Rzeka odzyskuje swój ekologiczny i turystyczny potencjał, pięknieje a jej nurt jest coraz bardziej wartki. Duże znaczenie dla odbudowy równowagi ekologicznej ma również monitoring przyrodniczy prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” to projekt realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach instrumentu finansowego LIFE + z 95% dofinansowaniem Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejszym celem realizowanego projektu jest udrożnienie koryta rzeki Regi oraz jej dopływów poprzez zniwelowanie zabudowy poprzecznej rzek.

 

Szereg inwestycji wspierających rozwój rzeki Rega

 

Realizacja projektu „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” rozpoczęła się 1 czerwca 2012 roku, a jego zakończenie planowane jest na grudzień 2019. Od momentu powstania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie koordynację działania przejął Zarząd Zlewni w Gryficach. Projekt przewidywał budowę 23 przepławek na Redze i jej bezpośrednich dopływach. Ich zadaniem była minimalizacja negatywnego wpływu budowli hydrotechnicznych na migrację ryb dwuśrodowiskowych. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano także ocenę i monitoring stanu przyrodniczego Regi, zaplanowano wybudowanie sztucznych tarlisk dla ryb łososiowatych oraz budowę Centrum Informacji Przyrodniczej w Gryficach.

 

                                                                                                      Przepławka dla ryb na Redze w Gryficach                                                                                                    

Postęp prac jest na bieżąco monitorowany przez zespół Zarządu Zlewni w Gryficach. Możemy mówić o tym, że migracja ryb przez Regę jest bardziej płynna, a urządzenia odstraszające ryby od elektrowni wodnych spełniły swoją rolę.

 

Najnowsza realizacje: przepławka Rega Gryfice i przepławka Brzeźnicka Węgorza

 

PGW Wody Polskie wykonało budowę przepławki dla ryb na Redze w Gryficach oraz przepławki dla ryb na rzece Brzeźnicka Węgorza w m. Brzeźniak realizaując tym samym 21 przepławek z 23 zaplanowanych.  - Przedmiotem inwestycji w ramach realizowanego Projektu było przystosowanie węzła wodnego do migracji organizmów wodnych w górę rzeki poprzez przywrócenie funkcjonalności przepławki na jazie stałym w Gryficach – wyjaśnia Wojciech Leszczyński, koordynator Programu z ramienia Zarządu Zlewni w Gryficach. Przebudowa przepławki dla ryb przy istniejącym przelewie stałym na rzece Redze na węźle wodnym Gryfice w km. 42+100 obejmowała rozebranie zdekapitalizowanej i nie spełniającej wymaganych parametrów dotychczasowej przepławki komorowej i wykonanie przepławki w konstrukcji żelbetowej szczelinowej z elementami kamiennymi.

Druga realizowana w ostatnim czasie przepławka umożliwia migrację organizmów wodnych w górę rzeki Brzeźnicka Węgorza. Przepławkę zaprojektowano w formie bystrza kaskadowo – ryglowego zlokalizowanego na dolnym stanowisku istniejącego przepustu.

 

Jakie są dalsze plany związane z projektem?

 

Zarząd Zlewni w Gryficach informuje, że w 2020 roku wybudowane zostanie Centrum Informacji Przyrodniczej w Gryficach. Planowana jest także realizacja ostatnich dwóch przepławek oraz kolejnych miejsc tarłowych dla ryb. Obecnie przygotowywane jest wystąpienie do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie nowego harmonogramu działań celem sprawnego i skutecznego wykonania całego Projektu LIFE+. 

 

Michał Kaczmarek

Rzecznik prasowy RZGW w Szczecinie