AKTUALIZACJA Z 22 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 16.00


Wody Polskie dziękują wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w akcję ochrony przed falą wezbraniową. Słowa podziękowania kierujemy do Wojewodów i wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, władz samorządowych Raciborza, Nysy, Brzegu i Oławy oraz strażaków z PSP i OSP, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i służbom WOPR. Na podkreślenie zasługuje także ścisła i wzorcowa współpraca z IMGW-PIB.

 Podsumowanie akcji przeciwpowodziowej w październiku 2020 roku w publikacji:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1418-dlaczego-nie-doszlo-do-powodzi-podsumowanie-akcji-pazdziernik


 

Od 12 października, w związku z przemieszczającym się przez obszar kraju niżem śródziemnomorskim pojawiły się obfite opady deszczu, a w górach również śniegu. W kraju lokalnie wciąż w wielu regionach występują opady. W związku z sytuacją meteorologiczną, na rzekach wystąpiły wezbrania, lokalnie doszło do podtopień. Centra Operacyjne Wód Polskich są w gotowości, a służby terenowe prowadzą monitoring oraz akcje zabezpieczające. Poniżej publikujemy informacje o sytuacji hydrologicznej w postaci aktualizowanych wpisów.

Obecnie w dorzeczach Odry oraz Wisły utrzymują się stany ostrzegawcze oraz stany alarmowe. Aktualne prognozy meteorologiczne i hydrologiczne są dostępne w serwisie IMGW-PIB: https://meteo.imgw.pl/

Z uwagi na zwiększone ryzyko powodziowe Wody Polskie rozpoczęły proces piętrzenia na zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca 14 października podjął decyzję o rozpoczęciu procesu piętrzenia na zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny. Powodem decyzji jest zwiększone ryzyko powodziowe na terenach położonych poniżej zbiornika, na których znajduje się m.in. szpital w Kędzierzynie-Koźlu, przeznaczony dla osób chorych na Covid-19. Budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny Wody Polskie ukończyły w tym roku. Głównym zadaniem polderu jest wypłaszczenie fali powodziowej oraz wyhamowanie przepływu wód, co przekłada się na obniżenie się na stanów wodowskazowych poniżej zbiornika. Polder przeciwpowodziowy Racibórz Dolny swoim zasięgiem oddziaływania obejmuje tereny trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. To obecnie największy obiekt hydrotechniczny w Polsce.

gif Raciborz gif raciborz1

 Widok z drona na czaszę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.


 AKTUALIZACJA Z 21 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 10.00

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 10 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się w przekroju wodowskazowym Ścinawa. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym Biała Góra. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 11 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (5), Kaczawy (3), Nysy Kłodzkiej (1), Ślęzy (1) i Bobru (1). Stan alarmowy został przekroczony w 7 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Widawa (2), Baryczy (1), Oławy (1) i Nysy Kłodzkiej (1).

W ostatniej dobie nie odnotowano opadów deszczu. Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.


AKTUALIZACJA Z 21 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 9.00

Pracownicy Nadzoru Wodnego w Oławie potwierdzają, że nadal wyłączona z ruchu jest droga wojewódzka nr 455 na odcinku Oława-Jelcz. W dalszym ciągu wypompowany jest nadmiar wody napływającej korytem cieku Młynówka Jelecka. Woda w rzece Odrze oraz w międzywalu w rejonie Oławy utrzymuje się na stałym wysokim poziomie, ale nie ma zagrożenia dla życia i mienia. Woda w rzece Oława sukcesywnie opada.


AKTUALIZACJA Z 21 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 8.00

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 8.00

Stany alarmowe są na 20 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 20: Górna i Środkowa Odra 20.

Stany ostrzegawcze są na 39 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 24: Górna i Środkowa Odra 18, Odra od Bobru do Warty 2, Warta do Wełny 4.

Dorzecze Wisly 15: Gorna Wisła 6, Wisła od Sanu do Narwi 3, Narew 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 5.

W ciagu ostatniej doby odnotowano niewielkie lokalne opady nieprzekraczające 5 mm. 

Dzisiaj w ciągu dnia opady prognozowane są tylko w północnej części kraju, sumy opadow wyniosą do 5 mm.


AKTUALIZACJA 20.10.2020 r. GODZ. 14.00

Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe zlokalizowane na terenie Nadzoru Wodnego Strzelin w ostatnich dniach dobrze spełniły swoją rolę, chroniąc mieszkańców i ich mienie przed falami wezbraniowymi na rzekach i potokach. Dopływy do tych akwenów utrzymują się obecnie na niskim poziomie. Wody nie piętrza już suche zbiorniki Osina Mała, Starczówek i Nieszkowice. Trwa powolne opróżnianie zbiornika Służejów. Zbiorniki wodne Nieszków i Łagiewniki notują zaś normalne poziomy piętrzenia. Opróżniony jest także remontowany obecnie zbiornik Przeworno, który w wyniku intensywnych opadów deszczu przejściowo również napełnił się wodą.


AKTUALIZACJA 20.10.2020 r. GODZ. 12.30

Po dokonanej wizji terenowej z udziałem pracowników Wód Polskich, Burmistrza Miasta Oława, Straży Pożarnej oraz pracowników zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Oławie stwierdzono lokalną filtrację wody przez podłoże wału w rejonie ulicy Bażantowej w Oławie. Miejsce powstania zastoisk wodnych zostało zabezpieczone.

Za pomocą worków z piaskiem umocniono również wał rzeki Młynówka Jelecka na długości około 30 metrów w miejscowości Łęg w gminie Jelcz-Laskowice. Te prace zapobiegają ewentualnemu podmyciu wału przez wodę. Jednocześnie w rejonie ulicy Kolonijnej w Jelczu-Laskowicach od weekendu pracują dwie wysokiej wydajności pompy zapewniające przerzut nadmiaru wody z koryta Młynówki Jeleckiej do międzywala rzeki Odry.

