W Kazimierzu Dolnym odbyły się ćwiczenia ratownicze o zasięgu ponad powiatowym. 22 maja zebrały się służby Wojewody Lubelskiego (w tym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego), Straż Pożarna (PSP i OSP), Policja, Wojska Obrony Terytorialnej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z powiatu puławskiego i pracownicy Wód Polskich. Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział ponad 400 osób.

Podczas ćwiczeń scenariusze zdarzeń realizowane były w czasie realnym – tak jakby materializowało się zagrożenie. M.in. gaszenie jednostki pływającej – promu Janowca czy ewakuacja z wyspy.

Podczas tych ćwiczeń głównym tłem wydarzeń była przechodząca fala powodziowa oraz działania jakie muszą podjąć służby dla zabezpieczenia Kazimierza (podwyższenie obwałowania, układanie worków z pisakiem itp.).

Podczas działań o charakterze ratowniczym wiodącą rolę miała Straż Pożarna – kierownikiem akcji był Komendant Powiatowej PSP. Pozostali uczestnicy pracowali w Sztabie – głównie zajmując się monitorowaniem sytuacji oraz przekazywaniem informacji. Zawsze w takim przypadku powoływany jest Zespół Pozoracji Ćwiczeń, który „uruchamia” procedury. Ćwiczenia proceduralnie ruszyły 20 maja po otrzymaniu sygnału o spodziewanym hipotetycznym wezbraniu. 22 maja oficjalnie zacząć działać Sztab.

Wody Polskie jako Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w ramach ćwiczeń wydało 2 informacje o aktualnej sytuacji (hipotetyczne monitorowanie przejścia wezbrania) i tworzyły je podczas ćwiczeń. Pracownicy Wód Polskich, zawsze podczas takich zdarzeń uczestniczą w akcji antykryzysowej.