AKTUALIZACJA Z 14 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 21.00

Stany alarmowe są notowane na 56 stacjach wodowskazowych: Dorzecze Odry 48: 44 Górna i Środkowa Odra, 1 Odra od Bobru do Warty. 1 Warta do Wełny, 2  Ujście Odry
Dorzecze Wisły 8: 7 Górna Wisła, 1 zlewnia Bzury;
Stany ostrzegawcze są notowane na 82 stacjach wodowskazowych: Dorzecze Odry 50: Górna i Środkowa Odra 38, Odra od Bobru do Warty 4, Warta do Wełny 3, Ujście Odry 5
Dorzecze Wisły 32: Górna Wisła 24, Wisła od Sanu do Narwi 5, Narew 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 2, Zalew Wiślany 1

Aktualnie opady występują w północnej i południowo-wschodniej części Polski. W ciągu ostatnich 12 godzin opad zarejestrowany został na większości stacji opadowych. Najwyższe sumy opadu w ostatnich 12 godzinach notowane były na stacjach w województwach: podkarpackim, pomorskim i dolnośląskim (20-50 mm).


Na Wiśle w rejonie Bieszczad (obszar administrowany przez RZGW Gliwice) zgłoszono przesiąki w stopie wału. Obecnie strażacy układają tam worki. Centra Operacyjne Wód Polskich są w gotowości, przyjmują zgłoszenia, a służby działają w terenie.


AKTUALIZACJA Z 14 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 20.00

Polder Racibórz Dolny podjął pracę. Aktualnie przepływ pozostaje na poziomie 900 m3/s, wstrzymywany jest do 600 m3. Pozwala to na zmniejszenie poziomu wody poniżej zbiornika. Dzięki temu już zaczął obniżać się poziom wody w Odrze, co jest odnotowane na urządzeniach pomiarowych. Na wodowskazie Racibórz-Miedonia w ostatnich godzinach poziom wody obniżył się o 13 cm.

Resized 20201014 195209 prosty

Widok na Budowlę Przelewowo-Spustową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze. Zdjęcie z godzin wieczornych 14 października br., w trakcie pracy zbiornika.
Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z 14 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 17.00

Sytuacja hydrologiczna:

Stany Alarmowe obowiązują na 57 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 49: 45 Górna i Środkowa Odra, 2 Odra od Bobru do Warty. 1 Warta do Wełny, 2  Ujście Odry Dorzecze Wisły 7: 7 Górna Wisła.

Stany Ostrzegawcze obowiązują na 85 posterunkach wodowskazowych: Dorzecze Odry 48: Górna i Środkowa Odra 38, Odra od Bobru do Warty 4, Warta do Wełny 3, Ujście Odry 3 Dorzecze Wisły 36: Górna Wisła 41, San 1, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 2, Zalew Wiślany 1 Aktualnie opady występują w zachodniej i północnej części Polski.


AKTUALIZACJA Z 14 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 16.30

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca uczestniczył w odprawie z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem. Podczas spotkania omowiono zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola i całego terenu Opolszczyzny. Prezes Wód Polskich poinformował zebranych o rozpoczęciu piętrzenia przez polder Racibórz Dolny oraz o lokalnych zabezpieczeniach, w tym wałach przeciwpowodziowych na rzece granicznej Opawa. Nowo wybudowane przez PGW WP wały zabezpieczyły miejscowość Bliszczyn. Na terenie Opola ustawiane są szandory, które stanowią tymczasowe zabezpieczenie przed wezbraniem w miejscach, gdzie może dojść do podtopień.

Resized 20201014 173253

Prezes Wód Polskich podczas briefingu prasowego przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim. Fot. Wody Polskie. 

W dalszym ciągu w regionie utrzymują się stany ostrzegawcze oraz alarmowe na obszarze Górnej Odry. Aktualnie stany alarmowe odnotowane zostały na wodowskazie Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia oraz Ujście Nysy Kłodzkiej na Odrze, jak również Branice na Opawie oraz Bocznym korycie Opawy, Bojanów na rzece Psina, Racławice Śląskie na Osobłodze oraz Grabówka na Bierawce.

