W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. Z danych wynika, że najgorsze warunki mają panować na południu Polski. Trudna sytuacja spodziewana jest również poza granicami naszego kraju – w Czechach. W miejscu wystąpienia intensywnych opadów, na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych możliwe jest wystąpienie gwałtownych wzrostów stanu wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. 


Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. Przekazy z regionów. Relacja od 26 czerwca


Sytuacja z dnia 25.06.2020, godz. 17.00

 

106380322 313234560079108 2894282775009585785 nAA 106087661 2982396838548452 6448287648990491784 nAA 105769097 269423167726176 1977055475665768642 nAA

San koło Stalowej Woli i przy ujściu do Wisły. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 25.06.2020, godz. 13.00

Zanotowano 14 stanów alarmowych, w tym Dorzecze Wisły: 1 Górna Wisła, 3 San, 1 zlewni Narwi, 3 Wisła od Sanu do Narwi. Dorzecze Odry: 6 Górna i Środkowa Odra oraz 46 stanów ostrzegawczych, w tym 21 w Dorzeczu Wisły: 7 Górna Wisła, 7 San 4 Wisła od Sanu do Narwi, 1 Narew 1 Bug, 1 Wisła od Narwi do Drwęcy 1 Zalew Wiślany i 25 stanów ostrzegawczych w Dorzeczu Odry, w tym: 22 Górna i Środkowa Odra, 1 Odra pd Bobru do Warty, 2 Warta do Wełny.

W ciągu ostatnich 6 godzin opady punktowe, na ogół 5-10 mm, za wyjątkiem stacji Tuliszków (Wielkopolska) oraz opad 33 mm w czasie dwóch godzin w zlewni rzeki Powa w okolicach Konina.


Sytuacja z dnia 25.06.2020, godz. 12.00

Wisłą Środkową przemieszcza się wezbranie. Jego kulminacja dzisiaj przechodzi przez profil wodowskazowy Zawichost. Na trzech stacjach wodowskazowych zaobserwowano stan ostrzegawczy, na trzech stacjach stan alarmowy: Zawichost i Annopol, gdzie aktualnie przemieszcza się wezbranie oraz Wąchock na rzece Kamiennej, gdzie alarmowy stan wody wynika ze spływu wód opadowych ze zlewni Kamiennej.

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się stabilizację stanu wody od Zawichostu do Annopola z ewentualnie niewielkimi wahaniami powyżej stanu alarmowego w strefie stanów wysokich, od Puław-Azoty do Włocławka wzrosty stanu w strefie stanów średnich i wysokich, na stacjach Puławy-Azoty, Dęblin, Gusin, Warszawa-Nadwilanówka. Na stacji Puławy-Azoty będą wzrosty stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego i w dniu jutrzejszym w godzinach nocnych możliwość osiągnięcia stanu alarmowego. Na stacji Dęblin w godzinach popołudniowych prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. Na stacji Wąchock na Kamiennej wahania stanu wody powyżej stanu alarmowego, natomiast na stacji Piaseczno 2 na Jeziorce powyżej stanu ostrzegawczego. W ciągu dnia na stacjach Bzin, Michałów i Brody Iłżeckie na Kamiennej oraz Krubice na Utracie możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich i średnich. Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich – rzeka Mławka i Orzyc oraz średnich. Na Mławce prognozuje się wahania stanu wody, przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich. Lokalnie, szczególnie na mniejszych ciekach, istnieje możliwość wzrostów stanu wody spowodowanych zwiększonym spływem wód opadowych.


Sytuacja z dnia 25.06.2020, godz. 11.00

W regionie wodnym Górnej Wisły – Wschodniej, na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w ciągu ostatnich godzin wystąpiły lokalne podtopienia, a największe ich natężenie miało miejsce w zlewni rzeki San. Sytuacja jednak stabilizuje się. Przepływ kulminacyjny na Sanie zmierza obecnie w kierunku ujścia do Wisły. Fala wezbraniowa znajduje się w rejonie miasta Niska w powiecie niżańskim. W związku z ogłoszonym stanem alarmowym wykonawcy robót na zadaniach Wisłą etap 2 oraz San III przerwali roboty i zabezpieczyli place budowy. Aktualnie na terenie RZGW Rzeszów występuje przekroczenie stanu alarmowego na 3 wodowskazach na rzece San w Leżachowie, Nisku, Radomyślu. Natomiast stan ostrzegawczy został przekroczony tylko na 7 stacjach wodowskazowych na Bukowej, Sanie, Tanwi i Wisłoku. W dniu dzisiejszym dla całego województwa podkarpackiego obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia – możliwy opad od 20 - 40 mm oraz ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia dla rzeki San.

 

105680713 294508395006512 8818227221939002101 n

W związku z ogłoszonym stanem alarmowym wykonawcy robót na zadaniach Wisłą etap 2 oraz San III przerwali roboty i zabezpieczyli place budowy. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 25.06.2020, godz. 9.00

Zanotowano 15 stanów alarmowych: Dorzecze Wisły: 1 Górna Wisła, 4 San, 1 zlewnia Narwi, 3 Wisła od Sanu do Narwi. Dorzecze Odry: 6 Górna i Środkowa Odra oraz 44 stany ostrzegawcze, w tym Dorzecze Wisły 20: Górna Wisła 7, San 7, 2 Wisła od Sanu do Narwi, 1 Narew, 1 Bug, 1 Wisła od Narwi do Drwęcy, 1 Zalew Wiślany. Dorzecze Odry 24: 21 Górna i Środkowa Odra, 1 Odra od Bobru do Warty, 2 Warta do Wełny.

Najwyższe opady notuje się w województwach dolnośląskim, opolskim i łódzkim. Maksymalne sumy: Świeradów-Zdrój (rzeka Kwisa) 29,7 mm, Świerzawa (rz. Kaczawa) 27,3 mm i Wrocław (rz. Odra) 27,2 mm.


Sytuacja z dnia 24.06.2020, godz. 14.00

IMGW wydał nowe ostrzeżenia hydrologiczne 2-go stopnia (zagrożenie duże) dla zlewni rzek w województwach opolskim, dolnośląskim i wielkopolskim oraz dla Wisły w województwie lubelskim. W związku ze spływem wód opadowych, wystąpią wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych lokalnie alarmowych. 

