Dziś w Toruniu, w ramach wydarzenia Festiwal Wisły 2021, odbyła się uroczysta gala XVII edycji konkursu Przyjaznego Brzegu Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Jury Konkursu przyznało Wodom Polskim Nagrodę Główną (Grand Prix) za budowę śluzy Guzianka II na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nagrodę odebrał Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Jurorzy nie mieli łatwego zadania, napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, a nawet pisarzy i poetów. Wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważony rozwój oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Ostatecznie Grand Prix Przyjaznego Brzegu trafiło do Wód Polskich. Jury konkursowe uzasadniło swój wybór tym, że Wody Polskie od momentu powstania inwestują w nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę hydrotechniczną, czego przykładem jest budowa śluzy Guzianka II.

Resized 20210814 154422
 Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu 2020 dla Wód Polskich! Fot. Wody Polskie

Guzianka II - pierwsza od lat powojennych śluza zbudowana przez Polaków na Mazurach usprawniła ruch na Wielkich Jeziorach Mazurskich odciążając „starą Guziankę”, którą w sezonie turystycznym, każdego roku, przeprawia się około 15 tys. jednostek. Z każdym rokiem liczba miłośników odpoczynku na mazurskich jeziorach wzrasta, dlatego tak ważne jest dbanie o infrastrukturę i rozwój szlaków wodnych regionu. Tylko w sezonie letnim 2020 system dwóch śluz obsłużył blisko 22 tys. turystów, z czego oddana pod koniec czerwca Guzianka II – 10,5 tys. żeglarzy i motorowodniaków. Dzięki temu między jeziorami Guzianka Mała i Bełdany przeprawiło się aż 6 tys. jednostek więcej, niż rok wcześniej. Projekt został zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, skupiającym miasta i gminy. Budowa śluza została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, a także budżetu Państwa oraz PGW Wody Polskie. 

image000000001 image0000000011
Zastępca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś odbiera Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu z rąk Jury Konkursowego. Fot. Wody Polskie  

Wody Polskie planują szerokie inwestycje na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, na co przeznaczyły niemal 300 mln zł. Ostatnio oddany do użytku został wyremontowany Kanał Grunwaldzki, zaś kilka innych kanałów jest w trakcie modernizacji. Wszystkie te prace poprawią warunki żeglugowe i bezpieczeństwo użytkowników w Krainie Wielkich Jezior.

Grand Prix w konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu to prestiżowe wyróżnienie dla Wód Polskich. Konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami ma na celu kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. Kandydatami mogą być samorządy, urzędy i instytucje miejscowości leżących nad wodą, kluby i mariny oraz firmy i osoby prywatne Do zgłaszania kandydatów do nagrody Przyjaznego Brzegu uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów oraz indywidualne osoby. Przyznawana jest Nagroda Główna (Grand Prix) i nagrody specjalne, które służą wyróżnieniu inicjatyw charakteryzujących się szczególnym nowatorstwem związanym z ochroną środowiska i działaniami na rzecz udziału osób niepełnosprawnych w turystyce wodnej, a także promocji polskich szlaków turystycznych i turystyki wodnej.

Resized 20210814 162319
 Nagroda Główna Przyjaznego Brzegu 2020. Fot. Wody Polskie

Historia konkursu sięga 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, a wodniacy skupieni wokół Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK zorganizowali imprezę pod hasłem „Powitanie Unii na wodach Polski”. Efektem tamtego wydarzenia był pomysł zorganizowania konkursu i uhonorowania tych gospodarzy i właścicieli obiektów, którzy dochowują szczególnej troski w dziele tworzenia nowoczesnej infrastruktury dla turystyki wodnej. Obecnie jest to także okazja do podsumowania minionego roku na tle działań o charakterze organizacyjnym, kulturalnym i edytorskim. Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu stanowi forum wodniaków zaangażowanych na rzecz wód w zróżnicowanych środowiskach i inicjatywach. W dotychczasowych siedemnastu edycjach Nagród Przyjaznego Brzegu zgłoszono blisko 600 kandydatów, a spośród nich wyróżniono ponad 200 laureatów, w tym Nagrodą Grand Prix i nagrodami specjalnymi.

image0000000012 Resized 20210814 111340
 Festiwal Wisły w Toruniu. Nie zabrakło stoiska Wód Polskich. Fot. Wody Polskie

Tegoroczna gala XVII edycji konkursu Przyjaznego Brzegu odbyła się podczas Festiwalu Wisły w Toruniu. Jest to już piąta odsłona tego wydarzenia, które stanowi największy w Polsce zlot tradycyjnych łodzi i statków rzecznych. Festiwal angażuje kolejne nadwiślańskie miejscowości, co wyróżnia jego specyfikę i unikalność. Podczas imprezy prezentowane są tradycyjne łodzie oraz statki wiślane, nadwiślańska kultura, tradycja i rzemiosło. Wydarzenie wpisuje się w promocję żeglugi śródlądowej oraz turystyki wodnej na Wiśle.

Resized 20210814 152503
 Wisła w Toruniu. Fot. Wody Polskie