W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. W miejscu wystąpienia intensywnych opadów, na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych możliwe jest wystąpienie gwałtownych wzrostów stanu wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. 

Pracownicy Wód Polskich wraz z innymi służbami regularnie monitorują sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach hydrotechnicznych. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w zagrożonych regionach dyżurują całodobowo.

Informacje o aktualnych ostrzeżeniach hydrologicznych i meteorologicznych można znaleźć w serwisach IMGW na: http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro oraz na: https://meteo.imgw.pl/dyn/?oshyd=true


Sytuacja z dnia 2.07.2020, godz. 8:00

Stany alarmowe zanotowano na 8 stacjach: 1 Dorzecze Wisły: 1 Bug oraz 8 Dorzecze Odry: 7 Górna i Środkowa Odra, a  stany ostrzegawcze odnotowano na 22 stacjach: 9 Dorzecze Wisły: 3 Górna Wisła, 1 Wisła od Sanu do Narwi, 2 Narew, 1 Bug, 1 Wisła od Narwi do Drwęcy, 1 ujście Wisły, 1 Zlewnia Pregoły oraz 12 Dorzecze Odry: 10 Górna i Środkowa Odra, 1 Odra od Bobru do Warty, 1 Warta do Wełny.

Aktualnie opady występują we wszystkich województwach, z wyjątkiem małopolskiego, śląskiego i lubuskiego. W ciągu ostatnich 24 godzin padało we wszystkich województwach. Opady dobowe powyżej 20 mm lokalnie w województwach: dolnośląskim, małopolskim, śląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Najwyższa suma opadów za 24 godziny na Hali Gąsienicowej (Dunajec) 81 mm, Piwoń (Przemsza) 45 mm, Pilica (Pilica) 41,2 mm. Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w nocy z 1 na 2 lipca uszła do Bałtyku, zaś kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się w rejonie Kostrzyna nad Odrą.


Sytuacja z dnia 1.07.2020, godz. 21:00

Stany alarmowe zanotowano na 9 stacjach: 1 na Bugu w Dorzeczu Wisły oraz 8 na Górnej i Środkowej Odrze, natomiast stany ostrzegawcze notuje się 1 na Narwi i 1 na Bugu w Dorzeczu Wisły, 1 w zlewni rzeki Pregoły, 17 w Dorzeczu Odry Górnej i Środkowej Odry, 1 na Warcie.

Fala kulminacyjna na Wiśle zbliża się do Tczewa. Natomiast na Odrze znajduje się w Białej Górze.


Sytuacja z dnia 1.07.2020, godz. 12:00 

Stany alarmowe utrzymują się na 9 stacjach wodowskazowych, w tym 1 w Dorzeczu Wisły – Bug oraz 8 w Dorzeczu Odry, na Górnej i Środkowej Odrze, zaś stany ostrzegawcze na 33 stacjach wodowskazowych, w tym 12 w Dorzeczu Wisły: 3 górna Wisła, 2 Wisła od Sanu do Narwi, 1 Narew, 1 Bug, 1 Wisła od Narwi do Drwęcy, 4 ujście Wisły, 1 Zlewnia Pregoły oraz 21 w Dorzeczu Odry, w tym 19 Górna i Środkowa Odra, 1 Odra od Bobru do Warty, 1 Warta do Wełny.

W ciągu ostatnich 6 godzin notowano niewielkie opady (maksymalnie 2,6 mm) w północnej części Polski oraz na Dolnym Śląsku. Aktualnie kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle znajduje się między Grudziądzem, a Tczewem. Z kolei kulminacja fali na Odrze jest na wysokości Białej Góry.


Sytuacja z dnia 1.07.2020, godz. 8:00 

Stany alarmowe utrzymują się na 9 stacjach wodowskazowych: dorzecze Wisły: 1 Bug; 

dorzecze Odry: 8 Górna i Środkowa Odra.

Stany ostrzegawcze obowiązują na 35 stacjach wodowskazowych: 14 dorzecze Wisły: 4 górna Wisła, 2 Wisła od Sanu do Narwi, 1 Narew, 1 Bug, 1 Wisła od Narwi do Drwęcy, 4 ujście Wisły, 1 Zlewnia Pregoły. 

21 dorzecze Odry: 20 Górna i środkowa Odra, 1 Odra od Bobru do Warty, 1 Warta do Wełny. 

W ciągu ostatniej doby niewielkie opady (maksymalnie 4,1 mm) wystąpiły w północnej i centralnej części Polski.

Kulminacja na Wiśle znajduje się w Grudziądzu.

Kulminacja na Odrze znajduje się w Połecku. 


Sytuacja z dnia 30.06.2020, godz. 21:00 

Stany alarmowe obowiązują na 13 stacjach wodowskazowych: dorzecze Wisły :2 Górna Wisła.

dorzecze Odry: 11 górna i środkowa Odra.

Stany ostrzegawcze obowiązują na 38 stacjach wodowskazowych: 13 dorzecze Wisły: 4 górna Wisła, 2 Wisła od Sanu do Narwi, 1 Narew, 2 Bug, 2 Wisła od Narwi do Drwęcy, 2 ujście Wisły, 1 Zlewnia Pregoły. 1 Zalew Wiślany

25 dorzecze Odry: 23 Górna i Środkowa Odra, 1 Odra od Bobru do Warty, 1 Warta do Wełny. 

W ciągu ostatnich 6 godzin niewielkie, opady (maksymalnie 2 mm) wystąpiły w województwach: małopolskim, dolnośląskim, podlaskim, warminsko-mazurskim, łódzkim, wielkopolskim, śląskim i lubuskim.

Kulminacja na Wiśle znajduje się w Fordonie (stany wysokie).

Kulminacja na Odrze znajduje się obecnie w Połecku.


Relacja z dnia 30.06.2020, godz. 15:00 

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził na Podkarpaciu tereny dotknięte przez nawałnice, w tym okolice zbiornika Kańczuga. Prezydent zapoznał się m.in. z działaniem polderu. Obecny na miejscu Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich do Spraw Ochrony Przed Powodzią i Suszą poinformował, że zbiornik w krótkim czasie przyjął 3 mln m3 wody, ograniczając rozmiar szkód wywołanych przez bardzo gwałtowne wezbranie podczas nawalnego deszczu. Obecnie zakończono prace wzmacniające zaporę czołową zbiornika. Polder jest gotowy na przyjęcie kolejnej fali wezbraniowej na rzece Mleczka. Zbiornik chroni m.in. miasta Kańczuga oraz Przeworsk.