W wyniku pracy służb monitorowany jest też przesiąk w wale w rejonie ulicy Leśnej w Jelczu-Laskowicach na wypadek pojawienia się negatywnych zjawisk.

WalLeg1 WalLeg2

AKTUALIZACJA Z 20 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 9.00

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 8.00

Stany alarmowe są na 40 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 26: Górna i Środkowa Odra 21, Odra od Bobru do Warty 2, Warta do Wełny 3.
Dorzecze Wisły 14: Górna Wisła 4, Wisła od Sanu do Narwi 5, Narew 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 4.

Stany ostrzegawcze są na 27 posterunkach wodowskazowych Dorzecze Odry 24: Górna i Środkowa Odra 23, Warta do Wełny 1.

W ciagu ostatniej doby odnotowano niewielkie lokalne opady nieprzekraczające 5 mm. 

Dzisiaj w ciągu dnia nie prognozuje się opadów, w nocy niewielkie opady do 5 mm przewidywane są na Pomorzu.


AKTUALIZACJA Z 19 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 21.00

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle znajduje się obecnie na wysokości wodowskazu Nadwilanówka i sięga 494 cm, za dwie godziny osiągnie poziom maksymalny 494,1 cm. Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się na wysokości wodowskazu Brzeg Dolny z pomiarem: 723 cm, przy stanie alarmowym 630 cm.


AKTUALIZACJA Z 19 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 17.00

Przez Warszawę na Wiśle oraz przez Odrę we Wrocławiu przepływa obecnie fala wezbraniowa. Na wodowskazie Warszawa-Bulwary jest 360 cm (wg. danych z godz. 15.00) - stan alarmowy dla tego wodowskazu wynosi 650 cm. Na wodowskazie Trestno na Odrze poziom wody sięga 483 cm (dane z godz. 15.50), stan alarmowy dla tej stacji wynosi 450 cm. Na obu rzekach trend utrzymuje bez zmian.


AKTUALIZACJA Z 19 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 16.00

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 10 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze bezpiecznie przechodzi przez Wrocław i znajduje się pomiędzy przekrojem wodowskazowym Trestno i Brzeg Dolny.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w przekroju wodowskazowym Biała Góra.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 17 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (4), Bystrzycy (4), Nysy Kłodzkiej (3), Kaczawy (3), Oławy (1), Ślęzy (1) i Widawy (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 8 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Baryczy (2), Kaczawy (1), Oławy (1), Nysy Kłodzkiej (1) i Widawy (1).

W ostatnich 6 godzinach odnotowano niewielkie opady deszczu poniżej 2 mm. 

Poniżej stan Odry w Brzegu.

4860BF77 CA79 46C3 80D3 820C695F6E19 A74E4374 07B4 4601 A794 83C1BCE9D757 AA8316F2 FC7A 4F98 B50A 9D39EAEB63E1

 


AKTUALIZACJA Z 19 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 11.00

Sytuacja na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 10 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się pomiędzy przekrojem wodowskazowym Trestno i Brzeg Dolny.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w przekroju wodowskazowym Biała Góra.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 17 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (5), Nysy Kłodzkiej (4), Kaczawy (3), Bystrzycy (2), Oławy (1), Ślęzy (1) i Widawy (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 9 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Baryczy (2), Bystrzycy (1), Kaczawy (1), Oławy (1), Nysy Kłodzkiej (1) i Widawy (1).

W ostatniej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady deszczu poniżej 4 mm.

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują pogotowia i larmy przeciwpowodziowe.

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe - gminy: Zagrodno (pow. złotoryjski) i Wojcieszów (pow. złotoryjski).

 • pogotowia przeciwpowodziowe – 23:

  • pow. ząbkowicki,

  • pow. lwówecki,

  • gm. m. Gryfów Śląski,

  • gm. m. Nowogrodziec.

  • gm. m. Jelcz-Laskowice,

  • gm. Oława i m. Oława,

  • gm. Jelcz Laskowice,

  • gm. Czernica,

  • gm. Długołęka,

  • gm. Jordanów Śląski,

  • gm. Kąty Wrocławskie,

  • gm. Kobierzyce,

  • gm. Mietków,

  • gm. Siechnice,

  • gm. Sobótka,

  • gm. Żórawina,

  • gm. Mirsk,

  • gm. Bardo, pow. ząbkowicki,

  • gm. Ząbkowice Śląskie,

  • gm. Kamieniec Ząbkowicki,

  • gm. Stara Kamienica,

  • m. Legnica,

  • m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława)

województwo opolskie:

alarmy przeciwpowodziowe na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.


AKTUALIZACJA Z 19 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 8.30

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 8.00

Stany alarmowe są na 30 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 26: Górna i Środkowa Odra 25, Warta do Wełny 1.
Dorzecze Wisły 4: Górna Wisła 3, Wisła od Narwi do Drwęcy 1.

Stany ostrzegawcze są na 47 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 32: Górna i Środkowa Odra 28, Odra od Bobru do Warty 2, Warta do Wełny 2.
Dorzecze Wisły 15: Górna Wisła 5, Wisła od Sanu do Narwi 6, Narew 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 3.

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów powyżej 20 mm.

Najwyższe sumy opadów dobowych: Karżniczka (Łupawa) 11,5 mm, Niezabyszewo (Słupia) 8,7 mm, Błatnia (Brennica) 8,4 mm. 

Dziś prognozuje się niewielkie przelotne opady sięgające maksymalnie 10 mm

Sytuacja hydrologiczna normalizuje się.