Więcej na: https://meteo.imgw.pl


Sytuacja z dnia 24.06.2020, godz. 12.30

Fala wezbraniowa wywołana intensywnymi opadami przemieszcza się przez środkową Wisłę. W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Włocławka wzrosty stanu w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (stacje Zawichost, Annopol, Puławy-Azoty, Dęblin). Na stacji Zawichost wzrosty stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego. W godzinach okołopołudniowych osiągnięcie stanu alarmowego. Na stacji Annopol w godzinach okołopołudniowych oraz na stacji Puławy-Azoty w godzinach nocnych stan wody przekroczy stan ostrzegawczy. Stan alarmowy na stacji Annopol prognozowany jest na godziny nocne. W dniu jutrzejszym w godzinach popołudniowych na stacji Dęblin spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody, na większości cieków o tendencji wzrostowej, w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich. Na stacjach Bzin i Wąchock na Kamiennej, Januszewice na Czarnej-Włoszczowskiej wahania stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego. W ciągu dnia na stacji Wąchock na Kamiennej możliwość przekroczenia stanu alarmowego. W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich i średnich. Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich (Mławka, Orzyc), lokalnie niskich i średnich. Na Mławce prognozuje się wahania stanu wody, przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich. Lokalnie, szczególnie na mniejszych ciekach, istnieje możliwość wzrostów stanu wody spowodowanych zwiększonym spływem wód opadowych.


Sytuacja z dnia 24.06.2020, godz. 9.30

Premier Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Środowiska Michałem Wosiem, Wiceministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorzem Witkowskim i Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą wizytowali Zbiornik Racibórz Dolny, właśnie ukończoną inwestycję Wód Polskich która zapewnia ochronę przeciwpowodziową 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

- Dziś działamy skutecznie, żeby chronić obywateli przed takimi dramatami jak powódź w 1997 roku. Dzisiaj ten zbiornik jest gotowy. Dziękuję służbom i oby nigdy nie doszło już do takiej powodzi jak w 1997 roku – powiedział Premier Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

Wiceminister Witkowski oznajmił, że budowa Zbiornika Racibórz Dolny pokazuje potrzebę wielkich inwestycji w Polsce. Prezes Daca podkreślił, że dzięki zbiornikowi fala wezbraniowa na Odrze została spłaszczona, co pokazuje skuteczność takich obiektów.

 

Raciborz4 Raciborz3

 Dyspozytornia Zbiornika Racibórz Dolny. Na zdjęciu z prawej Wiceminister Grzegorz Witkowski i Prezes Przemysław Daca.

Fot. Wody Polskie

 

Raciborz2 Raciborz7

 Z lewej: Wiceminister Witkowski, Premier Morawiecki, Prezes Daca. Z prawej: Minister Woś, Premier Morawiecki,

Wiceminister Witkowski. Fot. Wody Polskie

 

Raciborz 8 Raciborz9

Zbiornik Racibórz Dolny. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 24.06.2020, godz. 8.00

Na Podlasiu obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia. Z uwagi na lokalny punktowy opad intensywnego deszczu, związanego z przejściem frintu burzowego, na rzece Biała oraz w dolinie rzeki Narew i  Supraśl (m. Fasty, Tykocin, Choroszcz, Złotoria) doszło do wylania rzek i  lokalnych podtopień użytków zielonych. Pracownicy Wód Polskich podnoszą zasuwy na jazie Dobrzyniewo Fabryczne celem obniżenia poziomu wody na rzece Supraśl, co przyśpieszy odpływ z rzeki Biała. Jazy Narwiańskie w związku z prognozowanymi niebezpiecznym zjawiskami meteorologicznymi od 15 czerwca były opuszczone celem spływu wód wezbraniowych. Sytuacja w terenie jest stabilna, na chwile obecną jest brak zgłoszeń o wystąpieniu zagrożeń o znacznych rozmiarach w postaci zalań i podtopień stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowa ludzi.

Na Podkarpaciu od wtorku 23 czerwca najtrudniejsza sytuacja w regionie wodnym Górnej wschodniej Wisły utrzymuje się w zlewni Sanu. W związku z powyższym Wojewoda Podkarpacki w dniu wczorajszym wprowadziła alarm przeciwpowodziowy dla samorządów położonych w zlewni tej rzeki w tym: 12 powiatów (bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i rzeszowskiego), gminy Gorzyce i Dynów oraz Przemyśla.

Zostały przekroczone: stany alarmowe na 4 wodowskazach: San w  Przemyślu i Leżachowie, Trzebośnica w Sarzynie i Wisznia w Nienowicach oraz stany ostrzegawcze na 17 punktach pomiarowych na rzekach: San, Wisłok, Stobnica, Osława, Bukowa, Wiar, Strwiąż, Mleczka oraz Wisła na wodowskazie Koło na granicy województwa małopolskiego. Pozostałe rzeki utrzymują się głównie w strefie stanów wysokich. Dla terenu województwa podkarpackiego IMiGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne 2 i 3 stopnia oraz ostrzeżenia meteorologiczne 1 stopnia dla północnej części województwa.

Ostatnie 24 godziny na Podkarpaciu obfitowały w liczne zdarzenia. Rzeka San wystąpiła z koryta i nastąpiło podtopienie sąsiednich gruntów. Sytuacja w Sanoku obecnie stabilizuje się. W gminie Lesko wystąpiły lokalne podtopienia od potoku Dziurdziówka w miejscowościach Hoczew i Dziurdziów, uszkodzone zostały skarpy, przepusty, mostki i kładki. Na miejscu pracowały jednostki straży pożarnej. Wczoraj w godzinach popołudniowych trwała akcja straży pożarnej na drodze gminnej Solina-Zabrodzi w m. Zabrodzie. Znaczne masy ziemne osunęły się na drogę gminną całkowicie ją blokując, dodatkowo spływająca woda spowodowała osunięcie dolnej skarpy drogi. Droga została już udrożniona. Z kolei w godzinach nocnych San wystąpił z koryta i zagroził budynkom mieszkalnym i gospodarczym w miejscowości Chyrzyny  w powiecie przemyskim. Do zabezpieczenia posesji skierowane zostały Wojska Obrony Terytorialnej. Po północy, żołnierze WOT po zabezpieczeniu Chyrzyn rozpoczęli układanie prowizorycznego wału z worków z piaskiem w miejscowości Kupna, w której woda zbliżyła się na ok. 50 metrów do zabudowań. W miejscowości Łowce potok Łęg Rokietnicki na odcinku ok 1,5 km podtopił budynki gospodarcze, kilkanaście budynków mieszkalnych oraz pola uprawne, działki i ogródki. Cofka z Sanu spowodowała lokalne wystąpienie wód Wiszni na ujściowym, około 3-kilometyrowym odcinku tej rzeki. Dziś w godzinach nocnych w miejscowości Leżachów, gm. Sieniawa, wody rzeki Sanu wystąpiły z koryta i zostały zalane pola uprawne oraz łąki – poziom wody w dalszym ciągu się podnosi. Lokalnie z koryt wystąpiły też rzeki: Wiar, Osława, Jawornik, Olszanka, Lubenia, Strwiąż, potok Jasieńka, Hoszowczyk, Łodynka, Stebnik. Dziś w godzinach porannych w miejscowości Buszkowice gmina Żurawica droga lokalna została zalana wodą z cofki do starorzecza rzeki San.

