O planach reaktywacji szlaku wodnego im. Batorego, łączącego Warszawę z Kanałem Augustowskim oraz z drugiej strony z Zalewem Wiślanym, mówił w Ostrołęce 29 października br. Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

"W pierwszej kolejności skupiliśmy się na doprowadzeniu do rewitalizacji Kanału Żerańskiego, przeprowadziliśmy tam szybko niezbędne prace, aby móc jak najszybciej udrożnić ten pierwszy odcinek szlaku i zapewnić w miarę komfortową żeglugę do Zalewu. Następnie musimy się skupić na pozostałych rzekach, przede wszystkim na Narwi” - powiedział Prezes Wód Polskich. W konferencji prasowej na temat odnowienia szlaku wodnego im. króla Stefana Batorego oprócz Prezesa Dacy udział wzięli Mirosław Markowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki. 

Od lewej: Janusz Kotowski – prezydent Ostrołęki, Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich, Mirosław Markowski – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Szlak wodny im. króla Stefana Batorego przebiega przez niezwykle cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny, miasta i wsie o bogatych tradycjach kulturowych, militarnych i gospodarczych. Na szlaku znajdują się cenne zabytki oraz budowle hydrotechniczne. Szlak Wodny Batorego jest  najdłuższym szlakiem turystyczno-rekreacyjnym w Polsce, ma około 1000 km długości. Wody Polskie chcą aby w miejscowościach przez które przebiega, rozwijała się infrastruktura wodna, przystanie, nabrzeża, porty, bazy noclegowe czy gastronomiczne.

Szlak Wodny im. króla Stefana Batorego.

„Obraz tego co można zrobić nad Narwią, wydaje się realny (…) można z nadzieją myśleć o przyszłych sprawach. Co to znaczy dla miasta, miasteczka taki atut jak rzeka, ale rzeka zagospodarowana, rzeka wykorzystana to myślę tutaj nie trzeba nikogo przekonywać” - powiedział Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki. Wody Polskie w Ostrołęce, po 35 latach, oddały już wodniakom do użytku port na Narwi. A to nie koniec.

 „Ostrołęka będzie takim miejscem przystankowym gdzie ludzie, którzy będą tu płynąć np. z Warszawy, będą mogli się zatrzymać, odpocząć i płynąć dalej dlatego opracowujemy koncepcję programowo-przestrzenną, w której port zostanie przebudowany” – dodał Mirosław Markowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Główne założenia koncepcji to:

 • powiększenie basenu portowego z budową przynajmniej dwóch stałych pomostów,
 • podział basenu portowego na trzy części w oparciu o pomosty, tj: część I z przeznaczeniem do niekomercyjnego wykorzystania przez mieszkańców Ostrołęki i okolic, część II do użytku przez jednostki służb ( policja, straż pożarna, WOPR, straż rybacka oraz częściowo komercyjnie, Część III z przeznaczeniem dla jednostek PGW Wody Polskie oraz niewielkich statków pasażerskich, przystosowanych do poruszania się po drodze klasy Ia z uwzględnieniem jej głębokości tranzytowej, tj: 1,20m,
 • budowa nabrzeża cumowniczego długości ok. 100 m wspartego o istniejący brzeg (aktualnie na długości ok. 70 m umocnionego płytami betonowymi)
 • budowa zaplecza portowego wykorzystując działki skarbu Państwa nr 21604/2, 20995/1 (obręb Ostrołęka) z siedzibą Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego oraz sanitariatami (WC, prysznice itp.) i zapleczem gastronomicznym.
 • uzbrojenie nabrzeża portowego w:
 • wyciąg portowy – slip,
 • stację paliwową,
 • instalacje sanitarne,
 • punkty poboru wody,
 • sieć energetyczną,
 • przystosowanie terenu międzywala w pobliżu portu na pole biwakowo - kempingowe.
 • rozwiązanie problemu dróg komunikacyjnych do portu z uwzględnienie dojazdu sprzętu ciężkiego.

Koncepcja przebudowy portu na Narwi w Ostrołęce ma być gotowa do 21 grudnia tego roku.