Nad Polskę powracają upały, co sprzyja występowaniu gwałtownych zjawisk pogodowych. IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną. Poniżej przedstawiamy informacje oraz relacje z regionów. 


Aktualizacja z dnia 25.07.2021 z godz. 10.00

Mapa IMGW PIB 25.0721 

Mapa ostrzeżeń meteorologicznych przed upałem w dn. 25.07.21 r. Źródło: IMGW-PIB www.meteo.imgw.pl

Opis sytuacji hydrologicznej na godz. 08:00

Dorzecze Wisły
Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski obserwowano na Brynicy, Nidzie, Wisłoce, Wisłoku, Radomce, Bugu i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Popradzie, Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Pisie i Liwcu.

Dorzecze Odry
Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Noteci. Stan niski obserwowano na Kłodnicy, Osobłodze, Małej Panwi, Ślęzie, Warcie, Widawce i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Kwisie, Prośnie i Noteci.

Nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na stacjach wodowskazowych w Polsce. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły.

Mapa hydro 25.07.21

Stan wody w rzekach w dn. 25.07.21 r. Źródło: IMGW-PIB


Aktualizacja z dnia 21.07.2021 z godz. 12.00

W dniu 21 lipca 2021 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Dorzecze Wisły
Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Rabie, Narwi, Wkrze i Bzurze. Stan niski obserwowano na Brynicy, Radomce i Bugu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Wisłoce, Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Pisie i Liwcu.

Dorzecze Odry
Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Baryczy oraz lokalnie na Bobrze, Nysie Łużyckiej i Noteci. Stan niski obserwowano na Kłodnicy, Osobłodze, Ślęzie, Warcie, Widawce i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kwisie, Prośnie i Noteci.


Aktualizacja z dnia 21.07.2021 z godz. 9.30

858401654766234 150315183777728 799766810739683

Po przejściu fali wezbraniowej pracownicy PGW Wody Polskie sprawdzają spławność rzek. Sondy pomagają przywracać szlaki wodne.


Aktualizacja z dnia 20.07.2021 z godz. 11.00

Dorzecze Wisły
Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Rabie, Narwi, Wkrze i Bzurze. Stan niski obserwowano na Brynicy, Radomce i Bugu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Wisłoce, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Pisie i Liwcu.

Dorzecze Odry
Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Baryczy i Gwdzie oraz lokalnie na Bobrze, Nysie Łużyckiej i Noteci. Stan niski obserwowano na Kłodnicy, Osobłodze, Ślęzie, Warcie, Widawce i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Prośnie i Noteci.

W dniu 20 lipca 2021 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.


Aktualizacja z dnia 19.07.2021 z godz. 18.00

Opady z burzami  prognozowane są przede wszystkim w południowo-wschodniej części kraju (Podkarpacie, Małopolska). Stany wody na wodowskazach, gdzie lokalnie przekroczone były stany ostrzegawcze, wykazują tendencję spadkową.

Pracownicy PGW WP monitorują sytuację w terenie i współpracują z IMGW -PIB oraz ze służbami zarządzania kryzysowego. Pracownicy PGW WP przystąpili do inwentaryzacji szkód i szacowania strat, oraz prowadzą interwencje w terenie. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w kontakcie z jednostkami PGW WP i innymi służbami.


Aktualizacja z dnia 19.07.2021 z godz. 10.30

W dniu 19 lipca 2021 (na godz. 10:00)  zanotowano przekroczenie stanu alarmowego:

 • na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły (Narew 1 – Szreńsk rz. Mławka).

W dniu 19 lipca 2021 (na godz. 10:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

 • na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (Wisła od Narwi do Drwęcy 1 – Krubice rz. Utrata)

 • na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry (Górna i Środkowa Odra 3- Rzeszotary rz. Czarna Woda, Korzeńsko rz. Orla, Barcinek rz. Kamienica, Odra od Bobru do Warty 1 – Zgorzelec rz. Nysa Łużycka)

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie stanów niskich i średnich. Wysoki stan wody występuje miejscami w zlewniach Kaczawy, Bobru, Nysy Łużyckiej Oławy, Baryczy, Neru, Prosny, Noteci, Gwdy. Stan ostrzegawczy odnotowano na Białej Orlej, Nysie Łużyckiej, Kamienicy i Czarnej Wodzie

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie stanów średnich i niskich. Stan wysoki występuje miejscami w zlewniach Skawy, Raby, Rudawy, Bzury, Wkry, Narwi, Biebrzy, Supraśli, Drwęcy. Stan alarmowy odnotowano na Mławce, a ostrzegawczy na  Utracie i Białce.

Stan wody w dorzeczu Pregoły układa się w strefie stanów wysokich i średnich. Stan wysoki występuje miejscami w zlewniach Łyny i Węgorapy.

Dzisiaj opady z burzami  prognozowane są w północnej i południowo-wschodniej części kraju (Podkarpacie, Małopolska). Na ogół opady nie powinny przekraczać 20 mm, lokalnie podczas burz mogą sięgać 40 mm.

Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, posiadają rezerwy powodziowe. Część zbiorników przeciwpowodziowych gromadzi nadmiar dopływającej wody.

Pracownicy PGW WP monitorują sytuację w terenie i współpracują z IMGW -PIB oraz ze służbami zarządzania kryzysowego. Pracownicy PGW WP przystąpili do inwentaryzacji szkód i szacowania strat, oraz prowadzą interwencje w terenie.

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w kontakcie z jednostkami PGW WP.