AKTUALIZACJA Z 18 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 17.00

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 17.00

Stany alarmowe są na 36 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 30: Górna i Środkowa Odra 30,
Dorzecze Wisły 6: Górna Wisła 4, Wisła od Narwi do Drwęcy 2

Stany ostrzegawcze są na 44 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 30: Górna i Środkowa Odra 25, Warta do Welny 4, Odra od Bobru do Warty 1;
Dorzecze Wisły 14: Górna Wisła 5, Wisła od Sanu do Narwi 6, od Narwi do Drwęcy 2, Narew 1.

W ciągu minionych 6 godzin notowano opady deszczu nieprzekraczające 8 mm. Maksymalne: Błatnia (Brennica) 7,7mm, Niezabyszewo ((Słupia) 7,5 mm.


AKTUALIZACJA Z 18 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 15.30

Sytuacja na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Wodowskaz w miejscowości Brzeg w woj. opolskim na dziś na godz 15.00 wskazuje stan: 603 cm. Prognoza pozomu wody w Odrze na wodowskazie w Brzegu na jutro na godzinę 8.00 jest oceniana na 590 cm, zgodnie z planem sterowania przepływami przez Centrum Operacyjne PGW Wody Polskie. Szczyt wezbrania na Odrze przechodzi obecnie przez Oławę. Wystąpiły lokalne podtopienia na polach na wysokosci miejscowosci Groblice.

Ze względu na przemieszanie się na Odrze fali wezbraniowej, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich RZGW we Wrocławiu jest w stałym kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego oraz z innymi służbami działającymi na terenach, na których doszło do podtopień lub w miejscowościach zagrożonych ich wystąpieniem. Centra Operacyjne Wód Polskich na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i zbiornikach, natomiast Zespoły Wsparcia Technicznego PGW WP monitorują sytuację w terenie. 

Więcej informacji na temat bieżącej sytuacji na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu można znaleźć na:
https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/964-sytuacja-hydrologiczna-na-obszarze-wod-polskich-rzgw-we-wroclawiu

Brzeg 17.10.2020 613

Brzeg w województwie opolskim podczas fali wezbraniowej 17 października 2020 r. Według danych IMGW-PIB poziom rzeki sięgał wówczas 613 cm. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z 18 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 11.00

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Sytuacja hydrologiczna na obszarze RZGW w Gliwicach powoli stabilizuje się. W dalszym ciągu pracują zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków, z kolei suchy polder Jarnołtówek na Złotym Potoku ukończył już swoje działanie i obecnie pozostaje pusty. Zbiornik Racibórz Dolny posiada wciąż 73% swojej rezerwy.

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły oraz Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stan ostrzegawczy przekroczony został na wodowskazach: Olza, Opole-Groszowice, Koźle, Dobra, Krzywa Góra, Domaradz, Kamionka, Grabówka, Ruda Kozielska, Goczałkowice, Bieruń Nowy oraz Przeczyce, z kolei alarmowy odnotowano na posterunkach: Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Krapkowice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Racławice Śląskie, Branice, Branice, Karłowice, Mizerów-Borki, Pszczyna, Jawiszowice i na wodowskazie Kozłowa Góra. Warto odnotować, że stany wód wykazują tendencję malejącą, bądź utrzymują się na stałym poziomie.

W dalszym ciągu w powiatach bielskim, cieszyńskim, wodzisławskim i raciborskim, mieście Bielsko-Biała a także w sołectwie Przyszowice utrzymane jest pogotowie przeciwpowodziowe. Alarm przeciwpowodziowy z kolei obowiązuje w powiatach: głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, opolskim, brzeskim oraz na terenie miasta Opola.

Na najbliższą dobę prognozowane są przelotne, niewielkie opady deszczu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby RZGW w Gliwicach, pozostające w kontakcie ze służbami wojewodów oraz czeskimi służbami (Povodi Odry).

Więcej informacji o sytuacji na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach: https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/809-sytuacja-hydrologiczna-na-obszarze-rzgw-w-gliwicach-3

Sytuacja na wodowskazach Środkowej Odry poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej, na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 2 przekrojach wodowskazowych: Nowa Sól i Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 5 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się pomiędzy przekrojem wodowskazowym Oława a Trestno.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 15 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (6), Kaczawy (3), Baryczy (3), Bystrzycy (2) i Widawy (1). Stan alarmowy został przekroczony w 14 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (3), Baryczy (3), Bystrzycy (2), Kaczawy (2), Oławy (2), Nysy Kłodzkiej (1) i Widawy (1).

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Więcej informacji o sytuacji na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/964-sytuacja-hydrologiczna-na-obszarze-wod-polskich-rzgw-we-wroclawiu


AKTUALIZACJA Z 18 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 10.00

Sytuacja na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

O godzinie 8.00 rano rozpoczęto proces zwiększania odpływu ze zbiornika Nysa z 70 m³/s, etapami do wartości 150 m³/s, do odwołania. Odpływ ze zbiornika Otmuchów został zwiększony z 30m³/s do 70 m³/s, również do odwołania. Zbiornik Otmuchów wypełniony jest obecnie w 80%, zbiornik Nysa posiada 85% wypełnienia. Oba zbiorniki spełniły swoje zadanie.

Zwiększenie odpływu na zbiornikach jest niezbędne ze względu na konieczność zachowania wystarczającej rezerwy powodziowej. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Ze względu na to, że zbiornik Nysa jest już wypelniony w 85%, Wody Polskie zadysponowały powolne zwiększenie odpływu ze zbiornika, ze względu na przejście kulminacji fali wezbraniowej przez miejscowość Brzeg, w dniu wczorajszym. Według modeli obliczeniowych w Brzegu na wodowskazie poziom Odry (już po dokonaniu zrzutu, który dotrze tam w ciągu 24 godzin), powinien wynosić 593 cm. Obecnie poziom wody na wysokości miejscowości Brzeg wynosi 605 cm i opada. 

