Ruszyły konsultacje publiczne projektu VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK).

Dokument przedłożony do konsultacji publicznych tj. projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Wszyscy zainteresowani, mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków do Ministra Infrastruktury w terminie od 22 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.:

Konieczność aktualizacji KPOŚK wynika z dalszych niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez samorządy w celu zakończenia inwestycji i wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (lub wynikającą z Umowy Partnerstwa). Biorąc jednak pod uwagę spójność dokumentów planistycznych, wszystkie planowane inwestycje powinny zostać zrealizowane w perspektywie do 2027 r., to znaczy do zakończenia kolejnego cyklu realizacji planów gospodarowania wodami.

W przypadku uwag do załącznika nr 3 projektu VI AKPOŚK należy je przekazywać na właściwym formularzu dostępnym na stronie konsultacji. W celu usprawnienia procesu analizy uwag, formularz powinien zostać uzupełniony jedynie w komórkach, dla których dane są modyfikowane. Komórki takie powinny zostać oznaczone poprzez wypełnienie kolorem żółtym. Uzasadnienie do przedstawionych uwag należy zamieścić w kolumnie nr 136 formularza, w której można przekazać także dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Uzupełniony formularz należy odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dwóch formach:

  • skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną,

  • tożsamego dokumentu w wersji edytowalnej.

Termin składania uwag upływa 14 stycznia 2022 r.

Aby ułatwić Państwu pracę z formularzem zgłaszania uwag do załącznika nr 3 VI aktualizacji KPOŚK, publikujemy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących uzupełniania wspomnianego formularza wraz z odpowiedziami.

Niestety nie na wszystkie pytania można udzielić standardowych odpowiedzi, dlatego biorąc pod uwagę Państwa potrzeby Resort gospodarki wodnej kontynuuje wsparcie telefoniczne
w przedmiotowym procesie konsultacji publicznych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy więc do bezpośredniego kontaktu z Ministerstwem Infrastruktury oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do Państwa dyspozycji uruchomione zostały następujące numery telefonów:

  1. Pytania dotyczące naruszenia dyrektywy ściekowej oraz procedowania projektu VI AKPOŚK
    telefony obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury: (22) 58-38-540 lub (22) 58-38-966;

  1. Pytania dotyczące zakresu danych na potrzeby VI AKPOŚK i sposobu ich analizy
    telefony obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: (22) 37-51-303 lub (22) 37-20-229.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (VIAKPOŚK - FAQ 2.1.1.pdf)Zestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytaniaZestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie uzupełniania ankiet VI AKPOŚK2516 kB2021-12-28 12:33
Pobierz plik (Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.docx)Informacja na temat przetwarzania danych osobowychKlazula RODO - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych13 kB2021-12-28 12:30