Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie była tematem poniedziałkowej konferencji zorganizowanej przez PGW Wody Polskie, RZGW w Lublinie, której współorganizatorem był Katolicki Uniwersytet Lubelski, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych.

Podpisane zostały porozumienia o współpracy Wód Polskich z władzami Lublina i regionu w zakresie publicznego wykorzystania Zalewu. Ze strony Wód Polskich porozumienie podpisał Przemysław Daca – Prezes WP, po drugiej stronie Minister Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin oraz Arkadiusz Iwaniuk – Dyrektor RDOŚ i Paweł Gilowski – Prezes WFOŚiGW. Wszystkie strony zadeklarowały szeroką współpracę. „Porozumienie jest po to, by zaprosić do współpracy organizacje i najważniejsze osoby w regionie i razem skupić się nad dobrem naszego Zalewu” – mówił Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich. Podczas konferencji zaprezentowano wykonawcę dokumentacji programowo – przestrzennej dla rewitalizacji zbiornika, której przedstawiciel  omówił gruntownie poszczególne tezy i zadania w procesie przygotowań do opracowywania koncepcji. Firma przygotowująca ww. opracowanie zapewniła wszystkich o przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych. Swoją wiedzę oraz  zaangażowanie w proces rewitalizacji Zalewu i tym samym nowoczesne zaplecze laboratoryjne zaoferował Katolicki Uniwersytet Lubelski. „Pracownicy ICBN KUL mają ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w badaniach hydrologicznych” jak wskazała dr hab. n. med.  Magdalena Staniszewska – Dyrektor ICBN.

„Głęboko wierzymy, że podpisane porozumienia i udana  współpraca ze wszystkimi powyższymi instytucjami, zaowocuje wielkim „dziełem” jakim będzie zrewitalizowany i odbudowany Zalew Zemborzycki” – podsumował konferencję Prezes Daca.