Z powodu intensywnych opadów deszczu, jakie występowały w ciągu ostatnich kilku dni, w dorzeczu Wisły i Odry lokalnie utrzymują się wysokie stany wód. Miejscami, na skutek punktowych ulew doszło do podtopień posesji, terenów zielonych oraz nieużytków. Zespoły Wsparcia Technicznego Wód Polskich prowadzą bieżące prace w terenie, kontrolują poziom wody w rzekach i potokach oraz stan urządzeń wodnych. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej monitorują sytuację, pozostają w stałym kontakcie ze strażą pożarną i innymi służbami.

Poniżej przedstawiamy aktualną sytuację hydrologiczną i meteorologiczną oraz nasze relacje z regionów.


9.09.2021 r. Aktualizacja

 

Opis sytuacji hydrologicznej 

Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych: województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie (Dolna Wisła i ujście Wisły) do godz. 15:00 dnia 10.09.2021. W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym odcinku Wisły i w jej ujściu, przewiduje się wzrosty stanów wody do górnej granicy strefy stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Wzrosty stanu wody są również możliwe na bezpośrednich dopływach Wisły, na odcinkach ujściowych.

Stany ostrzegawcze i alarmowe

Na godz. 11.00 zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na  8 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzeczy Wisły. Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano na dolnej Wiśle, na Nidzie, Tyśmienicy, Radomce, Pilicy, Krznie i Bzurze oraz lokalnie na środkowej Wiśle, na Przemszy, Kamiennej i Liwcu. Stan niski obserwowano lokalnie na Sole, Skawie, Rabie, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Narwi, Pisie, Bugu i Liwcu.

Na godz. 11.00 zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na 5 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzeczy Odry. Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Baryczy i Nerze oraz lokalnie na Odrze, Widawie, Bobrze, Warcie i Noteci. Stan niski obserwowano na Ślęzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci.


 8.09.2021 r. Aktualizacja

 

Opis sytuacji hydrologicznej 

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano na dolnej i środkowej Wiśle, na Nidzie, Tyśmienicy, Radomce, Pilicy, Krznie i Bzurze oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Przemszy, Kamiennej i Liwcu. Stan niski obserwowano lokalnie na Sole, Skawie, Wisłoce, Sanie, Narwi, Pisie, Bugu i Liwcu.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Baryczy i Nerze oraz lokalnie na Odrze, Widawie, Bobrze, Warcie i Noteci. Stan niski obserwowano na Ślęzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci.

Stan wody w dorzeczach Przymorza, Pregoły i Niemna układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski zanotowano na Redze, Parsęcie i Słupi.

Stany ostrzegawcze i alarmowe

W dniu 8 września 2021 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na 11 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły, na 7 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na środkowej i dolnej Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Wzrosty stanu wody są również możliwe na bezpośrednich dopływach Wisły, na odcinkach ujściowych.


7.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 19.00

Fala wezbraniowa na Odrze i Wiśle przemieszcza się zgodnie z prognozami, obserwowane są wysokie stany wód, jednak w większości punktów pomiarowych poziom wody oscyluje w granicach stanu ostrzegawczego, poniżej stanu alarmowego. Kulminacja wezbrania na Wiśle ok. godz. 20.00 dotrze do Wyszogrodu przy przepływie ok. 2420 m/s, oraz prognozowanym na wodowskazie poziomie 530 cm (dla tego posterunku pomiarowego stan ostrzegawczy wynosi 500 cm, a stan alarmowy 550 cm). Do Kępy Polskiej kulminacja wezbrania dotrze jutro około godz. 5.00 rano - przepływ prognozowany ma wynosić ok. 2480 m/s, na wodowskazie  prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego do poziomu ok. 485 cm (stan ostrzegawczy dla tego posterunku wynosi 450 cm, a stan alarmowy to 500 cm).

Zespoły Wsparcia Technicznego Wód Polskich w terenie kontrolują stan obiektów hydrologicznych, w tym wałów przeciwpowodziowych. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią dyżury i monitorują bieżącą sytuację hydrologiczną oraz meteorologiczną. W najbliższych dobach nie są spodziewane opady, co sprzyja stabilizacji sytuacji na rzekach.

IMG20210906124542

Łaty wodowskazowe . Fot. Wody Polskie/Nadzór Wodny Wyszogród

SW Włocławek

Fala wezbraniowa przekraczająca Stopień Wodny Włocławek. Fot. Wody Polskie

Pracownicy na wałach

Pracownicy Nadzoru Wodnego Płock podczas kontroli stanu wałów przeciwpowodziowych. Fot. Wody Polskie


7.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 9.00

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 8:00 

Stany alarmowe 2:

Wisła 1: Górna Wisła 1

Odra 1: Górna i środkowa Odra 1

Stany ostrzegawcze 15:

Wisła 11: Górna Wisła 1, Wisła od Sanu do Narwi 3, Narew 1, Bug 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 4

Odra 4:  Górna i środkowa Odra 2, Warta do Wełny 2

W ciągu ostatniej doby punktowo występowały opady deszczu poniżej 2 mm.

Obecnie kulminacja wezbrania na Wiśle mija Warszawę. Wodowskaz Warszawa Bulwary o 8:00 rano wskazywał 421 cm (stan ostrzegawczy dla tego posterunku pomiarowego wynosi 600 cm, a stan alarmowy 650 cm) . Do Modlina kulminacja wezbrania dotrze około godz. 12.00 - przepływ prognozowany ma wynieść ok. 2360 m3/s, stan prognozowany na wodowzkazie to 577 cm (tan ostrzegawczy dla tego posterunku pomiarowego to 650, a stan alarmowy 700 cm). Do Wyszogrodu kulminacja wezbrania dotrze około godz. 20.00 - przepływ prognozowany dla tego punktu pomiarowego ma wynosić ok. 2420 m3/s, stan prognozowany na wodowskazie to 530 cm (stan ostrzegawczy dla tego posterunku wynosi 500 cm, a stan alarmowy 550 cm). 