Wykonawcy robót na zadaniach Wisła etap 2 oraz San II realizowanych ze środków Banku Światowego są przygotowani do ewentualnego zabezpieczenia prowadzonych obecnie robót. Pracownicy Wód Polskich zidentyfikowali nieszczelną śluzę w prawym wale Sanu w Woli Rzeczyckiej. W najbliższych godzinach nieszczelność zostanie usunięta. Potok Przyrwa - Nil w miejscowości Zarębki na odcinku ok. 500 m, podtopił użytki zielone. Potok Murynia w Rusinowie wystąpiła z koryta podtapiając grunty orne i użytki zielone na powierzchni około 20 ha. Trzebośnica w Woli Zarczyckiej spowodowała rozlewiska na łąkach i polach uprawnych a w dolnym biegu zalanie lokalnej drogi dojazdowe i zagrożenie dla 2 gospodarstw. Lokalne podtopienia spowodowały również rzeki i mniejsze cieki: Gilówka w Jarocinie, Łukawica w ujściowym odcinku Sanu oraz Pyszanka w Pysznicy.

W dniu wczorajszym w godzinach południowych w miejscowości Szczepańcowa na ujęciu wody dla Krosna (jedno z trzech ujęć obsługujących Krosno) awarii uległa grodza posadowiona na lewym brzegu Jasiołki. Na jazie tym Wody Polskie prowadzą aktualnie prace związane z wykonaniem przepławki dla ryb. Z chwilą obniżenia się zwierciadła wody po przejściu wezbrania awaria może potencjalnie uniemożliwić podpiętrzanie wody, a tym samym mogą wystąpić ograniczenia w pozyskiwaniu wody  na potrzeby stacji uzdatniania wody MPGK Krosno.

Mleczka  Wschodnia w miejscowości Bystrowice i Więckowice, wystąpiła z brzegów podtopionych zostało kilka budynków gospodarczych oraz zalanych kilkanaście hektarów użytków rolnych. Na odcinku Wisłoka od Krosna do Strzyżowa miejscami wystąpiły wylewy na przyległe tereny zielone.

 

Ujęcie wody dla Krosna na rzece Jasiołka

Ujęcie wody dla Krosna na rzece Jasiołka. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 23.06.2020, godz. 23.00

W nocy 23 czerwca około godz. 22-giej wody rzeki San wystąpiły z koryta i zagroziły budynkom mieszkalnym i gospodarczym w miejscowości Chyrzyny w powiecie przemyskim. Do zabezpieczenia posesji skierowane zostały Wojska Obrony Terytorialnej. Obecny ma miejscu pracownik NW Dynów poinformował, że po północy, żołnierze WOT po zabezpieczeniu Chyrzyn rozpoczęli układanie prowizorycznego wału z worków z piaskiem w miejscowości Kupna, w której woda zbliżyła się na ok. 50 metrów do zabudowań.

Największe zagrożenie stwarza rzeka San. W ciągu ostatniej doby wystąpiły liczne podtopienia wodami Sanu jak i jego dopływów: m.in.:

- San w miejscowości Sanok, Mrzygłód, Tyrawa Solna. Zalane pola uprawne w Tyrawie Wołoskiej od potoku Tyrawka;

- miejscowość Malawa, potok Lipka woda wystąpiła z koryta, zalewając 3 budynki gospodarcze oraz 1 budynek mieszkalny. W m. Stara Bircza, pot. Stupnica – woda wystąpiła z koryta, stworzyła zagrożenie budynkowi gospodarczemu. W m. Sufczyna zalane 2 domy mieszkalne oraz 2 budynki gospodarcze. W m. Nowa Wieś zalany budynek mieszkalny oraz most.

- W miejscowości Łowce potok Łęg Rokietnicki na odcinku ok 1,5 km podtopił budynki gospodarcze, kilkanaście budynków mieszkalnych oraz pola uprawne, działki i ogródki. W Gminie Sieniawa potok Lubenia  w Piganach stworzył zagrożenie dla 4 gospodarstw i domów mieszkalnych.

W górnych partiach Sanu na obszarze Bieszczad wystąpiły z koryt rzeka Strwiąż, potok Jasieńka, Hoszowczyk, Łodynka, Stebnik i spowodowały nieliczne zalania budynków gospodarczych. Wczoraj w godzinach popołudniowych trwała akcja straży pożarnej na drodze gminnej Solina-Zabrodzi w m. Zabrodzie. Znaczne masy ziemne osunęły się na drogę gminną całkowicie ją blokując, dodatkowo spływająca woda i w/w masy ziemne spowodowały osunięcie dolnej skarpy drogi. Droga jest uprzątnięta i przejezdna.


Sytuacja z dnia 23.06.2020, godz. 14.00

Aktualnie Wisłą przemieszcza się wezbranie wywołane intensywnymi opadami deszczu. Na wodowskazie Zawichost obserwowane są stany ostrzegawcze. Poziom wody na stacji wodowskazowej wynosi 545 cm (stan alarmowy 620 cm). W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się od Zawichostu do Włocławka wzrosty stanu w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich (stacje Zawichost i Annopol) i niskich (stacja Warszawa-Bulwary). Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka prognozuje się wahania stanu wody, na większości cieków o tendencji wzrostowej, w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich i średnich. Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody o tendencji wzrostowej w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich (Mławka). Na Mławce prognozuje się wzrosty stanu wody, przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się niewielkie wahania stanu wody w strefie stanów średnich. Lokalnie, szczególnie na mniejszych ciekach, istnieje możliwość wzrostów stanu wody spowodowanych zwiększonym spływem wód opadowych. Zbiorniki wodne pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.


Sytuacja z dnia 23.06.2020, godz. 9.30

Na Podkarpaciu stany alarmowe zostały przekroczone na sześciu wodowskazach: na Sanie w Lesku, na Wisłoku w Krośnie i na mniejszych dopływach: Hoczewce, Osławie, Sękówce i Stobnicy. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone licznie na pozostałych wodowskazach Sanu, Wisłoka oraz górnych partiach Wisłoki, jak ich dopływach.

