Z nadejściem nowego roku – zmiany! W Wodach Polskich powstał nowy departament, który będzie realizował wybrane zadania pionu Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Departament Gospodarki Wodno-Ściekowej będzie zajmował się m.in. analizą ekonomiczną, techniczną oraz orzecznictwem związanym z taryfami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Dyrektorem nowego departamentu jest Joanna Kidzińska, ekonomistka, przez 23 lata związana z branżą wodno-kanalizacyjną.

Fot. Joanna Kidzińska

Joanna Kidzińska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej PGW Wody Polskie. Fot. Wody Polskie

 

Obecnie trwa drugi cykl taryfikacyjny, w którym ustalane są stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na najbliższe 3 lata. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne składają wnioski z propozycjami wysokości opłat za wodę i odbiór ścieków dla odbiorcy końcowego, czyli dla każdego z nas. Wody Polskie nie ustalają cen, ale weryfikują ich wysokość analizując wnioski składane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Rolą Wód Polskich – jako organu regulującego opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – jest ochrona obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen.

fot news