Na Odrze kulminacja mija Białą Górę -  stan maksymalny prognozowany jest na 296 cm, przepływ maksymalny ok 380 m3/s. Do Słubic kulminacja dotrze około godz. 11.00  - przepływ prognozowany ma wynieść ok. 390 m3/s, stan prognozowany na wodowskazie to ok. 285 cm czyli poniżej stanu alarmowego, który na tym posterunku wynosi  360 cm (zaś stan alarmowy to 410 cm).


6.09.2021 r. Aktualizacja

 

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 8:00 

Stan alarmowy 4:

Wisła 3: Górna Wisła 2, Wisła od Sanu do Narwi 1

Odra 1: Górna i środkowa Odra 1

Stan ostrzegawczy 20:

Wisła 15: Wisła od Sanu do Narwi 6, Narew 1, Bug 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 6

Odra 4:  Górna i środkowa Odra 2, Warta do Wełny 2

Pregoła 1

W ciągu ostatniej doby (06:00 - 06:00 UTC) punktowo występowały opady deszczu poniżej 1 mm.

Na posterunku wodowskazowym Warszawa Bulwary na godz. 8:00 stan wody wyniósł 406 cm (stan ostrzegawczy dla tego posterunku wynosi 600 cm, a stan alarmowy 650 cm).

Obecnie kulminacja wezbrania na Wiśle mija Dęblin przy poziomie wody 444 cm (stan ostrzegawczy dla tego posterunku wynosi 400 cm, a stan alarmowy 500 cm).

Kulminacja wezbrania na stacji Warszawa Bulwary spodziewana jest dziś w nocy około godziny 23:00 przy stanie 424 cm i przepływie 2330 m3/s (strefa wody wysokiej). Z kolei 8.09 poziom wody na wodowskazie Warszawa Bulwary prognozowany jest na 362 cm. We Włocławku kulminacja spodziewana jest w nocy z 7 na 8 września.


5.09.2021 r. Aktualizacja

Wezbranie nadal przemieszcza się na Wiśle. W Warszawie kulminacja spodziewana jest pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem, poziom wody będzie się wahać, ale według prognoz maksymalnie osiągnie 420 cm, poniżej stanu ostrzegawczego. Obecnie kulminacja wezbrania przechodzi na wysokości Puław osiągając stan ostrzegawczy.  Stan wody w rzece układa się w strefie stanów wysokich. Sytuacja jest stale monitorowana przez służby.

Na Odrze również na skutek wezbrania obserwowane są stany wody wysokiej. Kulminacja wezbrania, przy nieznacznie przekroczonym stanie ostrzegawczym, jest obecnie na wysokości Nowej Soli.

Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego Wód Polskich na bieżąco monitorują stan obiektów hydrotechnicznych, Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią stałe dyżury.

W ciągu najbliższych dni powinny pojawiać się wyłącznie przelotne opady, prognozy są optymistyczne, w związku z tym sytuacja na rzekach będzie się stabilizować.

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 08:00

Stan alarmowy 5: Górna Wisła 2, Wisła od Sanu do Narwi 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1, Górna i Środkowa Odra 1.

Stan ostrzegawczy 29: Górna Wisła 8, Wisła od Sanu do Narwi 8, Wisła od Narwi do Drwęcy 3, Górna i Środkowa Odra 3, Warta do Wełny 3, Bug 2, Narew 1, Zalew Wiślany 1

W ciagu minionej doby (06:00-06:00 UTC) niewielkie opady deszczu, rzędu do 1,5 mm występowały w całej Polsce.


4.09.2021 r. Aktualizacja

Poziom wody w Wiśle podnosi się z powodu wezbrania, jakie ukształtowało się na skutek ostatnich opadów deszczu. Dziś na wodowskazie Warszawa-Bulwary jest 334 cm. Kulminacja wezbrania ma dotrzeć do stolicy w niedzielę 5 września. Poziom wody powinien kształtować się w strefie stanów wysokich i według prognoz nie przekroczy stanu ostrzegawczego. Dla posterunku wodowskazowego Warszawa-Bulwary stan ostrzegawczy wynosi 600 cm, a stan alarmowy  650 cm. 5 września na tym wodowskazie prognozowane jest 375 cm, do maksymalnie 406 cm w ciągu kolejnych dwóch dni.
Prosimy o zachowanie ostrożności w pobliżu rzek, z uwagi na silny nurt oraz fakt, że ziemia jest bardzo nasiąknięta z powodu ostatnich intensywnych opadów deszczu.

Sytuacja hydrologiczna, stan na godz. 08:00

Stan alarmowy 7:
Wisła 4: Górna Wisła 2, Wisła od Sanu do Narwi 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1
Odra 3: Górna i środkowa Odra 1, Warta do Wełny 2

Stan ostrzegawczy 38:
Wisła 31: Górna Wisła 15, Wisła od Sanu do Narwi 10, Narew 1, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 4
Odra 6:  Górna i środkowa Odra 4, Warta do Wełny 3
Pregoła 1

W ciągu ostatniej doby (06:00 - 06:00 UTC) na większości obszaru Polski opady deszczu nie występowały. Miejscami pojawiały się opady poniżej 5 mm. Na Wiśle przemieszcza się fala wezbraniowa, które powoduje wzrosty oraz wahania stanu wody do stanów ostrzegawczych oraz alarmowych.. Na posterunku wodowskazowym Zawichost zanotowano 633 cm, przepływ 2160m3/s, stan alarmowy dla tego posterunku wynosi 620 cm, obecnie sytuacja stabilizuje się. Na wodowskazie Annopol zanotowano 535 cm, utrzymuje się jeszcze tendencja wzrostowa, obecnie przekroczony jest stan ostrzegawczy, stan alarmowy dla tego posterunku wodowskazowego wynosi 550 cm.
Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich cały czas monitorują sytuację, są w stałym kontakcie z Zespołami Wsparcia Technicznego Wód Polskich monitorującymi stan wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów hydrotechnicznych, pozostają również w kontakcie ze strażą pożarną i innymi służbami.