Post na Facebook 940x788 px 3

Na zdjęciach od góry: Prezydent Andrzej Duda z Małgorzatą Wajdą z RZGW w Rzeszowie oraz Krzysztofem Wosiem, Zastępcą Prezesa Wód Polskich. Na dole z lewej zapora czołowa zbiornika Kańczuga, z prawej – rzeka Mleczka, która wezbrała podczas nawałnic.


Sytuacja z dnia 30.06.2020, godz. 10:00 

W poniedziałek 29.06 wieczorem w Kotlinie Kłodzkiej były wydane ostrzeżenia hydrologiczne 2 i 3 stopnia, a Starosta Kłodzki ogłosił pogotowie powodziowe, które zostało odwołane rano 30.06. Obecnie sytuacja w regionie jest stabilna. Nie ma ostrzeżeń o wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych na najbliższe doby. Nie są notowane stany alarmowe na żadnej z rzek i potoków w Kotlinie Kłodzkiej. Jest 6 stanów ostrzegawczych z tendencją malejącą – to stacje wodowskazowe Bardo, Kłodzko, Szalejów, Żelazno, Lądek-Zdrój i Bystrzyca Kłodzka. Dzisiejszej doby (30 czerwca) od północy nie zanotowano żadnych opadów w regionie. Prognozuje się opadanie stanów wody do strefy wysokiej i średniej. Podtopienia wystąpiły w miejscowości Krosnowice Kłodzkie. W porozumieniu z lokalną strażą pożarną usuwany był również zator w gminie Łambinowice. Służby Wód Polskich, w kooperacji z firmą zewnętrzną przygotowują się także do usunięcia zatoru, który może ograniczać ewentualny zrzut z suchego zbiornika Stronie Śląskie. Centrum Operacyjne nie odebrało informacji o podtopieniach, stratach w mieniu lub osobach poszkodowanych w innych lokalizacjach.


Sytuacja z dnia 30.06.2020, godz. 8:00 

Stany alarmowe utrzymują się na15 stacjach wodowskazowych: 3 Dorzecze Wisły: 2 Górna Wisła, 1 Wisła od Narwi do Drwecy.

Dorzecze Odry: 12 Górna i Środkowa Odra.

Stany alarmowe utrzymują się na 40 stacjach wodowskazowych: Dorzecze Wisły 13, Górna Wisła 4, Wisła od Sanu do Narwi 2, Narew 1, Bug 2, Wisła od Narwi do Drwecy 2, ujście Wisły Zlewnia Pregoły 1. 

Dorzecze Odry 26: Górna i Środkowa Odra 25, Odra od Bobru do Warty 1

W ciągu ostatniej doby najwięcej opadów wystąpiło w województwie podlaskim, mazowieckim, małopolskim. Najwyższe sumy opadów: Ptaki (Pisa) 64 mm; Rozdziele (Raba) 57,5 mm; Mońki (Niereśl) 56,6 mm; Warszawa Bielany (Wisła) 51,6 mm.

W Niepołomicach burza z gradobiciem spowodowała lokalne podtopienia.

Aktualnie niewielkie opady obserwowane są w Wielkopolsce, na pozostałym obszarze Polski brak opadów. 

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle znajduje się na wysokości wodowskazu  w profilu Włocławek. 

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się między i wodowskazami Nietków, a  Połęcko.


Sytuacja z dnia 30.06.2020, godz. 6:00 

Stany alarmowe utrzymują się na16 stacjach wodowskazowych: 3 Dorzecze Wisły: 2 górna Wisła, 1 Wisła od Narwi do Drwęcy.

13 dorzecze Odry: 13 górna i Środkowa Odra.

Stany ostrzegawcze obowiązują na 39 stacjach wodowskazowych: 13 dorzecze Wisły: 4 górna Wisła, 2 Wisła od stanu do Narwi, 1 Narew, 2 Bug, 2 Wisła od Narwi do Drwęcy, 1 ujście Wisły, 1 zalew wiślany.

26 dorzecze Odry: 24 górna i środkowa Odra, 1 Odra od Bobru do Warty, 1 Warta do Wełny.

Aktualnie opadów brak. W ciągu ostatnich 24h opady powyżej 20 mm w: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie podkarpackie, świętokrzyskie, wielkopolskie,mazowieckie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie. Najwyższe sumy opadów: Ptaki (Pisa) 66 mm, Burzyn (Biebrza) 41 mm, Ostrołęka (Narew) 44 mm, Siedlce Liwiec 41 mm, Karczew (wilga) 45 mm, Rozdziele (Łososina) 57 mm, Jodłownik ( Stradomska, Dunajec) 48 mm.

W Warszawie opadł wyniósł 51 mm, w mieście zalane zostały place i ulice.

Wzrost powyżej alarmowych na: Ślęza, Oława, Stobrawa, Widawa, Pszczynka. Na Nysie Kłodzkiej teraz górnej spadek w strefie ostrzegawczej (wczoraj alarmowy) przepływ 107 m3/s (podczas kulminacji 227 m3/s), poniżej kaskady stabilnie w strefie wysokiej.

Kuliminacja na Wiśle we Włocławku.

Kulminacja na Odrze w Nietkowie.


Sytuacja z dnia 29.06.2020, godz. 22:00 

Stany alarmowe obowiązują na 17 stacjach wodowskazowych: 4 Dorzecze Wisły: 2 Górna Wisła, 2 Wisła od Narwi do Drwęcy.

Dorzecze Odry: 13 Górna i Środkowa Odra.

Stany ostrzegawcze obowiązują na 44 stacjach wodowskazowych: Dorzecze Wisły 12: Górna Wisła, 4, San 1, Wisła od Sanu do Narwi 3, Narew 1, Bug 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 1

Dorzecze Odry 32: Górna i Środkowa Odra 30, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 1.

