Huczwa powinna stanowić wizytówkę Hrubieszowa. Niestety bujna roślinność zarastająca rzekę nie tylko wygląda nieestetycznie, ale w znaczący sposób utrudnia organizację spływów kajakowych. W Hrubieszowie 25 października odbyła się konferencja prasowa na temat odrestaurowania rzeki na odcinku miejskim oraz kanału Ulgi.

Podczas konferencji wskazano, że należy najpierw wykonać konserwację koryta rzeki i kanału, która miałaby polegać na wykoszeniu roślinności ze skarp, a następnie wykoszeniu kosiarkami pływającymi dna cieków wraz z wygrabieniem oraz wycięciem lokalnie zakrzaczeń. Kolejnym etapem prac konserwacyjnych byłoby odmulenie dna.

Konferencja prasowa nt. rewitalizacji Huczwy.

„W pierwszej kolejności będzie bagrowanie i odmulanie, usuwanie roślinności, która tu wyrosła. Następnie przewidujemy większe inwestycje, liczymy na współpracę z samorządami” - mówił Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z kolei Agnieszka Szymula Dyrektor RZGW w Lublinie podniosła kwestie czysto techniczne inwestycji. „Przygotowujemy dokumentacje dotyczącą odmulenia rzeki i kanału, a także zbiornika, żeby mógł pełnić funkcję rekreacyjną” - mówiła.

Od lewej: Agnieszka Szymula, dyrektor RZGW w Lublinie, Tomasz Ożóg - nowy radny RM w Hrubieszowie  Maryla Symczuk, inicjatorka rewitalizacji, Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich, Marian Sokal - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Marek Wojciechowski Radny Województwa Lubelskiego. 

Marek Wojciechowski Radny Województwa Lubelskiego obiecał, że będą nieodpłatnie przekazane grunty pod inwestycje i obiekty przeciwpowodziowe.  „Rodziny będą mogły spędzić czas wolny, nie będą musiały jeździć 50 km do pobliskiego Chełma, czy też Zamościa na pobliskie zbiorniki wodne, gdzie będziemy mogli miło spędzić czas” - powiedziała Maryla Symczuk mieszkanka Hrubieszowa, inicjatorka rewitalizacji. Dodała, że rewitalizacja rzeki i kanału zwiększy przede wszystkim bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców, a także wpłynie korzystnie na rozwój turystyczny Hrubieszowa.

Maryla Szymczuk mieszkanka Hrubieszowa, inicjatorka rewitalizacji i Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Ponadto konferencji udział wzięli: Mirosław Woźniak – Pełnomocnik Wojewody ds. Gospodarki Wodnej i Bezpieczeństwa Powodziowego, Sergiusz Kieruzel – Dyrektor Biura Prezesa PGWWP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Hrubieszowa.

Jarosław Kowalczyk

Rzecznik Prasowy RZGW w Lublinie