3.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 21.00

Po intensywnych opadach deszczu, jakie występowały w ostatnich dniach, lokalnie wzrósł poziom wody w rzekach. Obecnie fala wezbraniowa na Wiśle znajduje się w rejonie Wisły Środkowej. Wezbranie w tym rejonie ma specyficzny charakter, powoduje spowolnienie lub nawet czasowe zatrzymanie odpływu wody z mniejszych rzek. Ich koryta wypełniają się i nawet jeśli nie ma zjawiska cofki, mogą one wylać na okoliczne pola i łąki. Poziom wody w rzekach może ulegać wahaniom, jednak podtopienia, jeśli wystąpią, powinny mieć charakter lokalny, punktowy. Z uwagi na fakt, że prognozy pogody w ciągu najbliższej doby nie zapowiadają opadów deszczu, sytuacja hydrologiczna powinna się stabilizować. Na terenie woj. lubelskiego, w związku z występowaniem stanów ostrzegawczych na rzekach, wojewoda lubelski ogłosił stan pogotowia powodziowego dla części terenów województwa.

Spływ wód opadowych z poprzednich dni może w dalszym ciągu powodować wzrosty stanów wody na rzekach, łącznie z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i miejscami stanów alarmowych. Lokalnie mogą występować podtopienia w dolinach rzek. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich na bieżąco monitoroują sytuację hydrologiczno-meteorologiczną oraz pracę zbiorników retencyjnych. Zepspoły Wsparcia Technicznego pozostają w gotowości, codziennie prowadzą niezbędne bieżące prace w terenie.

Dziś (dane na godz. 15:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego na 5 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły, na 4 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry. Przekroczenie stanu ostrzegawczego zanotowano na 45 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły i na 10 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry oraz na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Pregoły.


3.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 12.00

Na obszarze Nadzoru Wodnego w Puławach w ciągu tygodnia spadła równowartość opadu z 4 miesięcy. Stacja meteo Puławy w okresie od 23.08 do 01.09 zanotowała opad na poziomie 200 mm. Na skutek intensywnych punktowych opadów rzeka Klikawka wystąpiła z brzegów i zalała okoliczne pola uprawne. Woda nie dotarła do zabudowań. Straż pożarna oraz służby terenowe Wód Polskich podjęły interwencję. Wczoraj, w związku z przemieszczaniem się na Wiśle fali wezbraniowej, w zlewni Klikawki przybyło wody i konieczne było przeprowadzenie prac interwencyjnych dla polepszenia spływu wód rzeki Klikawki w dolnym odcinku. Obecnie sytuacja się ustabilizowała, dzisiaj zaobserwowano miejscowo spadek wód do 5 cm. Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego naszego Gospodarstwa nadal pozostają w terenie, na bieżąco udrożniają okoliczne przepusty oraz usuwają zatory. Przy utrzymujących się korzystnych warunkach pogodowych przewiduje się dalsze spadki poziomu wody. Nasze Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną.

klikawka4 min klikawka3 min
Prace interwncyjne na rzece Klikawce. Fot. Wody Polskie

 

klikawka1 min klikawka2 min
Prace interwncyjne na rzece Klikawce. Fot. Wody Polskie

 


3.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 08.00

 

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Stany alarmowe 9: Wisła 7:Górna Wisła 6, Wisła od Narwi do Drwęcy 1

Odra 2: Górna i Środkowa Odra 1, Warta do Wełny 1

Stany ostrzegawcze 60: Wisła 46, Górna Wisła 25, Wisła od Sanu do Narwi 15, Narew 1, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 4

Odra 13: Górna i Środkowa Odra 10, Warta do Wełny 3

Pregoła 1

W ciągu ostatniej doby w Polsce miejscami występowały opady deszczu poniżej 5 mm.


2.09.2021 r. Aktualizacja z godz.20.30

Przed zblizajacą się falą wezbraniową na Wiśle pracownicy Wód Polskich sprawdzają stan wałów przeciwpowodziowych, przepustów i innych urządzeń wodnych. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich stale monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z Zespołami Zarządzania Kryzysowego i służbami wojewodów. Obecnie kulminacja fali wezbraniowej minęła postrunek wodowskazowy Zawichost. Stan na wodowskazie o godz. 18.20 wynosił 597 cm, stan alarmowy dla tego posterunku wynosi 620 cm.

Dziś przekroczenie stanu alarmowego zanotowano na 12 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 4 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.

IMGW-PIB nie prognozuje intensywnych opadów deszczu. Nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Wezbranie Wisła Wezbranie Wisła 2
Wezbranie na Wiśle na wysokości Puław. Fot. Wody Polskie

 


2.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 16.30

Na rzekach w dorzeczu Odry i Wisły lokalnie utrzymują się wysokie stany wody. Z powodu spływu wód opadowych oraz w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, występują przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz alarmowych. Nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 i 3 stopnia wydane przez IMG-PIB. Ekipy techniczne Wód Polskich w terenie monitorują stan urządzeń hydrotechnicznych.

W dorzeczu Wisły stan wysoki zanotowano na Przemszy, Brynicy, Sole, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Nidzie, Kamiennej, Bystrzycy, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli, Orzycu, Krznie i Bzurze oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Wieprzu, Pilicy, Liwcu, Wkrze i Drwęcy. Stan niski obserwowano lokalnie na Narwi, Pisie i Bugu.

W dorzeczu Odry stan wysoki zanotowano na Kłodnicy, Osobłodze, Baryczy i Nerze oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Bobrze, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci.

Stan wody w dorzeczach Przymorza, Pregoły i Niemna układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Nogacie i Gubrze, oraz lokalnie na Pasłęce i Łynie. Stan niski zanotowano na Parsęcie i Słupi.

Dziś (na godz. 15:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego na 12 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 4 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry

Zanotowano (na godz. 15:00) przekroczenie stanu ostrzegawczego na 49 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 12 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.

Ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia W dniu 2 września 2021 r. (na godz. 15:00) dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych:

 • województwo małopolskie (rzeka Czarna (Staszowska) poniżej zb. Chańcza) – od godz. 09:04 dnia 02.09.2021 do godz. 08:00 dnia 03.09.2021;Trwa spływ wód opadowych powyżej stanów ostrzegawczych. Na Czarnej w Połańcu spodziewane jest przekroczenie stanu alarmowego.

 • województwo śląskie (rzeka Mała Wisła) – od godz. 13:30 dnia 02.09.2021 do godz. 08:00 dnia 03.09.2021;Trwa spływ wód opadowych. Na Małej Wiśle w profilu Bieruń Nowy spodziewane jest przekroczenie stanu alarmowego.

 • województwo świętokrzyskie (rzeka Nida od Brzegów do ujścia do Wisły) – od godz. 14:30 dnia 02.09.2021 do godz. 08:00 dnia 04.09.2021;Trwa spływ wód opadowych powyżej stanów ostrzegawczych. Na Nidzie w Pińczowie możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego.

W dniu 2 września 2021 r. (na godz. 15:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

 • województwo świętokrzyskie (Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej) – od godz. 22:00 dnia 31.08.2021 do godz. 22:00 dnia 02.09.2021;W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Zawichost.

 • województwo lubelskie (Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej) – od godz. 22:00 dnia 31.08.2021 do godz. 22:00 dnia 02.09.2021;W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Zawichost.

 • województwo małopolskie (rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby) – od godz. 23:00 dnia 31.08.2021 do godz. 23:00 dnia 02.09.2021;Na skutek przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Przemszy do ujścia Raby.

 • województwo małopolskie (Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki) – od godz. 18:22 dnia 01.09.2021 do godz. 20:00 dnia 03.09.2021;W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w profilach Karsy oraz Szczucin.

 • województwo świętokrzyskie (Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki) – od godz. 18:31 dnia 01.09.2021 do godz. 20:00 dnia 03.09.2021;W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w profilach Karsy oraz Szczucin.

 • województwo świętokrzyskie (rzeka Kamienna poniżej zb. Brody Iłżeckie) – od godz. 19:17 dnia 01.09.2021 do godz. 18:00 dnia 02.09.2021;W związku ze spływem wód opadowych obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Brody Iłżeckie. Stany ostrzegawcze mogą być przekroczone w kolejnych profilach wodowskazowych.

 • województwo świętokrzyskie (zlewnia Nidy powyżej Brzegów) – od godz. 06:39 dnia 02.09.2021 do godz. 08:00 dnia 03.09.2021;W związku ze spływem wód opadowych obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

 • województwo podkarpackie (rzeka Wisła) – od godz. 09:45 dnia 02.09.2021 do godz. 08:00 dnia 04.09.2021;Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych.

 • województwo świętokrzyskie (Wisła) – od godz. 09:52 dnia 02.09.2021 do godz. 08:00 dnia 04.09.2021; Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle, na odcinku od ujścia Wisłoki po ujście Sanu, obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych.

 • województwo opolskie (rzeka Odra) – od godz. 12:21 dnia 02.09.2021 do godz. 09:00 dnia 03.09.2021; Na skanalizowanym odcinku Odry, prognozowane są wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej – w Ujściu Nysy Kłodzkiej powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Brzegu.

 • województwo dolnośląskie (rzeka Odra) – od godz. 12:24 dnia 02.09.2021 do godz. 15:00 dnia 03.09.2021; Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej, prognozowane są wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Oławie i w Trestnie.


2.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 13.00

Z powodu intensywnych opadów deszczu na Wiśle oraz Odrze powstała fala wezbraniowa, która przemieszcza się w dół obu rzek. W związku z tym lokalnie notowane są stany ostrzegawcze i alarmowe, taka sytuacja utrzyma się w najbliższych dniach.

Na Wiśle fala wezbraniowa, zgodnie z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi, znajduje się na odcinku Górnej Wisły i sięga po profil wodowskazowy Zawichost. W związku z jej przemieszczaniem się, na rzece w najbliższych dniach obserwowane będą wahania poziomu wody. Po przekroczeniu profilu Annopol, na środkowym odcinku Wisły, fala wezbraniowa ulegnie spłaszczeniu ze względu na to, że rzeka na tym odcinku ma szersze koryto oraz liczne rozlewiska.

Na Odrze kulminacja wezbrania w godzinach nocnych 24.00-2.00 przekroczyła profil wodowskazowy Racibórz, przy stanie 600 cm i przepływie 430 m3/s.

Dzięki pracy zbiorników retencyjnych, zarówno na Odrze jak i na Wiśle doszło do redukcji wysokości fali wezbraniowej. W Małopolsce, zbiornik retencyjny Świnna Poręba w ciągu kilku dni zgromadził łącznie 30 mln m3 wody, co zmniejszyło zagrożenie powodziowe dla miasta Krakowa i jego okolic.

Sytuacja hydrologiczna

Stan na godz. 11.00

Stany alarmowe:

 • 10 stacji wodowskazowych w dorzeczu Wisły: zlewnia Górnej Wisły 8, zlewnia Wisły od Sanu do Narwi 1, zlewnia Wisły od Narwi do Drwęcy 1

 • 4 stacje wodowskazowe w dorzeczu Odry: zlewnia Górnej i środkowej Odry 3, zlewnia Warty do Wełny 1

Stany ostrzegawcze:

 • 53 stacje wodowskazowe w dorzeczu Wisły: zlewnia Górnej Wisły 38, zlewnia Wisły od Sanu do Narwi 10, zlewnia Narwi 2, zlewnia Wisły od Narwi do Drwęcy 2, zlewnia Bugu 1

 • 14 stacji wodowskazowych w dorzeczu Odry: zlewnia Górnej i Środkowej Odry 9, zlewnia Warty do Wełny 5


2.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 10.00

Z powodu intensywnych opadów deszczu na Odrze i Wiśle powstało wezbranie. Zbiorniki retencyjne przechwyciły nadmiar wód opadowych redukując w ten sposób zagrożenie powodziowe. Najpoważniejsza sytuacja panowała w Małopolsce, gdzie nadal obserwowane są wysokie stany wód oraz wahania ich poziomu w rzekach, co jest spowodowane przez spływ wód w dorzeczu Wisły.

