Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział inwestycję w dalszą rozbudowę Stopnia Wodnego Malczyce. – Pokazujemy, że rozwój cywilizacyjny wymaga nowoczesnych projektów, bo dzięki temu stopniowi wodnemu ochronimy przyrodę. W latach suszy, które mogą nadejść, będziemy mieli lepszą odpowiedź na zagrożenia – powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. Również w przypadku powodzi ten stopień wodny pozwoli lepiej zarządzać sytuacją. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego budowy. Inwestowane pieniądze będą się zwracać i służyć kolejnym pokolenim – dodał Prezes Rady Ministrów.

Stopień Wodny Malczyce jest obok stopni Rędzin i Brzegu Dolnego ważnym elementem kaskady Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dzięki intensywnym pracom i skutecznym finansowaniu budowy w latach 2016 – 2020 stopień wodny w Malczycach, jako obiekt piętrzący został od strony technicznej zakończony. Po ponad 20 latach zakończono prace budowy i wyposażania samego stopnia. Obecnie kolejnym ważnym etapem jest wykonanie robót budowlanych w cofce SW Malczyce.

Bardzo ważnym zadaniem piętrzenia wody na Stopniu Wodnym Malczyce jest poprawa warunków bezpieczeństwa funkcjonowania Stopnia Wodnego Brzeg Dolny, zagrożonego podmywaniem i utratą stateczności. Dlatego należy zwiększyć poziom piętrzenia na SW Malczyce, aby stał się skutecznym wsparciem dla budowli w Brzegu Dolnym. By osiągnąć optymalne parametry bezpieczeństwa konieczna jest budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz związanych z nimi zabezpieczeń środowiskowych tzw. cofki Malczyc.

Jest to kolejny etap budowy odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej powyżej stopnia Malczyce. Obejmie on wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem cofki na Odrze i terenach przyległych, które nie były objęte Umową z 1997 r. Konieczność podjęcia prac wynika z postanowień decyzji środowiskowej z 2009 r. m.in. będą to modernizacje i przebudowy wałów przeciwpowodziowych, budowa przepustów i korytarzy migracyjnych dla zwierząt wraz z nasadzeniami, a także renaturyzacja rzeki Barłożnej.

Wykonanie tych zadań wypełni wszystkie postanowienia decyzji środowiskowej z 2009 r. Inwestycja zostanie zakończona w 2023 r. i będzie wykonana w formule projektu wieloletniego.

Premier na Malczycach

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego na Stopniu Wodnym Malczyce. Fot. Adam Guz/KPRM

Wr Mal 2019 10 09 11h58m36s974

Stopień Wodny Malczyce na Odrze. Fot. Wody Polskie

Przez Malczyce odbywa się śluzowanie statków i innych jednostek pływających, a stopień przedłużył drogę wodną o 17,5 km. W chwili obecnej zakończono prace związane z wyposażeniem elektrowni wodnej Malczyce.

Zasadniczym celem budowy Stopnia Wodnego Malczyce jest retencjonowanie wody w korycie rzeki Odry – 5 mln m3. Pozwoli to na odbudowanie poziomów wód gruntowych w dolinie rzeki Odry, na odcinku Brzeg Dolny - Malczyce, a ty samym przeciwdziałanie skutkom suszy. Istotnym celem obiektu jest produkcja „zielonej” energii elektrycznej.

Wr Mal 2019 10 09 13h41m58s059

Widok na budowle Stopnia Wodnego Malczyce. ot. Wody Polskie

Dalsze plany odrzańskie

Kontynuacją projektu będą aktualnie projektowane stopnie wodne Lubiąż i Ścinawa, zabezpieczające cały odcinek rzeki zagrożony bezpośrednio erozją oraz zwiększające na kolejnych odcinkach możliwości żeglugowe i potencjał hydroenergetyczny. Jest to element dużego projektu Odrzańskiej Drogi Wodnej, projektu kaskadyzacji rzeki, by zapewnić dodatkową i niezbędną infrastrukturę dostępową do portu Szczecin - Świnoujście w postaci zielonego szlaku wodnego, zwiększyć poziom wód gruntowych, zapobiegać suszy i powodzi i w pełni wykorzystać potencjał hydroenergetyczny Odry.

Zadanie pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00” zostało ukończone w po 20 latach od rozpoczęcia budowy. Inwestycja była finansowana przez środki pochodzące z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zespół Komunikacji Społecznej PGW Wody Polskie