W ciągu ostatnich 6 godzin najwięcej opadów wystąpiło w województwie mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim. Najwyższe sumy opadów: Warszawa Bielany (Wisła) 49,3 mm; Jarczew (Wilga) 45,4 mm; Dąbrowa Tarnowska (Breń) 46,8 mm, Siedlce (Liwiec) 40 mm. 

Aktualnie front opadowy przesunął się na wschód Polski. Opady występują w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim.

Silne burze z opadami obserwowane są również w rejonie Bydgoszczy.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle znajduje się na wysokości wodowskazu  w profilu Kępa Polska

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się na w wysokości między profilami wodowskazowymi Nietków i Połęcko.

Trąba powietrzna została zaobserwowana na obszarze NW Garwolin i NW Góra Kalwaria.


Sytuacja z dnia 29.06.2020, godz. 20:00 

Stany alarmowe obowiązują na 19 stacjach wodowskazowych: 4 Dorzecze Wisły: 2 Górna Wisła, 2 Wisła od Narwi do Drwęcy.

Dorzecze Odry: 15 Górna i Środkowa Odra.

Stany ostrzegawcze obowiązują na 37 stacjach wodowskazowych: Dorzecze Wisły 11: Górna Wisła 5, Wisła od Sanu do Narwi 3, Bug 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 1

Dorzecze Odry 26: Górna i środkowa Odra 24, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 1.

W ciągu ostatnich 6 godzin najwięcej opadów wystąpiło w województwie małopolskim. Najwyższe sumy opadów: Rozdziele (Raba) 55,5 mm, Jodłownik (Stradomka) 48,3 mm,

Dąbrowa Tarnowska (Bereń) 46,7 mm, Karczew 40,9 mm, Radziemce (Szreniawa) 40,0 mm. 

Aktualnie front opadowy występuje w pasie od Mazur przez wschód Mazowsza do wschodniej części województwa lubelskiego i południowych rejonów Podkarpacia. Strefa opadowa w dalszym ciągu przesuwa się z zachodu na wschód kraju. Pojedyncze komórki burzowe występują również na północy i zachodzie Wielkopolski.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle minęła Wyszogród i jest na wodowskazie w profilu Kępa Polska.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się pomiędzy wodowskazami Cigacice i Nietków.

Prognoza opadów:

Będzie padać do godzin nocnych głównie północny wschód. Wtorek powinien być bezopadowy. Ponownie opady prognozowane są w środę od godzin nocnych (po 21.00) w Wielkopolsce i Małopolsce.

Potencjalne słabe trąby powietrze w okolicy Krakowa i Tczewa.


Sytuacja z dnia 29.06.2020, godz. 19:30 

 Zakończono prace wzmacniające zaporę czołową zbiornika Kańczuga na Podkarpaciu. W ramach zabezpieczenia ułożono 1100 ton kamienia na odcinku 100 m. Zbiornik jest gotowy na przyjęcie kolejnej fali wezbraniowej na rzece Mleczka. Zbiornik chroni m.in. miasta Kańczuga i Przeworsk.

Resized 20200629 192644

Zapora czołowa zbiornika Kańczuga na Podkarpaciu. Fot. Wody Polskie

 Resized 20200629 191801

Rzeka Mleczka po przejściu fali powodziowej. Fot. Wody Polskie

Resized 20200629 190938

Zastępca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś oraz Małgorzata Wajda, dyrektor RZGW w Rzeszowie nadzorują prace na zbiorniku Kańczuga. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 29.06.2020, godz. 18:00 

Stany alarmowe obowiązują na 19 stacjach wodowskazowych: 4 Dorzecze Wisły: 2 Górna Wisła, 2 Wisła od Narwi do Drwęcy. Dorzecze Odry: 15 Górna i środkowa Odra.

Stany ostrzegawcze obowiązują na 35 stacjach wodowskazowych: Dorzecze Wisły 11: Górna Wisła 5, San 1, Wisła od Sanu do Narwi 2, Bug 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 1

Dorzecze Odry 24: Górna i środkowa Odra 22, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 1.

W ciągu ostatnich 6 godzin najwięcej opadów wystąpiło w województwie małopolskim. Najwyższe sumy opadów: Rozdziele (Raba) 56,3 mm, Jodłownik (Stradomka) 48 mm,

Dąbrowa Tarnowska (Bereń) 45.8 mm Radziemce (Szreniawa) 39.3 mm. 

Aktualnie front opadowy występuje w pasie od Pomorza  wschodniego, Warmii i Mazur przez Mazowsze do Małopolski, Podkarpacia. Strefa opadowa w dalszym ciągu przesuwa się z zachodu na wschód. 

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle zbliża się do wodowskazu  w profilu Kępa Polska

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Nietków.

Prognoza opadów:

Bedzie padać do godzin nocnych. Wtorek powinien być bezopadowy. Ponownie opady prognozowane są w środę od godzin nocnych (po 21.00) w Wielkopolsce i Małopolsce.

Będzie obserwowany spływ wód opadowych z górnych partii zlewni. Możliwe gwałtowne wzrosty i ponowne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych szczególnie na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych.


Sytuacja z dnia 29.06.2020, godz. 17:00 

Aktualnie intensywne opady są notowane w Jaśle - w tej miejscowości już po raz trzeci w ostatnich dniach. Pojawiły się również ulewne deszcze w Kotlinie Kłodzkiej. Obecnie w zlewniach Nysy Kłodzkiej obowiązuje 2 oraz 3 stopień ostrzeżenia hydrologicznego, z możliwością wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych.

Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na 9 stacjach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej – (Bystrzyca Kłodzka na rz. Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Żelazno), Ślęzy (Borów), Widawy (Krzyżanowice), Kaczawy (Świerzawy, Dunino) i Baryczy (Bogdaj, Odolanów).

Stany alarmowe zostały przekroczone w 9 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka na Nysie Kłodzkiej, Kłodzko, Wilkanów, Lądek Zdrój, Żelazno, Szalejów Dolny), Widawy (Zbytowa) i Baryczy (Bogdaj).