W ciągu ostatnich dni na południu Polski wystąpiły bardzo intensywne opady deszczu. W zlewni Skawy sumy opadów w okresie od 30 sierpnia do 2 września wyniosły od ok. 90 do 150 mm. Opady te wywołały wezbranie rzek i potoków powodując wezbranie Skawy. Jej dopływ do zbiornika wodnego Świnna Poręba w czasie kulminacji osiągał 419 m3/s. Tak wysoki dopływ utrzymywał się przez kilkanaście godzin. Praca zbiornika wodnego Świnna Poręba spowodowała obniżenie fali powodziowej na Skawie poniżej zbiornika do 100 m3/s. W ciągu zaledwie kilku dni od 30 sierpnia do 2 września w zbiorniku zretencjonowano aż 29,3 mln m3 wody. W wyniku redukcji fali powodziowej poziom wody na zbiorniku podniósł się do nienotowanego dotychczas poziomu 209,00 m n.p.m. Pomimo tego rezerwa powodziowa nadal jest bardzo duża i wynosi aż 29,65 mln m3. Obecnie przystąpiono do odtwarzania pełnej rezerwy powodziowej wynoszącej 60 mln m3.

Wraz z wodami powodziowymi do zbiornika napłynęła bardzo duża ilość śmieci i rumoszu drzewnego, który w chwili obecnej unosi się jeszcze w strefie cofkowej w Tarnawie Dolnej.

Swinna Poreba4 min Swinna Poreba7 min
Zb. Świnna Poręba przechwytuje falę wezbraniową. Fot. Wody Polskie

 


2.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 08.00

Stan na godz. 08:00

Stany alarmowe 14:

Wisła 10: Górna Wisła 8, Wisła od Sanu do Narwi 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1

Odra 4: Górna i Środkowa Odra 3, Warta do Wełny 1

Stany ostrzegawcze 67:

Wisła 52: Górna Wisła 37, Wisła od Sanu do Narwi 10, Narew 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 2

Odra 15:  Górna i Środkowa Odra 10, Warta do Wełny 5

W ciągu ostatniej doby na południu, wschodzie i w centrum Polski występował deszcz. Zwykle nie przekraczał 5 mm. Opady powyżej 10 mm, a miejscami powyżej 20 mm odnotowano w Karpatach (południowa część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego). Najwyższe dobowe sumy opadów zaobserwowano na stacjach: Dolina Pięciu Stawów ( Dunajec) 47 mm, Hala Gąsienicowa (Dunajec) 34,8 mm, Polana Chochołowska (Dunajec) 33,3 mm, Stuposiany (San) 28,8 mm, Kalnica (San) 23,7 mm, Lutowiska (San) 22,7 mm, Dwernik (San) 20,1 mm, Łysa Polana (Dunajec) 20,3 mm, Turbacz (Dunajec) 20,1 mm, Szczyrk (Soła) 20,2 mm.


1.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 21.45

IMGW-PIB tej nocy nie przewiduje intensywnych opadów, nie są wydane ostrzeżenia meteorologiczne. Nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla Wisły od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki, w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Wydano również ostrzeżenie hydrologiczne dla dwóch rzek w woj. świętokrzyskim - Czarnej i Kamiennej. Obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne w dorzeczu Odry m.in. dla zlewni rzeli Pilicy i Bzury oraz dla zlewni Baryczy i Kaczawy. Szczegóły w serwisie IMGW-PIB: https://meteo.imgw.pl/

Stany alarmowe na rzekach przekroczone są na 12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i na 6 w dorzeczu Odry. Stany ostrzegawcze są notowane na 67 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, 15 stacjach w dorzeczu Odry oraz dwóch stacjach w dorzeczu Dunaju.


1.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 15.45

Obecnie kulminacja fali wezbraniowej, która ukształtowała się na Wiśle, przechodzi na wysokości Krakowa. Na wodowskazie Kraków-Bielany o 80 cm przekroczony jest stan alarmowy. Wezbranie ukształtowało się na skutek intensywnych opadów deszczu oraz spływu wód i będzie się przemieszczało w dół rzeki. Obecnie na terenie woj. małopolskiego nadal występują wysokie stany wód. Pracownicy Wód Polskich są w terenie. Zbiorniki przeciwpowodziowe retencjonują wodę. Więcej informacji o sytuacji w Małopolsce: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1935-aktualna-sytuacja-hydrologiczna-w-regionie-wodnym-gornej-zachodniej-wisly-3

Sytuacja hydrologiczna w dorzeczu Odry oraz Wisły:

Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych (stan na godz. 11:00):

 • zanotowano przekroczenie stanu alarmowego na 28 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły, na 5 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry;

 • zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na 65 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły i  na 20 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.


1.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 11.30

W krakowskim Bieżanowie 31 sierpnia wybudowano tymczasowy polder przeciwpowodziowy w lokalizacji powstającego obecnie polderu Malinówka 2. Obiekt przechwycił część wody z potoku Malinówka, co ograniczyło jej dopływ do Serafy i nie dopuściło do przelania jedynego istniejącego tam zbiornika przeciwpowodziowego Bieżanów. Tymczasowy polder zgromadził ok. 20 tys m3 wody, co stanowi połowę objętości budowanego obecnie zbiornika Malinówka 2. Na terenie krakowskiego Bieżanowa Wody Polskie tworzą obecnie kaskadę 5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych dla pełnego zabezpieczenia doliny rzeki Serafy.
Więcej informacji o działaniach związanych z budową tymczasowego polderu na terenie Bieżanowa: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1938-ochrona-biezanowa-decyzja-o-wybudowaniu-tymczasowego-polderu

przetamowanie na potoku Malinówka dla stworzenia tymczasowego polderu w Bieżanowie

Przetamowanie na potoku Malinówka dla stworzenia tymczasowego polderu w Bieżanowie. Fot. Wody Polskie

MAŁOPOLSKA

W Małopolsce obserwowane są wysokie stany wody w rzekach. Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują redukując wysokość fali wezbraniowej. Na Sole, Skawie i Rabie obecnie obserwuje się tendencję spadkową wielkości dopływów do zbiorników. Na zbiorniku Czorsztyn odnotowano kulminację dopływu wód. Aktualnie Zbiornik Dobczyce dysponuje 42% rezerwą powodziową, zbiornik Tresna zachowuje 66% rezerwy powodziowej, Zbiornik Świnna-Poręba 73% rezerwy powodziowej. Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.