W związku z sytuacją w województwie, wczoraj straż interweniowała 560 razy z czego aż 240 na terenie powiatu rzeszowskiego. Na terenie Rzeszowa wystąpiły liczne podtopienia spowodowane nawalnym opadem i niewydolnością systemu kanalizacji.

 

105212604 900319527154791 2069523917421831893 n1112

Wezbranie na rzece Strug na terenie Rzeszowa. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 23.30

Prezydent Andrzej Duda w miejscowości Łapanów, która ucierpiała po ostatnich ulewnych deszczach zapowiedział wystąpienie do rządu o specjalną dotację na ochronę przeciwpowodziową gminy. Chodzi o kwotę 15 mln zł na remont i podwyższenie wałów. - Musimy to zrobić dla bezpieczeństwa mieszkańców - podkreślił Prezydent Andrzej Duda. Jak powiedziała Małgorzata Sikora, dyrektor RZGW Kraków, Wody Polskie niezwłocznie po zabezpieczeniu środków przystąpią do modernizacji obwałowań.

W zlewni rzeki Stradomki w nocy z 20 na 21 czerwca spadło ponad 150 litrów wody na m2. Wezbrane wody rzeki przelały się przez wał w m. Łapanów w województwie małopolskim. Obecnie rozpoczęło się wypłacanie pierwszych odszkodowań dla osób, których domy i zabudowania gospodarskie zostały zalane

 

104992147 602609687355024 574647225680098896 nDUDA Od lewej: Dyrektor RZGW Kraków Małgorzata Sikora, Prezydent RP Andrzej Duda, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Fot. TVP Info


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 21.00

Stany alarmowe zostały przekroczone na 15 stacjach wodowskazowych, w tym w Dorzeczu Wisły: 5 Górna Wisła, 1 San, w Dorzeczu Odry: 9 Odra Górna i Środkowa. Zanotowano również przekroczenie 51 stanów ostrzegawczych w Dorzeczu Wisły, w tym: 33 Górna Wisła, 16 San, 2 zlewnia Narwi oraz 37 w Dorzeczu Odry, w tym: 32 Odra Górna i Środkowa, 2 Odra od Bobru do Warty, 2 Warta, 1 Noteć. Zgodnie z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami, aktualnie trwają opady o charakterze burzowym w województwie mazowieckim i podlaskim. W tej chwili burze przechodzą głównie nad centralną i wschodnią Polską.


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 19.30

Pod kierownictwem Premiera Mateusza Morawieckiego trwa posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu biorą udział również Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza. Omawiana jest bieżąca sytuacja związana z ulewnymi opadami deszczu, a także pomoc poszkodowanym w ostatnich podtopieniach oraz prognozy hydrometeorologiczne na najbliższe dni.

 

105626171 3052460084838408 6530958834438639293 n

 

Od godziny 18.00 intensywność zjawisk burzowych będzie się nasilać. Województwo mazowieckie najmocniej odczuje skutki gwałtownych opadów i burz na swoim terenie. W samej Warszawie prognozuje się opad do 80 mm. Zanotowano również pierwszy stan ostrzegawczy w województwie na stacji wodowskazowej na rzece Mławce w miejscowości Szreńsk, administrowanej przez Zarząd Zlewni w Ciechanowie.


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 18.30

Efektem wczorajszych ulew przechodzących przez Małopolskę i Podkarpacie były gwałtowne wzrosty poziomu wód w rzekach i potokach w regionie. W gminie Komańcza w miejscowości Smolnik rzeka Osława znacznie przybrała podobnie jak Potok Kalniczka w miejscowości Kalnica gm. Zagórz na Podkarpaciu. W wyniku tego rzeka Osława przekraczając stany alarmowe zasiliła poziom wód w Sanie, który miejscami wystąpił z brzegów, zalewając pobliskie ogródki działkowe. Obecnie sytuacja na rzece Osławie jest stabilna, z trendem malejącym. 


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 15.00

Po zakończeniu posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu odbył się briefing prasowy, w którym udział wzięła Wiceminister Moskwa, Prezes Daca i Wicewojewoda Szpytma.

- Jesteśmy dużo lepiej przygotowani niż w 2010 roku, dzięki wykonaniu wielu inwestycji poprawiających infrastrukturę przeciwpowodziową między innymi przez modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Teren Dolnego Śląska jest objęty szczególną dbałością i w tym roku na ochronę przed powodzią przeznaczymy około 350 mln zł. Mamy zabezpieczone środki i wybranych wykonawców. Prace trwają – powiedziała na dzisiejszym briefingu prasowym Wiceminister Anna Moskwa.

- Najbardziej istotne jest dla nas to, że gigantyczny zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu jest już oddany do użytkowania. To jest zbiornik, który chroni około 2,5 mln osób przed falą powodziową z górnej Odry, dzięki czemu możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chciałbym podziękować wszystkim służbom w terenie, które cały czas są w gotowości i wzajemnie współpracują – powiedział podczas briefingu prasowego we Wrocławiu Prezes Daca.

- Wszystkie jazy są położone, żeby zapewnić swobodny przepływ wód. Te wszystkie jazy i zastawki jeszcze przed chwilą piętrzyły wodę, żeby nawodnić tereny rolnicze. Ta sytuacja pokazuje nam też jak bardzo kapryśna jest woda, ponieważ kilka tygodni temu mówiliśmy o zagrożeniu suszą, natomiast dzisiaj mówimy o niebezpieczeństwach fali wezbraniowej – dodał Prezes Daca.

 

105009088 281215729664402 8066863697175461366 nN3 105561057 278387536567126 2981569321742856953 nN1 105514365 200797881141110 6199096049391987742 nN2

Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 14.00

W wyniku wezbrania rzeka Rawa na odcinku cofkowym wylała lokalnie na terenie gminy Kłaj.


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 13.50

Z uwagi na przemieszczającą się przez Dolny Śląsk falę wezbraniową zwołano sztaby kryzysowe we Wrocławiu i Bystrzycy Kłodzkiej. W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który miał miejsce w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu udział wzięła Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Sytuacja na rzekach regionu stabilizuje się z tendencją spadkową.

 

105484924 259260642045410 789325939663529898 n 105931406 570362283662496 6940024394489239146 n

 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wiceminister MGMiŻŚ Anny Moskwy oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy. Fot. Wody Polskie

 

W związku z sytuacją zagrożenia powodziowego w powiecie kłodzkim, w Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Ministra Michała Dworczyka, Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego oraz Dyrektora RZGW we Wrocławiu Mariusza Przybylskiego. Omówiono bieżącą sytuację hydrologiczną na Ziemi Kłodzkiej. Zgodnie z prognozami sytuacja na rzekach Ziemi Kłodzkiej stabilizuje się.

