raindrops g7ae648663 1920

Jak zarządzać przestrzenią miejską w dobie zmian klimatu? Ekspert Wód Polskich o zagospodarowaniu wód opadowych

Jesteśmy świadkami szybko postępujących zmian klimatycznych, przejawiających się coraz częstszymi suszami i powodziami, dlatego retencja wód jest kluczowa by zapobiegać tym skrajnym zjawiskom. O sposobach zagospodarowania wód opadowych, zwłaszcza na terenach miejskich, a także roli Wód Polskich oraz samorządów w tym zakresie, podczas E-konferencji "Zielona i niebieska infrastruktura w architekturze" organizowanej przez Grupę Sztuka Architektury opowiedziała Joanna Sasal, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/114-nieprzypisany/2804-jak-zarzadzac-przestrzenia-miejska-w-dobie-zmian-klimatu-ekspert-wod-polskich-o-zagospodarowaniu-wod-opadowych

 

Nowa Sol budowa2

Stop Powodzi! Realizujemy kluczowe inwestycje na południu Polski

Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych zjawisk naturalnych. W Polsce na terenach zagrożonych występowaniem powodzi mieszka nawet 15 mln ludzi! Te gwałtowne zjawisko wpływa destrukcyjnie na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, powodując wielomiliardowe straty. Wody Polskie prowadzą szereg inwestycji na południu Polski, w najbardziej zagrożonych powodzią obszarach kraju. Tylko w tym roku ukończymy ważne zadania przeciwpowodziowe, które wzmocnią bezpieczeństwo mieszkańców dorzecza górnej Wisły i Odry.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2462-stop-powodzi-realizujemy-kluczowe-inwestycje-na-poludniu-polski 

Przemysaw Daca 1  

Współpraca gmin z naszym gospodarstwem jest kluczowa, by rozwiązać problemy wodne kraju

– Inwestujemy w bezpieczeństwo wodne kraju. Tylko w tym roku oddamy inwestycje za 2,4 mld zł, a łączna wartość realizowanych zadań przekracza 20 mld zł. Aby realnie zmniejszyć ryzyko powodzi i suszy konieczne jest wsparcie lokalnych społeczności i samorządów. Dobra współpraca jest podstawą do rozwiązania problemów jakie nękają obecnie wiele polskich miast i gmin – powiedział Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podczas rozmowy przeprowadzonej w studiu Polska Press Grupy na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/114-nieprzypisany/2085-wspolpraca-gmin-z-naszym-gospodarstwem-jest-kluczowa-by-rozwiazac-problemy-wodne-kraju

 

high water 876580 1920

Miasta nie uwzględniają zagrożeń powodzią, choć powinny

- Wszyscy musimy dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych. Jeśli tego nie zrobimy, za chwilę będziemy doświadczać takich dramatów, jak w Niemczech, Holandii czy Belgii - mówi Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca dla Dziennika Gazety Prawnej w rozmowie z Katarzyną Nocuń.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/114-nieprzypisany/2003-miasta-nie-uwzgledniaja-zagrozen-powodzia-choc-powinny

 

foto news

List do Przewodniczącgo Platformy Obywatelskiej RP

Pana wypowiedź z dnia 19 lipca br., gdzie padły sformułowania o zablokowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą wodną może świadczyć, że został Pan przez swoich doradców wprowadzony w błąd. Jako Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapewniam, że inwestycje przeciwpowodziowe, przeciwsuszowe i prace utrzymaniowe w naszym kraju są prowadzone. Rocznie – i nieprzerwanie – realizujemy przeszło 4 tysiące zadań.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1976-list-do-przewodniczacgo-platformy-obywatelskiej-rp

 

Malicki

Retencja zamiast betonozy. Rozwiązania dla problemu miejskich podtopień

W ciągu ostatnich lat w miesiącach wiosenno-letnich borykamy się ze zjawiskiem opadów nawalnych, w wyniku których dochodzi do lokalnych podtopień. Problem ten jest szczególnie widoczny na silnie zurbanizowanych obszarach miejskich ze zbytnio uszczelnionymi powierzchniami. Przez nadmierną ilość betonu, woda nie może swobodnie infiltrować do gruntu, zaś kanalizacja nie radzi sobie z jej zbyt dużym napływem, co powoduje miejskie powodzie błyskawiczne. O przyczynach, a także sposobach rozwiązania problemu rozmawiamy z Joanną Sasal, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1968-retencja-zamiast-betonozy-rozwiazanie-problemu-miejskich-podtopien

 

Odra graniczna10

Dlaczego mieszkańcy doliny Odry granicznej potrzebują lodołamaczy?

