Konferencja prasowa Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich, na temat taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Otwock odbyła się 26 października br. Prezes Wód Polskich poruszył kwestie wprowadzenia niezgodnie z przepisami przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. cen i stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które są wyższe dla gospodarstw domowych.

Spotkanie było także okazją do rozmów na temat zatwierdzania taryf przez Wody Polskie i działalności Gospodarstwa w tym zakresie, a także pojawiających się nieprawidłowościach przy składaniu wniosków. Prezes Daca podkreślał też rolę Wód Polskich w całym procesie uchronienia mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami.

Od lewej: Jarosław Margielski, Przewodniczący Rady Miasta Otwock, Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich, Paweł Rusiecki, Dyrektor Pionu Taryf Wód Polskich.

Znaczący wpływ na podwyżkę cen - bez zgody Rady Miasta Otwocka - ma realizacja przez OPWiK modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku, która przewyższa potrzeby aglomeracji. Gościem specjalnym konferencji był Jarosław Margielski, Przewodniczący Rady Miasta Otwock. Wyraził on troskę o mieszkańców miasta, którzy będą musieli ponieść konsekwencje tej inwestycji, po odłączeniu się Gminy Józefów i Gminy Karczew, związane z kosztami utrzymania i eksploatacji oczyszczalni zawartymi w taryfie. Organ regulacyjny - Wody Polskie RZGW w Warszawie - zgłosił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, po zgromadzeniu materiału dowodowego, nieprawidłowości postępowania Prezydenta Miasta Otwocka i OPWiK. 

Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Paweł Rusiecki, Dyrektor Pionu Taryf Wód Polskich, podkreślił, że Wody Polskie podejmują właściwe działania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach taryf. Dowodem na to są 3 wygrane postępowania sądowe po odwołaniach wnioskodawców.

Urszula Tomoń

Rzecznik Prasowa RZGW w Warszawie