Od wczorajszych godzin popołudniowych na terenie administrowanym przez krakowskie Wody Polskie doszło do lokalnych podtopień:

 • ZZ Nowy Sącz: zagrożony most na potoku Białka w m. Brzegi, Jurgów, podtopienia przy rowie na granicy m. Jankowa/Wilczyska, podtopienia w m. Pieniążkowice na potoku Maciejowskim

 • ZZ Kielce: brak zagrożeń, woda w Nidzie, Nidzie Białej, Mierzawie i Łososinie mieści się w korycie, rozlewając się na użytki zielone w zaniżeniach terenu

 • ZZ Kraków: wylanie potoku Machocha Poręba w m. Włosienica, Stawy Monowskie, Poręba. Ochotnicza Straż Pożarna prowadziła działania związane z pompowaniem wód z posesji i układaniem worków z piaskiem. W m. Kryspinów OSP odpompowywało wodę z zawala do międzywala. Pompownie Grzypia, Szczurowa, Kwików, Natków, Wola Przemykowska pracują w trybie ciągłym.

 • ZZ Sandomierz: woda płynie międzywalami opierając się o górę korpusów wałów przeciwpowodziowych m.in potokiem Upust, Breń, Żabnica, Jamnica oraz Zgórska Rzeka. Wysoki poziom lustra wody w głównych odbiornikach spowodował domknięcie się śluz wałowych, efektem czego na terenie zawala przybyło rozlewisk. Z uwagi na ciągły duży napływ wody na przepompownie proces z tego powodu należy wnioskować, że opadanie poziomu wód będzie następował powoli. Na terenie gm. Radgoszcz strażacy odpompowywali wodę z zalanych posesji, podobna sytuacja miała miejsce w m. Dulcza Wielka. Na terenie m. Busko Zdrój w godzinach popołudniowych przeszła potężna burza, woda z opadu podtopiła okoliczne budynki i ulice, wielokrotne interwencje w tym rejonie prowadziła Straż Pożarna. W m. Łagów w godzinach porannych w wyniku intensywnych deszczów wylała rzeka Łągowica, obowiązuje stan alarmowa, woda z tego cieku magazynowana jest w zbiorniku Chańcza. Lokalne podtopienia na Ziemi Opatowskiej. W m. Tarnobrzeg na rzece Atramentówce usunięto zator.

Rzeka Breń zgorka rzeka wadowice górne min
Wezbranie na rzece Breń. Wezbranie na Zgórskiej Rzece w Wadowicach Górnych.Fot. Wody Polskie

 

Pieniążowice Busko Zdrój
Podtopienia w Pieniążkowicach i Busku Zdroju. Fot. Wody Polskie

 

ŚLĄSK

W Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne, kolejno 2 i 3 stopnia. Z uwagi na opady deszczu, które utrzymywały się na południu Polski przez całą noc oraz dzisiaj nad ranem, przewiduje się dalszy wzrost stanów wód w rzekach na tym obszarze.

Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły kształtują się w strefie stanów wysokich, przekroczone zostały również stany ostrzegawcze i alarmowe, zwłaszcza na Wiśle i jej dopływach. Alarmowy poziom odnotowano na wodowskazach Brynica, Kozłowa Góra, Piwoń, Grabówka, Ustroń-Obłaziec, Skoczów, Wisła, Cieszyn, Mikuszowice, Goczałkowice, Jawiszowice i Mizerów Borki. Z kolei stany ostrzegawcze przekroczone zostały na posterunkach wodowskazowych Wisła-Czarne, Istebna, Górki Wielkie, Radocha, Bojszowy, Łagisza, Kuźnica, Czechowice-Bestwina, Krupski Młyn, Gliwice, Bieruń Nowy, Czechowice-Dziedzice, Podkępie, Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Branice oraz Racławice Śląskie. Na wodowskazie Miedonia obecny stan wód kształtuje się na poziomie 433 cm, został więc przekroczony stan alarmowy, trend pozostaje jednak bez zmian.

Zbiorniki przeciwpowodziowe znajdujące się na terenie RZGW w Gliwicach, w tym także Polder Buków oraz zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, zachowują rezerwę powodziową oraz pozostają w gotowości do działania.

W nocy Wódy Polskie w Gliwicach odebrały zgłoszenie o zalaniu piwnicy w domu wielorodzinnym w miejscowości Pyskowice, przy ul. Mickiewicza. Na miejsce udała się Straż Pożarna i wypompowała wodę z budynku. Poza tym, odnotowano lokalne podtopienia nieużytków rolnych i powalone drzewa w korycie rzek.

Na chwilę obecną nie występuje zagrożenie powodziowe, na obszarze zlewni Górnej Odry i Małej Wisły obserwuje się również zanikające opady. Wraz z czwartkiem sytuacja powinna się powoli stabilizować. Wody Polskie w Gliwicach pozostają jednak w dalszym ciągu w gotowości, na bieżąco monitorując sytuację i utrzymując kontakt ze służbami zarządzania kryzysowego.