Odra nigdy nie była „łatwą” rzeką, stąd historia tworzenia zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest bardzo długa. Są one niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców nadodrzańskich miejscowości. Jednym z takich narzędzi jest flota lodołamaczy przeciwdziałająca powstawaniu powodzi zatorowych, które stanowią realne zagrożenie w rejonie dolnej Odry. Liczne zwężenia i wypłycenia sprawiają, że powstająca kra może niebezpiecznie spiętrzyć się na rzece powodując zalewanie przyległych terenów. Dlatego tak ważne jest zapewnienie lodołamaczom optymalnych warunków pracy, tak by mogły dopłynąć w każde zatorogenne miejsce i ograniczyć ryzyko katastrofy.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1803-dlaczego-mieszkancy-doliny-odry-granicznej-potrzebuja-lodolamaczy

 

Siarzewo art sponsorowany

Siarzewo – innowacyjny stopień wodny

Mieszkańcy i władze samorządowe Kujaw podkreślają, że budowa Stopnia Wodnego Siarzewo jest konieczna i wyczekiwana od lat przez lokalną społeczność. Ziemia Kujawska stepowieje – to jeden z regionów ekstremalnie zagrożonych suszą, która dotyka rolnictwo, turystykę i inne gałęzie gospodarki. Z drugiej strony obszar ten jest narażony również na powodzie, które przynoszą ogromne straty materialne. Region potrzebuje nowoczesnych inwestycji, które kompleksowo rozwiążą problemy wodne. Optymalnym rozwiązaniem jest budowa nowego stopnia wodnego na Wiśle.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/114-nieprzypisany/1732-siarzewo-innowacyjny-stopien-wodny 

 

Lodołamacze z Gdńska na zbiorniku włocławskim. Fot. Wody Polskie

Idą mrozy. Lodołamacze w gotowości

Nowoczesne lodołamacze Wód Polskich stacjonują w Szczecinie, Gdańsku, Włocławku i Wrocławiu i są gotowe do akcji. Ich praca jest konieczna, by uniknąć niebezpiecznych powodzi zatorowych, które mogą się pojawić zimą.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1607-ida-mrozy-lodolamacze-w-gotowosci

 

 DJI 0525 kopia

Stop Powodzi - inwestycje Wód Polskich

W Wodach Polskich prowadzimy inwestycje stanowiące odpowiedzi na nasilające się zjawisk ekstremalnych – gwałtownych wezbrań i powodzi oraz suszy. Oddawanie przestrzeni rzekom na określonych odcinkach zintensyfikuje skuteczność działań technicznych, które prowadzimy, dla ochrony milionów osób mieszkających w Polsce na terenach zalewowych.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1488-stop-suszy-stop-powodzi-inwestycje-wod-polskich

 IMG 4981

Stop Powodzi - reportaż z Łapanowa

Przedstawiamy reportaż z Łapanowa, który na skutek nawalnych opadów deszczu, w czerwcu 2020 roku doświadczył powodzi błyskawicznej. Wyjaśniamy, co było przyczyną oraz jakie działania trzeba podjąć, aby ograniczyć ryzyko kolejnych powodzi.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1277-stop-powodzi-reportaz-z-lapanowa

 Wojciech Skowyrski 1 min

Zbiornik Racibórz może przechwycić falę z Powodzi Tysiąclecia

Zbiornik Racibórz Dolny, który będzie chronił przed powodzią 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. O jego powstaniu i sposobie działania rozmawiamy z ekspertem Wód Polskich Wojciechem Skowyrskim, Dyrektorem Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1170-zbiornik-raciborz-moze-przechwycic-fale-z-powodzi-tysiaclecia

 Pawe Rusiecki 111 min

Podtopienia miejskie to ludzkie dramaty, którym możemy zapobiegać

Ochrona przed powodziami miejskimi jest możliwa i wymaga zaangażowania na poziomie ustawodawczym, działań samorządowych i troski każdego z nas. Musimy zrozumieć czym jest deszcz, jakie zmiany zaszły i po czyjej stronie leży odpowiedzialność za działania w walce z żywiołem. O problemie podtopień miejskich i jego rozwiązaniach opowiada Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym Paweł Rusiecki.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1154-podtopienia-miejskie-to-ludzkie-dramaty-ktorym-mozemy-zapobiegac

 wilkow powodz

Dziesięć lat po wielkiej powodzi - inwestycje i działania Wód Polskich

Dziesięć lat po wielkiej powodzi z 2010 roku mamy zupełnie inne możliwości techniczne, jak również nowe zabezpieczenia w newralgicznych regionach. Niemniej w stu procentach nie możemy wyeliminować ryzyka powodziowego. Możemy jednak zmniejszyć skutki wezbrań.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1086-dziesiec-lat-po-wielkiej-powodzi

 akcja lodoamania na Zbiorniku Wodnym Wocawek 3 min

Lodołamacze muszą być w gotowości

Choć kolejny rok z rzędu obserwujemy łagodną, niemal bezśnieżną zimę, związaną ze zmianami klimatu, to nawet w takich warunkach wystarczy tylko kilka mroźnych dni, żeby powstały zjawiska lodowe, które mogą tworzyć przyczynić się do powodzi zatorowych. Dlatego niezależnie od warunków pogodowych flota lodołamaczy Wód Polskich w sezonie zimowym jest w stałej gotowości. Lepiej zapobiegać efektom niszczącego żywiołu, którego skutki mogą mieć wielokrotnie wyższe koszty, niż utrzymanie flotylli wyspecjalizowanych statków.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/949-pogotowie-zimowe-wod-polskich-lodolamacze-w-akcji