Zakończenie i podsumowanie Programu Edukacyjnego Wód Polskich 

Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie 2020/2021

Dobiegł końca kolejny rok szkolny z Aktywnymi Błękitnymi – edukacyjnym programem Wód Polskich.

Po pierwszej pilotażowej edycji realizowanej w RZGW w Gdańsku, w tym roku szkolnym program został rozszerzony na Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej: w Białymstoku, Bydgoszczy i Gliwicach i objęty patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz kuratoriów oświaty, a partnerami są Wojewódzkie Komendy Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony plan działań mający połączyć, pod egidą Wód Polskich, szkoły rozwijające edukację wodną, w szczególności w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad  bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Program daje możliwość przeprowadzenia lekcji w terenie, zapoznania się z obiektami hydrologicznymi i zasadami ich  funkcjonowania oraz szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i edukacji wodnej.

Efekty AB prez

Miniony rok szkolny był trudny i wymagał od nauczycieli, uczniów, partnerów oraz organizatorów dużego zaangażowania i motywacji w realizowaniu założeń programu w zakresie gospodarki wodnej. Sytuacja epidemiczna wymusiła uruchomienie maksimum pokładów kreatywności i elastyczności. Wprowadziliśmy nowe elementy edukacji on-line: zrealizowaliśmy spektakle teatralne „Nowa Hydrozagadka czyli dzieci i ryby maja głos!” oraz  „SPRAWA WODY – kto nam ją kradnie”, a także zajęcia i szkolenia zdalne. Wprowadzona  wodna edukacja on-line w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób angażowała uczniów w tematykę wody i pozwalała przekazać pożyteczną wiedzę mimo panujących ograniczeń.

Program edukacyjny Wód Polskich „Aktywni Błękitni - Szkoła Przyjazna Wodzie” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest edukacja dzieci, ale również rodziców i całych społeczności lokalnych, na temat zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej. Szczególnie ważne są tutaj ochrona przeciwpowodziowa i zapobieganie skutkom suszy oraz bezpieczne i mądre korzystanie z zasobów wodnych oraz dbałość o czystość wód - działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych oraz terenów przyległych

Certyfikaty szkoły przyjaznej wodzie przyznane 74 szkołom

21 czerwca, w formule on-line, odbyło się uroczyste zakończenie programu "Aktywni Błękitni" 2020/2021. Gości konferencji powitali: Andrzej Winiarski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  Gdańsku oraz Marek Jadeszko, zastępca dyrektora ds. usług wodnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Pomorska Kurator Oświaty Małgorzata Bielang odczytała list  od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka:  Drodzy Aktywni Błękitni bardzo się cieszę że poszerzacie horyzonty. Mam nadzieję, ze zdobyta wiedza przyda się wam w szkole, a także w życiu codziennym. Woda to wielki skarb, a czasami groźny żywioł. Kto wie może kiedyś wasza praca będzie wiązała się z wodą ….. Życzę Wam aby podczas tegorocznych wakacji mądrze i bezpiecznie korzystać z zasobów wodnych” .

Odczytany został list od Prezesa Wód Polskie Przemysła Dacy:

Zasługi Koordynatorów w dziedzinie kształtowania wśród uczniów, zrozumienia roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi i turystyki wodnej oraz ochrony środowiska uważam za nieocenione. Za szczególnie cenne uważam propagowanie ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz umacnianie postaw proekologicznych uczniów i propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą. Wierzę, że dzisiejsi Aktywni Błękitni zostaną w przyszłości siłą napędową społeczeństwa w sprawie ochrony wód”.

Wyjątkowe inicjatywy Aktywnych Błękitnych

  • Ekologiczne ogrody szkolne
  • Integracja międzypokoleniowa wokół wody
  • Szkolne EKOpunkty
  • Beczki/zbiorniki na deszczówkę
  • Szkolne łąki kwietne
  • Konkursy tematyczne, quizy, zabawy
  • Zajęcia terenowe – zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych
  • Dbałość o czystość wód – akcje sprzątania, włączenie się w kampanię #Wody to nie śmietnik!
  • Wodna Edukacja on line – spektakle teatralne, zajęcia i szkolenia.

RZGW w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zakończył  drugą edycję programu edukacyjnego AKTYWNI BŁEKITNI. Wzięło w nim udział ponad 20 tysięcy  uczniów szkół podstawowych z obszaru działania RZGW w Gdańsku. Przeprowadzono 320  godzin zajęć lekcyjnych w zakresie gospodarki wodnej i bezpieczeństwa nad wodą. Szkoły biorące udział w programie podjęły ponad 750  inicjatyw związanych z gospodarką wodną oddziałujących na społeczności lokalne propagując dobre praktyki i bezpieczne nawyki włączając się w kampanie #Wodytonieśmietnik, STOP POWODZI i STOP SUSZY. Partnerami w Programie były Komendy Wojewódzkie Policji w Gdańsku, Olsztynie i Bydgoszczy oraz Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Olsztynie i Toruniu. Program został objęty patronatem medialnym Radia Gdańsk i Radia Olsztyn.

Pomimo trudnej i wyjątkowej sytuacji 60 szkół z regionu RZGW w Gdańsku spełniło wymogi programu, wykazało się aktywnością w promocji działań na rzecz edukacji wodnej  i otrzymało Certyfikaty Wód Polskich „Szkoły Przyjaznej Wodzie”, a najaktywniejsze  trzy szkoły GRAND PRIX - tytuł „Mistrza Aktywnych Błękitnych oraz nagrody główne – cyfrowe mikroskopy. Dodatkowo wyróżnionych zostało statuetkami 12 szkół i 6 koordynatorów. Zakończenie II edycji Programu Edukacyjnego Wód Polskich Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie (wody.gov.pl)

RZGW w Białymstoku

W Programie „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wzięło udział blisko 2 400 uczniów i nauczycieli. Partnerami w programie są Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.