Stany ostrzegawcze odnotowano na wodowskazach Koźle, Krapkowice oraz Opole-Groszowice na Odrze, Jarnołtówek na Złotym Potoku, Krzywa Góra na rzece Budkowiczanka, Karłowice na rzece Stobrawa, a takze Turawa i Krupski Młyn na rzece Mała Panew. 

W  związku z wezbraniem wód rz. Odry, pracownicy Nadzoru Wodnego w Opolu monitorują sytuację na swoim terenie. W dniu dziejszym podjęto szereg decyzji, m. in. zamknięto wszystkie przepusty wałowe woda zbiera się na odpływie z rzek bądź rowów. Ponadto pompownia Żelazna oraz Dobrzeń nadal pompują wodę. Zostały założone zamknięcia szandorowe na Wlocie Kanału Młynówka. Miasto Opole pompuje dwoma mobilnymi pompami wodę z cieków Moderz-Olszynka do Kanału Ulgi. Doszło rownież do wylania rzeki Dożyna w miejscowości Karczów. Prawdopodobną przyczyną była tama bobrowa.
 
Na obszarze wodnym Małej Wisły również odnotowywane są stany ostrzegawcze i alarmowe, jednak w przeciwieństwie do obszaru Górnej Odry, wody mają tendencję do obniżania poziomu.

Więcej informacji na temat sytuacji na terenie nadzorowanym przez RZGW w Gliwicach:

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/809-sytuacja-hydrologiczna-na-obszarze-rzgw-w-gliwicach-3


AKTUALIZACJA Z 14 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 14.00

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Zbiornik Racibórz rozpoczął piętrzenie. Zbiornik Racibórz Dolny opiera się na danych hydrologicznych występujących na posterunku wodowskazowym Krzyżanowice. Podjął on pracę przy wskazaniu 711 cm, co odpowiada przepływowi w korycie rzeki Odry równemu 818 m3/s. Praca zbiornika ma na celu wypłaszczenie, wyhamowanie przepływu do 600 m3/s, co przełoży się na stan wodowskazowy ok. 670 cm.

Wojewoda Opolski w regionie Górnej Odry ogłosił alarm przeciwpowodziowy, który będzie obowiązywał na terenie powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, miasta Opola oraz gmin Gorzów Śląski i Praszka. Alarm będzie obowiązywał od dzisiaj, aż do odwołania.

Stan alarmowy na wodowskazie Ujście Nysy Kłodzkiej zmniejszył się do stanu ostrzegawczego z trendem rosnącym. Stany alarmowe pojawiły się na wodowskazach w Chałupkach oraz na wodowskazie Olza z trendem rosnącym. Na pozostałych wodowskazach sytuacja nie zmieniła się.

We wsi Włodzienin nastąpiło spiętrzenie poziomu wód rzeki Troi. Woda wystąpiła z brzegów, zalewając obszary położone na terenie wsi. Na miejsce przyjechały służby Wód Polskich, które po rozpoznaniu sytuacji, podjęły działania mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dalszymi podtopieniami, pomimo iż zbiornik nie znajduje się w administracji RZGW Gliwice.

W dzielnicy Opola Czarnowąsach opady deszczu doprowadziły do podtopienia terenów. Na miejsce przybyły zastępy straży pożarnej. Aktualnie trwa wypompowywanie wody. Trwa również montaż szandorów.

W regionie wodnym Małej Wisły sytuacja nadal nie uległa zmianie. Więcej inforrmacji z terenu administrowanego przez RZGW Gliwice: https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/809-sytuacja-hydrologiczna-na-obszarze-rzgw-w-gliwicach-3

Sytuacja na wodowskazach środkowej Odry poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej, na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

 Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w przekrojach wodowskazowych Brzeg i Oława, Brzeg Dolny i Ścinawa.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 19 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Bobru (6), Baryczy (3), Kaczawy (2), Nysy Kłodzkiej (2), Bystrzycy (2), Widawy (2), Oławy (1) i Nysy Łużyckiej (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 36 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (12), Bystrzycy (7), Kaczawy (6), Bobru (5), Ślęzy (3), Nysy Łużyckiej (2) i Oławy (1).

