Minister Infrastruktury z dniem 17 sierpnia 2022 roku powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Panu Krzysztofowi Wosiowi.

Krzysztof Woś

Krzysztof Woś jest absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, a przedtem przez 20 lat pracował w administracji dróg wodnych. Od ponad 20 lat jest też pracownikiem naukowo-dydaktycznym, początkowo Politechniki Szczecińskiej, a od 2005 roku Akademii Morskiej w Szczecinie.

Od 2018 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.