 

DSCN3842 ciek Wielonka2 min DSCN3793 Easy Resize
Wezbrany ciek Wielonka. Stan na rzece Brynicy 31.08.2021. Fot. Wody Polskie

 


1.09.2021 r. Aktualizacja z godz. 7.30

Nadal utrzymują się opady deszczu oraz ostrzeżenia hydrologiczne na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Służby Wód Polskich są w terenie, a Centra Operacyjne pełnią stałe dyżury monitorując sytuację w dorzeczu Odry oraz Wisły. Zbiorniki przeciwpowodziowe podjęły pracę dla redukcji nadmiaru wód opadowych. W Krakowie o 5.00 rano stany wody na dopływach zaczęły opadać. Kulminacja wezbrania przeszła, w Zbiorniku Dobczyce pozostało jeszcze 48% rezerwy powodziowej. Na krakowskim Bieżanowie woda obecnie również opada. W nocy do przelania zbiornika Bieżanów było 25 cm, obecnie poziom wody w zbiorniku obniżył się o 10 cm.

Sytuacja hydrologiczna 

Stan na godz. 06:00 (04:00 UTC)

Stan alarmowy 29: 

Dorzecze Wisły 27:

Górna Wisła 24, Wisła od Sanu do Narwi 2, Wisła od Narwi do Drwęcy 1.

Dorzecze Odry 2: 

Górna i Środkowa Odra 2

Stan ostrzegawczy 89:

Dorzecze Wisły 64: Górna Wisła 52, Wisła od Sanu do Narwi 8, Wisła od Narwi do Drwęcy 1, Narew 2, Bug 1.

Dorzecze Odry 25:  Górna i środkowa Odra 18, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 6.


31.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 21.30

W Krakowie na rzece Serafie zadziałał przeciwpowodziowy Bieżanów, który włączył się automatycznie i wypełnił wodą. Obecnie poziom wody zaczął się obniżać. W Bieżanowie przez cały czas budowane są zabezpieczenia przeciwpowodziowe z worków z piaskiem oraz specjalnych rękawów wodnych.

Z uwagi na to, że w Małopolsce nadal spodziewne są opady deszczu, służby Wód Polskich pozostają w gotowości. Prosimy o uważne śledzenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych oraz hydrologicznych i o stosowanie się do zaleceń służb.

Fotorelacja z Bieżanowa:

Wodowskaz. zbiornik Bieżanów

received 179517697602493

received 376539533915849

Fot. Wody Polskie

 


31.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 20.00

Sytuacja hydrologiczna:

Stan alarmowy 19: Górna Wisła 13, Wisła od Sanu do Narwi 2, Górna i Środkowa Odra 4

Stan ostrzegawczy 69: 

Dorzecze Wisły 46: Górna Wisła 37, Wisła od Sanu do Narwi 3, Wisła od Narwi do Drwęcy 2, Narew 2, Bug 1, Zalew Wiślany 1

Dorzecze Odry 23:  Górna i Środkowa Odra 17, Odra od Bobru do Warty 1, Warta do Wełny 4, Ujście Odry 1 

W ciągu minionych 12 godzin najwyższe opady odnotowano na stacjach: Szczyrk (Soła) 48,4 mm, Międzybrodzie Bialskie (Szczyrk) 45,1 mm, Błatnia (Brennica) 42,5 mm, Istebna-Wieś (Olza) 41 mm, Jakuszyce (Kamienna) 39,4 mm.

Tej nocy intensywne opady deszczu spodziewane są przede wszystkim na południu, przez centrum kraju po Pomorze. Intensywne opadu i burze spodziewane są przede wszystkim w południowych rejonach Małopolski, gdzie IMGW-PIB wydało ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia. Ze względu na gwałtowność zjawisk meteorologicznych sytuacja hydrologiczna może gwałtownie ulegać zmianie. W tych rejonach możliwe są lokalne podtopienia z uwagi na to, że gleba jest już bardzo nasiąknięta wodą, a zlewnie małych rzek i potoków podczas intensywnych opadów reagują błyskawicznymi wezbraniami.

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią stałe dyżury, pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami wojewodów oraz strażą pożarną. Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego Wód Polskich pozostają w gotowości. Sytuacja na rzekach oraz zbiornikach wodnych jest na bieżąco monitorowana. Zbiorniki retencyjne pracują, posiadają rezerwę przeciwpowodziową, pracują również pompownie.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do apeli służb oraz uważne śledzenie komunikatów meteorologicznych: https://meteo.imgw.pl/

Mapa ostrzeżeń meteorologicznych IMGW-PIB na dzień 31.08.2021 r. stan na godz. 20.00 

imgw meteo 31 sierpnia 21

Źródło: IMGW-PIB


31.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 17.30

Na terenie Małopolski wciąż pada, a intensywny deszcz i burze w tym rejonie są nadal prognozowane. IMGW-PIB wydał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne 2 oraz 3 stopnia. Centra Operacyjne Wód Polskich stale monitorują sytuację, a Zespoły Wsparcia Technicznego są w terenie. Służby Wód Polskich prowadzą działania m.in. w krakowskim Bieżanowie, gdzie na miejscu jest również Wojewoda Małopolski. Z powodu intensywnych opadów deszczu oraz spływu wód z okolicznych osiedli, poziom wody w potoku Drwinka stale przyrasta, w ciągu niespełna godziny wzrósł o 180 cm. Służby prowadzą prace zabezpieczające.

received 970514493769021

Wzbierający z powodu opadów potok Drwinka w krakowskim Bieżanowie, zdjęcia z 31.08.2021 roku, z wizji terenowej przeprowadzonej w godzinach popołudniowych. Fot. Wody Polskie


31.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 12.30

O godzinie 9.30 odbyła się narada z udziałem Krzysztofa Wosia Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Przeciwdziałania Powodzi i Suszy, poświęcona sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w kraju. Informacje przedstawili dyrektorzy wszystkich Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Po ostatnich intensywnych opadach deszczu, na terenie Małopolski doszło do lokalnych podtopień. Zbiorniki przeciwpowodziowe w Małopolsce zapracowały i nadal posiadają rezerwę powodziową. Ponadto we wszystkich regionach wodnych zbiorniki mają pełną gotowość przyjęcia fali wezbraniowej. Jej pojawienie się jest spodziewane zarówno w dorzeczu Wisły, jak i dorzeczu Odry. Wody Polskie pozostają w stałym kontakcie ze stroną czeską, na bieżąco przekazywane są informacje o sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej. Według czeskich prognoz dzisiejszej nocy spodziewane są opady do 60 mm.

