Działalność w sektorze hydroenergetyki jest ściśle powiązana z gospodarowaniem wodami, bezpieczeństwem przeciwpowodziowym i zapobieganiem skutkom suszy. Dlatego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało zaproszone do udziału w Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej Hydroforum 2021. Konferencja odbyła się 13–14 października na Politechnice Gdańskiej.

Konferencja obejmowała swoim zasięgiem tematykę maszyn i urządzeń hydraulicznych z wyraźnym naciskiem na energetykę wodną. Konferencje Hydroforum stanowią platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i Europie. Służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, nowych rozwiązań technicznych oraz wyników prac badawczo – rozwojowych.

PHOTO 2021 10 13 14 32 07

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, wziął udział w debacie pt. „Energetyka wodna w transformacji energetycznej kraju i regionu”. Fot. Wody Polskie

Na konferencji obecny był Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, wziął udział w debacie pt. „Energetyka wodna w transformacji energetycznej kraju i regionu”. Wody Polskie na konferencji reprezentowali również: Krzysztof Wrzosek i Łukasz Pieron z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas wystąpień zaprezentowali realizowane i planowane wielofunkcyjne inwestycje na polskich śródlądowych drogach wodnych a także nowoczesne rozwiązania techniczne budowy stopni wodnych na rzekach nizinnych na przykładzie planowanego stopnia wodnego Siarzewo.

Wynikające z wystąpień przesłanie mówi, że jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszym zadaniem gospodarki wodnej jest zaspokojenie wszystkich uzasadnionych potrzeb użytkowników i konsumentów, przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej równowagi bilansu wodnego i pożądanego stanu środowiska naturalnego.

Zebrani na wydarzeniu goście mogli odwiedzić stoisko promocyjne Wód Polskich.

PHOTO 2021 10 13 08 57 30

Wody Polskie na konferencji reprezentowali również Krzysztof Wrzosek i Łukasz Pieron z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Fot. Wody Polskie

Hydroforum 20211013a

Prezes Woś na stoisku promocyjnym Wód Polskich. Fot. Wody Polskie