Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach we wtorek 18 czerwca br. zaprezentował opinii publicznej, na konferencji prasowej na śluzie Sławięcice, kluczowy zakres prac modernizacyjnych Kanału Gliwickiego. Postęp realizowanej inwestycji można było zobaczyć m.in. schodząc do osuszonej komory śluzy. Ta niezwykle rzadka sposobność była również okazją do dyskusji nt. wzrostu znaczenia Kanału Gliwickiego dla śródlądowego transportu wodnego oraz renesansu dróg wodnych w administracji gliwickich Wód Polskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizują II etap projektu modernizacji śluz Kanału Gliwickiego – jedynej w kraju takiej drogi wodnej, stworzonej 80 lat temu z myślą o transporcie. W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu, generalne prace remontowe i modernizacyjne przechodzą dwie z sześciu śluz na drodze wodnej: Sławięcice i Nowa Wieś. Równolegle kontynuowane są prace na obiektach w Łabędach i Dzierżnie. W 2015 r. Inwestor zakończył zakres prac modernizacyjnych na śluzach Kłodnica i Rudziniec. Teraz kosztem ponad 70 mln zł modernizowane są opolskie śluzy Kanału Gliwickiego.

- Za sprawą realizacji projektu, który prowadzimy z myślą o pobudzeniu transportu wodnego i zwiększeniu ilości przewożonych towarów drogą wodną, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu na Kanale Gliwickim, sprawność obiektów i ich niezawodność. Ponadto dzięki projektom takim jak ten, Wody Polskie otwierają wrota żeglugi, otwierają branżę na nowe perspektywy – informował we wtorek na sławięcickiej śluzie Łukasz Lange, Dyrektor RZGW w Gliwicach. W ramach prac wykonawca – SKANSKA S.A. modernizuje i remontuje na śluzie Sławięcice i Nowa Wieś odcinki awanportów, komór śluzy oraz rekonstruuje betony głów dolnych i górnych wraz z dnem śluzy. Wykonuje również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz czterech maszynowni, zlokalizowanych na głowach śluzy. Prace na tym obiekcie obejmują remont zarówno północnej, jak i południowej komory śluzy.

Celem całkowitego odpompowania wody z komór śluz konieczne było wykonanie gródz budowlanych, umożliwiających przebudowę i remont poszczególnych elementów śluzy – przybliżył zakres prac Marcin Jarzyński, zastępca Dyrektora gliwickich Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.Roboty obejmują ponadto remont elementów konstrukcji umożliwiającej śluzowanie wraz z istniejącymi mechanizmami napędowymi. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesną instalację elektryczną, teletechniczną i elektroniczną. Śluza zyska nowy system monitoringu i elektronicznego sterowania.

Łukasz Lange, Dyrektor RZGW w Gliwicach

Za sprawą m.in. prowadzonych konsekwentnie prac modernizacyjnych na Kanale Gliwickim na drogę wodną powraca śródlądowy transport wodny. Podczas gdy w sezonie nawigacyjnym w 2016 r. prześluzowano 5 tys. jednostek, w 2017 . było ich już 12 tys. W minionym roku liczba ta osiągnęła 16 tys. II etap modernizacji Kanału Gliwickiego, obejmujący śluzy Sławięcice i Nowa Wieś zakończy się w pierwszym kwartale 2021.

 

Zespół Komunikacji Społecznej RZGW w Gliwicach