 Nysa 18 10 2020 fot Maciej Zych

Zbiornik Nysa w trakcie zrzutu, zdjęcie z 18 października, fot. Maciej Zych/Maciej ZYCH Photography


AKTUALIZACJA Z 18 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 9.00

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 8:00

Stany alarmowe są na 38 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 32: Górna i Środkowa Odra 31, Warta do Wełny 1;
Dorzecze Wisły  6: Górna Wisła 4, Wisła od Narwi do Drwęcy 2;

Stany ostrzegawcze są na 45 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 30: Górna i Środkowa Odra 26, Warta do Wełny 3, Odra od Bobru do Warty 1;
Dorzecze Wisły:15: Górna Wisła 6, Wisła od Sanu do Narwi 6, od Narwi do Drwęcy 2, Narew 1.

W ciągu minionej doby opady wystąpiły głównie w Małopolsce i Podkarpaciu, gdzie opad był równomierny w zakresie do 20 mm, A także na Dolnym Śląsku gdzie punktowo zanotowano najwyższe wartości powyżej  20 mm. 

Najwyższe sumy opadów powyżej 20 mm: Srebrna Góra (Budzówka) 26,1, Polanica Zdrój (Bystrzyca Dusznicka) 20,7, Szalejów Dolny (Bystrzyca Dusznicka) 20,6, Wapienica (Wapienica) 20,2. 

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle jest w Puławach: 465 cm (stan ostrzegawczy: 450)

Pracownicy Wód Pollskich, zgodnie z planem, rozpoczęli zwiększony odpływ ze zbiorników Nysa (posiada 86% wypełnienia) i Otmuchów (posiada 80%). 


AKTUALIZACJA Z 17 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 20.00

Stany alarmowe są na 37 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 31: Górna i Środkowa Odra 30, Warta do Wełny 1. Dorzecze Wisły 6: Górna Wisła 4,  Wisła od Narwi do Drwęcy 2.

Stany ostrzegawcze są na 52 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 36: Górna i Środkowa Odra 32, Warta do Wełny 4.
Dorzecze Wisły 16: Górna Wisła 8, Wisła od Sanu do Narwi 5, Narew 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 2

W ciagu ostatnich 6 godzin opady występowały głównie na Podkarpaciu w Małopolsce  na Lubelszczyźnie.

Najwyższe sumy opadów 12 godzinnych (6UTC-18UTC) notowane były: Wyszowadka (Wisłoka) 15.7 mm, Jaśliska(Jasiołka) 15.6mm, Bircza (San) 15mm.

W niedzielę opady prognozowane są głównie w centralnej Polsce i południowo-wschodniej.


AKTUALIZACJA Z 17 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 17.30

Sytuacja na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Ze względu na przemieszanie się na Odrze fali wezbraniowej, trwa zabzpieczanie przed podtopieniem miejscowości Brzeg (woj. opolskie). Obecnie w mieście obraduje sztab kryzysowy.

Z informacji przekazanych przez Nadzór Wodny w Brzegu wynika, iż Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu podjęło wczoraj decyzję o zabezpieczeniu terenów tak zwanej wyspy w Brzegu, w związku z prognozowaną falą wezbraniową na Odrze. Działania trwają do chwili obecnej. Przepompownia wody w m. Błota, gmina Lubsza doraźnie odbywa się pompowanie wody w celu odwodnienia terenów zawala.

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację na rzekach oraz zbiornikach retencyjnych, których głównym zadaniem jest redukcja fali wezbraniowej. W ciągu kilkunastu godzin planowane jest sukcesywne zwiększanie odpływów ze zbiorników, ponieważ potrzebne są rezerwy na przyjęcie możliwych kolejnych wód opadowych i wód spływających z rzek. Ze względu na bezpieczeństwo miejscowości znajdujących się poniżej zbiorników, w tym miejscowości Brzeg w woj. opolskim, odpływ ze zbiornika Nysa będzie utrzymany na poziomie do 150 m3/s.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich RZGW we Wrocławiu jest w stałym kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego. Cały czas analizowane i aktualizowane są możliwe najlepsze scenariusze rozwiązań, których celem jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców, a także zabezpieczenie ich mienia.

20201017 091230

20201017 091350

Doraźne zabezpieczenia przed podtopieniami - zdjęcia z wizji terenowej ,Nadzór Wodny w Brzegu. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z 17 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 17.00

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

W regionie Górnej Odry oraz Małej Wisły utrzymują się stany ostrzegawcze oraz alarmowe zaobserwowane dziś we wcześniejszych godzinach. Trend rosnący pojawił się na wodowskazach Racławice Śląskie oraz Grabówka, jednak stan wód obniża się. Aktualne prognozy wskazują brak ostrzeżeń hydrologicznych oraz meteorologicznych.

W dalszym ciągu na terytorium powiatu bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego, raciborskiego, miasta Bielsko-Biała oraz w sołectwie Przyszowice obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Z kolei na obszarze powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego oraz miasta Opole utrzymywany jest wprowadzony alarm przeciwpowodziowy.

Dziś około godziny 12:30 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomiło o  konarach drzew w korycie rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Berbeckiego do ul. Jana Śliwki w Gliwicach. Nadzór Wodny Gliwice podczas wizji stwierdził, że jeden konar leży na skarpie, a drugi w poprzek koryta. Na podstawie wizji pracownicy Wód Polskich orzekli, że konary na chwile obecną nie powodują spiętrzenia wód w korycie rzeki Kłodnicy, umożliwiając swobodny przepływ wody. Trwają prace, których celem będzie usunięcie konarów.

Na najbliższą dobę prognozowane przelotne, lekkie opady deszczu. Służby terenowe Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację. Wody Polskie pozostają także w stałym kontakcie ze służbami wojewodów oraz czeskimi służbami Povodi Odry.