Aktualizacja z dnia 19.07.2021 z godz. 10.00

Dziś o godzinie 9.00 w siedzibie Wód Polskich RZGW w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia oraz Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Piotra Filipka, Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzaty Sikory i innych służb. Narada była poświęcona sytuacji powodziowej w Małopolsce.

Cieszę się z bardzo dobrej koordynacji urzędu ze służbami  - podsumował Premier Mateusz Morawiecki.

Dyrektor RZGW w Krakowie przedstawiła raport dotyczący aktualnej sytuacji hydrologicznej w Małopolsce.


Aktualizacja z dnia 19.07.2021 z godz. 9.00

Sytuacja hydrologiczna:

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) opady występowały głównie na południowym wschodzie- w województwach małopolskim i podkarpackim. Maksymalne dobowe sumy odnotowano na stacjach: Łapanów (Stradomka) 97 mm, Bukowina Tatrzańska (Białka) 71,5 mm; Gubałówka (Wielki Rogoźnik) 61,8 mm; Łysa Polana (Białka) 59,2 mm; Korbielów (Soła) 50,8 mm; Zakopane (Dunajec (49,7 mm).

W godzinach nocnych największe wzrosty stanów wody odnotowane zostały z zlewni Górnej Wisły.

Obecnie stany wody na wodowskazach z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi wykazują tendencję spadkową.

W związku z prognozowanymi dalszymi opadami deszczu, miejscu wystąpienia opadów burzowych, na mniejszych rzekach, oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Zjawisko to na mniejszych rzekach i w zlewniach górskich ma charakter krótkotrwały ale gwałtowny. Najczęściej są małe cieki niekontrolowane (nieposiadające automatycznych stacji wodowskazowych) gdzie bardzo szybko dochodzi do spływu wód opadowych i błyskawicznego przemieszczania się wód w zlewni.


Aktualizacja z dnia 18.07.2021 z godz. 20.30

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 20:00 

Stan alarmowy 1: Dorzecze Wisły 1: Narew 1

Stan ostrzegawczy 11: Dorzecze Wisły 3: Górna Wisła 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 1; Dorzecze Odry 8: Górna i Środkowa Odra 4, Odra od Bobru do Warty 4.

W ciągu ostatnich 12 godzin (06:00-18:00 UTC) opady występowały głównie na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Maksymalne sumy opadów za 12 godzin wyniosły: Korbielów (Soła) 46,3 mm; Wielkie Oczy (Szkło) 42,2 mm; Kańczuga (Mleczka) 41,9 mm; Bukowina Tatrzańska (Białka) 41,5 mm. Aktualnie opady obserwowane są na południowym wschodzie Polski, gdzie utrzymywać się będą również ciągu nocy.


Aktualizacja z dnia 18.07.2021 z godz. 19.30

Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Komendanta Wojewódzkiego Państwej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Piotra Filipka, przedstawicieli Wód Polskichi innych służb.Narada jest poświęcona sytuacji w Małopolsce. Po ostatnich nawałnicach i intensywnych opadach deszczu na terenie powiatu myślenickiego, wadowickiego i krakowskiego doszło gwałtownych wezbrań oraz lokalnych podtopień. Gwałtowne wezbranie na rzecze Głogoczówce zalało tereny w miejscowości Głogoczów. Dziś w nocy w Małopolsce również spodziewane są burze z opadami deszczu. Opady burzowe prognozowane są także na południowym wschodzie kraju.

 4688854518284083548

Sztab kryzysowy z udziałem Mateusza Morawieckiego Premiera RP. Narada odbywa się w Głogoczowie w woj. małopolskim. Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki


Aktualizacja z dnia 18.07.2021 z godz. 15.30

Na terenie Małopolski nadal spodziewane są burze i intensywne opady, również w nocy. W związku z tym wszystkie służby w tym Centrum Operacyjne i pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego Wód Polskich RZGW Kraków pozostają w gotowości. W godzinach przedpołudniowych w Myślenicach odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego.
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita podczas briefingu prasowego zaapelował do mieszkańców oraz osób przebywających na terenie województwa o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do alertów RCB. Poinformował również o dotychczasowych działaniach służb. Na terenie Małopolski w 400 interwencjach brało udział 2 tys. strażaków. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na terenie gminy i powiatu myślenickiego. Skutki nawałnic pojawiły się też na terenie powiatu wadowickiego i krakowskiego. Łącznie na terenie Małopolski ewakuowano 18 osób, a 104 zabudowania zostały uszkodzone na skutek nawałnic i podtopień.

Stan alarmowy jest przekroczony na rzece Skawince i Szreniawie. W powiecie wadowickim z brzegów wystąpiły potoki: Wysoczanka w miejscowości Witanowice, Radoczanka w miejscowości Tomice oraz Kleczanka w miejscowości Klecza Dolna. Droga krajowa nr 7 "Zakopianka" już jest przejezdna.

Ekipy Wsparcia Technicznego Wód Polskich pozostają w terenie, a Centra Ochrony Przeciwpowodziowej na bieżąco monitorują sytuację w regionie.

Dzisiaj burze z ulewnymi opadami deszczu i gradem prognozowane są głónie w południowo-wschodniej części kraju. Na ogół opady nie powinny przekraczać 20 mm, jednak lokalnie podczas burz punktowe opady mogą sięgać nawet 60-100 mm. IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. Szczegóły: https://meteo.imgw.pl/


Aktualizacja z dnia 18.07.2021 z godz. 12.00

Na skutek wysokich punktowych opadów burzowych w Małopolsce doszło do podtopień, najgorsza sytuacja panuje w powiecie myślenickim. O godz. 11.30 odbył się sztab kryzysowy. 
Z powodu wezbrania na rzece na wysokości miejscowości Głogoczów nieprzejezdna jest droga nr 7 "Zakopianka". 
We wszystkich regionach, gdzie doszło do podtopień, służby Wód Polskich są w terenie, monitorują sytuację i usuwają powstałe zatory oraz uszkodzenia. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej kontrolują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają w stałym kontakcie z rejonowymi centrami zarządzania kryzysowego, strażą pożarną innymi służbami.

