W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami na temat rzekomych podwyżek „planowanych przez Wody Polskie” informujemy, że w kompetencjach Wód Polskich nie leży ustalanie cen za wodę i ścieki. Jest to odpowiedzialność poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i samorządów. Wody Polskie jako regulator jedynie weryfikują zasadność proponowanych cen – obniżonych lub zawyżonych.

Ponowny proces taryfikacji nie oznacza zatem podwyżek. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają możliwość przedstawienia swoich propozycji cen w specjalnym trybie. Wody Polskie przeanalizują nowe sugerowane stawki, biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, wysoką inflację i rzeczywiste koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Wnikliwie rozpatrzona będzie kwestia dywidend wypłacanych przez przedsiębiorstwa wod-kan, swoim właścicielom, czyli samorządom.

Warto dodać, że taryfikacja zostanie wznowiona ze względu na liczne wspólne wnioski formalne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożone na ręce ministra Marka Gróbarczyka za pośrednictwem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Wszelkie pytania w sprawie podwyżek wodociągowo kanalizacyjnych należy kierować do Izby  Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.