W związku z pojawieniem się ostrzeżeń hydrologicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na swojej stronie internetowej opublikował komunikat w sprawie działań Wód Polskich w Kotlinie Kłodzkiej: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/835-wody-polskie-monitoruja-sytuacje-w-kotlinie-klodzkiej

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów wysokich, ostrzegawczych (Brzeg, Trestno, Brzeg Dolny, Nowa Sól, Połęcko) i alarmowych (Oława, Ścinawa, Głogów, Cigacice, Nietków).

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.


Sytuacja z dnia 29.06.2020, godz. 16:00 

Stany alarmowe obowiązują na 19 stacjach wodowskazowych: 4 Dorzecze Wisły: 2 Górna Wisła, 2 Wisła od Narwi do Drwecy.

Dorzecze Odry: 15 Górna i środkowa Odra.

Stany ostrzegawcze obowiązują dla 34 stacji: Dorzecze Wisły 11: Górna Wisła 4, San 2, Wisła od Sanu do Narwi 2, Bug 2, Wisła od Narwi do Drwecy 1;

Dorzecze Odry 23: Górna i środkowa Odra 21, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 1.

W ciągu ostatnich 6 godzin najwięcej opadów wystąpiło w województwie dolnośląskim i małopolskim. Najwyższe sumy opadów: Rozdziele (Raba) 54,2 mm, Jodłownik (Stradomka) 46,9 mm, Radziemce (Szreniawa) 38,1 mm. 

Aktualnie front opadowy występuje w pasie od Pomorza Wschodniego, Warmii i Mazur przez Mazowsze do Małopolski. Strefa opadowa przesuwa się z zachodu na wschód kraju. 

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle zbliża się do wodowskazu  w profilu Kępa Polska.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Nietków.


Sytuacja z dnia 29.06.2020, godz. 12:00 

W związku z wezbraniem na Wiśle Środkowej Wody Polskie dokonały przeglądu wałów przeciwpowodziowych Wisły od Zakroczymia do Płocka.

W przeglądzie wzięli udział pracownicy Wód Polskich i przedstawiciele powiatowych i gminnych wydziałów zarządzania kryzysowego z Płocka, Płońska, Czerwińska i Bodzanowa. Lewy brzeg Wisły od Płocka do Arciechowa patrolują dodatkowo Wojska Obrony Terytorialnej z 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku.  

W trakcie przeglądu stwierdzono dobry stan wałów i przepompowni. Potwierdzono także pełną gotowość wszystkich służb.

Kulminacja wezbrania dotrze do Zbiornika Wodnego Włocławek w nocy z 29 na 30 czerwca.

Służby Wód Polskich całobobowo monitorują sytuację.


Sytuacja z dnia 29.06.2020, godz. 7:00 

Aktualnie obowiązuje 9 stanów alarmowych, w tym: 2 w Dorzeczu Wisły: 1 Górna Wisła, 2 Wisła od Narwi do Drwęcy, 6 Dorzecze Odry: 5 Górna i środkowa Odra, 1 Warta

Stan ostrzegawczy obowiązuje na 30 stacjach wodowskazowych:

13 dla Dorzecza Wisły: 4 górna Wisła, 3 San, 3 Wisła od Sanu do Narwi, 1 Narew, 2 Bug, 1 Wisła od Narwi do Drwęcy,

17 dla Dorzecza Odry: 15 Górna i Środkowa Odra, 1 Odra od Bobru do Warty, 1 Warta do Wełny.

Aktualnie pada na zachodzie kraju i w górach.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle wkracza do Modlina. 


Sytuacja z dnia 28.06.2020, godz. 21:00

Aktualnie obowiązuje 7 stanów alarmowych, w tym 2 w Dorzeczu Wisły: 1 Górna Wisła, 1 San oraz 4w Dorzeczu Odry: 4 Górna i środkowa Odra, 1 Warta. Ogłoszono także 38 stanów ostrzegawczych, w tym 21 w Dorzeczu Wisły: 6 górna Wisła, 6 San, 4 Wisła od Sanu do Narwi, 2 Bug, 3 Wisła od Narwi do Drwęcy oraz 17 w Dorzeczu Odry: 16 Górna i Środkowa Odra, 1 Warta do Wełny.

Aktualnie pada na zachodzie Polski od Pomorza do Sudetów oraz w zlewni Górnej Wisły i Sanu. W ciągu ostatnich 6 godzin największe opady wystąpiły w województwie podkarpackim, małopolskim.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w Warszawie bulwarach, a na Odrze w Nowej Soli.


Sytuacja z dnia 28.06.2020, godz. 17:00

#IMGW poinformowało, iż  wyniku intensywnych opadów w Beskidzie Niskim o 1 m w ciągu godziny wzrosły stany wody na Wisłoku w Puławach Dolnych i Jasiołce w Zboiskach gdzie przekroczony jest już stan ostrzegawczy. Na razie większe opady ominęły zlewnię Stobnicy.


Sytuacja z dnia 28.06.2020, godz. 15:00

Z Polderu Kańczuga na rzece Mleczka zeszła woda nagromadzona podczas nawalnego deszczu Zbiornik spełnił swoją funkcję i zatrzymał 3 mln m3 wody. Obecnie trwają prace wzmacniające zaporę czołową. Usypywany jest 100 m wał kamienny. Pozwoli to zwiększenie stabilności wałów w przypadku przyjęcia j nowej fali wezbraniowej. Jednocześnie żołnierze WOT pracują przy usunięciu zatoru z gałęzi, które naniosła wezbrana woda.

Więcej informacji: https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/708-trwaja-prace-wzmacniajace-zapore-czolowa-polderu-kanczuga 


Sytuacja z dnia 28.06.2020, godz. 11:00

Ogłoszono 6 stanów alarmowych, w tym 3 w Dorzeczu Wisły: 1 Górna Wisła, 2 San oraz w 3 Dorzeczu Odry: 3 Górna i środkowa Odra.
Jednocześnie obowiązuje 45 stanów ostrzegawczych, w tym 20 w Dorzeczu Wisły: 6 górna Wisła, 4 San, 4 Wisła od Sanu do Narwi, 1 Narew, 2 Bug, 3 Wisła od Narwi do Drwęcy oraz 25 w Dorzeczu Odry: 22 górna i środkowa Odra, 3 Warta do Wełny.