Resized 20210718 100554001

Małopolska, skutki wezbrania w miejscowości Krzyszkowice. Zdjęcia z 18.07.21 r. z wizji terenowej Wód Polskich.

Sytuacja hydrologiczna oraz szczegółowe informacje:

W dniu 18 lipca 2021 (na godz. 10:30)  zanotowano przekroczenie stanu alarmowego:

 • na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (Górna Wisła 2, Narew 1);

 • na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry (Górna i środkowa Odra 2, Odra od Bobru do Warty 2);

W dniu 18 lipca 2021 (na godz. 10:30)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

 • na 1 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły ( Wisła od Narwi do Drwęcy 1);

 • na 7 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry (Górna i Środkowa Odra 5, Odra od Bobru do Warty 1, Noteć 1).

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie stanów niskich i średnich. Wysoki stan wody występuje miejscami w zlewniach Kaczawy, Bobru, Nysy Łużyckiej Oławy, Baryczy, Neru, Prosny, Noteci, Gwdy. Stan alarmowy odnotowano na Nysie Łużyckiej, Kamienicy, Bobrze, Łomnicy, Skorze. Stan ostrzegawczy odnotowano na Miedziance, Kamiennej, Kaczawie, Orlej.

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie stanów niskich i średnich. Stan wysoki występuje miejscami w zlewniach Skawy, Raby, Rudawy, Bzury, Wkry, Narwi, Biebrzy, Supraśli, Drwęcy. Stan alarmowy odnotowano na Skawince i Mławce, a ostrzegawczy na  Szreniawie, Utracie i Gwdzie.

Stan wody w dorzeczu Pregoły układa się w strefie stanów wysokich i średnich. Stan wysoki występuje miejscami w zlewniach Łyny i Węgorapy.

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) opady występowały głównie w południowej części kraju, lokalnie w centrum i na Podlasiu. Największe sumy odnotowane zostały odnotowane na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Maksymalnie: Stróża (Raba) 98 mm; Myszyniec (Rozoga) 90,4 mm; Świerzawa (Kaczawa) 63,6 mm; Przesieka (Podgórna) 61,1 mm; Jedlica (Kowary) 60,9 mm.

Największe wzrosty stanów wody odnotowane zostały na dopływach środkowej Odry - w zlewniach Kaczawy, Bobru, Nysy Łużyckiej, a także w Regionie Wodnym Górnej Wisły - w zlewniach Raby i Skawinki. Na Skawince w profilu Radziszów stan wody wzrósł w 12h o 452 cm. Opad dobowy na stacji opadowej Radziszów wyniósł 52.5 mm.

Dzisiaj opady z burzami  prognozowane są w południowej i południowo-wschodniej części kraju.  Na ogół opady nie powinny przekraczać 20 mm, lokalnie podczas burz mogą sięgać 60-100 mm.

Informacje z jednostek regionalnych Wód Polskich:

RZGW w Krakowie:

W związku z intensywnymi opadami o charakterze nawalnym odnotowano lokalne podtopienia w zlewni Skawinki oraz Raby. Na miejsce obecnie zostali skierowani pracownicy Zarządu Zlewni w  Krakowie. Sytuacja jest na bieżąco jest monitorowana przez pracowników terenowych pozostających w stałym kontakcie z Centrum Operacyjnym.

Znaczne straty w rejonie Myślenic w zlewni Raby, m. Krzyszkowice potok Głogaczówka krótkotrwałe gwałtowne wzrosty w godzinach nocnych spowodowały uszkodzenia przyczółków mostów, uszkodzenia w infrastrukturze hydrotechnicznej, infrastrukturze drogowej. Obecnie stan wody na Głogaczówce się stabilizuje.

W związku z intensywnymi, lokalnymi opadami deszczu dzisiejszej nocy, obejmującymi swym zasięgiem część zlewni Raby powyżej zbiornika Dobczyce, w tym zlewnie potoków Krzczonówka i Lubieńka, odnotowano gwałtowny spływ wód opadowych oraz wzrosty stanów wód. Na Rabie wzrost stanu wody zaznaczył się na odcinku od zbiornika Dobczyce do ujścia Lubieńki, a dopływ do zbiornika Dobczyce w kulminacji osiągnął 180 m3/s. W tym czasie zretencjonowano 2,5 mln m3. W związku z utrzymującymi się dużymi dopływami do zbiornika oraz przekroczeniem NPP podjęto decyzję o zwiększeniu odpływu ze zbiornika do 60 m3/s. Sytuacja na zbiornikach jest na bieżąco monitorowana. Na innych obiektach rezerwy zgodne z instrukcjami gospodarowania wodą.