WhatsApp Image 2020 10 17 at 13.42.21

 Polder Racibórz w trakcie piętrzenia wody. Zdjęcie z 17 października z godz. 15.00. Fot.: Tomasz Czech/Czeska Fotografia. Źródło: https://www.facebook.com/czeska.fotografiaa/photos/a.3700851683312216/3707408815989836

Do godziny 14:00, dnia 17.10.2020 r. zbiornik zretencjonował około 50 mln m3 wody, rezerwa 135 mln m3. Maksymlana redukcja fali, w momencie kulminacji wyniosła około 30%. Zbiornik posiada obecnie ok. 75 % rezerwy. Aktualny zrzut wynosi 456 m3/s.


AKTUALIZACJA Z 17 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 16.00

Sytuacja hydrologiczna

Stan alarmowy utrzymuje się na 38 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 32: Górna i Środkowa Odra 31, Warta do Wełny 1.
Dorzecze Wisły 6: Górna Wisła 4,  Wisła od Narwi do Drwęcy 2.
Stan ostrzegawczy utrzymuje się na 52 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 38: Górna i Środkowa Odra 32, Warta do Wełny 4. 
Dorzecze Wisły 16: Górna Wisła 9, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 2.

W ciagu ostatnich 6 godzin opady występowały głównie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie.

Najwyższe sumy opadów 6 godzinnych (6UTC-12UTC): Strzyżów (Bug) 8,3 mm, Iwonicz Zdrój (Wisłok) 8,1 mm, Barwinek (Jasiołka) 7,9 mm, Biecz-Grudnia (Ropa) 7,6 mm.


AKTUALIZACJA Z 17 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 14.00

Sytuacja na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Opady deszczu w Kotlinie Kłodzkiej w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz po czeskiej i polskiej stronie w zlewni rzeki Białej Głuchołaskiej do 17 października były bardzo intensywne, sumaryczna ilość opadów dla zlewni wyniosła łącznie nawet 750 mm, miejscami 200 mm. Zbiornik Nysa zgromadził 31 mln m3 wody, osiągając przez to 84% wypełnienia w stosunku do maksymalnego poziomu piętrzenia. Analogicznie zbiornik Otmuchów osiągnął 73% wypełnienia. Obecnie, w ciągu kilkunastu godzin planowane jest sukcesywne zwiększanie odpływów ze zbiorników, ponieważ potrzebne są rezerwy na przyjęcie możliwych kolejnych wód opadowych i wód spływających z rzek. Zwiększenie odpływu jest możliwe do 300 m3/s, jednak ze względu na bezpieczeństwo miejscowości znajdujących się poniżej zbiorników, w tym miejscowości Brzeg nad Odrą, odpływ będzie utrzymany na poziomie do 150 m3/s.

Odpływ na zbiorniku Nysa zostanie zwiększony z obecnych 70 m3/s  do 100 m3/s  i sukcesywnie będzie zwiększany do maksymalnej wartości 150 m3/s, do odwołania. Odpływ ze zbiornika Otmuchów zostanie zwiększony z 30m3/s do 70 m3/s do odwołania.

IMG 20201016 160557IMG 20201016 160650

Zbiornik Nysa, zdjęcie z wizji lokalnej w dn. 17.10.2020 r. Fot. Wody Polskie

Zwiększenie odpływu na zbiornikach jest konieczne ze względu na to, iż muszą one zachować rezerwę powodziową, gotową przyjęcie możliwych kolejnych wód opadowych i wód spływających z rzek.

Zbiorniki kaskady nyskiej (Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa) nadal gromadzą dopływającą wodę i znajdują się w strefie pojemności powodziowej stałej.

 Aktualne informacje na temat sytuacji na rzekach i zbiornikach znajdujących się w administracji RZGW we Wrocławiu, publikujemy na:
https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/964-sytuacja-hydrologiczna-na-obszarze-wod-polskich-rzgw-we-wroclawiu

Zdarzenia i interwencje

ZZ Nysa: W godzinach nocnych powstał zator przy jazie na rzece Ścinawa Niemodlińska w okolicach miejscowości Magnuszowice, gdzie wystąpiły częściowe podtopienia. Zator został już usunięty, a pracownicy Wód Polskich stale monitorują teren.

ZZ Wrocław: Została zalana droga Oława - Jelcz Laskowice w tej chwili przejazd jest zabezpieczony i zamknięty dla ruchu. 
W m. Łęg przy pomocy straży pożarnej pompowana jest woda z międzywala.
Teren stopnia wodnego Lipki został podtopiony. Dzięki pomocy straży pożarnej oraz WOPR problem wymiany załogi na stopniu został rozwiązany.
Śluzy Rędzin zostały włączone do przepuszczania wód wezbraniowych.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe (2) - gm. Zagrodno (pow. złotoryjski), gm. Wojcieszów (pow. złotoryjski).
 •  pogotowia przeciwpowodziowe (23) - pow. ząbkowicki, pow. lwówecki, gm. m. Gryfów Śląski, pow. lwówecki, gm. m. Nowogrodziec. gm. m. Jelcz-Laskowice, gm. m. Oława, gw. Oława, gm. Czernica, gm. Długołęka, gm. Jordanów Śląski, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce, gm. Mietków, gm. Siechnice, gm. Sobótka, gm. Żórawina, gm. Mirsk, gm. Bardo, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie, gm. Kamieniec Ząbkowicki, gm. Stara Kamienica, m. Legnica, m. Jelenia Góra, m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława).

województwo opolskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe obowiązują na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.

Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację w regionie. Wrocławskie Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej jest w stałym kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego. Cały czas analizowane i aktualizowane są możliwe najlepsze scenariusze rozwiązań, w celu ochrony życia zdrowia i mienia ludzkiego.


