W Wodach Polskich powstał Departament Rybactwa

Z nadejściem nowego roku – zmiany! W Wodach Polskich powstał nowy departament, który będzie realizował wybrane zadania Pionu Usług Wodnych.

Departament Rybactwa będzie zajmował się m.in. monitorowaniem kontroli wykonywania gospodarki rybackiej, monitorowaniem kontroli zarybień, analizą ekonomiczną prowadzonej gospodarki rybackiej, opracowaniem strategii rybackiego zagospodarowania wód i ich ochrony, przygotowaniem rozwiązań systemowych dot. zarządzania obwodami rybackimi, czy przygotowaniem rozwiązań systemowych w celu właściwego wdrożenia i funkcjonowania systemu opłat za użytkowanie obwodów rybackich oraz za dzierżawę praw rybackiego użytkowania jezior.

Dyrektorem nowego departamentu jest Janusz Wrona, od wielu lat związany z gospodarką wodną i rybacką, od 2003 roku jest pracownikiem administracji, pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

radio opole janusz wrona

Janusz Wrona. Fot. Radio Opole