Aktualnie pada w małopolskim i podkarpackim (zlewnia górnej Wisły). W ciągu ostatnich 24h największe opady wystąpiły w województwie podkarpackim, małopolskim, podlaskim. Najwyższe sumy opadów: Jasło (rz. Jasiołka) 101 mm, Biecz-Grudna (rz. Ropa) 51 mm, Bircza (rz. San) 41 mm, Orzechówka (rz. Wisłok) 30 mm, Krosno (rz. Wisłok) 28 mm, Rybotycze (rz. Wiar) 28 mm, Zamosze (rz. Narew) 34 mm, Bodnary (rz. Narew) 26 mm, Jałówka (rz. Supraśl) 26 mm.

Jasiołka – (przepływ 64 m3/s) spadek stanu wody w strefie wysokiej.
Mleczka w m. Gorliczyna – (przepływ 33 m3/s) spadek w strefie ostrzegawczej.
Stobnica w m. Godowa – (przepływ 55 m3/s) kulminacja 85 cm powyżej alarmowego.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w Gusinie.
Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze w między Głogowem a Nową Solą.


Sytuacja z dnia 28.06.2020, godz. 7:45


Obowiązuje 5 stanów alarmowych, w tym 3 w Dorzeczu Wisły: 1 Górna Wisła, 1 San oraz w Dorzeczu Odry: 3 Górna i środkowa Odra.

Jednocześnie ogłoszono 45 stanów ostrzegawczych, w tym 20 w Dorzeczu Wisły: Górna Wisła 6, San 4 Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 1, Bug 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 3 oraz w 25 Dorzeczu Odry: Górna i środkowa Odra 22, Warta do Wełny 3.

Pada głównie na wschodzie Polski. Największe opady w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpiły w województwach: podkarpackim, podlaskim i małopolskim. Najwyższe sumy opadów: Jasło (Jasiółka) ok 105 mm; Biecz (Ropa) ok 52 mm; Zamosze (Narew) ok 35 mm. Opady punktowo charakteryzowały się dużą wydajnością i trwały od 1-3 godzin. Powodując intensywne wzrosty stanu wody szczególnie na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w profilu Gusin wynisła 350 cm (przy stanie ostrzegawczym 370 cm).

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się między wodowskazami Głogów a Nowa Sól.


Sytuacja z dnia 28.06.2020, godz. 7:00

Utrzymują się ostrzenia hydrologiczne w zlewniach rzek Wisłoka, Wisłoki II i Sanu. IMGW prognozuje burze w zachodnich i południowych regionach kraju.

Trwa usuwanie skutków silnych wichur i nawalnych deszczy, które przeszły w ostatnich dniach nad woj. podkarpackim i śląskim. Służby terenowe PGW Wody Polskie wraz z PSP, OSP i WOT usuwają zatory które spowalniają spływ wód powodziowych.


Sytuacja z dnia 27.06, godz. 21:00 

Kolejna fala nawałnic przetoczyła się nad Podkarpaciem. W Jaśle w trzy godziny spadło 78 mm deszczu. Zatopione są ulice a wichura pozrywała wiele dachów i połamała dziesiątki drzew. Podtopienia są w pobliskich gminach Skołyszyn oraz Brzyska.


Sytuacja z dnia 27.06, godz. 20:30 

Po burzowej nocy oraz nawalnych deszczach na Górnym Śląsku doszło do lokalnych podtopień. W ciągu 4-5 godzin spadł deszcz o natężeniu do 70 mm.

Na rzece Dramie powstał zator spowodowany przez materiał naniesiony przez wezbrane wody opadowe. Spowodowało to wystąpienie rzeki z brzegów i podtopienie okolicznych zabudowań. Trwa akcja straży pożarnej. Na rzekach służby terenowe PGW Wody Polskie monitorują sytuację pod kątem powstających zatorów, utrudniających spływ wód powodziowych.

Centra Operacyjne dyżurują całodobowo i ściśle współpracują z wojewódzkimi zespołami zarządzania kryzysowego.

Rzeka Drama Pyskowice   Podtopienia Pyskowice

Rzeka Drama, podtopienia, Pyskowice, woj. śląskie. Fot. PGW Wody Polskie (RZGW Gliwice)

 


Sytuacja z dnia 27.06, godz. 18:00 

Obowiązuje 10 stanów alarmowych, w tym 3 w Dorzeczu Wisły: 1 Górna Wisła, 1 San, 1 Wisła od Sanu do Narwi oraz w
Dorzeczu Odry: 7 Górna i środkowa Odra.

Jednocześnie ogłoszono stany ostrzegawcze dla Dorzecza Wisły 19: Górna Wisła 6, San 6, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 1, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwecy 1 oraz dla Dorzecza Odry 19: Górna i środkowa Odra 16, Warta do Wełny 3.

W ciągu ostatnich 6 godzin największe opady wystąpiły w województwie podlaskim i mazowieckim. Aktualnie niewielkie opady występują w pasie od Małopolski do Mazowsza.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle aktualnie znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Dęblin.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Głogów.


Sytuacja z dnia 27.06, godz. 13:00

Decyzja PGW Wody Polskie o dodatkowym zabezpieczeniu Zbiornika Kańczuga (woj. podkarpackie)

Zbiornik Kańczuga spełnił swoją funkcję i zatrzymał 3 mln m3 wody. Obecnie regularnie obniża się poziom wody, zbiornik przygotowywany jest na przyjęcia drugiej fali wezbarniowej.
"Ze względu na zapowiedzi dalszych opadów deszczu, podjęliśmy decyzję o dodatkowym wzmocnieniu wałów zbiornika nasypem kamiennym" - wyjaśnia Grzegorz Szymoniuk, dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie. Na ponad 100 m długości, zapora zostanie wzmocniona nasypem z 200 ton kamienia. Dodatkowo ułożona została droga dojazdowa z płyt na podbudowie z kruszywa. 

Centra operacyjne PGW Wody Polskie pełnią na miejscu całodobowe dyżury i monitorują sytuację. 

 

    

Polder Kanczuga umocenienie waly 3    Polder Kanczuga umocenienie waly 2

 

 Polder Kanczuga 2

Polder Kańczuga, fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 27.06, godz. 12:30

Trwa akcja ratownicza po przejściu nawałnic w woj. podkarpackim.

