W siedzibie Wód Polskich w Warszawie 12 marca zostało podpisane porozumienie Pracodawcy i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność o zawieszeniu sporu zbiorowego w PGW Wody Polskie.

Pracodawca wsłuchał się w uwagi strony społecznej i wykazał się wolą kompromisu. Pracodawca zaaprobował propozycję podwyżek zgłoszoną przez NSZZ Solidarność. Podwyżki dla pracowników, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, wypłacone będą z marcową pensją z wyrównaniem od stycznia 2019 r.

Kierownictwo Wód Polskich ma nadzieję na dalszą konstruktywną współpracę ze wszystkimi Związkami Zawodowymi działającymi w Gospodarstwie i skupienie się na realizacji zadań. Zarząd Wód Polskich liczy, że zaangażowanie i rzetelna praca Pracowników pozwolą sfinansować kolejne podwyżki.

 

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie