logo SDW 2022

Uczynić niewidzialne widzialnym - wody podziemne motywem przewodnim Światowego Dnia Wody 2022

Choć wody gruntowe są niewidoczne, ich wpływ na nasze życie jest widoczny wszędzie. Są najobfitszym zbiornikiem słodkiej wody na świecie, który ma ogromne znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego. Dzięki nim możliwe jest zaopatrywanie ludzi w wodę pitną, a także funkcjonowanie systemów sanitarnych, rolnictwa i przemysłu. To one są kluczowym regulatorem obiegu wody, który będzie odgrywać doniosłą rolę w adaptacji do zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk wodnych, takich jak powodzie i susze. Wody podziemne mogą być poza zasięgiem wzroku, ale nie mogą być zapomniane, dlatego musimy podejmować działania dla ich ochrony.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2536-uczynic-niewidzialne-widzialnym-wody-podziemne-motywem-przewodnim-swiatowego-dnia-wody-2022 

 

rurki

Na straży czystych rzek. Ruszają kontrole Wód Polskich

Wody Polskie rozpoczęły weryfikację formalno-prawną dotyczącą czynnych i nieczynnych urządzeń wodnych służących do odprowadzania do rzek ścieków lub wód opadowych i roztopowych. Dotychczas zidentyfikowano ponad 20 tysięcy różnego typu rur, które uchodzą do polskich rzek, co może bezpośrednio przekładać się na ilość zanieczyszczeń, jakie dostają się do wód. W stosunku do ponad 1/3 z nich, z uwagi na m.in. brak stosownych pozwoleń wodnoprawnych, niezbędne jest podjęcie działań administracyjnych. Należą do nich rozpoczęte dziś kontrole podmiotów, które nie mają wymaganych prawem pozwoleń wodnoprawnych.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2156-na-strazy-czystych-rzek-ruszaja-kontrole-wod-polskich 

 

Przemysaw Daca 1

 

Do Wisły zrzucono ponad 30 milionów metrów sześciennych ścieków

Niektórzy zapominają albo nie chcą pamiętać, że w połowie 2019 roku mieliśmy do czynienia z największą awarią oczyszczalni ścieków na świecie. Odpowiedzialność za to ponosi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz jego zarząd. Jako Prezes Wód Polskich jestem odpowiedzialny za stan wód w całym kraju. Jeśli więc ktoś zrzuca hektolitry surowych ścieków do Wisły, to trudno nie spodziewać się ostrej reakcji osoby, która jest za te wody odpowiedzialna - podkreśla Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Więcej o skutkach awarii kolektorów pod dnem Wisły i taryfach wodno-ściekowych dla Warszawy można przeczytać w wywiadzie opublikowanym w Gazecie Polskiej.

 

soap 5176672 640

 

Na straży interesów mieszkańców. Wody Polskie jako regulator taryf za wodę i ścieki. Jak kształtują się opłaty? PORADNIK

Trwa proces ustalania na najbliższe trzy lata cen za wodę i ścieki. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne przesyłają propozycje stawek do regulatora, jakim są Wody Polskie. Nadrzędnym celem PGW Wody Polskie w procesie weryfikacji taryf jest dbanie o interesy mieszkańców.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1761-na-strazy-interesow-mieszkancow-wody-polskie-jako-regulator-taryf-za-wode-i-scieki-jak-ksztaltuja-sie-oplaty-poradnik

splashing 165192 640

Wody Polskie na straży racjonalnych cen za wodę i odprowadzanie ścieków

W marcu 2021 roku rozpoczyna się kolejny, trzyletni, okres taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne będą składać wnioski z propozycjami wysokości opłat za wodę i odbiór ścieków dla odbiorcy końcowego, czyli dla każdego z nas. Dzięki temu, że rolą Wód Polskich – jako organu regulującego te opłaty – jest ochrona obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami, nie musimy obawiać się bezpodstawnego wzrostu cen.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1575-wody-polskie-na-strazy-racjonalnych-cen-za-wode-i-odprowadzanie-sciekow

 

 treatment plant wastewater 2826990 640

Największym wyzwaniem są racjonalne ceny za wodę

O realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wprowadzonych w 2018 roku taryfach wod-kan oraz potrzebach retencyjnych opowiada Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Wody-Polskie-Kopczynska-wod-kan-taryfy-retencja-deszczowka-8571.html

 118765300 1050173488719092 7400672279433882315 n

Akcja Ratowania Wisły to dowód na sprawne działania Wód Polskich w sytuacjach kryzysowych

To była sytuacja absolutnie awaryjna i w tych ekstremalnych warunkach Wody Polskie sprawdziły się. Udowodniliśmy, że dajemy sobie radę w kryzysowych sytuacjach – opowiada Krzysztof Woś, wiceprezes Wód Polskich, koordynator „Akcji Ratowania Wisły”.

Więcej na temat awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie i akcji ratunkowej można przeczytać w wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

 IMG 64637

Akcja Ratowania Wisły 2019 - jak udało się osiągnąć sukces dzięki współpracy i alternatywnym rozwiązaniom 

W 2019 roku Wody Polskie skoordynowały akcję budowy zastępczego kolektora, który przez kolejne 69 dni chronił Wisłę  przed zrzutem ścieków, których całkowita objętość mogłaby sięgać 14 mln m3. Rezultatem podjętych działań naprawczych było zaprzestanie pogarszania się i sukcesywne poprawianie jej stanu sanitarnego i ekologicznego oraz zatrzymanie zagrożenia  zanieczyszczenia wód Bałtyku.

Więcej na temat awarii kolektorów pod dnem Wisły w Warszawie i akcji ratunkowej można przeczytać w artykule opublikowanym w czasopiśmie Gospodarka Wodna. Oś czasu Akcji Ratowania Wisły 2019, opracowana w formie infografiki przez Grzegorza Waligórę, dostępna jest do pobrania tutaj.

 Ikonka z numerem ok

Wody to nie śmietnik - reaguj!

W ostatnim czasie obserwujemy wzrastający problem zanieczyszczania rzek. Są to śmieci wyrzucane przez ludzi wprost do rzek i zbiorników wodnych. Alarmujące są również sytuacje zanieczyszczenia wód ściekami. Dlatego apelujemy, do wszystkich o reakcję. Substancje chemiczne, które wraz ze ściekami przedostają się do wód, jak również zanieczyszczenia uwalniające się ze śmieci stałych wyrzuconych do rzek czy pozostawionych w ich okolicach, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska przyrodniczego!

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1061-nasz-apel-wody-to-nie-smietnik-reaguj

 

Wody Polskie o problemie zanieczyszczenia wód lekami

Stężenie farmaceutyków w polskich wodach nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, jednak niektóre leki, po wniknięciu do środowiska, mogą mieć wpływ na różnorodność biologiczną. Dlatego powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak zapobiec nadmiernemu przedostawaniu się ich do środowiska – mówi Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1059-wody-polskie-o-problemie-zanieczyszczenia-wod-lekami

 leki Flickr Taki Steve CC

Farmaceutyki w środowisku

W wodzie i glebie stwierdzono występowanie środków przeciwdrobnoustrojowych (antybiotyków i środków przeciwgrzybiczych) pochodzących z leczenia ludzi i zwierząt: ich obecność może przyczyniać się do przyspieszenia rozwoju, utrzymania i rozprzestrzenienia się opornych bakterii i grzybów. Może być to bezpośrednim zagrożeniem dla życia ludzi. Konieczne jest ograniczanie skutków złego wpływu substancji farmakologicznych na środowisko naturalne, w tym zdrowie człowieka.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/491-farmaceutyki-w-srodowisku