 EbGb7vFWkAIZoDD  EbGb7vFXkAERssD

 Posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Ministra Michała Dworczyka

 


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 12.30

104817649 632252607644646 3670246928586653170 n

Przelot śmigłowcem operacyjnym Sokół KW Policji w Krakowie nad terenami dotkniętymi ulewam. Lustrowano z lotu ptaka stan wód w lokalnych rzekach m.in. nad miejscowościami: Łapanów, Bochnia, Raciechowice w powiecie myślenickim i bocheńskim.


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 11.30

Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na 23 stacjach wodowskazowych: w zlewniach Nysy Kłodzkiej 6, Bobru 4, Nysy Łużyckiej 3, Kwisy 3, Kaczawy 2, Widawy 2, Bystrzycy 1, Baryczy 1, Ślęzy 1. Obecnie obserwuje się tendencję spadkową. Największy wzrost stanów wód występuje na Odrze, na stacji wodowskazowej Brzeg - 448 cm (alarmowy 530 cm) i Oławie - 532 cm (alarmowy 560 cm).


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 10.30

Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa wraz z Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą wzięli udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, w związku z aktualną sytuacją hydrologiczną w województwie opolskim. Podczas sztabu podsumowano aktualne działania oraz omówiono prognozy i plan działania w najbliższych godzinach. 

 

105353240 199042728042750 4229296759877152201 n 105533788 2539415252964170 2116307389664572596 n

 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wiceminister MGMiŻŚ Anny Moskwy oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy

 

Aktualna sytuacja hydrologiczna w Małopolsce była tematem dzisiejszego sztabu kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym udział wzięła Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora.


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 9.30

Prognozowane są opady w północno-wschodniej Polsce, w województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. W trakcie opadów, sięgających do 50 mm, możliwe burze. W pozostałych regionach kraju opady umiarkowane, około 20 mm. Na Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku nie prognozuje się intensywnych opadów. Po dzisiejszej nocy opady dużej intensywności wystąpiły w województwach: małopolskim, podkarpackim dolnośląskim, śląskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Największe opady zanotowano w zlewni Lubieńki 101 mm (dopływ Skawinki) i Hali Gąsienicowej 88 mm (Dunajec). We wtorek opady mają zanikać. Od środy znów zapowiadane są burze.

Fala wezbraniowa dotrze dziś w nocy do Koźla, a do Opola we wtorek w nocy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami kryzysowymi z Czech. Dzisiaj będzie miał miejsce zrzut z 7 zbiorników przeciwpowodziowych ze strony czeskiej w ilości 45 m3/s.


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 7.30

Zanotowano przekroczenie stanów alarmowych: Dorzecze Wisły, 2 Dorzecze Górnej Wisły, 2 na Sanie. 14 Dorzecze Odry: 1 Odra od Bobru do Warty, 13 Odra Górna i Środkowa oraz stanów ostrzegawczych na stacjach wodowskazowych: 29 w Dorzeczu Wisły: 19 Górna Wisła, 1 San oraz 35 oraz w Dorzeczu Odry: Odra od Bobru do Warty, 32 Odra Górna i Środkowa, 1 Warta.

Obecnie pada w województwach świętokrzyskim, opolskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. W ciągu dnia prognozowane są opady deszczu w całej Polsce. Burze spodziewane są w centrum i wschodzie kraju.


Sytuacja z dnia 22.06.2020, godz. 5.00

Napełnia się polder Buków w województwie śląskim. Do Polski dotarła z Czech fala wezbraniowa na Odrze. Pierwszy napełni się zbiornik Buków, który może zgromadzić 57 mln m3 wody. Kolejnym bastionem ochrony przeciwpowodziowej na Odrze jest ukończony w tym roku polder Racibórz Dolny. Zbiornik o powierzchni ponad 26 km2 może pomieścić do 185 mln m3.

W związku z trwającymi opadami deszczu i dalszym wzrostem stanów rzek w zlewni Górnej Odry Wojewoda Śląski zarządził pogotowie przeciwpowodziowe w kolejnych powiatach: raciborskim i wodzisławskim. Wcześniej pogotowie ogłoszono w powiatach: bielskim, bieruńsko-lędzińskim, cieszyńskim, żywieckim i Bielsku-Białej.

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich całodobowo monitorują sytuację.


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 23.15

Zanotowano przekroczenie 21 stanów alarmowych na stacjach wodowskazowych, w tym 20 w dorzeczu Odry - 13 RZGW Wrocław, 7 RZGW Gliwice, 1 w dorzeczu Wisły - RZGW Kraków oraz 45 stanów ostrzegawczych na stacjach wodowskazowych, w tym: 2 RZGW Poznań, 24 RZGW Wrocław, 16 RZGW Gliwice (7 dorzecze Odry, 3 dorzecze Wisły), 2 RZGW Kraków, 1 RZGW Rzeszów.

Najwyższe sumy opadów w ciągu ostatnich 6 h: Łysa Polana (Białka) 30,1 mm/6 h, Igołomia ( Wisła) 28,6 mm, Łazy (Gróbka) 28,2 mm. Największe opady zanotowano na stacjach w województwach: małopolskim, mazowieckim i podkarpackim. Aktualnie opady występują w pasie wschodniej i centralnej Polski. Front przemieszcza się ze wschodu na zachód. Do rana największe opady wystąpią w Wielkopolsce, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Małopolsce i Podkarpaciu, osiągając ponad 30 mm.


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 22.00

Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, będące w administracji Wód Polskich są przygotowane na wystąpienie intensywnych opadów i dysponują rezerwą powodziową.

Zbiornik Świnna Poręba - 65 mln m3 rezerwy powodziowej. Zbiornik Dobczyce - 23,7 mln m3 wody do przyjęcia.


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 19.30

Dziś w nocy fala kulminacyjna przekroczy granicę polsko-czeską. Służby terenowe Wód Polskich monitorują obiekty hydrotechniczne przed nadejściem kulminacji fali. Zbiorniki i poldery przeciwpowodziowe w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim są gotowe na przyjęcie fali wezbraniowej, mają zapewnione rezerwy powodziowe.

Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa wraz z Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą wizytują poldery i zbiorniki na południu kraju, które czekają na przyjęcie kulminacji fali wezbraniowej przemieszczającej się z Czech w kierunku Polski. Polder Buków już gromadzi wody wezbraniowe rzeki Odry w województwie śląskim. Maksymalna pojemność polderu wynosi 57 mln m3 wody. Jutro rano nastąpi kulminacja fali wezbraniowej. Aktualnie do polderu dopływa 600 m3/s wody. Jutro rano będzie to 900 m3/s.