Przeprowadzono setki zajęć, zorganizowano różnorodne quizy, gry i konkursy m.in. fotograficzny, literacki czy plastyczny. Uczniowie aktywnie brali udział w akcji Strażnik Czystych Wód. Posprzątali takie akweny jak: Niegocin, Krzywe, Długie, Domowe Małe, Stawy Marczukowie czy brzegi rzeki Białej i Łyny. Wszyscy już wiedzą, że #WodyToNieŚmietnik.

12 szkół z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, otrzymało certyfikat „Szkoły Przyjaznej Wodzie”. Do najlepszych trafią nagrody i pamiątkowe statuetki.

http://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/1180-aktywni-blekitni-zakonczenie-pierwszej-edycji-programu-3

RZGW Gliwice

Zdalnym spotkaniem podsumowującym, dnia 23.06.2021 r. zakończyła się tegoroczna edycja programu Szkoła przyjazna wodzie „Aktywni Błękitni”, po raz pierwszy prowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na administrowanym przez niego obszarze. W jego trakcie Dyrektor RZGW w Gliwicach Mirosław Kurz z uznaniem odniósł się efektów wspólnie prowadzonych przez nauczycieli, przedstawicieli Wód Polskich w Gliwicach i partnerów programu działań edukacyjnych, wyrażając także nadzieję na ich dalszą kontynuację w kolejnym roku szkolnym. W projekcie, udział wzięło 20 szkół podstawowych ze Śląska i Opolszczyzny. Aktywnie włączyli się w niego lokalni partnerzy – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, Komendy Wojewódzkie Policji w Katowicach i Opolu, a także Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Katowicach. Program patronat medialny TVP3 Katowice i Radia Opole.

W trakcie zajęć prowadzonych przez szkoły, Wody Polskie w Gliwicach i współpracujące podmioty udział wzięło ponad 2200 uczniów. Lekcje odbywały się częściowo w formie zdalnej, udało się jednak także przeprowadzić niektóre zajęcia w terenie – m.in. na obiektach hydrotechnicznych takich jak śluza Dzierżno na Kanale Gliwickim czy suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, ale też np. nad rzeką Dokawą w Czarkowie w powiecie pszczyńskim.

Na zakończenie realizacji tegorocznego programu Szkoła Przyjazna Wodzie „Aktywni Błękitni” Wody Polskie w Gliwicach włączyły się w II edycję dziecięcych Regat o Puchar Miasteczka Siewierz Jeziorna na zbiorniku Przeczyce. Dla nikogo nie zabrakło ciekawych upominków edukacyjnych.

RZGW Bydgoszcz

27 stycznia 2021 r. odbyła się oficjalna inauguracja programu edukacyjnego Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI” realizowanego na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Program będzie realizowany do 01.10.2021 r. i bierze w nim udział 17 szkół.

Stopniowo, uczniowie biorą udział w akcji „Strażnik Czystych Wód”, podczas której sprzątają śmieci z terenów nadwodnych. W czerwcu 2021 r. sprzątaliśmy Jezioro Gopło i rzekę Noteć, linię brzegową Jeziora Miejskiego. Od czerwca uczniowie mogli zwiedzać najciekawsze obiekty hydrotechniczne (m.in. Obiekt Hydrotechniczny w Pakości, śluza w Wieleniu, śluza na Okolu, śluza Nowe, śluza Lipica). Uczniowie dowiedzieli się przy tej okazji, w jaki sposób działa śluza, jakie znaczenie dla gospodarki wodnej, żeglugi mają obiekty hydrotechniczne.

Bydgoscy Aktywni Błękitni to także udział w biegu charytatywnym pn. "Bieg z przeszkodami dla dzieci - Waleczne Dzieciaki - Kanał Bydgoski"! Przeszkody pokonało ponad 700 małych i trochę większych zawodników. Razem z rodzicami aktywnie spędzili czas nad najstarszym czynnym kanałem w Polsce.

Jesienią 2021r., RZGW w Bydgoszczy zakończy pierwsza edycję programu i przyzna szkołom Certyfikaty szkoły przyjaznej wodzie.

 Życzymy udanych i słonecznych wakacji oraz zapraszamy do kolejnej edycji programu w roku szkolnym 2021/2022. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspaniałe kreatywne oraz wyjątkowe inicjatywy. Mamy nadzieję, że przekazana w ramach programu wiedza stanie się dla uczniów zachętą dla dalszego zgłębiania przez nich zagadnień związanych z gospodarką wodną i ekologią.

Aktywni Błękitni Białystok

Aktywni Błękitni w Białymstoku. Fot. Wody Polskie

Aktywni Błękitni Gdańsk Plakat

Plakat Aktywnych Błękitnych z zajęć realizowanych przez Wody Polskie RZGW Gdańsk

Aktywni Błękitni Gdańsk ŁĄKI

Aktywni Błękitni - zajęcia z kwietnych łąk. RZGW Gdańsk. Fot. Wody Polskie

Aktywni Błękitni Gliwice teren

Aktywni Błękitni - zajęcia w terenie - na tropie wody, RZGW Gliwice. Fot. Wody Polskie

Aktywni Błękitni Sianie Kwietnych łąk

Aktywni Błękitni - sianie łąk kwietnych. Fot. Wody Polskie

List Ministra Edukacji o programie: Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie 2020/2021

List Ministra Edukacji