Resized 20210718 0941370011

Skutki wezbrania w miejscowości Krzyszkowice w woj. Małopolskim, region administrowany przez RZGW Kraków. Fot. Wody Polskie

RZGW w Warszawie:

W godzinach nocnych z 17 na 18 lipca 2021 r., na skutek obfitych opadów deszczu, doszło do wystąpienia z brzegów wód rzeki Słupianki w rejonie m. Słupno, gm. Słupno, pow. Płocki. Na miejscu działania prowadziła straż pożarna, około godziny 02.00 pracownicy PGW WP Zarządu Zlewni we Włocławku, po otrzymaniu informacji i dotarciu w rejon zdarzenia przekazali informacje, że w Słupnie podtopione zostały zabudowania mieszkalne na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Pocztowej, wezbrana woda Słupianki uszkodziła również urządzenia wodne na Słupiance: jazy, przepusty – trwa inwentaryzacja szkód. Około godziny 03.00 stwierdzono też podniesienie się poziomu wody w cieku Białobrzegi w rejonie m. Wykowo, co było spowodowane przelaniem się wód ze Słupianki. Po uruchomieniu pompowni w Wykowie i poziom wody opadł. Ze względu na zalanie infrastruktury energetycznej wystąpiła również awaria zasilania na pompowni Borowiczki – pompownia pracuje na dostarczonym agregacie prądotwórczym. Pracownicy Zarządu Zlewni we Włocławku, przy udziale miejscowych służb zarządzania kryzysowego monitorują sytuację w terenie. Aktualnie poziom wody w Słupiance opada, nie występuje już zagrożenie podtopieniami dla zabudowań, choć wciąż utrzymują się zastoiska wody na przybrzeżnych gruntach uprawnych i terenach zielonych.

Na terenie Zbiornika Wodnego Włocławek w rejonie Płocka, w związku z intensywnymi zjawiskami pogodowymi w nocy z 14 na 15 czerwca 2021 roku (silne porywy wiatru) wystąpiła awaria zasilania w energię elektryczną na pompowniach: Dobrzyków, Arciechów, Wykowo, Kępa Polska, Brwilno, Borowiczki, Podgórze, Modzerowo, Wiączemin. Aktualnie zasilanie zostało przywrócone na wszystkich pompowniach poza Wiączeminem, gdzie działa agregat prądotwórczy.

Słupianka5

Skutki wezbrania na rzece Słupiance, woj. mazowieckie, region adnministrowany przez RZGW Warszawa. Fot. Wody Polskie

RZGW we Wrocławiu:

Na terenie gminy Mysłakowice (ZZ w Lwówku Śląskim) odnotowano lokalne podtopienia, w gminie Zagrodno ( ZZ w Legnicy) została podtopiona  droga lokalna.

Na stopniu wodnym Ratowice nastąpiła w dniu wczorajszym przerwa w dostawie energii elektrycznej, obecnie zasilanie na obiekcie zostało przywrócone.


Aktualizacja z dnia 18.07.2021 z godz. 8.30

Sytuacja hydrologiczna na godz. 8.00:

Stan alarmowy 7: Dorzecze Wisły 2: Górna Wisła 1, Narew 1; Dorzecze Odry 5: Górna i środkowa Odra 3, Odra od Bobru do Warty 2.

Stan ostrzegawczy 13: Dorzecze Wisły 2: Górna Wisła 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 1;  Dorzecze Odry 11: Górna i Środkowa Odra 7, Odra od Bobru do Warty 3, Noteć 1. 

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) opady występowały głównie w południowej części kraju, lokalnie w centrum i na Podlasiu. Największe sumy odnotowane zostały odnotowane na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Maksymalnie: Stróża (Raba) 98 mm; Myszyniec (Rozoga) 90,4 mm; Świerzawa (Kaczawa) 63,6 mm; Przesieka (Podgórna) 61,1 mm; Jedlica (Kowary) 60,9 mm.

Na skutek wysokich punktowych opadów burzowych, w Małopolsce wystąpiła z brzegów rzeka Skawinka, podtopiona została miejscowość Krzyszkowice w powiecie myślenickim.
Z powodu wezbrania na rzece na wysokości miejscowości Głogoczów nieprzejezdna jest droga nr 7 "Zakopianka" .
Nawalny punktowy opad spowodował również powódź błyskawiczną na rzece Słupiance na terenie Zarządu Zlewni Włocławek.

Służby Wód Polskich są obecnie w terenie, monitorują sytuację i usuwają powstałe uszkodzenia. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej kontrolują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają w stałym kontakcie z rejonowymi centrami zarządzania kryzysowego, strażą pożarną innymi służbami.


Ekstremalne zjawiska pogordowe powodują, że sytuacja hydrologiczna zmienia się bardzo dynamicznie. Rzeki i potoki, zwłaszcza w zlewniach na terenach górskich i wyżynnych, mimo przeważająco niskich stanów wód, w momencie pojawienia się intensywnego i punktowego opadu nawalnego, gwałtownie wzbierają, co skutkuje podtopieniami. Podobnie jest z małymi rzekami i potokami na terenach miejskich, gdzie w krótkim czasie do niewielkiego cieku trafiają ogromne ilości wody z powierzchni utwardzonych, zurbanizowanych, co również może prowadzić do podtopień. Poniżej mapa IMGW-PIB obrazująca sytuację hydrologiczną w Polsce w dn. 18.07.2021 r.

SYTUACJA HYDROLOGICZNA IMGW PIB 18.07.21

Sytuacja hydrologiczna - mapa IMGW-PIB z dn. 18.07.2021. Kolorem źółtym i pomarańczowym zaznaczone są obszary, gdzie wydane są ostrzeżenia dotyczące wezbrań na rzekach. Kolor szary - to tereny, dla których obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Źródło: meteo.imgw.pl


Aktualizacja z dnia 17.07.2021 z godz. 12.20

Sytuacja hydrologiczna:

W dorzeczu Wisły Stan wody układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Narwi, Wkrze, Bzurze i Drwęcy. Stan niski obserwowano na Wisłoku i Bugu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Wisłoce, Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Pisie i Liwcu.