  • W wielu miejscowosciach w Kotlinie Kłodzkiej doszło do podtopień. Najgorsza sytuacja jest w miejscowościach Niwnica i Wyszków po tym, jak wezbrana woda przelała się przez wał przeciwpowodziowy.

  • W Nysie w godzinach popołudniowych przeprowadzona została akcja zabezpieczania rozmakającego korpusu wału przeciwpowodziowego na potoku Miejskim. Worki z piaskiem były dowożone drezyną kolejową,  ze względu na odcięcie przejazdu drogowego przez podtopienia. Z informacji uzyskanej od dowodzącego akcją ratowiczą wynika, że po zabezpieczeniu korpusu wału sytuacja uległa poprawie, dodatkowo zaobserwowano spadek wody w korycie potoku.

  • W miejscowości Sobótka doszło do przesiąków wałów przeciwpowodziowych. Straż pożarna zabezpieczyła je workami z piaskiem, pracownicy Wód Polskich byli na miejscu. Monitorują również sytuację. Na czas wykonania zabezpieczenia, policja zablokowała drogę.

image0000001

Wezbranie rzeki Czarna Woda w miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku. Fot. Wody Polskie

 

Więcej informacji na temat sytuacji na Dolnym Śląsku, na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/964-sytuacja-hydrologiczna-na-obszarze-wod-polskich-rzgw-we-wroclawiu

Sytuacja w Małopolsce na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu do 50 mm. Największe opady zaobserwowano w zlewniach: Dunajca, Soły oraz Skawy i Raby. Największy opad dobowy odnotowano na stacjach: Niedzica 52 mm, Luboń Wielki 47 mm, Międzybrodzie Bielskie 44 mm, Konieczno 42 mm, Studzionki 42 mm.

 Na pozostałych stacjach regionu opady wyniosły od 10 do 40 mm.

Dzisiejszej nocy na rzekach dorzecza górnej Wisły notowano przejście kulminacji fali wezbraniowej. Na Sole w Oświęcimiu, Niedziczance, Skawince, Białej Tarnowskiej w Cieżkowicach przejście kulminacji fali odbywało się przy przekroczonym stanie alarmowym. 

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód.

Na Sole poniżej obiektów kaskady oraz na Dunajcu, na aktualne wielkości stanów wód wpływa praca zbiorników retencyjnych. Zwierciadła wód w dorzeczu układają się głównie w strefie stanów wysokich. W zlewniach dorzecza lokalnie utrzymują się przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Sole w Oświęcimiu nadal przekroczony jest stan alarmowy (o 13 cm).

W strefie stanów średnich układa się zwierciadło Czarnej Staszowskiej oraz ujściowego odcinka Nidy i Czarnej Nidy.

Zwierciadło Wisły do ujścia Wisłoki znajduje się w strefie stanu wysokiego, poniżej w strefie stanu średniego. Na odcinku od Czernichowa do ujścia Dunajca w profilach przekroczone są stany ostrzegawcze.

Kulminacja w Krakowie odbywa się przy przekroczonym stanie ostrzegawczym o 40 cm.

W Sandomierzu, prognozowana przez IMGW-PIB w dniu 16 października kulminacja, zachodzić będzie przy przekroczonym stanie ostrzegawczym o około 150 cm, nie stwarzając zagrożenia przelania się wody przez koronę wału. Do rzędnej korony wału pozostanie bowiem ponad 3,0 m.

IMGW-PIB w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły prognozuje opady deszczu do 15 mm na południu regionu. W Tatrach na wysokości powyżej 1200 m n.p.m. opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej do 10 cm. Na południu województwa śląskiego opady do 15 mm.

W następnej dobie nie przewiduje się wystąpienia większych opadów.

