Komisja Europejska (DG ENV) prowadzi obecnie proces przeglądu skuteczności dyrektyw wodnych, tzw. Fitness Check, obejmujący Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę ws. Wód Podziemnych i Dyrektywy w sprawie Środowiskowych Norm Jakości, a także Dyrektywę Powodziową. Celem tego procesu jest ocena, na ile obecnie obowiązujące ramy prawne i regulacje wprowadzone tymi dyrektywami przyczyniają się do zakładanych celów.

W celu zebrania jak największej liczby opinii, Komisja zaprosiła do ich wyrażenia również organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych. Uwagi można słać poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Konsultacje trwają do 11 marca br. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Dodatkowo, Komisja liczy na aktywny udział ekspertów zaangażowanych w implementację ww. dyrektyw. Specjalnie dla nich przygotowano dodatkowe kwestionariusze, dostępne pod adresem: https://www.surveymonkey.co.uk/r/supportFCWFDFD

Termin na przesłanie uwag przy użyciu tych formularzy mija 29 marca b.r.

Po zakończeniu konsultacji Komisja planuje przeprowadzenie serii bezpośrednich wywiadów z autorami uwag. Celem tych wywiadów będzie doprecyzowanie niektórych uwag i opinii przesłanych w kwestionariuszach.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wyżej opisanym procesie, tak aby Państwa interesy były właściwie zaakcentowane. Państwa głos w Fitness Check jest bardzo istotny.