Pracownicy Wód Polskich po otrzymaniu zgłoszenia 1 lipca br., natychmiast poinformowali o zagrożeniu odpowiednie służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), policję oraz straż pożarną. Uczestniczyli również w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Miliczu, które odbyło się w formie konferencji video 4 lipca br., z udziałem Burmistrza Gminy Milicz oraz przedstawicieli Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Straży Pożarnej w Miliczu, Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Terenowe służby Wód Polskich od początku codziennie monitorują sytuację na rzece. Położone zostały jazy dla zwiększenia napowietrzenia wody. Usunięte zostały także większe śnięte ryby. Kolejne wizje terenowe prowadzone przez pracowników ZZ w Lesznie i NW w Miliczu potwierdzały, że w rzece stopniowo polepszały się warunki tlenowe oraz przejrzystość wody. Badania prowadzi WIOŚ, próbki pobierane były kilkukrotnie. Pisemna informacja z 9 lipca, jaka napłynęła do Wód Polskich z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dotycząca przeprowadzanych od 1 do 7 lipca badań potwierdziła, że sytuacja w Baryczy poprawia się. W opinii inspektorów WIOŚ czytamy, że wyniki pomiarów przeprowadzonych 7 lipca wskazują na wzrost wartości tlenu rozpuszczonego w wodzie rzeki Barycz w porównaniu z wynikami uzyskanymi 1 lipca. Wyniki te świadczą o polepszeniu się jakości wody w Baryczy w porównaniu ze stanem wody sprzed kilku dniu.

Napłynęła też informacja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu i RDOŚ we Wrocławiu, które przeprowadziły wizje terenowe rzeki Barycz. Na terenie województwa wielkopolskiego wizja została przeprowadzona na odcinku od miejscowości Odolanów do granicy województwa wielkopolskiego (ujścia Kanału Kuroch). Przeprowadzono także wizję terenową rzeki Kuroch od miejscowości Odolanów do ujścia do Baryczy. Na terenie województwa dolnośląskiego wizję przeprowadzono na odcinku od granicy z województwem wielkopolskim do miejscowości Stawno. RDOŚ wszczął postępowanie w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Z informacji uzyskanych od Prezesa Zarządu Spółki Stawy Milickie wynika, że pod względem zanieczyszczenia Stawy Milickie nie ucierpiały. Rezerwat przyrody i kompleks stawów są bezpieczne, a tereny zarządzane przez spółkę pozostają otwarte dla turystów.

Obecnie na rzece Baryczy, przy Jazie Bolko w miejscowości Nowy Zamek, gdzie zanieczyszczenie było największe, ponownie widać żywy narybek. Ok. 9,6 km poniżej, w okolicach Milicza, nie ma już widocznych oznak zanieczyszczenia. Mogą się jednak znajdować one zagłębieniach i zastoiskach. Dlatego mimo, że stan wody w rzece się poprawia, ze względu na dotkliwe zanieczyszczenie, nadal apelujemy o nie korzystanie z kąpieli i nie organizowanie spływów kajakowych, itp.

Liczymy na szybkie wykrycie źródła zanieczyszczenia i ustalenie sprawców. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolski.

Bieżące informacje na temat sytuacji podawane są w komunikatach w umieszczanych na stronie Wód Polskich RZGW we Wrocławiu: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/843-komunikat-o-sytuacji-na-rzece-baryczy-aktualizacja-8-07-2020-r

Zespół Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie

BaryczRzeka

Rzeka Barycz. Fot. Anna Tarka