Bieżące informacje, w tym sytuacja na zbiornikach retencyjnych na terenie administrowanym przez RZGW w Krakowie: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1408-aktualna-sytuacja-hydrologiczna-na-terenie-rzgw-w-krakowie-14-pazdziernika

 

Sytuacja w województwie zachodniopomorskim, na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie

Na Pomorzu Zachodnim utrzymuje się silny wiatr z północy. Obowiązuje stan alarmowy w Świnoujściu - bezpośrednio i najsilniej dotkniętym cofką z Bałtyku. Więcej wody jest również w Trzebieży (zlewnia Zalewu Szczecińskiego) oraz w Gryfinie. Tam przekroczone są stany ostrzegawcze. Wody przybywa także w Szczecińskim Węźle Wodnym, taka tendencja może mieć miejsce jeszcze dzisiaj, ale według raportu hydrologicznego od nocy sytuacja ma się stabilizować. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Centrum operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w Szczecinie oraz przez kierowników terenowych. 


AKTUALIZACJA Z 14 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 8.00

Stany alarmowe notowane są 46 posterunkach wodowskazowych: 

Dorzecze Odry 32: 30 Górna i Środkowa Odra, 1 Warta do Wełny, 1  Ujście Odry

Dorzecze Wisły 14: 10 Górna Wisła, 4 Zalew Wiślany.

Stany ostrzegawcze notowane są 85 posterunkach wodowskazowych:

Dorzecze Odry 33: Górna i Środkowa Odra 30, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 1, Ujście Odry 1

Dorzecze Wisły 52: Górna Wisła 41, San 1, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 2, Zalew Wiślany 2.

Aktualnie opady występują w zachodniej i północnej części Polski. 


AKTUALIZACJA Z 14 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 11.00

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Intensywne opady deszczu spowodowały uformowanie fali kulminacyjnej na rzece Odrze. Zgodnie z prognozami z wczesnych godzin porannych, przepływ w korycie rzeki w nocy z 14 na 15 października wyniesie ok. 1220 m3/s. co oznacza uruchomienie zbiornika Racibórz Dolny. Polder rozpocznie piętrzenie najpewniej ok. godz. 2.00 w dniu 15 października br. Wszystkie podmioty, znajdujące się w czaszy zbiornika, zostały powiadomione o konieczności ewakuacji. Położony powyżej polder Buków cały czas pracuje. 

Stany alarmowe odnotowano także na wodowskazach Racławice Śląskie na rzece Osobłoga, Grabówka na Bierawce, Branice (rzeka Opawa oraz Boczne koryto Opawy) oraz na wodowskazie Prudnik na Prudniku. Stany ostrzegawcze wystąpiły ponadto na wodowskazach Kamionka na Straduni, Krzywa Góra na Budkowiczance i Jarnołtówek na Złotym Potoku. Intensywne opady deszczu powodują, że tylko na tym ostatnim wodowskazie zaobserwować można obniżający się poziom wody. Na pozostałych utrzymuje się trend rosnący.

W dalszym ciągu, w związku ze wzrostem stanów wód na rzece Osobłodze, obowiązuje alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta i gminy Głogówek. Wczoraj ogłoszony został także alarm dla gminy Prudnik w związku ze wzrostem poziomu wód na rzece Prudnik i Złoty Potok.

Niemal wszystkie zbiorniki retencyjne, znajdujące się w administracji RZGW Gliwice, posiadają 100% rezerwy powodziowej.

Podobna sytuacja związana z wezbraniem na rzekach w październiku miała miejsce w 1936r.

Sytuacja na wodowskazach środkowej Odry  poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej, na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w przekrojach wodowskazowych Brzeg i Oława.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 21 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Bobru (7), Nysy Kłodzkiej (5), Barycz (2) Kaczawy (2), Nysa Łużycka (1), Bystrzycy (1), Ślęzy (1) i Widawy (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 22 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (8), Bystrzycy (6), Kaczawy (3), Ślęzy (2), Bobru (2) i Oławy (1).

 Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

Ostrzeżenia 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Stany wody ponownie lub w dalszym ciągu będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych, szczególnie w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy, Kaczawy oraz Baryczy. • Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stany wody na Odrze oraz w zlewniach dopływów będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia wyjątkowo intensywnych opadów, w zlewniach dopływów górnego Bobru oraz górnej Nysy Łużyckiej istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. • Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

ZZ Nysa - informacje o podtopieniach występujących w wielu miejscowościach w Kotlinie Kłodzkiej i powiecie nyskim, m.in. podtopienia w miejscowościach wzdłuż rzeki Mora szczególnie w miejscowości Morów. Zamknięta droga w miejscowości Niwnica powiat Nyski woda występuje powyżej konstrukcji mostu w relacji Niwnica-Nysa, w głównej mierze podtopienia wynikają z spływających z pól wód opadowych. Podtopienia występują również w miejscach w których nie przepływają rzeki ze względu na spływ wód z pól i niedrożną kanalizację.

ZZ Legnica – zgłoszono  podtopienia w miejscowościach Kondratów gm. Męcinka, Strzelce gm. Marcinowice oraz miejscowościach Sędziszowa, Nowy Kościół, Sokołowiec gm. Świerzawa. Czarna Woda w miejscowościach Rogów Sobócki, Sobótka zbliża się do korony wałów, potok Szymanowski w miejscowości Modlęcin wylewa się z koryta. Interweniowano również w sprawie usunięcia sprzętu z międzywala Kaczawy na budowie w ciągu zachodniej obwodnicy Legnicy.

ZZ –Lwówek Śląski - podtopienia pojedynczych posesji na terenie Nadzoru Wodnego w Kamiennej Górze w miejscowości Olszyny oraz Jaczków.

W pozostałych zarządach brak zgłoszeń i interwencji.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują: alarmy przeciwpowodziowe: • województwo dolnośląskie: na terenie powiatu kłodzkiego i złotoryjskiego oraz gmin Marcinowice, Świerzawa, Zagrodno, Piechowice, Dzierżoniów. • województwo opolskie: na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego

pogotowia przeciwpowodziowe,

• województwo dolnośląskie: na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz gmin Mysłakowice, Oława, Jelcz Laskowice, Mirsk i miast Jelenia Góra i Oława.

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe z wyjątkiem zbiorników Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa, które gromadzą nadmiar dopływającej wody. Dopływy do zbiorników kształtują się  w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe piętrzą wodę z wyjątkiem zbiornika Cieplice i Bolków. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Sytuacja w Małopolsce na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu do 50 mm. Największe opady zaobserwowano w zlewniach: Dunajca, Soły oraz Skawy i Raby. Największy opad dobowy odnotowano na stacjach: Niedzica 52 mm, Luboń Wielki 47 mm, Międzybrodzie Bielskie 44 mm, Konieczno 42 mm, Studzionki 42 mm. Na pozostałych stacjach regionu opady wyniosły od 10 do 40 mm.

Dzisiejszej nocy na ciekach dorzecza górnej Wisły notowano przejście kulminacji fali wezbraniowej. Na Sole w Oświęcimiu, Niedziczance, Skawince, Białej Tarnowskiej w Cieżkowicach przejście kulminacji fali odbywało się przy przekroczonym stanie alarmowym.  Obecnie obserwuje się spadki stanów wód. Na Sole poniżej obiektów kaskady oraz na Dunajcu, na aktualne wielkości stanów wód wpływa praca zbiorników retencyjnych. Zwierciadła wód w dorzeczu układają się głównie w strefie stanów wysokich. W zlewniach dorzecza lokalnie utrzymują się przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Sole w Oświęcimiu nadal przekroczony jest stan alarmowy (o 13 cm). W strefie stanów średnich układa się zwierciadło Czarnej Staszowskiej oraz ujściowego odcinka Nidy i Czarnej Nidy. Zwierciadło Wisły do ujścia Wisłoki znajduje się w strefie stanu wysokiego, poniżej w strefie stanu średniego. Na odcinku od Czernichowa do ujścia Dunajca w profilach przekroczone są stany ostrzegawcze. Kulminacja w Krakowie odbywa się przy przekroczonym stanie ostrzegawczym o 40 cm. W Sandomierzu, prognozowana przez IMGW-PIB 16.10 kulminacja zachodzić będzie przy przekroczonym stanie ostrzegawczym o około 150 cm, nie stwarzając zagrożenia przelania się wody przez koronę wału. Do rzędnej korony wału pozostanie bowiem ponad 3,0 m.

