeszkodę dla żeglugi. W przyszłym roku planujemy ukończenie projektu, co będzie milowym krokiem. Od Ścinawy do Szczecina modernizujemy zabudowę hydrotechniczną. Od Ścinawy do ujścia Nysy Łużyckiej 341 ostróg i 10 przemiałów, zaś na Odrze Granicznej usuwamy 5 miejsc limitujących, co wynika z polsko-niemieckiej umowy dotyczącej utrzymania Odry granicznej. To ważne dla zapewnienia sprawnej akcji lodołamania w sezonie zimowym i zapobiegania powodziom zatorowym. Poprawia to również warunki nawigacyjne. Przebudowujemy również mosty, które stanowią przeszkody dla żeglugi, na Regalicy w Szczecinie i na Odrze w Kostrzynie – powiedział Wiceprezes Krzysztof Woś.

Krzysztof Woś wspomniał również o inwestycjach Wód Polskich na Wiśle. Powiedział, że na dolnym odcinku Wisły w ramach projektu żuławskiego przeprowadzane są prace dla celów transportowych i przeciwpowodziowych, a także że trwa proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla budowy Stopnia Wodnego Siarzewo. Wiceprezes Woś podkreślił również niespotykaną dotąd skalę inwestycji w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

- Wartość zadań to prawie pół miliarda złotych. Na najbardziej uczęszczanym szlaku żeglugowym Węgorzewo-Pisz wybudowaliśmy śluzę Guzianka II, remontujemy Guziankę I. Modernizujemy pięć kanałów i myślimy o utworzeniu Pętli Mazurskiej – zaznaczył Wiceprezes Wód Polskich.

Krzysztof Woś podsumował, że wszystkie żeglugowe inwestycje mają na celu wydłużenie tras żeglugi śródlądowej w Polsce.

291506348 462887002504501 6727870648595951520 n
Zastępca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś na Międzynarodowym Kongresie Morskim. Fot. Wody Polskie

 

Międzynarodowy Kongres Morski miejscem eksperckiej debaty

W programie tegorocznej edycji Kongresu poruszane są m.in. kwestie rozwoju projektów infrastrukturalnych związanych z dostępem do portów morskich, od strony morza i lądu. Eksperci rozmawiają o przemyśle stoczniowym, offshore, śródlądowych drogach wodnych, połączeniach drogowych i kolejowych stanowiących integralną część europejskich korytarzy transportowych. W ramach wydarzenia odbywa się szereg debat związanych z bezpieczeństwem energetycznym, logistyką, ubezpieczeniami, digitalizacją w branży morskiej. Istotną częścią wydarzenia są prezentacje i rozmowy dotyczących edukacji morskiej, zagadnień finansowych, legislacyjnych, prawnych, czy związanych z ochroną środowiska.