Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) był tematem zorganizowanej 22 marca w Warszawie przez Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Konferencji Stop suszy! To pierwszy tak kompleksowy dokument poświęcony zjawisku suszy w Polsce. W konferencji Stop suszy! wzięło udział ponad 150 ekspertów.

 

PPSS to trzeci, po Planach gospodarowania wodami oraz Planach zarządzania ryzykiem powodziowym projekt służący zrównoważonemu gospodarowaniu wodami i ustaleniu zasad oraz instrumentów zarządzania zasobami wodnymi. O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że pytania ankietowe rozesłano aż do 3,5 tys. interesariuszy związanych z gospodarka wodną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Aż 75 proc. wypełnionych ankiet trafiło do PGW WP. 

— To pierwszy, spektakularny sukces naszego projektu. Przy tak skomplikowanych zagadnieniach rzadko się zdarza tak duże zainteresowanie — mówił w dniu konferencji Przemysław Daca, Prezes PGW WP. — Świadczy to zarazem o właściwej identyfikacji przez środowiska związane z wodą obecnych i potencjalnych zagrożeń powodowanych przez zjawisko suszy. To cieszy, bo mamy niepowtarzalną szansę być mądrymi przed szkodą — dodał.

Konferencję nieprzypadkowo zorganizowano w ustanowionym przez ONZ Światowym Dniu Wody. Co roku przebiega on pod innym hasłem. W tym roku jest to „Leaving no one behind” (ang. nie pozostawiając nikogo w tyle). Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Choć wydaje się, że „pozostawanie w tyle” to nie jest polski problem, to sprawa nie jest prosta. Społeczna wiedza o tym, że Polska cierpi na niedobór wody jest bardzo mała. Tymczasem pod względem zasobów wodnych zajmujemy przedostatnie miejsce w UE, a na jednego mieszkańca Polski przypada rocznie ok. 1,6 tys. m. sześc. wody pitnej i jest to 3 razy mniej niż średnio w Europie!

— Susza jest zjawiskiem naturalnym klimatu i nie da się z nią skutecznie walczyć. Nawet bogatsze kraje niż Polska nie mogą sobie z nią poradzić. Możemy natomiast próbować przeciwdziałać jej skutkom, (minimalizować je) i stąd powód dla którego przygotowujemy plan przeciwdziałania skutkom suszy. Plan jest opracowywany po to, żeby wiedzieć gdzie i w jakim stopniu  jesteśmy narażeni na poszczególne typy suszy i co powinniśmy zrobić, żeby niwelować ich skutki w konkretnych przypadkach — wyjaśnia Rafał Jakimiak, specjalista w Wydziale Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy PGW Wody Polskie, kierownik zespołu opracowującego plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Wśród możliwych przedsięwzięć są: działania techniczne, jak np. budowa zbiorników małej i dużej retencji oraz modernizacja istniejących sieci wodociągowych i systemów melioracyjnych; opracowywanie wytycznych do racjonalnego wykorzystywania wody i reguł sterowania urządzeniami retencjonującymi wodę oraz prowadzenie działań edukacyjnych propagujących oszczędzanie wody. Opracowanie katalogu niezbędnych działań będzie finalnym etapem prac nad planem.

Ambasadorem projektu jest aktor Łukasz Nowicki, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Pobyty w Afryce umocniły w nim przekonanie o konieczności podejmowania wciąż nowych działań dla zapewnienia powszechnej dostepności wody.

Na stronie www.stopsuszy.pl dostępne są prezentacje ekspertów, przedstawione podczas ogólnopolskiej konferencji http://stopsuszy.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania-opracowanie-ppss/

 

Wydział Komunikacji Społecznej

StopSuszy

 Przemysław Daca Prezes Wód Polskich podczas inauguracji konferencji "Stop Suszy!"