Podtopienia miały miejsce w kilkunastu miejscowościach regionu .in. w Błędowowie i Chmielniku. W miejscowości Tarnawka mały potok w ciągu godziny zamienił się w rwącą rzekę i doszło tam do zerwania mostu. Podobnych zdarzeń na Podkarpaciu było ponad 400. Trzeba było ewakuować ponad 100 osób. Strażacy nadal wypompowują wodę z posesji. Zabezpieczają także zalane oczyszczalnie ścieków. W akcji udział biorą PSP I OSP z całego regionu oraz kompanie przeciwpowodziowe z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego. Włączyli się również żołnierze WOT oraz Straż Graniczna. Przebywający na ternach dotkniętych nawałnicami Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że już uruchomiono rezerwę rządową na wypłaty pomocy dla osób poszkodowanych.

Służby terenowe PGW Wody Polskie cały czas monitorują stan obiektów hydrotechnicznych.

Rz.Tarnowka   M.Tarnówka

Rzeka Tarnówka, fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 27.06.2020, godz. 9:00

Na rzece Mleczce kulminacja dociera do miasta Przeworsk. W stanie 556 cm (stan alarmowy: 550 cm). 
Fala wezbraniowa przepłynęła Mleczką w przekroczonych stanach alarmowych. Intensywny wzrost stopnia wody nastąpił w ciągu 3-4 godzin. 
Dopływ do Wisłoka spowoduje przekroczenia stopni ostrzegawczych i alarmowych na Wisłoku w Tryńczy, a później spowoduje wzrost stanu wód w Sanie. 
Polder Kańczuga o poj. 3 mln m3 wody po wczorajszym nawalnym deszczu bardzo szybko napełnił się. Obecnie poziom wody opada. Stan zbiornika monitorują służby terenowe PGW Wody Polskie. Na miejscu są także Grzegorz Szymoniuk, dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz Małgorzata Wajda, dyrektor RZGW Rzeszów. 

 

Polder Kanczuga Polder Kańczuga na rzece Mleczce, fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 27.06.2020, godz. 8:00

Aktualnie obowiązuje 10 stanów alarmowych, w tym 4 w Dorzeczu Wisły: 1 Górna Wisła, 2 San, 1 Wisła od Sanu do Narwi. Dorzecze Odry: 6 Górna i środkowa Odra. 
 
Ogłoszono także 40 stanów ostrzegawczych, w tym 21 w Dorzeczu Wisły 21: Górna Wisła, 8, San 4, Wisła od Sanu do Narwi 6, Narew 1, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwecy 1, Dorzecze Odry 19: Górna i środkowa Odra 17, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 1.ł
 
Opady w ciągu ostatniej doby (6:00-6: 00 UTC): Największe opady wystąpiły w województwach śląskim i podkarpackim.
Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle aktualnie znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Puławy-Azoty.
Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Głogów.


Sytuacja z dnia 27.06.2020, godz. 04:00

Premier Mateusz Morawiecki jest w woj. podkarpackim.
W związku z sytuacją powodziową na Podkarpaciu, w nocy z piątku na sobotę w Rzeszowie zebrał się sztab kryzysowy z udziałem premiera Morawieckiego. Po nawałnicach w powiatach łańcuckim, przeworskim, rzeszowskim i przemyskim straż pożarna ewakuowała 400 osób, poszkodowanym zapewniono noclegi.
Wczoraj punktowo spadło nawet do 100 mm wody. Na rzece Mleczce Zbiornik Kańczuga o poj. 3 mln m3 wypełnił się bardzo szybko.
 

Premier Rzeszw powodz

 Premier Mateusz Morawiecki w sztabie kryzysowym woj. podkarpackiego. 


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 23.00

Gwałtowne burze obecnie przechodzą nad Górnym Śląskiem i Opolszczyzną. Towarzyszy im grad oraz wiatr w porywach do 80-90 km/h. Na stacji Racibórz odnotowano opad deszczu wielkości 51 mm w ciągu 3 godzin. W ciągu godziny na stacji Łabędy na rzece Kłodnicy spadło 24 mm deszczu, a w Rybniku na rzece Ruda 34 mm. Obecnie w terenie pracownicy Wód Polskich monitorują stan wody na rzece Kłodnicy, której poziom przekroczył stan alarmowy. W ciągu 2 godzin, na rzece Kłodnicy w Gliwicach zanotowano aż 100 cm wzrostu poziomu wody w rzece, przechodząc ze stanów średnich w stany alarmowe. Aktualnie intensywność opadów słabnie.


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 22.00

Pracownicy Wód Polskich wraz ze strażą pożarną i innymi służbami monitorują sytuację w terenie. Wojewoda Podkarpacki z  Małgorzatą Wajdą dyrektor RZGW w Rzeczowie i z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej obecnie oceniają sytuację na Zbiorniku Rzeszowskim na Wisłoku. Do zbiornika wkrótce dotrze fala wezbraniowa z rzeki Strug.

received 906954789820896

O godz. 22.00 fala wezbraniowa na rzece Strug dotarła do podrzeszowskiego Tyczyna. Fot. Wody Polskie

zapora zbiornika rzeszowskiego

Pracownicy Wód Polskich wraz z Wojewodą Podkarpackim i przedstawicielami służb monitorują Zbiornik Rzeszowski. Fot. Wody Polskie

 

Ważne! Z powodu wypełnienienia polderu Kańczuga, ze względów bezpieczeństwa aktualnie trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich terenów. Poziom wody w zbiorniku powoli opada.


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 20.30

Aktualnie największe opady mają miejsce w woj. podkarpackim, w powiatach: rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i przemyskim. Po ulewach zostały zamknięte dwie drogi wojewódzkie. Pracownicy RZGW w Rzeszowie oraz podległych im Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych, wraz ze strażą pożarną monitorują sytuację, nadzorują stan rzek i obwałowań w tym terenie. Wraz z pojawieniem się zjawisk burzowych w regionie, ostrzeżenia meteorologiczne  wzrosły z 1 stopnia na 3 stopień.

Intensywne opady deszczu wraz z towarzyszącym porywistym wiatrem przechodzą również przez woj. opolskie i łódzkie. Pas burzowy rozciąga się od Podkarpacia po Pomorze Zachodnie.