IMGW-PIB w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły prognozuje opady deszczu do 15 mm na południu regionu. W Tatrach na wysokości powyżej 1200 m n.p.m. opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej do 10 cm. Na południu województwa śląskiego opady do 15 mm. Na następną dobę nie przewiduje się wystąpienia większych opadów. Jedynie, w Tatrach powyżej 1800 m n.p.m. opady śniegu.


AKTUALIZACJA Z 13 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 21.00

Jak podaje IMGW-PIB obecnie stany alarmowe są przekroczone na 13 stacjach wodowskazowych. Stany ostrzegawcze obowiązują na 55 stacjach wodowskazowych. Najpoważniejsza sytuacja panuje w regionie Górnej Odry oraz u Ujścia Odry od Gryfina i w okolicach Zalewu Szczecińskiego (woj. zachodniopomorskie).

Ogłoszony został najwyższy 3 stopień ostrzeżeń hydrologicznych dla zlewni rzek na obszarze Śląska i Dolnego Śląska i woj. zachodniopomorskim. Od południowego zachodu przez Polskę centralną w wielu rejonach kraju obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia. Tak przedstawia się obecnie mapa z ostrzeżeniami hydrologicznymi opublikowana w serwisie IMGW-PIB:

Mapa IMGW

Mapa z ostrzeżeniami hydrologicznymi IMGW-PIB. Źródło: https://meteo.imgw.pl/dyn/?oshyd=true

 

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

W wyniku utrzymujących się intensywnych i wielkopowierzchniowych opadów deszczu w regionie wodnym Małej Wisły stany wód kształtują się na posterunkach wodowskazowanych przeważająco w strefach wysokich i średnich. Przekroczone zostały stany ostrzegawcze i alarmowe.

Z uwagi na dalsze prognozy opadów Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego, raciborskiego, żywieckiego, oraz dla miasta Bielsko-Biała.

Jednocześnie w miejscowości Dankowice służby Wód Polskich w Gliwicach powiadomiły centrum zarządzania kryzysowego oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Oświęcimiu o konieczności interwencji i doszczelnienia oraz zaślepienia klapy wałowej na przepuście rzeki Wisły. Miejsce interwencji zaezpieczono workami z piaskiem.

Pracownicy terenowi RZGW w Gliwicach monitorują sytuację również w regionie wodnym Górnej Odry. W wojewóztwie opolskim w miejscowości Dobrzeń Mały zamknięte zostały bramy szandorowe na wałach odrzańskich.

Od godziny 8.00 w dniu dzisiejszym zamknięto dla żeglugi rzekę Odrę na odcinku w km od 51+000 do 181+300 ze względu na stan wód na wodowskazie Racibórz Miedonia. Od dnia 14 października br. do odwołania zamknięty dla żeglugi będzie Kanał Gliwicki z uwagi na przepuszczanie wód wezbraniowych.

Jak wskazują prognozy, opady deszczu tej nocy będą utrzymywać się na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Służby Wód Polskich pozostają w gotowości do działania.


AKTUALIZACJA Z 13 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 12.00

Sytuacja w Małopolsce na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie

Zgodnie z prognozami IMGW PIB w ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu do 60 mm, w zlewniach Dunajca, Skawy, Raby i Soły. Największy opad dobowy odnotowano na stacjach: Morskie Oko 60 mm, Łabowa 50 mm, Grybów 50 mm, Krynica 50 mm, Niedzica 50 mm, Wadowice 46 mm, Piwniczna 44 mm, Muszyna 43 mm, Kraków - Wola Justowska 43 mm, Tylicz 42 mm, Brenna 42 mm. W pozostałej części regionu opady wyniosły od 10 do 40 mm.