AKTUALIZACJA Z 17 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 11.00

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Na rzece Odrze oraz w regionie Małej Wisły sytuacja jest ustabilizowana. Na żadnym wodowskazie nie odnotowano trendów rosnących. Stan wód obniża się, co przekłada się na trendy malejące lub pozostające aktualnie bez zmian.

Cały czas w gotowości pozostają poldery Racibórz oraz Buków, które w razie potrzeby będą piętrzyły wodę.

W regionie Odry stany alarmowe utrzymują się aktualnie na posterunkach wodowskazowych w Chałupkach, Raciborzu-Miedoni, Krapkowicach, Ujściu Nysy Kłodzkiej, na wodowskazach Branica i Dobra oraz na Olzie i w Krzyżanowicach. Stany ostrzegawcze zaobserwowano w Opolu-Groszowicach, Koźlu, na wodowskazie Krzywa Góra, Domaradz, Karłowice, Racławice Śląskie, Kamionka, Bojanów, Grabówka i Ruda Kozielska.

Zastępca Wójta Gminy Krzyżanowice poinformował pracowników Wód Polskich o ustabilizowaniu się sytuacji na zawalu, które uległo wczoraj uszkodzeniu. Zawodnienie zmniejsza się i nie ma potrzeby podejmowania działań żadnych działań interwencyjnych.

Na rzece Stobrawa został uszkodzony korpus wału. Zniszczenia są spowodowane przez zwierzęta, które wykopały nory w korpusie wału oraz w półce wałowej pod istniejącą drogą umocnioną płytami drogowymi. Podjęto negocjacje z firmami w zakresie wykonania robót zabezpieczających wał i po wyłonieniu wykonawcy, w dniu 16.10.2020 r. zostały rozpoczęte prace naprawcze.

W regionie Małej Wisły stany alarmowe odnotowano na wodowskazach Mizerów-Borki, Pszczynka, Jawiszowice i Kozłowa Góra. Stany ostrzegawcze występują na wodowskazach Goczałkowice, Bieruń Nowy i Przeczyce.

Sytuacja na wodowskazach Środkowej Odry poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej, na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60).

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 5 przekrojach wodowskazowych: Trestno, Malczyce, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Stany alarmowe zostały przekroczone w 5 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Brzeg Dolny, Ścinawa i Głogów. Fala kulminacyjna na Odrze zbliża się do wodowskazu w Brzegu opolskim.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 20 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (8), Bystrzycy (4), Baryczy (3), Kaczawy (2), Bobru (2) i Widawy (1). Stan alarmowy został przekroczony w 17 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Bystrzycy (3), Kaczawy (3), Ślęzy (3), Baryczy (3), Nysy Kłodzkiej (2), Oławy (2) i Widawy (1).

W ostatniej dobie odnotowano opady deszczu, maksymalnie w zlewni Nysy Kłodzkiej – 26 mm, Białej Głuchołaskiej – 17 mm, Ślęzy – 16 mm, Bystrzycy – 15 mm, Widawy – 15 mm, Łaby – 14 mm, Oławy – 13 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego

Zbiorniki: Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Leśna pracują w zakresie pojemności powodziowych. gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Dodatkowo piętrzą również 2 małe suche zbiorniki przeciwpowodziowe Starczówek i Służejów w zlewni Oławy. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Na zbiornikach energetycznych Pilchowice, Leśna i Złotniki od dnia 16 października obowiązują zimowe normalne poziomy piętrzenia (NPP).

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych. W przypadku wystąpienia wezbrania RZGW we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkimi, Powiatowymi oraz Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, znajdującymi się w obszarze działania RZGW, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach będących na terenie tych jednostek. 


AKTUALIZACJA Z 17 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 8.00

Sytuacja hydrologiczna

Stany alarmowe utrzymują się na 38 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 32: Górna i Środkowa Odra 31, Warta do Wełny 1.
Dorzecze Wisły 6: Górna Wisła 4,  Wisła od Narwi do Drwęcy 2.

Stan ostrzegawczy jest na 53 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 38: Górna i Środkowa Odra 34, Warta do Wełny 4. 
Dorzecze Wisly 15: Górna Wisla 9, Wisla od Sanu do Narwi 4, Narew 1, Wisla od Narwi do Drwecy 1.

W ciagu ostatniej doby opady występowały głównie w południowej części Polski. 

Najwyższe sumy opadów dobowych: Srebrna Góra (Budzówka) 26,1 mm, Polanica Zdrój (Bystrzyca Dusznicka) 20,7 mm, Szalejów Górny (Bystrzyca Dusznicka) 20,6 mm, Wapienica (Wapienica) 20,2 mm.

Dzisiaj opady prognozowane są na terenie całego kraju, z wyjątkiem pasa północnej Polski. Najwyższe sumy opadów, sięgające 25 mm wystąpią w w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie.


AKTUALIZACJA Z 16 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 16.00

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Burmistrz Prudnika odwołał alarm przeciwpowodziowy dla gminy Prudnik od dnia 16.10.2020. Motywacją jest zmniejszający się stan wód w rzece Prudnik oraz Złoty Potok, jak również korzystna prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W dalszym ciągu utrzymują się odnotowane wcześniej stany ostrzegawcze i alarmowe w regionie Odry. Trend rosnący występuje jedynie na wodowskazach Racibórz-Miedonia oraz Ujście Nysy Kłodzkiej. W pozostałych miejscach sytuacja pozostaje niezmienna. Możliwy do zaobserwowania jest również trend malejący. Takie zjawisko można zaobserwować na posterunkach wodowskazowych Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Koźle, Krapkowice, Branice, Bojanów, Dobra oraz Racławice Śląskie. Również w obszarach, gdzie odnotowano stan ostrzegawczy, zauważalne jest obniżenie poziomu wody i ustabilizowanie sytuacji. Tak jest na wodowskazach Opole-Grosowice, Krzywa Góra, Domaradz, Karłowice, Kamionka, Ruda Kozielska i Gliwice.