Informacja z godz. 20:20 z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które od godz. 19.30 obradowało z udziałem dyrekcji RZGW w Rzeszowie

Nawalny deszcz, który pojawił się o godzinie 15.00 w powiecie Łańcuckim i Przeworskim (w trójkącie Rzeszów Kańczuga Przeworsk) spowodowały wezbrania małych potoków. Uśredniona wysokość opadu na tym obszarze wyniosła 30 mm/ h. Przewiduje się, że punktowo mogło spaść ok.  60 mm/h. Ok. godz. 17:30 opady ustały.

  • Trudna sytuacja panuje również na rzece Sawa w m. Handzlówka. Woda zerwała most na drodze powiatowej. Zarządzono ewakuację mieszkańców posesji zagrożonych zalaniem. Czoło fali wezbraniowej przemieszcza się w kierunku m. Sonina i Głuchów o godz. 19:50 znajdowało się w Albigowej. Na rzece Strug (prawostronny dopływ Wisłoka)  przemieszcza się fala od miejscowości Dylągówka i Chmielnik w gm. Chmielnik – jej czoło spodziewane jest w Rzeszowie ok. godz. 20:30. Na zbiorniku przyzaporowym na Wisłoku w Rzeszowie zostało prewencyjnie obniżone piętrzenie.
  • Miejscowość Bircza w gminie Przemyśl – odnotowano opad punktowy w wysokości ok. 60 mm/h. Gmina Dubiecko miejscowość Nienadowa podtopione są zabudowania.
  • Na przedmieściach Dubiecka, Drohobyczka, Śliwnicy – wylały potoki Śliwniczanka i Drohobyczka.
  • W powiecie przemyskim ewakuowano 30 osób. Na rzece Trzebośnica w miejscowości Nowa Sarzyna również zanotowano znacznie podwyższone stanu wody – utrzymuje się woda brzegowa.
  • W miejscowościach Rybotycze – Górny Wiar zanotowano znaczne podwyższenie stanów wody. O godz. 20:00 – nie został przekroczony stan ostrzegawczy. W powiecie rzeszowskim po opadach ewakuowano 13 osób. Część dróg jest nieprzejezdna. W Przeworsku – ewakuowano 15 osób.
  • Gmina Dubiecko miejscowość Nienadowa podtopione są zabudowania.
  • Na przedmieściach Dubiecka, Drohobyczka, Śliwnicy wylały potoki Śliwniczanka i Drohobyczka.
  • W powiecie przemyskim ewakuowano 30 osób. Na rzece Trzebośnica w miejscowości Nowa Sarzyna również zanotowano znacznie podwyższone stanu wody – utrzymuje się woda brzegowa.
  • W miejscowościach Rybotycze – Górny Wiar zanotowano znaczne podwyższenie stanów wody. O godz. 20:00 – nie został przekroczony stan ostrzegawczy. W powiecie rzeszowskim po opadach ewakuowano 13 osób. Część dróg jest nieprzejezdna. W Przeworsku – ewakuowano 15 osób.

Wojewoda uruchomił magazyny przeciwpowodziowe. Na bieżąco są wydawane worki do zabezpieczania oraz łóżka dla poszkodowanych. Uruchomiono także zastępy Państwowej Straży Pożarnej z woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego oraz Wojska Obrony Terytorialnej.


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 19.30

W gminie Bircza nad Sanem, w powiecie przemyskim, wystąpiły gwałtowne opady, w wyniku których w ciągu godziny spadło 50 mm deszczu. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Kańczuga na rzece Mleczka powyżej Przeworska, w ciągu dwóch godzin napełnił się 3 mln m3 wody.

W związku z aktualną sytuacją hydrologiczną na Podkarpaciu, Wojewoda Podkarpacki zwołał pilne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W naradzie uczestniczą przedstawiciele Wód Polskich – RZGW w Rzeszowie.

Nad terenem gminy Chmielnik wystąpił bardzo gwałtowny opad i z tego kierunku aktualnie zmierzają dwie fale wezbraniowe. Pierwsza fala przemieszcza się Potokiem Chmielnickim do Strugu a ze Strugu do rzeki Wisłok w rejonie zbiornika w Rzeszowie a druga fala rzeką Sawą w kierunku Łańcuta bezpośrednio do Wisłoka.


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 17.00

Obecnie przez Polskę przetaczają się burze i nawalne deszcze. Kolejny raz ulewa nawiedziła m.in. Radom. Bardzo obfite opady spadły w Rzeszowie, Przeworsku i Łańcucie. Podtopione są osiedla, zalane samochody. 

Intensywny opad w tych miastach przyczynił się do wystąpienia tzw. podtopień miejskich, czyli zjawiska, w których wielkość gwałtownego opadu przekracza możliwości odprowadzania wód opadowych przez systemy miejskich kanalizacji deszczowej. Zjawisko również potęgowane jest przez dużą ilość powierzchni utwardzonych w miastach, które hamują możliwość infiltracji wód opadowych wgłąb ziemi, powodując zaleganie wód w obniżeniach terenu, zalewanie ulic, parkingów, osiedli, przestrzeni pod wiaduktami i innych miejsc, w których swobodny odpływ wód deszczowych lub infiltracja opadu w grunt jest utrudniona.


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 16.00

Aktualnie obowiązuje 9 stanów alarmowych, w tym: 4 Dorzecze Wisły:

1 San, 3 Wisła od Sanu do Narwi oraz 5 w Dorzeczu Odry – na Górnej i Środkowej Odrze. Obowiązuje również 26 stanów ostrzegawczych, w tym 12 w Dorzeczu Wisły: Górna Wisła 2, San 3, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 2, Bug 1,  Wisła od Narwi do Drwęcy 1 oraz 14 w Dorzeczu Odry – na Górnej i Środkowej Odrze.

W ciągu ostatnich 6 godzin opady obserwowane były głownie w województwie małopolskim i śląskim. Najwyższe sumy opadów za ten okres odnotowano w: Olewinie (rzeka Biała Przemsza) 21,3 mm, Kręciwilku (rz. Warta) 20,2 mm i Kaliszu (rz. Prosna) 19,3 mm.

