Dziś w Poznaniu, w obecności Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy, Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, Poseł Marty Kubiak i Posła Jacka Kurzępy, podpisano list intencyjny określający zasady współpracy i współfinansowania odbudowy jazu Perzyny na rzece Obrze w gminie Zbąszyń. Dokument podpisali Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Burmistrz Gminy Zbąszyń Tomasz Kurasiński, Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński oraz przedstawiciele Lasów Państwowych: Zastępca Nadleśniczego Andrzej Pulikowski i Zastępca Nadleśniczego Paweł Nowak.

Umowa określa zasady współpracy przy realizacji zadań oraz ich współfinansowanie. Koszt inwestycji, zaplanowanej na lata 2020-2022, wyniesie 6 550 000 zł z czego 1 120 000 zł pokryją samorządy.

 

Zbaszyn5jaz Zbaszyn8jaz

 Z lewej: Wiceprezes Woś podpisuje list intencyjny. Z prawej: sygnatariusze umowy. Fot. Wody Polskie

 

– Podpisany list intencyjny to dowód modelowej współpracy rządu i samorządu –  powiedziała wiceminister Moskwa.

Wiceprezes Woś podkreślił, że jaz Perzyny jest jednym z 70 urządzeń wodnych, które będą remontowane w ramach programu retencji korytowej w województwie wielkopolskim. Jego odbudowa przyczyni się nie tylko do poprawy bilansu wodnego przeciwdziałającego skutkom suszy, ale także wydatnie przyczyni się do rozwoju gospodarczego lokalnej społeczności.

– Nie będę przesadzał, jeżeli powiemy, że uratowaliśmy Zbąszyń. To jest kluczowa inwestycja dla funkcjonowania i rozwoju miasta, które żyje z turystyki a nasz region z rolnictwa – oznajmił burmistrz Kurasiński.

– To sposób myślenia a przede wszystkim działania nie tylko dla niwelacji skutków suszy na teraz, ale to sposób myślenia o przyszłych pokoleniach – podsumował poseł Kurzępa.

 

Zbaszyn4jaz

Poseł Kubiak, Poseł Kurzępa, Wiceprezes PGW WP Woś, Dyrektor RZGW Poznań Nowak z sygnatariuszami listu.

Fot. Wody Polskie 

 

Dzięki odbudowie jazu przywrócona zostanie możliwość retencjonowania wody na obszarze gmin: Zbąszyń i Siedlec oraz pośrednio na terenie gminy Trzciel i Miedzichowo. Nowy jaz pozwoli zgromadzić nawet 7 mln m3 wody i skutecznie walczyć ze skutkami suszy i ubytkiem wody w  jeziorach położonych w zlewni rzeki Obry, m.in. w Jeziorze Zbąszyńskim.

Nowy obiekt zastąpi starą konstrukcję z 1953 roku. W ramach inwestycji zostaną wykonane dokumentacja projektowa, rozbiórka jazu i jego odbudowa. W ciągu roku ma zakończyć się wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę. W kolejnych latach istniejący jaz zostanie rozebrany, a następnie w jego miejsce powstanie nowy obiekt, posiadający przepławki które pozwolą utrzymać ciągłość morfologiczną rzeki.

 

Zbaszyn9jaz Zbaszyn7jaz

 Z lewej: Wiceprezes PGW WP Krzysztof Woś, Wiceminister MGMiŻŚ Anna Moskwa, Dyrektor RZGW Poznań Bogumił Nowak, Poseł Marta Kubiak i Poseł Jacek Kurzępa. Z prawej: stary jaz Perzyny przeznaczony do modernizacji. Fot. Wody Polskie