 

 

105041184 2523174674660350 4369761640155938181 n 105940547 559293888085401 2303802066201264593 n

 Wiceminister Anna Moskwa oraz Prezes Przemysław Daca wizytują Polder Buków. Fot. Wody Polskie

 

Polder Racibórz Dolny jest gotowy do przejęcia wód wezbraniowych. Polder może maksymalnie zatrzymać do 185 mln m3 wody. Polder Międzygórze wchodzi w skład systemu suchych zbiorników przeciwpowodziowych chroniących Kotlinę Kłodzką i jest w stanie zmagazynować blisko 1 mln m3 wody. Polder piętrzy wodę i jest gotowy na przyjęcie fali kulminacyjnej, która dzisiejszej nocy dotrze z Czech. Służby Wód Polskich są w gotowości przez całą dobę.

 

EbDbQNNXgAYchdU EbDbSFUWAAYDjWr  

Zbiornik Racibórz Dolny jest gotowy posiada rezerwy na przyjęcie fali wezbraniowej. Fot. MGMiŻŚ

 

Zbiornik Międzygórze. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 18.00

Wskutek utrzymujących się opadów przy Hotelu Piast w Opolu zamontowane zostały szandory. Zamknięto również dolną i górną bramę przeciwpowodziową na Młynówce. W dniu 20.06.2020 r. położono wszystkie jazy znajdujące się na rzece Odrze w administracji Zarządu Zlewni Opole, celem zapewnienia swobodnego przepływu wód powodziowych. Także w Gminie Dobrzeń zamknięte zostaną dwa najniżej położone okna szandorowe. Montaż zostanie wykonany przez OSP Dobrzeń Wielki.

 

Rozkładanie szandorów w Opolu - przygotowania na przyjście kulminacji fali wezbraniowej. Fot. Wody Polskie

 

Rzeka Pielnica, dopływ Wisłoka, przekroczyła w miejscowości Nowosielce stan alarmowy o 73 cm. Sytuacja się stabilizuje. Nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych. Pracownicy Wód Polskich monitorują teren.

 

104793972 311613716672254 6568490257039999359 n 104849004 568760764009979 4080735969863900480 n

 Rzeka Pielnica. RZGW Rzeszów. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 15.00

Prezydent Andrzej Duda z Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anną Moskwą, Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą oraz z Dyrektor RZGW Kraków Małgorzatą Sikorą biorą udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie w związku z występującymi wezbraniami rzek i lokalnymi podtopieniami w Małopolsce. Prezydent zapewnił, że są przeznaczane środki na szybkie usunięcie skutków podtopień.

Na rzekach regionu zanotowano liczne wezbrania po opadach, które przeszły przez region z soboty na niedzielę. Podtopienia budynków oraz uszkodzenia infrastruktury odnotowano szczególnie w powiecie limanowskim, bocheńskim i myślenickim. Zbiorniki przeciwpowodziowe zarządzane przez Wody Polskie posiadają rezerwy powodziowe, niwelując nadmiar dopływającej do zbiorników wód z górnych partii zlewni.

 

105599718 2945139382207036 1806821176737866303 n 105185969 888181841671611 619332431625436722 n

 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

 


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 14.00

Zanotowano przekroczenie: 23 stanów alarmowych, Dorzecze Wisły: 2 Górna Wisła. Dorzecze Odry: 1 Odra od Bobru do Warty, 20: Odra Górna i Środkowa oraz stanów ostrzegawczych na stacjach wodowskazowych, w tym 20 w Dorzeczu Wisły: 19 Górna Wisła, 1 San oraz 25 w Dorzeczu Odry: 1 Odra od Bobru do Warty, 23 Odra Górna i Środkowa, 1 Warta.

Największe punktowe opady z ostatnich 6 godzin wystąpiły w województwie: małopolskim i dolnośląskim, gdzie zanotowano opady od 10 do 20 mm.


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 13.30

Zbiornik Świnna Poręba redukuje falę powodziową na rzece Skawie w woj. małopolskim. Do zbiornika dopływa 200 m3, zrzucanych jest 35 m3 wody poniżej zapory. Aktualna rezerwa powodziowa wynosi ok. 70 mln m3, co stanowi ok. 45% pojemności zbiornika.


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 12.40

W wyniku gwałtownych opadów poziom wód w ciekach zlewni rzeki Stradomki podniósł się gwałtownie. Ewakuowano szpital w Szczyrzycu, w powiecie limanowskim, województwo małopolskie. Wiele domów jest podmytych, są uszkodzone mosty i drogi w powiecie limanowskim, szczególnie na granicy powiatu limanowskiego i myślenickiego. Aktualnie poziom wody opada. Pracownicy Wód Polskich ze służbami monitorują teren.


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 12.30

W wyniku gwałtownych opadów na południu Polski, zarządzono ewakuację szpitala w Szczyrzycu, w powiecie limanowskim, woj. małopolskie. Lokalne podtopienia występują w całym powiecie.

 

 


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 9.45

Wskutek silnych opadów burzowych, przechodzących przez województwo małopolskie, w rejonie Łapanowa spadło ponad 150 litrów wody na metr kwadratowy. Poziom wody w rzece Stradomce podniósł się gwałtownie, przelewając się przez wał przeciwpowodziowy, co spowodowało zalanie centrum Łapanowa.

Na miejscu zdarzenia jest Dyrektor ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Radosław Radoń, który koordynuje działania na miejscu. Strażacy zabezpieczają drogi dojazdowe i piwnice domów. Na gminnym sztabie zarządzania kryzysowego Wody Polskie wraz z Urzędem Gminy w Łapanowie podjęły decyzję o przekopie wału cofkowego rzeki Stradomki. Pozwoli to na odpływ wód z zalanego centrum Łapanowa. Dzięki temu woda będzie mogła odpłynąć do koryta Stradomki. Gdy woda opadnie, wał zostanie zasypany pod nadzorem Wód Polskich. Docelowo zostaną wykonane śluzy wałowe.


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 8.00

Największy opad dobowy 153 mm zanotowano na stacji Jodłownik w zlewni rzeki Stradomka. Obfite opady wystąpiły w województwach: małopolskim, śląskim, opolskim i podlaskim. Nadal będzie dzisiaj padało na zachodzie i południu oraz punktowo na terenie całego kraju.

W miejscowości Łapanów w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim, doszło do lokalnych podtopień. Na miejscu pracują zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, również z sąsiednich miejscowości. Zalane są m.in. drogi dojazdowe. Przez gminę Łapanów przepływa rzeka Stradomka.