W dorzeczu Odry stan wody układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan wysoki zanotowanona Baryczy, Nerze i Gwdzie oraz lokalnie na Bobrze i Noteci. Stan niski obserwowano na Osobłodze, Ślęzie i Widawce oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Warcie i Noteci.

Ostrzeżenia hydrologiczne:

W dniu 17 lipca 2021 r. (na godz. 11:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopia dotyczące wezbrania. W dniu 17 lipca 2021 r. (na godz. 11:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania zprzekroczeniem stanów ostrzegawczych:

– województwo mazowieckie (zlewnie Wkry i Bzury) – od godz. 8:30 dnia 17.07.2021 do godz. 9:00 dnia18.07.2021;

W związku ze spływem wód opadowych w zlewniach Wkry i Bzury przewiduje się wzrost stanu wody, lokalnie w Szreńsku na Mławce przy przekroczonym stanie alarmowym, a w Krubicach na Utracie przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.

Występujące obecnie ekstremalne zjawiska pogordowe powodują, że sytuacja hydrologiczna zmienia się bardzo dynamicznie. Rzeki i potoki, zwłaszcza w zlewniach na terenach górskich i wyżynnych, mimo przeważająco niskich stanów wód, w momencie pojawienia się intensywnego i punktowego opadu, gwałtownie wzbierają, co skutkuje podtopieniami. Podobnie jest z małymi rzekami i potokami na terenach miejskich, gdzie w krótkim czasie do niewielkiego cieku trafiają ogromne ilości wody z powierzchni utwardzonych, zurbanizowanych, co również może prowadzić do podtopień. Dodatkowo na terenach silnie zurbanizowanych, zwłaszcza w dużych miastach, na skutek nawalnych opadów deszczu pojawiają się błyskawiczne powodzie miejskie. To zjawisko spowodowane jest faktem, że systemy kanalizacyjne nie są w stanie odebrać odprowadzać olbrzymich ilości wód opadowych, jakie spływają z asfaltowych i wybetonowanych powierzchni.

IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia dotyczące burz. Prognozowane są dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego, wielkopolskiego.


Aktualizacja z dnia 16.07.2021 z godz. 15.40

Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą zwołał dziś naradę z dyrektorami wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Podczas spotkania omówiono sytuację związaną ze skutkami nawałnic we wszystkich regionach wodnych zarządzanych przez PGW Wody Polskie. Zastępca Prezesa Wód Polskich podkreślił, że sytuacja jest poważna, na co wskazuje skala i nieprzewidywalność ekstremalnych zjawisk pogodowych, jakie nawiedziły w ostatnich dobach Niemcy i Europę Zachodnią.

Z uwagi na zapowiadane burze oraz nawalne opady deszczu Centra Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią stałe dyżury i monitorują sytuację. Grupy Wsparcia Technicznego pozostają w gotowości. Służby Wód Polskich są w bieżącym kontakcie z Centrami Zarządzania Kryzysowego, strażą pożarną i innymi służbami, które pojawiają się w miejscach wystąpienia szkód i usuwają skutki nawałnic. Obecnie poza nagłymi wezbraniami na rzekach i potokach – co powoduje lokalne podtopienia, problemy stwarza również porywisty wiatr, który przewraca drzewa. W wielu regionach Polski powalone konary i gałęzie znalazły się w korytach rzecznych, co może przyczyniać się do zatorów. Ekipy Wód Polskich, wraz ze strażą pożarną oraz WOT na bieżąco je usuwają. Taka sytuacja o ostatnich dobach miała miejsce m.in. na terenie Małopolski i na Ziemi Łódzkiej. Na terenach zurbanizowanych, zwłaszcza w dużych miastach, na skutek punktowych nawalnych opadów może dochodzić do błyskawicznych powodzi miejskich oraz podtopień. Dziś podropione były ulice Warszawy w rejonie Wilanowa.  

Narada

Narada online z udziałem Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą z dyrektorami regionalnych jednostek Wód Polskich. Fot. Wody Polskie

IMGW-PIB na najbliższe dni prognozuje kolejne burze z gradem oraz nawalnymi opadami deszczu. Dziś możliwe są opady o charakterze burzowym w całej Polsce, najintensywniejsze w Małopolsce i na Podlasiu. Prognozy pogody i aktualne ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne: https://meteo.imgw.pl/


Aktualizacja z dnia 16.07.2021 z godz. 8.40

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 8:00

Stan alarmowy 1: Górna i Środkowa Odra 1;

Stan ostrzegawczy 3: Narew 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1, Warta Wełny 1.

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) opady burzowe występowały na terenie całego kraju, najintensywniejsze w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim i na Podlasiu. Najwyższe sumy opadów odnotowano na stacjach pomiarowych: Kalwaria Zebrzydowska (Skawinka) 73,8 mm, Kamiesznica (Bystra) 59,4 mm, Rycerka Górna (Soła) 54,6 mm, Burzyn (Biebrza) 50,4 mm.

Dziś możliwe są opady o charakterze burzowym w całej Polsce, najintensywniejsze w Małopolsce i na Podlasiu prognozowane sumy dobowe opadów od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm.


Aktualizacja z dnia 15.07.2021 z godz. 17.30

Dziś strefa burz koncentrowała się głównie na południu kraju i na Mazowszu. W tych regionach w ciągu ostatniej doby zanotowano największe sumy opadów.