Stany wód układają się w strefach od przekroczenia stanów ostrzegawczych do średnich. Na wszystkich rzekach i potokach w ciągu minionej doby wystąpił wzrost stanów wody. Największe wzrosty dobowe zaobserwowano na Białej w Ciężkowicach o 176 cm, na Wiśle w Sierosławicach o 157 cm, w Czernichowie-Prom o 155 cm, w Popędzynce o 123 cm, na Skawince w Radziszowie o 148 cm, zaś na Wiśle od Czernichowa - Prom do Kars od 6 do 19 cm.

IMGW-PIB w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły prognozuje opady deszczu od 15 do 30 mm, lokalnie do 35 mm. W Tatrach na wysokości powyżej 900 m npm opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej do 15 cm.  W nocy prognozowana jest suma opadów od 10 do 25 mm. Na następną dobę prognozowane są opady wysokości do 15 mm, na pogórzu możliwy jest deszcz ze śniegiem, w Tatrach opad śniegu powyżej 100 m npm.

Sytuacja na zbiornikach administrowanych przez pracowników Wód Polskich jest na bieżąco monitorowana. Wzrósł dopływ do wszystkich zbiorników, co spowodowało przyrost piętrzenia. Tylko na zbiorniku Tresna (rzeka Soła) przekroczony został NPP, w związku z powyższym podjęto decyzję o zwiększeniu odpływu z kaskady Soły od godziny 09:30 do wartości  125 m3/s. Na pozostałych zbiornikach rezerwy powodziowe są większe lub równe wymaganym instrukcjami gospodarki wodnej.

Na odcinku Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Sanny, obserwuje się kształtowanie fali wezbraniowej. Zjawisko to przebiega powoli, w wymiarze kilku centymetrów na godzinę. Obecnie zwierciadło Wisły do ujścia Raby układa się w strefie stanów wysokich, poniżej w strefie stanów średnich. Prognoza opracowana 13.10.br. przez IMGW-PIB, w oparciu o wyniki modelu hydrodynamicznego dla profili Sandomierz i Zawichost, wskazuje na przepływ w czasie kulminacji fali poniżej stanu alarmowego. Nie ma więc realnego zagrożenia powodziowego dla obszarów położonych wzdłuż koryta Wisły na odcinku poniżej ujścia Dunajca, chronionych wałami przeciwpowodziowymi, których korony wzniesione są kilka metrów powyżej rzędnej stanu alarmowego.

Sytuacja w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

W regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry obserwuje się występowanie prognozowanych opadów deszczu. Stany wód w rzekach kształtują się na poziomie stanów wysokich oraz ostrzegawczych. Te ostatnie odnotowano na wodowskazach: Pszczyna na rzece Pszczynce, Goczałkowice i Jawiszowice na Wiśle, Czechowice-Bestwina na rzece Białej, a także na posterunkach wodowskazowych Chałupki i Racibórz-Miedonia na Odrze oraz Branice na Opawie i jego bocznym korycie. Poziom alarmowy przekroczony został na wodowskazie Mizerów-Borki na Pszczynce. Odwołane zostało natomiast pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta i gminy Głogówek.

Prognozowane silne opady deszczu powodować mogą miejscami gwałtowne wzrosty poziomu wody, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów alarmowych. Służby Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację na ciekach, pozostając w stałym kontakcie z centrami zarządzania kryzysowego oraz ze służbami czeskimi. Za sprawą czeskich aplikacji z aktualizacją co 10 min., możliwy jest bieżący ogląd sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej. Na większości zbiorników będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana. Polder Buków i zbiornik Racibórz Dolny są gotowe do pracy.

Sytuacja na wodowskazach środkowej Odry  poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej, na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Aktualna sytuacja hydrologiczna na wodowskazach środkowej Odry poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej wskazuje na stany wód w strefie stanów średnich i wysokich. Stany wód na wodowskazach Dolnej Odry, czyli powyżej ujścia Warty, układają się w strefie stanów średnich, natomiast pozostałe wodowskazy wskazują stany niskie i średnie.

Od 9 do 12 października odnotowano niewielkie dobowe sumy opadów deszczu około 6 – 15 mm w zlewni Ślęzy, Bystrzycy, Widawy, Kwisy, Oławy do maksymalnie 28 mm w zlewni Białej Głuchołaskiej, Nysy Kłodzkiej.