Obecnie w zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Czchów i Białej oraz Ropy notuje się przekroczenia stanów ostrzegawczych. IMGW na najbliższe 24 godziny prognozuje intensywne opady, które mogą powodować lokalne wzrosty poziomu wód do stanów alarmowych.


Sytuacja z dnia 21.06.2020, godz. 1.00

Zanotowano przekroczenie: 14 stanów alarmowych tylko w dorzeczu Odry: na Odrze od Bobru do Warty, 11 na Odrze Górnej i Środkowej oraz stanów ostrzegawczych na stacjach wodowskazowych: 11 na Górnej Wiśle, 3 na Sanie oraz 32 w Dorzeczu Odry, w tym: 1 na Warcie.
Obecnie opady występują głównie w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, małopolskim i śląskim.


Sytuacja z dnia 20.06.2020, godz. 21.15

Na podstawie prognoz IMGW i zebranych danych z terenu obecnie Odrą przepływa fala wezbraniowa i dopóki stan wód na rzekach nie ustabilizuje się, woda w zbiornikach przeciwpowodziowych jest gromadzona zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Zadaniem zbiorników retencyjnych posiadającyh rezerwę powodziową jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym okresie, co pozytywnie wpływa również na rzecz bezpiecznego nawodnienia terenów rolniczych. 

Poziom piętrzenia w zbiornikach jest stale monitorowany przez pracowników Wód Polskich. Dzięki prawidłowemu gospodarowaniu wodą oraz utrzymywaniu wymaganych rezerw powodziowych możliwe jest gromadzenie wody w okresach jej nadmiaru. Zbiorniki retencyjne Otmuchów i Nysa przyjmują nadmiar dopływającej wody. Obecnie zbiorniki mają do wykorzystania 90 % pojemności powodziowej.

Zanotowano przekroczenie (stan na godz. 21.00): 17 stanów alarmowych tylko w dorzeczu Odry: na Odrze od Bobru do Warty, 13 na Odrze Górnej i Środkowej, stanów ostrzegawczych na stacjach wodowskazowych: 10 na Górnej Wiśle, 7 na Sanie oraz 30 w Dorzeczu Odry, w tym: 1 na Warcie, 3 na Odrze od Bobru do Warty, 26 na Odrze Górnej i Środkowej.


Sytuacja z dnia 20.06.2020, godz. 20.00

Burmistrz Głogówka ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie na terenie miasta i gminy Głogówek, w województwie opolskim.

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe: Międzygórze na rzece Wilczka w zlewni Nysy Kłodzkiej, Mysłakowice na rzece Łomnica w zlewni Bobru, Sobieszów na rzece Kamienna w zlewni Bobru, Mirsk na Długim Potoku w zlewni Kwisy oraz Służejów na rzece Wrześnica w zlewni Oławy, piętrzą wodę wezbraniową. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.


Sytuacja z dnia 20.06.2020, godz. 18.00

Burmistrz Prudnika ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Prudnik, w województwie opolskim. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje na terenie powiatów: bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz Bielska-Białej. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje również na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, na terenie gminy Mirsk, Gryfów Śląski, Mysłakowice i Leśna.

Notowane są przekroczenia (stan na godz.15.00):

- stanów alarmowych na 17 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry,

- stanów ostrzegawczych na 19 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry oraz na 7 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły.


Sytuacja z dnia 20.06.2020, godz. 15.00

Na wodowskazie Jarmołtówek na Złotym Potoku brakuje 2 cm do osiągnięcia stanu alarmowego. Polder Jarmołtówek zaczął się powili wypełniać. Pomieści 2,2 mln m3 wody. Polder znajduje się powiecie w nyskim, w województwie opolskim.

 

105596023 191693272215171 8844203093258629610 n 104969515 278692646753998 2028386400636515900 n 104629017 999154800499232 2215418665386737972 n
104984792 3241608125889744 6321884858142905219 n 105037098 689976754911265 3594265886183646618 n 105024814 2484562735168825 606340979297344386 n

Wezbranie na Złotym Potoku. Fot. Wody Polskie


Ostrzeżenia hydrologiczne na najbliższe 24 godziny

Na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2-go stopnia. W związku z obserwowanymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni górnego Bobru, górnej Kwisy oraz górnej Nysy Łużyckiej stany wody będą układały się powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie możliwe krótkotrwałe przekroczenie stanów alarmowych.

Ostrzeżenia hydrologiczne 1-go stopnia obowiązują w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych. Ostrzeżenia 1-go stopnia obowiązują również w województwie małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim, w zlewni rzeki Raby, Dunajca, Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Łęgu, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach kraju. 

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale stanów alarmowych.

Ostrzeżenia meteorologiczne na najbliższe 24 godziny

Ostrzeżenia meteorologiczne 2-go stopnia wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, częściowo dla województwa dolnośląskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, niekiedy gradu, miejscami od 25 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h.

Na Śląsku przewidywane są intensywne opady deszczu. Zanotowano opady deszczu od 20 mm do 30 mm, punktowo o większej skali: w Pobiednej-68 mm, w Bogatynii-51 mm, w Przesiece-40 mm. Nadal prognozuje się występowanie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, od 20 mm do 30 mm. Całkowita suma opadów wyniesie od 50 mm do 70 mm, lokalnie około 90 mm.

Ostrzeżenia meteorologiczne 1-go stopnia obowiązują na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego, częściowo województwa: podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami gradu, od 15 mm do 30 mm, lokalnie możliwe opady do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.

Opady występują obecnie w woj. śląskim, dolnośląskim, podkarpackim oraz w łódzkim i wielkopolskim.

 

105256757 1384865221722466 2636717515854375890 n 104478418 1167242873648337 5670682431442620360 n

 Ostrzeżenia hydrologiczne (z lewej) i meteorologiczne (z prawej). Źródło: https://meteo.imgw.pl/


Sytuacja z dnia 20.06.2020, godz. 10.30

W związku intensywnymi opadami w dorzeczu Górnej Odry będzie się przemieszczała fala wezbraniowa po Odrze z możliwością przekroczenia Najwyżej Wody Żeglownej (WWŻ) na niektórych odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W związku koniecznością przygotowania Wrocławskiego Węzła Wodnego do przejścia fali wezbraniowej w dniu 20.06.2020 r od godz. 14:00 zostanie zamknięty dla żeglugi odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej. Więcej informacji pod adresem: https://wroclaw.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne.

 

104924143 1681587365317050 2260042117341757759 n 105407239 292530578795510 8948365495048391963 n 104687766 710552769765572 8866713790831611989 n

 Rzeka Odra w Opolu. RZGW Gliwice. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 20.06.2020, godz. 09.30

W ciągu ostatniej doby na terenie kraju wystąpiły obfite opady przekraczające często 20 mm. Największy deszcz zanotowano w Pobiedni w zlewni rzeki Łużyca gdzie spadło 80 mm.