W gminie Kietrz nad mostem, przy zlewni rzek Morawa i Troja, obniżył się poziom wód. Powiększa się prześwit pod mostem, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko lokalnych podtopień.

W regionie Małej Wisły również stabilnie. Rosnący stan wód odnotowano jedynie na wodowskazie Pszczyna oraz Goczałkowice. Stany alarmowe zaobserwowano na wodowskazach Mizerów -Borki, Pszczyna, Jawiszowice oraz Kozłowa Góra. Stany ostrzegawcze występują na posterunkach Goczałkowice, Bieruń Nowy, Bojszowy i Przeczyce.


AKTUALIZACJA Z 16 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 13.00

Sytuacja na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

W związku z przemieszającą się na Odrze kulminacją fali wezbraniowej, pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu cały czas czuwają nad ochroną przeciwpowodziową mieszkańców regionu. Służby PGW WP na bieżąco analizują prognozy hydrologiczne i meteorologiczne oraz monitorują sytuację w terenie. Przez całą dobę prowadzone są działania zaradcze, w tym kontrolowanie rezerw i przepływów na zbiornikach wodnych, celem jest spłaszczenie fali wezbraniowej na rzekach. Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa na Nysie Kłodzkiej, pracują w bezpiecznym zakresie pojemności, gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się obecnie w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze na Wilczce.

Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Od 13 października br. największy w regionie zbiornik Nysa o pojemności maksymalnej 123 mln m3, zgromadził dodatkowo prawie 30 mln m3 nadmiaru dopływającej wody i obecnie jego pojemność to 98 mln m3. Zbiornik Nysa jest wypełniony w 81 %, a zbiornik Otmuchów w 67 % w stosunku do maksymalnego poziomu piętrzenia. Średnie dopływy do zbiorników Otmuchów i Nysa wynoszą odpowiednio około 200 i 150 m3/s, przy odpływach z obu tych akwenów rzędu 70 m3/s. Obecnie wszystkie tzw. mokre zbiorniki administrowane przez RZGW we Wrocławiu nadal gromadzą nadmiar dopływającej wody i cały czas dysponują optymalnymi możliwościami przyjęcia kolejnych wód, co pozwala między innymi na wydatne spłaszczanie fali kulminacyjnej przemieszczającej się po Odrze.

Działania związane z pracą zbiornika Nysa mają na celu m.in. ochronę przeciwpowodziową mieszkańców miejscowości Brzeg w woj. Opolskim.

AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.00

W Głogowie na Odrze w trybie awaryjnym zabezpieczono lewobrzeżną skarpę przed podmywaniem. Do powstania zjawiska przyczyniły się prace budowlane prowadzone na terenie bezpośrednio przylegającym do rzeki. Podmycie skarpy stwierdzono 5 października na lewym brzegu rzeki Odry w Głogowie w województwie dolnośląskim, w miejscu gdzie przebiega linia kolejowa PKP PLK na trasie Wrocław – Zielona Góra. Zdarzenie jest związane z inwestycją realizowaną przez KGHM Polska Miedź. W wyniku prowadzonych prac nastąpiło zawężenie przekroju poprzecznego koryta rzeki przyczyniające się do przekierowania siły nurtu rzeki Odry w kierunku lewego brzegu, co spowodowało  podmycie skarpy i powstanie wyrwy o długości około 20 m w lewym brzegu rzeki. Wrocławskie Wody Polskie podjęły natychmiastowe działania zaradcze i naprawcze w trybie awaryjnym. W wyniku tych prac specjalistyczna firma wykonała nasyp z kamienia hydrotechnicznego podpierający ściankę larsenową. W ramach tych działań wbudowano 4000 ton kamienia na kwotę 715 000 złotych. Zdarzenie niezwłocznie zostało zgłoszone właściwym organom, między innymi do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego. Obecnie zakończyły się prace związane z doraźnym zabezpieczeniem nadzorowane przez naszych terenowych pracowników oraz służby.

IMG 6882 Głogów

Uzupełnienie uszkodzonej skarpy wykonane z użyciem 4 tys. ton kamienia hydrotechnicznego. Odra, Głogów na Dolnym Śląsku. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z 16 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. .9.00

Sytuacja hydrologiczna na godz. 8.00

Stany alarmowe są na 41 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 36:  Górna i Środkowa Odra 33, Warta do Wełny 2, Ujście Odry 1.
Dorzecze Wisły 5: Górna Wisła 4,  Wisła od Narwi do Drwęcy 1

Stany Ostrzegawcze są odnotowane na 59 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 38: Górna i Środkowa Odra 30, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 4, Ujście Odry 3.
Dorzecze Wisly 21: Górna Wisla 12, Wisla od Sanu do Narwi 6, Narew 2, Wisla od Narwi do Drwecy 1.

W ciągu ostatniej doby przelotne opady deszczu występowały na terenie całej Polski. 

Najwyższe sumy opadow dobowych: Resko-Smólsko (Rega) 10,5 mm, Wetlina (San) 9,5 mm, Jakuszyce (Kamienna) 9,1 mm. Dzisiaj opady prognozowane są na terenie całego kraju. Najwyższe sumy: do 20 mm, wystąpią na południu kraju.