Pracownicy PGW WP RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych. Wszystkie służby terenowe są w gotowości.

Sytuacja na Podkarpaciu, na obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie

W regionie wodnym Górnej-Wschodniej Wisły największe opady wystąpiły w górnych partiach zlewni Wisłoki. W związku z tym, dziś w godzinach porannych na rzece Sękówce stan alarmowy został przekroczony o 3 cm - woda utrzymała się jednak w korycie. W chwili obecnej stan wody na Sekówce opada i utrzymuje się poniżej stanu alarmowego. Stany ostrzegawcze przekroczone są na rzece Ropie i na Wisłoce poniżej Jasła. Nasi pracownicy monitorują sytuację w terenie. Zbiornik Klimkówka na rzece Ropie posiada w dalszym ciągu około 150% wymaganej rezerwy powodziowej (jest to efekt panujących ostatnio panującego deficytu wody). Od dnia wczorajszego Klimkówka zmagazynowała około 3 mln m3 wody. W najbliższych godzinach nie przewiduje się przekroczeń stanów alarmowych.

Rzeka Ujście Sękówki do rz. Ropy w Gorlicach

 Ujście Sękówki do Ropy w Gorlicach, stan na 13 pażdziernika 2020. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z 13 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 8.00

Stany Alarmowe (SA) . 1 Dorzecze Wisły: zlewnia Górnej Wisły 

Stany Ostrzegawcze(SO) . 12

4 dorzecze Wisły: 4 Górna Wisła; 

8 dorzecze Odry: 7 Górna i Środkowa;

1 zlewnia Warty do Wełny.

Opad nadal utrzymuje się praktycznie na obszarze obejmującym połowę kraju – od południa na północ, w kierunku wschodnim.

Wzrosty stanu wód są notowane wszędzie, gdzie występują opady. 

Opad w ciągu dnia ponownie zwiększy intensywność.

Największe opady były notowane w woj. małopolskim, śląskim (głównie dorzecze Wisły).

Pracownicy Wód Polskich są w terenie i monitorują sytuację. Trwają przygotowania w regionach, gdzie występują stany ostrzegawcze i alarmowe. Na terenie administrowanym przez RZGW w Gliwicach zamykane są przepusty wałowe. W momencie wystąpienia intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość uruchomienia suchych zbiorników (polderów).


AKTUALIZACJA Z 12 PAŹDZIERNIKA Z GODZ. 9.00

Według prognoz łączna suma opadów do środy włącznie w zlewniach górnej Wisły, górnej i środkowej Odry, Warty, Środkowej Wisły może przekraczać miejscami 80 mm, a lokalnie sięgać nawet do ok. 100 mm. Na ww. obszarze na ogół 50-60 mm. Na północy, zachodzie przeważnie poniżej 40 mm. 

Dzisiaj opady na południu, wschodzie i w centrum. W Zlewni Górnej i Środkowej Wisły, Górnej Odry, Górnej Warty od 20 do 30 mm, miejscami do ok 40 mm. 

We wtorek silne opady w większości Polski. Suma opadów w zlewni Górnej Wisły na zachód od Dunajca Środkowej Wisły, Górnej i Środkowej Odry, górnej Warty wyniosą ponad 40-50 mm. Na zachodzie i północy kraju do 20 mm. 

W środę opady pojawią się na zachodzie, północy, południowym zachodzie kraju – od 10 do 20 mm, lokalnie do ok 30 mm.

Prognozowane opady wpłyną na znaczny wzrost stanu wody w rzekach, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. 

W związku z dynamiczną sytuacją należy spodziewać się kolejnych ostrzeżeń wydawanych przez IMGW-PIB.

Rozwój sytuacji jest zależny od wielu czynników. W odróżnieniu od wezbrań wiosennych i letnich wzrosty nie powinny być tak gwałtowne, jednakże wysokie stany wody będą utrzymywały się przez dłuższy czas. 

Prosimy uważnie śledzić prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne. Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne wydane przez IMGW-PIB można znaleźć pod adresem: 

https://meteo.imgw.pl/