Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski. Aktywne działania w terenie przełożą się na znaczący wzrost ilości retencjonowanej wody.

Dzięki działaniom na rzecz retencji korytowej na terenach wiejskich na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku, tylko w tym roku uda się zmagazynować dodatkowo ponad 8 mln m3 wody. Prace obejmą odbudowę lub budowę obiektów hydrotechnicznych, m.in. remont 32 zastawek, przepustów i jazów, budowę zastawek na sześciu jeziorach na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, a także tworzenie lub odtworzenie urządzeń piętrzących na rzekach, kanałach i jeziorach w regionie.

 

Gdask Jezioro Gboczek przed montaem progu stabilizujcego Gdask Jezioro Gboczek po montau progu stabilizujcego

 Jezioro Głęboczek przed i po montażu progu stabilizującego. RZGW Gdańsk. Fot. Wody Polskie

 

Na terenie RZGW w Białymstoku działania z zakresu retencji korytowej w ciągu 3 lat pozwolą na zmagazynowanie dodatkowych 13 mln m3 wody na obszarze 4 207 ha. Aktualnie pracownicy białostockich Wód Polskich aktywnie prowadzą prace przy budowie lub odbudowie zastawek i zamknięć na istniejących obiektach piętrzących. Dzięki ich aktywności udało się już zatrzymać w korytach rzek niemal 5 500 tys. m3 wody. W regionie eksploatuje się aż 441 budowli hydrotechnicznych, dzięki którym możliwy jest wzrost retencji wody.

 

Biaystok Poska naprawa zastawki i udronienie koryta rzeki Biaystok PP Kana S0 Dobrzyniewo D

 Z lewej: naprawa zastawki i udrożenienie koryta na rzece Płoska. Z prawej: piętrzenie na Kanale Dobrzyniewo. RZGW Białystok. Fot. Wody Polskie

 

W lubelskich Wodach Polskich w ramach retencji korytowej zaplanowano liczne prace utrzymaniowe i inwestycyjne. Na rzekach Liwiec, Kosówka, Bronka, Mogielnica, Minina, Krzewianka, Wełnianka i Krzna zostanie zmodernizowanych 45 urządzeń wodnych, które zwiększą poziom retencji o 582 tys. m3 na obszarze 1356 ha.

 

Lublin Jaz Czosnwka prace usuwanie zatorw Lublin Jaz Witulin prace utrzymaniowe usuwanie zatorw

 Z lewej: usuwanie zatorów na jazie Czosnówka. Z prawej: prace utrzymaniowe na jazie WItulin. RZGW Lublin. Fot. Wody Polskie

 

Dzięki inwestycjom Wód Polskich w retencję korytową i przywróceniu dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych możliwe będą: skuteczna walka ze skutkami suszy na terenach rolniczych, poprawa bilansu wodnego w terenie, wzrost poziomu wód gruntowych, zwiększenie krajowego wskaźnika retencji, lepszy mikroklimat, optymalne nawodnienie upraw, a także lepsze plony.