 • Na skutek nawałnic w Małopolsce lokalnie wezbrały rzeki i potoki. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonach górskich, gdzie w zlewniach rzek występują gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz podtopienia. Zjawisko to ma charakter krótkotrwały, ale o błyskawicznym przebiegu. Gwałtowne wezbranie wystąpiło m.in. na potoku Sudół i rzece Dłubnia.
 • W Krakowie na skutek nawalnych opadów deszczu podtopione zostały ulice.
 • W wyniku burz w rejonie Płocka (14-15.07), doszło do awarii zasilania w energię elektryczną. Część pompowni zlokalizowanych wzdłuż Wisły była pozbawiona zasilania. Dziś ok. 13.00 w pompowniach Borowiczki, Modzerowo i Wykowo przywrócono zasilanie i urządzenia pracują prawidłowo. W pompowniach Arciechów, Podgórze i Kępa Polska spływ odbywa się grawitacyjnie bez konieczności pompowania. Ekipy Wód Polskich przez cały czas są w bieżącym kontakcie z zakładem energetycznym, strażą pożarną i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na skutek braku zasilania w pompowniach lokalnie doszło do podtopień łąk i nieużytków. Sytuacja poprawiła się i obecnie nie przewiduje się tego typu zagrożeń.

Występujące obecnie ekstremalne zjawiska pogodowe powodują, że sytuacja hydrologiczna zmienia się bardzo dynamicznie. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację w terenie, na bieżąco współpracują z IMGW-PIB oraz ze Służbami Zarządzania Kryzysowego. Prosimy o uważne śledzenie komunikatów i stosowanie się do zaleceń wydawanych przez służby.


Aktualizacja z dnia 15.07.2021 z godz. 15.00

Po ulewnych opadach deszczu na mniejszych rzekach i potokach, zwłaszcza w zlewniach górskich, występują gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz podtopienia. Zjawisko to ma charakter krótkotrwały, ale bardzo gwałtowny. Dziś burze przede wszystkim pojawiają się w południowych regionach kraju i na Mazowszu. Występujące obecnie zjawiska powodują, że sytuacja hydrologiczna zmienia się dynamicznie, przechodząc od czasu deficytu wody, jaki rozpoczął się w maju, do powstania lokalnych wezbrań i podniesienia stanu wody w rzekach w czerwcu i lipcu. Prosimy o uważne śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności. Aktualne prognozy i ostrzeżenia IMGW-PIB: https://meteo.imgw.pl/

Rzeka Dłubnia

Wezbranie na rzece Dłubnia w Małopolsce. Fot. Wody Polskie

Rzeka Sudół

Wezbranie na potoku Sudół w Małopolsce. Fot. Wody Polskie


Aktualizacja z dnia 15.07.2021 z godz. 8.30

W dniu 15 lipca 2021 (na godz. 08:00)  zanotowano przekroczenie stanu alarmowego:

 • na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry: zlewnia środkowej Odry – Korzeńsko (Orla).

W dniu 15 lipca 2021 (na godz. 08:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

 • na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry: 2 Górna i Środkowa Odra – Barcinek (Kamienica), Zagrodno (Skora),
 • na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły: 1 Wisła od Narwi do Drwęcy – Krubice (Utrata); 1 Narew– Fasty (Supraśl).

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie stanów średnich i niskich. Wysoki stan wody występuje miejscami w zlewniach Oławy, Bystrzycy, Widawy, Baryczy, Neru, Prosny, Noteci, Gwdy.

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie stanów niskich i średnich. Stan wysoki występuje miejscami w zlewni Dunajca, Bzury, górnej Narwi, Biebrzy, Supraśli.

Stan wody na rzekach Przymorza układa się w strefie stanów niskich i średnich. Stan wysoki występuje miejscami w zlewniach Raduni, Pasłęki, Łyny, Węgorapy.

Występujące obecnie zjawiska powodują, że sytuacja hydrologiczna zmienia się dynamicznie, przechodząc od czasu deficytu wody, jaki rozpoczął się w maju, do powstania lokalnych wezbrań i podniesienia stanu wody w rzekach w czerwcu i lipcu.

W ostatnich tygodniach utrzymującym się upałom towarzyszą gwałtowne opady burzowe, których charakter jest zazwyczaj punktowy. Burze w ostatnim czasie były obserwowane w całym kraju. W wielu miejscach wartości opadu były zbliżone w do rekordowych opadów dla danej stacji opadowej ,jak np. w Gryfinie gdzie opad dobowy od 8.00 dnia 30.06.2021 do 8.00 dnia 1.07.2021 wyniósł 103 mm lub Mikołajkach 09.07 rekord 71.3 mm.

W ostatniej dobie największe opady były notowane w na południu i południowym zachodzie oraz w centralnej Polsce.

W miejscu wystąpienia opadów burzowych, na mniejszych rzekach, oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz podtopienia. Zjawisko to na mniejszych rzekach i w zlewniach górskich ma charakter krótkotrwały, ale bardzo gwałtowny. Najczęściej dotyczy to małych potoków i rzek, które nie posiadają automatycznych stacji wodowskazowych, gdzie bardzo szybko dochodzi do spływu wód opadowych i błyskawicznego przemieszczania się wód w zlewni. Takie zjawisko miało miejsce np. na potoku Świdnik w niedzielę 11.07.2021 r. 

Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, posiadają rezerwy powodziowe. Część zbiorników przeciwpowodziowych gromadziła nadmiar dopływającej wody.

W monitorowaniu sytuacji oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom tych gwałtownych zjawisk niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy służbami. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację w terenie, na bieżąco współpracują z IMGW-PIB oraz ze Służbami Zarządzania Kryzysowego. Po wystąpieniu zjawisk ekstremalnych, które wyrządzają szkody w mieniu Wód Polskich przystępują do inwentaryzacji szkód i szacowania strat.