Aktualnie główna strefa opadowa skupia się pasie od Podkarpacia do Pomorza Zachodniego. Opady obserwowane są też na Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. 

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle aktualnie przeszła przez wodowskaz Annopol, w godzinach nocnych dotrze do Puław. Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Ścinawa, w godzinach nocnych dotrze do Głogowa.


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 13.00

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Gusinie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca powiedział, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kontynuuje modernizację wałów na rzece Wiśle w gminie Sobienie Jeziory, łącznie na długości 3 km. W gminie Maciejowice modernizowane będą 4 km wałów. Razem w 2020 roku zostanie zmodernizowanych 7 km wiślanych wałów przeciwpowodziowych za 31 mln złotych. Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski podkreślił gotowość Straży Pożarnej oraz innych służb, na nadejście fali wezbraniowej.

 

105709478 320852899313210 8809334580452142201 nCC 105700328 623778074905700 1471157046092568033 nCC

 Z lewej: Prezes PGW WP Przemysław Daca na konferencji prasowej. Z prawej: Prezes PGW WP Przemysław Daca wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim i Dyrektorem Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą Grzegorzem Szymoniukiem. Fot. Wody Polskie

 

Aktualnie na stacji wodowskazowej Gusin zanotowano 274 cm, przy stanie alarmowym 420 cm. Kulminacja fali wezbraniowej będzie miała miejsce z soboty na niedzielę, kiedy poziom Wisły wyniesie 340 cm, czyli 30 cm mniej niż stan ostrzegawczy. Aktualnie na wodowskazie Warszawa-Bulwary poziom wody wynosi 241 cm (stan alarmowy 650 cm). Kulminacja fali wezbraniowej będzie przechodziła przez Warszawę w niedzielę w godzinach popołudniowych, a poziom wody w Wiśle będzie wynosił ok. 465 cm (przy stanie alarmowym 600 cm).

 

106245481 293276762047318 4030944787147257699 nCC 106177326 271416744077407 7375673989279126882 nCC

Wisła w Gusinie. Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 12.00

Zanotowano stany alarmowe na 9 stacjach, w tym 4 w Dorzeczu Wisły: 1 San, 3 Wisła od Sanu do Narwi i 5 w Dorzeczu Odry: 5 Górna i Środkowa Odra oraz  28 stanów ostrzegawczych: 15 w Dorzeczu Wisły: Górna Wisła 3, San 4, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1 i 13 w Dorzeczu Odry – na Górnej i Środkowej Odrze.

W ciągu ostatnich 6 godzin  najwyższe opady odnotowano w miejscowościach: Warszowice (rz. Pszczynka) 15,7 mm, Rybnik Stodoły (rz. Ruda) 11,1 mm i Rycerska Górna (rz. Soła) 10,6 mm. Najwięcej opadów zanotowano w województwach śląskim i dolnośląskim. Aktualnie pada w pasie Małopolska-Śląsk-Opolszczyzna-Dolny Śląsk. Strefa opadów przesuwa się z południowego zachodu na północny-wschód.


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 10.15

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Stężycy Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zapowiedział, że w tym roku zostanie zmodernizowanych 2,97 km wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły za kwotę ok. 18 mln złotych. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg. Całość prac zostanie sfinansowana ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Wały, które modernizują Wody Polskie są kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców - powiedział Wójt Gminy Stężyca Zbigniew Chlaściak. 

W 2019 roku PGW WP zmodernizowały 1,2 km wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły za 5,3 mln złotych.

 

106461179 895862070919463 4849589161404452110 nBBB 106245368 1778019705673194 3063554691721367308 nBBB

 Z lewej: Prezes Wód Polskich Przemysław Daca na konferencji prasowej w Stężycy. Z prawej: Wisła w okolicach Stężycy.

Fot. Wody Polskie


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 10.00

Zanotowano stany alarmowe na 9 stacjach, w tym 4 w Dorzeczu Wisły: 1 San, 3 Wisła od Sanu do Narwi oraz 5 w Dorzeczu Odry, na Górnej i Środkowej Odrze oraz 31 stanów ostrzegawczych, w tym 17 w Dorzeczu Wisły: Górna Wisła 4, San 5, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1 oraz 14 w Dorzeczu Odry: Górna i Środkowa Odra 14.

Najwyższe opady zanotowano w Polanie (rz. Czarna) 38,5 mm, Kąty Wrocławskie (rz. Bystrzyca) 35,7 mm, Tuliszów (rz. Powa) 33 mm. Najwięcej opadów odnotowano w województwach: podkarpackim, małopolskim, wielkopolskim. Większość opadów nie przekraczała 10 mm. Aktualnie opady występują w pasie przy granicy Śląsk-Opolszczyzna-Dolny Śląsk. Niewielkie opady mają miejsce na Podkarpaciu, Małopolsce i Śląsku. W weekend prognozowane są przelotne burze na terenie całego kraju. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.


Sytuacja z dnia 26.06.2020, godz. 8.00

Tej nocy fala wezbraniowa wpłynęła na Lubelszczyznę. Stan alarmowy (550 cm) w Annopolu został przekroczony o 34 cm. Dzisiaj w nocy kulminacja fali dotrze do Puław, gdzie na stacji wodowskazowej stan alarmowy 550 cm zostanie przekroczony. Czoło fali wyraźnie zwolniło i na Mazowsze dotrze w sobotę wieczorem, a do samej Warszawy w niedzielę. Na wodowskazie Warszawa-Bulwary prognozowany stan wyniesie maksymalnie około 475 cm. Dla porównania stan ostrzegawczy na tym wodowskazie wynosi 600 cm. Pracownicy terenowi Wód Polskich prowadzą całodobowy dyżur, zwłaszcza pod kątem monitorowania stanu obwałowań Wisły oraz jej dopływów.

Tegoroczna fala wezbraniowa, która przejdzie przez Mazowsze będzie niższa od ubiegłorocznej. Dla porównania podczas wezbrania w maju 2019 roku, na stacji wodowskazowej Puławy w trakcie przechodzenia fali poziom wód wynosił 650 cm, w Dęblinie 549 cm, w Gusinie 411 cm, a w Warszawie 579 cm.


 

Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne na południu Polski. Relacja od 18 do 26 czerwca