Obecnie na terenie RZGW Wrocław notuje się stany alarmowe na 5 stacjach wodowskazowych: Borów (rz. Ślęza), Oława (rz. Oława), Turoszów (rz. Miedzianka), Odolanów (rz. Barycz), Mirsk (rz. Kwisa) oraz 10 stanów ostrzegawczych na rzece: Kamienica, Widawa, Biała Lądecka, Oława, Kwisa, Czarny Potok, Kaczawa, Witka, Łomnica, Ścinawa Niemodlińska. W RZGW Gliwice występują stany ostrzegawcze na 7 stacjach na rzece Odrze, Wiśle i Białej Wisełce.

Wody utrzymują się w korytach rzek. IMGW prognozuje dalsze opady w południowych regionach kraju. 

 

105276418 686444861903280 703332069422305902 n 104676481 352615635707192 4946963876466691922 n 104872796 795827174559961 7461692647657540012 n

 Wezbranie wód na Potoku Kromparek i Potoku Starobielskim. RZGW Gliwice. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 19.06.2020, godz. 23.00

Około godz. 17-stej, doszło do gwałtownego i intensywnego opadu deszczu w dolinie potoku Kalniczka w miejscowości Łukowe i Średnia Wieś, w gminie Zagórz. Trwający kilkadziesiąt minut deszcz spowodował gwałtowny spływ wód z pól i dróg powodując wystąpienie wody z mniejszych dopływów Kalniczki. Kilka gospodarstw uległo podtopieniu, doszło do częściowych zniszczeń dróg, spowodowanych brakiem właściwego odwodnienia.

Po godz. 19-stej stan wód w potokach znacznie się obniżył. W czasie opadu na rzece Osławie zanotowano krótkotrwałe przekroczenie stanu ostrzegawczego o 10 cm.


Sytuacja z dnia 19.06.2020, godz. 22.15

Aktualnie niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Ostrzeżenia 2-go stopnia (zagrożenie duże) na kaskadzie rzeki Soły, w zlewni rzeki: Przemszy, Psiny, Odry od Chałupek do Koźla i zlewni Olzy. Ostrzeżenia 3-go stopnia obowiązują w zlewni Małej Wisły do ujścia rzeki Przemszy


Sytuacja z dnia 19.06.2020, godz. 21:30

Stany alarmowe zanotowano na 3 stacjach wodowskazowych na terenie RZGW Wrocław: Chałupki (Odra), Niemodlin (Ścinawa Niemodlińska), Odolanów (Barycz). Stany ostrzegawcze odnotowano na 14 stacjach: RZGW Gliwice (9) na rzece: Odra, Olza, Wisła, Biała, Kłodnica, Złoty Potok, Gostynia, RZGW Kraków (1) na rzece Koszarawa oraz RZGW Wrocław na rzece: Bystrzyca, Oława, Widawa, Ślęza.

Największe opady w piątek, w godzinach popołudniowych i wieczornych zanotowano na stacjach wodowskazowych w województwach: łódzkim, wielkopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim podkarpackim, z opadami wynoszącymi 30-50 mm. Strefa opadowa znajduje się obecnie głównie w północno-wschodniej Polsce oraz na południowym-zachodzie kraju.


Sytuacja z dnia 19.06.2020, godz. 19.30

W związku z utrzymującymi się opadami deszczu i rosnącym stanem rzek w regionie wodnym Małej Wisły oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na posterunkach wodowskazowych, Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Pracownicy Wód Polskich wraz ze służbami terenowymi podejmują wzmożony monitoring rzek i potoków w regionie. W stan gotowości postawione zostało Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej, pozostające w stałym kontakcie z wojewódzkimi i powiatowymi służbami zarządzania kryzysowego. Jednocześnie na większości zbiorników wielofunkcyjnych na Podbeskidziu zachowana jest ponad 100% rezerwa powodziowa do wykorzystania. Wszystkie rzeki w regionie zostają utrzymane w reżimie koryt.

Zgodnie z aktualnymi prognozami przewiduje się opady deszczu utrzymujące się ze zmienną intensywnością do wtorku.


Sytuacja z dnia 19.06.2020, godz. 12.00

Stany alarmowe zanotowano na dwóch stacjach: w Białobrzeziu na rzece Ślęży na Dolnym Śląsku i w Niemodlinie na Ścinawie Niemodlińskiej na Opolszczyźnie. Stany ostrzegwacze zaobserwowano na siedmiu stacjach na rzekach Kłodnica, Psina, Złoty Potok, Gostynia, Barycz, Kaczawa i Widawa.

Opad dobowy maksymalny zanotowano na stacji Przeworno - 81,2 mm. Największe opady odnotowano na stacjach w województwach: dolnośląskim, śląskim i podkarpackim. Opady były punktowo intensywne, co powodowało podtopienia w miastach – od kanalizacji deszczowej. Opad w dalszym ciągu trwa na zachodzie Polski.

 

imgw190620

Źródło: IMGW


Sytuacja z dnia 18.06.2020, godz. 18.00 

Przekroczenia stanu ostrzegawczego występują na rzece Gostyni na stacji Bojszowy 178 cm (8 cm powyżej stanu ostrzegawczego) oraz na rzece Sękówce na stacji Gorlice 390 cm (stan ostrzegawczy).

Obecnie stany wód na rzekach układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz posiadają rezerwy powodziowe. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich całodobowo monitorują sytuację.


Sytuacja z dnia 18.06.2020, godz. 12.00 

W związku z prognozami obecnie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 1 i 2 stopnia na prawie całym obszarze Polski dotyczące występowania burz z gradem. Ostrzeżenia 2 stopnia obowiązują w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim. Prognozowana wysokość opadów: 30-50 mm. Ostrzeżenia 1 stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, podlaskim.

Prognozowana wysokość opadów: 15-30 mm lokalnie do 40 mW związku z obecną i prognozowaną sytuacją meteorologiczną IMGW-PIB wydał ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia dla zlewni górnej i środkowej Odry oraz ostrzeżenia hydrologiczne 1 stopnia dla dorzecza Wisły, Pregoły, zlewni rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, zlewni górnej Warty, górnej Prosny i dopływów Warty na terenie województw opolskiego, śląskiego i łódzkiego.

 

imgw180620

Źródło: IMGW


Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich całodobowo monitorują sytuację, o której będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym. Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne są dostępne na stronie https://meteo.imgw.pl/