AKTUALIZACJA Z 15 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 12.30

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

W związku z uruchomieniem w dniu wczorajszym, tj. 14 października Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, przemieszczająca się przez województwo śląskie fala wezbraniowa na wysokości wodowskazu Racibórz Miedonia została spłaszczona z prognozowanych 890 m3/s do 600 m3/s. Przepływ wód przed zbiornikiem kształtuje się na poziomie ok. 850 m3/s, obiekt przyjął obecnie 18 mln m3 wody. Wraz ze Zbiornikiem Racibórz Dolny uruchomiony został polder Buków, który przejął ok. 10mln m3 wody.

Redukcja fali wezbraniowej wyniosła dziś do godz. 8:00 rano maksymalnie ok. 30%, prognozuje się, że tyle wyniesie ona również o godz. 16:00 dnia 16.10.2020 r.

Na ciekach w dalszym ciągu utrzymują się stany alarmowe oraz ostrzegawcze. Te pierwsze odnotowano na wodowskazach takich jak: Ujście Nysy Kłodzkiej, Koźle i Krapkowice na Odrze, Branice oraz Branice boczne koryto na Opawie, Grabówka na Bierawce, Racławice Śląskie na Osobłodze oraz Kamionka na Straduni. Stany ostrzegawcze utrzymują się natomiast na posterunkach wodowskazowych Prudnik na rzece Prudnik, Opole-Groszowice na Odrze, Jarnołtówek na Złotym Potoku, Krzywa Góra na Budkowiczance, Karłowice na Stobrawie, Dobra na rzece Białej a także Ozimek na Małej Panwi.

Przewiduje się przelotne opady deszcze w godzinach porannych. Prognozy wskazują jednak, że sytuacja hydrologiczna będzie się poprawiać.

Sytuacja na wodowskazach Środkowej Odry poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej, na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 3 przekrojach wodowskazowych: Trestno, Brzeg Dolny i Głogów. Stany alarmowe zostały przekroczone w 3 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława i Ścinawa. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się jeszcze poza odcinkiem administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, tj. powyżej ujścia Nysy Kłodzkiej.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 27 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (6), Kaczawy (5),Bystrzycy (4), Bobru (4), Baryczy (4), Widawy (2), Nysy Łużyckiej (2).

Stan alarmowy został przekroczony w 24 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (6), Bystrzycy (5), Kaczawy (5), Ślęzy (3), Oławy (2), Baryczy (2) i Bobru (1).

W ostatniej dobie odnotowano opady deszczu, maksymalne w zlewni Nysy Kłodzkiej – 42 mm, Nysy Łużyckiej – 33 mm, Kwisy – 32 mm, Bystrzycy – 28 mm, Bobru – 26 mm, Łaby – 25 mm, Kaczawy – 24 mm, Białej Głuchołaskiej (po stronie czeskiej) – 22 mm, (po stronie polskiej) – 17 mm, Oławy – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Na Dolnym Śląsku, w miejscowości Wyszków Śląski wody opadowe spływające z rzek i pól spowodowały lokalne podtopienia. Uszkodzona została m.in. droga powiatowa Wyszków Śląski- Niwnica. 

Z informacji uzyskanych od Kierownika Nadzoru Wodnego Otmuchów, wynika, iż nastąpiło przerwanie na długości ok. 8 metrów wału prawostronnego rzeki Kamienica w km ok. 4+900. Wyrwa ma wpływ na sytuację w miejscowości Wyszków Śląski. W chwili obecnej Kierownik Nadzoru Otmuchów przebywa na miejscu i będzie uczestniczył w akcji zabezpieczania wyrwy w wale. Straż Pożarna będzie zabezpieczać wyrwę workami z piaskiem (za chwilę ma dotrzeć piasek zadysponowany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Więcej informacji na temat aktualnej sytuacji na Dolnym śląsku można znaleźć w publikacji na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu.

https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/964-sytuacja-hydrologiczna-na-obszarze-wod-polskich-rzgw-we-wroclawiu

Droga wyszków Śląski

Uszkodzona droga powiatowa w Wyszkowie Śląskim. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z 15 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 9.30

Zbiornik Racibórz Dolny zapełnił się w 8 procentach. Zamknięcie systemów obiektu spowodowało obniżenie poziomu wody na Odrze poniżej zbiornika. Obecnie rzeka wraca do swojego koryta. Przepływ zmniejszono o 300 m3/s. - Polder spełnił swoje zadanie, ochronił tereny położone poniżej, a przede wszystkim uchronił szpital covidowy w Kędzierzynie-Koźlu przed ewakuacją - powiedział Przemysław Daca Prezes Wód Polskich.  

Resized 20201015 090121

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca odpowiada na pytania dziennikarzy w związku z uruchomieniem polderu Racibórz Dolny. Fot. Wody Polskie

 Resized 20201015 084616

Odra na wysokości Raciborza, zdjęcie wykonane 15.10.2020 r. o godzinie 9.00. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z 15 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 8.00

Stany alarmowe są notowane na 50 stacjach wodowskazowych: Dorzecze Odry 42: 40 Górna i Środkowa Odra, 1 Warta do Wełny, 1  Ujście Odry;
Dorzecze Wisły 8: 7 Górna Wisła, 1 zlewnia Bzury.

Stany ostrzegawcze są notowane na 82 stacjach wodowskazowych: Dorzecze Odry 53: Górna i Środkowa Odra 41, Odra od Bobru do Warty 3, Warta do Wełny 3, Ujście Odry 6;
Dorzecze Wisły 30: Górna Wisła 20, Wisła od Sanu do Narwi 6, Narew 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 2.

Aktualnie opady wystepują w północno-zachodniej i południowo- wschodniej części Polski. 

W ciągu ostatnich 12godzin opady występowały w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim, zachodniopomorskim i pomorskim.Najwyższe sumy opadu w ostatnich 12godzinach notowane były na stacjach w woj. podkarpackim, pomorskim i śląskim, wynosiły 10-20 mm.


Aktualizacja 12 - 14 października 2020r.