Jednolite części wód powierzchniowych - JCWP (rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych) i jednolite części wód podziemnych - JCWPd można szybko odszukać na Hydroportalu. W tym celu należy wejść w zakładkę Plany gospodarowania wodami.

 

Grafika1

 

Jednolite części wód powierzchniowych - JCWP (rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych) i jednolite części wód podziemnych - JCWPd można szybko odszukać na Hydroportalu. W tym celu należy wejść w zakładkę Plany gospodarowania wodami.

 

Grafika1

 

Jak wyszukać informacje gdy znamy nazwę lub kod jednolitej części wód?

 

1. W panelu Zawartość mapy włącz warstwy, które Cię interesują (domyślnie widoczne są jcwp rzeczne).

 

Grafika2

 

2. Następnie wybierz narzędzie Wyszukiwanie JCW w górnym panelu po lewej stronie (Wyszukiwania → Wyszukiwanie JCW).

 

Grafika3

 

3.  Otworzy się wówczas nowe okno, w którym można wyszukać wybraną jednostkę planistyczną po wpisaniu np. nazwy JCWP, krajowego kodu JCWP, europejskiego kodu JCWP itd.

 

Grafika4

 

4. Gdy w wynikach wyszukiwania pojawi się interesująca nas jednolita część wód, możemy w nią kliknąć. Wówczas widok mapy zostanie przybliżony do wyszukanego obiektu oraz pojawi się okno ze szczegółowymi informacjami, w tym linkiem do karty charakterystyki.

 

Grafika5

 

 

Jak wyszukać informacje, gdy nie znamy kodu ani nazwy jednolitej części wód

 1. Wyszukujemy lokalizację, np. po nazwach miejscowości, działkach itp., za pomocą narzędzi dostępnych w zakładce Wyszukiwania (górny panel menu po lewej stronie) lub przybliżamy widok mapy do zadanego obszaru.

 

Grafika6

 

2. Następnie w oknie Zawartość mapy aktywujemy warstwę Zlewnie JCWP. Klikająć na nagłówek „Plany gospodarowania wodami” prawym przyciskiem myszy można ustawić przezroczystość warstw.

 

Grafika11

 

3. Wykorzystując narzędzie identyfikacji możemy sprawdzić, w zlewni której jednolitej części wód się znajduje się interesujący nas obszar.

 

Grafika8

 

4. Po aktywacji narzędzia identyfikacji i kliknięciu na wybrany obszar mapy, pojawi się okno wraz z kodem JCWP.

 

Grafika9

 

5. Uruchamiamy narzędzie Wyszukiwanie JCW w górnym panelu po lewej stronie (Wyszukiwania → Wyszukiwanie JCW) i w polu Krajowy kod JCWP wpisujemy zidentyfikowany na podstawie zlewni JCWP kod.

 

Grafika10 v2

 

6. Po kliknięciu na przycisk Szukaj, widok mapy zostanie przybliżony do wyszukanej jednolitej części wód oraz pojawi się okno z dodatkowymi informacjami, w tym kartą charakterystyki.

 

Grafika12