Przemysław Daca Prezes Wód Polskich odwiedził we wtorek 5 marca br. pompownie w Dobrzykowie w okolicach Płocka. Niedaleko miejsca, w którym w 2010 roku w czasie powodzi doszło do przerwania wału, Prezes Wód Polskich mówił o potrzebie zwiększania środków na niezbędny do pracy sprzęt i dalszego prowadzenia zadań inwestycyjnych ważnych pod kątem bezpieczeństwa powodziowego okolic doświadczonych tym żywiołem.

- W ubiegłym roku kupiliśmy – dla całego kraju – 36 ciągników, 8 koparek dużych i 8 średnich, 11 koparkoładowarek, łodzie koszące. Wydaliśmy na to w sumie ponad 36,6 mln, a w tym roku – już 15,3 mln zł. Oczywiście część tego sprzętu pracować będzie właśnie w Dobrzykowie – powiedział Prezes Przemysław Daca. Spotkanie było także okazją do symbolicznego przekazania nowoczesnego sprzętu, którego do tej pory brakowało w gospodarce wodnej. Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni we Włocławku i przedstawiciele mediów mieli okazję obejrzeć sprzęt stacjonujący przy pompowni w Dobrzykowie.

Prezes Wód Polskich odwiedził dwie pompownie, które w 2010 roku zalała woda. Arkadiusz Robakiewicz, Kierownik Zespołu Wsparcia Technicznego, pokazał Prezesowi miejsce upamiętniające poziom wody podczas powodzi w 1982 r. i w 2010 r., a także zdjęcia, które obrazują skalę powodzi i jak niszczycielskim jest żywiołem. - Trzeba pamiętać, że rzeka cały czas żyje. Trzeba na bieżąco prowadzić najróżniejsze prace utrzymaniowe, pogłębiarskie. Stąd bardzo ważne jest to, że nasi pracownicy zyskują nowy sprzęt i nowe środki na tę pracę – podsumował Prezes Daca.

Grzegorz Szymoniuk Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą przypomniał o ważnych inwestycjach zrealizowanych w minionym roku. W grudniu 2018 r. zakończyło się pogłębianie Wisły w okolicach Płocka w lokalizacjach Białobrzegi, Wola Brwileńska, Nowy Duninów i Płock-Brama. Wybrano łącznie ok. 300 tys. m³ osadów dennych za kwotę 4,5 mln PLN. W listopadzie 2018 r. zakończono przebudowę zapory Jordanów-Tokary-Radziwie, gdzie zakres prac objął m.in. wymianę zniszczonych płyt betonowych czy dogęszczenie wierzchniej warstwy korpusu zapory. Koszt zadania to 4,3 mln PLN. Przeprowadzone prace są ważne dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Płocka, a poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest jednym z priorytetowych działań Wód Polskich.

Urszula Tomoń

Rzecznik prasowy RZGW w Warszawie

 

DSCN0035 3

 Briefing prasowy Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich przy pompowni w Dobrzykowie