Jedną z trzech podstawowych misji naszego Gospodarstwa jest dbanie o dobrą jakość wód. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco prowadzą wizje terenowe obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym monitoring oczyszczalni ścieków. Nasi pracownicy oceniają stan wód w rzekach i powiadamiają odpowiednie służby, jeśli zauważą zanieczyszczenia w postaci zrzutów ścieków i innych nieczystości, w tym zanieczyszczeń stałych, zwłaszcza różnego typu odpadów mało- i wielkogabarytowych.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrastający problem zanieczyszczania rzek. Są to śmieci wyrzucane przez ludzi wprost do rzek i zbiorników wodnych. Alarmujące są również sytuacje zanieczyszczenia wód ściekami. Na przestrzeni kilku ostatnich dni do takich sytuacji doszło na Podkarpaciu i w Małopolsce. Bardzo liczne przypadki zanieczyszczenia wód nieczystościami oraz odpadami stałymi obserwujemy również w województwie dolnośląskim.

https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1142-awaria-oczyszczalni-sciekow-w-kamienicy

https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1141-zanieczyszczenie-rzeki-serafy

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/660-nocna-awaria-oczyszczalni-sciekow-w-lesku-usunieta

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/663-monitorujemy-oczyszczalnie-w-gminie-krasne

Dlatego apelujemy, do wszystkich o reakcję. Substancje chemiczne, które wraz ze ściekami przedostają się do wód, jak również zanieczyszczenia uwalniające się ze śmieci stałych wyrzuconych do rzek czy pozostawionych w ich okolicach, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska przyrodniczego!

Przypominamy: Wody Polskie monitorują stan rzek i zbiorników wodnych. Do naszych kompetencji należy usuwanie odpadów mało-i wielkogabarytowych z koryt rzek. Niemniej problem porzucania śmieci w okolicy rzek i zbiorników wodnych jest tak masowy, że nasi pracownicy regularnie angażują się również w akcje sprzątania brzegów rzek. Przykładowo na odcinku 1 km nabrzeża we Wrocławiu, w sezonie wiosenno-letnim, po weekendzie zbierane jest 1,5 tony śmieci. Problem dotyczy całej Polski, dlatego nasi pracownicy, wraz z lokalnymi samorządami i organizacjami społecznymi regularnie organizują akcje sprzątania brzegów rzek oraz okolic zbiorników wodnych. Relacje z poszczególnych akcji sprzątania można znaleźć na naszym profilu Facebookowym. Ostatnio sprzątane były m.in. brzegi Martwej Wisły Sobieszowie oraz Bystrzycy we Wrocławiu, a także Białuchy w gminie Zielonki, Gołczanki w gminie Miechów, rzeki Strug w Rzeszowie oraz Czerniejówki w Lublinie. Co roku też Wody Polskie włączają się do akcji "Sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia". Problem zaśmiecania niestety będzie istniał, póki nie wzrośnie świadomość społeczna, że porzucanie śmieci stwarza ryzyko skażenia wód. Co – jak podkreślamy – jest niebezpieczne dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Dlatego też potrzebne jest wspólne działanie Wód Polskich, lokalnych społeczności i władz gmin. Mając to na uwadze, nasze regionalne jednostki podejmują wspólne działania z samorządami. Przykładem jest regionalny zarząd Wód Polskich we Wrocławiu, gdzie problem zanieczyszczania wód i zaśmiecania terenów przyległych występuje na bardzo dużą skalę. RZGW we Wrocławiu zawarło porozumienie z lokalnymi samorządami, którego celem jest utrzymanie czystości i porządku w gminach, na terenach wałów przeciwpowodziowych i nabrzeży zbiorników przeciwpowodziowych, które spełniają warunki tzw. terenów otwartych, służących społeczeństwu. Tereny te należą do gmin, zaś współpraca różnych podmiotów i organizacji jest niezbędna, by uporać się z problemem zaśmiecania stref położonych w sąsiedztwie wód. Więcej informacji:

https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/734-dobre-praktyki-wod-polskich-w-porozumieniu-z-lokalnymi-samorzadami

Osobną sprawą jest zanieczyszczanie wód ściekami, które pochodzą bezpośrednio z indywidualnych gospodarstw oraz z oczyszczalni ścieków. Duże awarie stanowią poważne zagrożenie, a zbadanie ich skali należy do Inspekcji Ochrony Środowiska. Dlatego namawiamy wszystkich, by nie pozostawali obojętnymi na zanieczyszczanie polskich rzek. W takich sprawach ważna jest jak najszybsza reakcja. Dlatego jeśli jesteśmy świadkami zanieczyszczania wód i widzimy, że ktoś wyrzuca śmieci lub wypuszcza ścieki, reagujmy! Najlepiej wtedy zadzwonić na numer alarmowy 112, informując dyżurującego operatora o zaistniałym problemie, podając dokładną lokalizację zdarzenia i krótki opis. Ułatwi to reakcję i powiadomienie odpowiednich służb w terenie, które niezwłocznie dotrą na miejsce i podejmą stosowne działania.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie

plakat na stronę