Prognozy pogody potwierdzają utrzymywanie się gwałtownych zjawisk pogodowych na obszarze całego kraju w ciągu najbliższych 4 dni.


Aktualizacja z dnia 14.07.2021 z godz. 12.00

Sytuacja hydrogogiczna. Stan na godz. 08:00

Stan alarmowy 1: Górna i środkowa Odra 1;

Stan ostrzegawczy 2: Narew 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1.

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) przelotne opady występowały na terenie całego kraju, najintensywniejsze burzowe na Podlasiu. Najwyższe sumy odnotowano: Narew (Narew) 51 mm, Nowosiółki (Supraśl) 38,2 mm, Fasty (Supraśl) 37,3 mm, Tykocin (Narew) 36,9 mm, Chraboły (Orlanka) 36,8 mm. Dziś możliwe opady o charakterze burzowym na południowym zachodzie, w centrum i na północnym zachodzie, sumy dobowe od 30 do 50 mm, lokalnie do 60 mm.


Aktualizacja z dnia 13.07.2021 z godz. 8.00

Sytuacja hydrologiczna

Stan alarmowy 1: Górna i Środkowa Odra 1;

Stan ostrzegawczy 2: Górna i Środkowa Odra 2.

W ciągu minionej doby opady o charakterze burzowym występowały na terenie całego kraju, głównie w Małopolsce, na Podkarpaciu, Pomorzu oraz w centrum kraju. Najwyższe sumy odnotowano: Huta (Kamienica) 64,5 mm, Grybów (Biała) 40,2 mm, Żychlin (Bzura) 40 mm, Radostowo (Wisła) 34,2 mm, Majdan Królewski (Łęg) 32,8 mm, Kościerzyna (Wierzyca) 31,6 mm. Na pozostałych stacjach pomiarowych notowano opad poniżej 30 mm. Dziś opady o charakterze burzowym mogą występować głównie we wschodniej połowie kraju, sumy dobowe opadu do 40 mm.


Aktualizacja z dnia 12.07.2021 z godz. 20.00

W dniu 12 lipca 2021 (na godz. 20:00)  zanotowano przekroczenie stanu alarmowego:

 • na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry: zlewnia środkowej Odry – Korzeńsko (Orla).

W dniu 12 lipca 2021 (na godz. 20:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

 • na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry:  zlewnia środkowej Odry środkowa Odra – Odolanów (Barycz), Kanclerzowice (Sąsiecznica)

 • na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły: Górna Wisła - Ciężkowice (Biała)

W ciągu ostatnich 12 godzin opady strefa opadów rozciągała się w pasie od Dolnego Śląska poprzez centrum kraju i Kujawy po Pomorze. Obecnie opady występują w pasie od południowego wschodu po Pomorze.

Pracownicy Wód Polskich na terenie RZGW we Wrocławiu i RZGW w Krakowie w ciągu dnia prowadzili inwentaryzację szkód oraz szacowanie strat po wczorajszym opadzie burzowym.

Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, posiadają rezerwy powodziowe. Część zbiorników przeciwpowodziowych zgromadziła nadmiar dopływającej wody.

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną.


Aktualizacja z dnia 12.07.2021 z godz. 16.00

W związku z intensywnymi opadami burzowymi w zlewni potoku Świdnik w miejcowości Świdnik i Tęgoborze pojawiła się powódź błyskawiczna, która spowodowała zniszczenia w infrastrukturze oraz zalania budynków mieszkalnych. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca odwiedzili miejscowości dotknięte skutkami wczorajszej nawałnicy. Małopolska to jeden z regionów szczególnie narażonych na powodzie. Dlatego Wody Polskie koncentrują tam szereg działań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

W Tarnowie Wody Polskie rozpoczynają modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała. Prace będą prowadzone na długości prawie 13 km. Jest to kolejny etap realizacji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej na terenie Małopolski. Inwestycja dotyczy aglomeracji tarnowskiej. Inwestycja jest częścią ogólnopolskiego projektu ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry i Wisły. Projekt jest współfinansowany przez Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy, jak również środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Celem projektu jest ochrona terenów w dorzeczu Odry i Wisły przed podobnymi powodziami, jakie wystąpiły w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Łączna wartość projektu wynosi ponad 44 mln zł, inwestycja zostanie zakończona w 2022 r.

– Modernizacja wałów przeciwpowodziowych jest potrzebna tutaj i wszędzie, gdzie obywatele są narażeni na skutki powodzi. To 13 km inwestycji, która daje poczucie bezpieczeństwa – o nowej inwestycji powiedział Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury.

– Wody Polskie zostały utworzone jako instytucja zajmująca się wodami w Polsce właśnie po to, żeby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Polski. Wydajemy w tej chwili 5 mld zł z programu ochrony przeciwpowodziowej dla dorzecza Odry i Wisły. Te pieniądze bezpośrednio chronią 1,5 miliona osób, a pośrednio nawet 5 milionów osób – podkreślił Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

Resized 20210712 135755

Resized 20210712 160047Resized 20210712 135857

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Dyrektor Wód Polskich RZGW Kraków Małgorzata Sikora podczas wizji lokalnej w Małopolsce, w miejscowościach najbardziej dotkniętych skutkami wczorajszych nawałnic. Fot. Wody Polskie


Aktualizacja z dnia 12.07.2021 z godz. 10.30

Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Wojewody Małopolskiego oraz przedstawicieli Wód Polskich poświęcone sytacji w regonie. 


