W dniach 11-13.10.br. odbyła się cykliczna narada Zarządu PGW Wody Polskie z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i Zarządów Zlewni. Narada miała na celu omówienie bieżących spraw realizowanych przez Wody Polskie oraz dalszych kierunków działań.

Podczas spotkania omawiane były zadania realizowane przez poszczególne piony merytoryczne i organizacyjne. Wśród poruszanych kwestii merytorycznych znalazły się najważniejsze realizowane obecnie działania, w tym inwestycje przeciwpowodziowe, przebieg procesu taryfowego, aktualizacje KPOŚK, uzyskiwanie decyzji wodno-prawnych, itp. Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych podczas narady była informacja o zwiększeniu przyznanego limitu wynagrodzeń dla PGW Wody Polskie i związanych z tym planach podwyżek płac w 2022 r.

Wynagrodzenia w Wodach Polskich sukcesywnie rosną. W 2018 roku, kiedy powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, ze wszystkimi dodatkami i nagrodami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosiło 3 820 zł. W 2019 roku dwukrotne dokonano podwyżek, a w uzgodnieniach uczestniczyli przedstawiciele Związków Zawodowych. Z końcem 2019 roku średnie wynagrodzenie w Wodach Polskich utrzymywało się na poziomie 4 833 zł, a z końcem 2020 roku na poziomie 4 980 zł miesięcznie.

Kierownictwo Wód Polskich od wielu miesięcy zabiega o zwiększenie limitu funduszu wynagrodzeń dla pracowników. Finałem starań Zarządu Wód Polskich oraz ministrów infrastruktury jest zwiększenie kwoty limitu wynagrodzeń o 54,6 mln zł w budżecie na 2022 rok. Kwota ta pozwoli na kolejną regulację wynagrodzeń pracowników w 2022 roku.

Resized 20211011 093128

Przy stole Zarząd PGW Wody Polskie. Od lewej: Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych Beata Orlik, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Robert Chciuk, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Paweł Rusiecki. Fot. Wody Polskie