Aktualizacja z dnia 12.07.2021 z godz. 10.00

W dniu 12 lipca 2021 (na godz. 08:00)  zanotowano przekroczenie stanu alarmowego:

 • na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry: zlewnia Środkowej Odry – Korzeńsko (Orla).

W dniu 12 lipca 2021 (na godz. 08:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

 • na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry: 5 zlewnia środkowej Odry Środkowa Odra – Odolanów (Barycz), Kanclerzowice (Sąsiecznica), Barcinek (Kamienica).

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie stanów niskich i średnich. Wysoki stan wody występuje w zlewniach Nysy Kłodzkie, Oławy, Baryczy, Neru, Noteci.

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie stanów niskich i średnich. Stan wysoki występuje miejscami w zlewni górnej Narwi, Łyny, Węgorapy, Pasłęki.

Wahania stanu wody obserwowane są w szczególności na mniejszych ciekach w związku ze spływem wód opadowych w zlewni.

Najbardziej gwałtowny przebieg zjawiska wystąpił w zlewni dolnego Dunajca. Gwałtowne wzrosty stanów wód odnotowano na Białej Tarnowskiej w Ciężkowicach (w ciągu dwóch godzin o 276 cm, przekraczając stan ostrzegawczy o 127 cm), Łubince w Nowym Sączu (w ciągu dwóch godzin o 200 cm, przekraczając krótkotrwale (2h) stan alarmowy o 30 cm), Kamienicy w Nowym Sączu (w ciągu godziny o 70 cm). Stan alarmowy przekroczony został jedynie na Łubince w Nowym Sączu, a stan ostrzegawczy na Białej Tarnowskiej w Ciężkowicach.

Najbardziej gwałtowny przebieg zjawiska i największe szkody po powodzi błyskawicznej wystąpiły na ciekach niekontrolowanych hydrologicznie (bez stacji automatycznych wodowskazowych), m.in. na potoku Świdnik. Wezbranie miało charakter lokalny, krótkotrwały, obecnie obserwuje się spadki stanów wód. W strefie stanów wysokich utrzymują się jedynie zwierciadła Białej Tarnowskiej w Koszycach Wielkich oraz Szreniawy w Biskupicach.

Miejscowości gdzie prowadzone były interwencje lub otrzymano zgłoszenia:

 • m. Tęgoborze gm. Łososina Dolna - zalane centrum miejscowości oraz droga krajowa - działania prowadzone przez Straż Pożarną;

 • potok Łubinka w Nowym Sączu przekroczył stan alarmowy, w centrum miasta woda mieściła się w wałach przeciwpowodziowych, pracownicy PGW WP monitorują sytuację w terenie;

 • m. Kraków - wystąpienie z koryta rz. Drwinki oraz przelanie się wód przez obwałowanie w rejonie ul. Seweryna Udzieli, podtopieniu uległy posesje. Powodem był niedrożny przepust w rejonie przejazdu kolejowego. Usunięto przetamowania siłami własnymi przez pracowników PGW WP ZZ;

 • powalone drzewo w korycie potoku Bibiczanka, ul. Górnickiego w Krakowie.  Drzewo usunięto siłami własnymi PGW WP;

 • lokalne podtopienia w gminie Zielonki, będących następstwem intensywnych opadów deszczu  i  stopnia zurbanizowania i zabudowy obszaru oraz spływu wód ze zlewni powyżej.

Pracownicy Wód Polskich są w terenie i rozpoczęli szacowanie strat i szkód po wczorajszym opadzie burzowym.

Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, posiadają rezerwy powodziowe. Na zbiornikach na terenie województwa małopolskiego w tym zlewni Dunajca zaobserwowano zwiększone dopływy średniodobowe do zbiorników.

Z uwagi na prognozowane opady o charakterze burzowym mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wód szczególnie na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych.


Służby Wód Polskich są w terenie. Grupa konserwatorów usuwa powstałe zatory.

Na obszarze Zarządu Zlewni Nowy Sącz odnotowano następujące zdarzenia:

- m. Obidza gm. Łącko: zatkane przepusty na dopływach do pot. Obidzkiego, w wyniku tego wystąpienie na drogę potoków oraz rumowiska - działania prowadzone są przez Straż Pożarną,

- m. Tęgoborze gm. Łososina Dolna - zalane centrum miejscowości oraz droga krajowa,

- Łubinka w Nowym Sączu przekroczyła stan alarmowy: w centrum miasta mieści się w wałach przeciwpowodziowych.

 Dziś służby terenowe Zarządu Zlewni  i Nadzorów Wodnych będą kontynuować weryfikację szkód oraz podejmować doraźne działania grup konserwatorów.

Sytuacja hydrologiczna 12.07.21 r., stan na godzinę 8.00

Stan alarmowy 1: Górna i Środkowa Odra 1;

Stan ostrzegawczy 3: Górna i Środkowa Odra 3. 

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) opady o charakterze burzowym występowały na terenie całego kraju, głównie na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Najwyższe sumy odnotowano: Stara Kamienica (Kamienica) 80,6 mm, Pilchowice (Bóbr) 71,6 mm, Maków Podhalański (Skawa) 61,7 mm, Zieleniec (Bystrzyca Dusznicka) 55,5 mm. Na pozostałych stacjach wodowskazowych zanotowano opad poniżej 50 mm. Dziś strefa opadów będzie się kształtować w pasie od Dolnego Śląska, poprzez centrum kraju i Kujawy po Pomorze. Prosimy o uważne śledzenie komuniatów w serwisie: https://meteo.imgw.pl/

IMG 20210711 WA0010

IMG 20210711 WA0009

Fot. Wody Polskie