Obecnie poziom wody w rzekach i potokach opada i sytuacja stabilizuje się. Jednak w Małopolsce nadal utrzymują się ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne 2 stopnia, zaś w południowych powiatach obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia. Dziś w nocy na terenie województwa spodziewane się intensywne opady do 80-100 mm. Z uwagi na to, na południu kraju na rzekach i potokach mogą występować gwałtowne wzrosty stanu wody. Minionej doby lokalnie notowano wzrosty poziomu wody nawet o 1-2 metry. Według prognoz IMGW-PIB opady mają zanikać jutro do południa.

Na terenie Administrowanym przez RZGW Warszawa z  brzegów wystąpiła rzeka Kamienna oraz Pokrzywianka, podtopione zostały tereny zielone, zbiornik Wióry przejął wodę. Intensywne opady wystąpiły w zlewni Pilicy, pompownie pracują, zbiorniki posiadają pełną rezerwę powodziową. Trwa monitoring.

Na Podkarpaciu, oraz lokalnie na Mazowszu doszło do podtopień terenów zielonych i użytków rolnych. Na obszarze miejskim Lublina woda podtopiła kilka ogródków działkowych. Do niewielkich podtopień terenów zielonych i użytków rolnych doszło też na terenie gminy Baranów, ale straty są mniejsze niż w ubiegłym roku, dzięki przeprowadzonym przez PGW WP w ubiegłym roku działaniom konserwacyjnym.

W rejonie Dolnej Wisły sytuacja na rzekach jest stabilna, utrzymując się w strefie stanów średnich, natomiast w rejonie ujścia do Zalewu Wiślanego lokalnie utrzymując się strefie stanów wysokich z uwagi na silny północny wiatr, który powoduje cofkę. Wiatr od północy będzie utrzymywał się jutro, czyli możliwe są wody cofkowe. Cofka prognozowana jest również do jutrzejszego popołudnia w woj. zachodniopomorskim. W Kołobrzegu ubiegłej doby spadło 48 mm deszczu, czyli połowa miesięcznej normy dla sierpnia. Mimo to na terenie woj. zachodniopomorskiego występuje zjawisko suszy.

Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego Wód Polskich prowadzą bieżące prace w terenie, usuwają zatory, monitorują stan urządzeń wodnych oraz zabezpieczeń. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią stałe dyżury, pozostają również w bieżącym kontakcie ze służbami wojewodów, strażą pożarną oraz samorządami. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Bieżące prognozy: https://meteo.imgw.pl/


31.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 8.30

Pracownicy Wód Polskich od wczesnych godzin porannych są w terenie i monitorują sytuację na rzekach, kontrolują stan urządzeń wodnych oraz tymczasowych zabezpieczeń. W Małopolsce i innych południowych regionach, gdzie wystąpiły intensywne opady deszczu ekipy Wód Polskich we współpracy ze strażą pożarną i służbami wojewodów układały wczoraj worki z piaskiem oraz specjalne rękawy. O godzinie 9.30 odbędzie się narada z udziałem Krzysztofa Wosia Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą poświęcona bieżącej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej oraz dalszym działaniom Wód Polskich.

received 238983368138102

received 1051783848891353

received 3604523509651322

received 375152367452120

Zdjęcia z wizji lokalnej pracowników Wód Polskich w dolinie rzeki Serafy oraz potoku Drwina w Małopolsce w dn. 31.08.21 r. Fot. Wody Polskie


31.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 08.00

Stan alarmowy 4: Górna Wisła

Stan ostrzegawczy 29: 

Wisła 23: Górna Wisła 13, Wisła od Sanu do Narwi 5, Narew 4, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 2

Odra 6:  Górna i środkowa Odra 4, Warta do Wełny 1, ujście Odry 1 

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) w całej Polsce występowały opady deszczu. Opady owyżej 20 mm wystąpiły głównie w woj. świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, małopolskim oraz na południu Mazowsza. Na tym obszarze wielu miejscach opad wynsił powyżej 30-40 mm. Najwyższe dobowe sumy opadów : Bodzentyn (Pokrzywianka) 76,1 mm, Białobrzegi (Pilica) 66,8 mm, Bartków (Czarna Nida) 55.8 mm, Cisów (Czarna) 53.8 mm, Sulejów (Pilica). 52.9 mm.


30.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 20.30

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 

Strefa intensywnych opadów przede wszystkim koncentruje się na południu kraju. Na terenie Małopolski w zlewni Serafy, w związku z intensywnymi opadami deszczu, zbiornik Bieżanów retencjonował wodę, spełniając swoją funkcję. O godz. 10.50 nastąpiło osiągnięcie stanu ostrzegawczego na zbiorniku. Maksymalny poziom piętrzenia przekraczający stan ostrzegawczy o pół metra odnotowano o godzinie 14.00. Oznaczało to jednocześnie, iż zwierciadło wody układa się 1 metr 30 cm poniżej stanu alarmowego. W godzinach popołudniowych sytuacja w zlewni Serafy zaczęła się stabilizować – obserwowano zmniejszający się dopływ wody do zbiornika. O godzinie 17.00 zwierciadło wody układało się tylko 10 cm powyżej stanu ostrzegawczego. Zbiornik Bieżanów spełnił swoją funkcję przeciwpowodziową , ochraniając dolinę Serafy przed napływem wód wezbraniowych. W trakcie wezbrania nie było zagrożenia całkowitego wypełnienia zbiornika Bieżanów, jednak w związku niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi Wody Polskie nie wykluczają kolejnych działań przeciwpowodziowych na zbiorniku. 


30.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 20.00

Stan alarmowy 4: Górna Wisła 4,

St.ostrzegawczy 29: Górna Wisła 20, Narew 2,

Bug 1, Wisła Narwi do Drwęcy 1

Górna i Środkowa Odra 2, Warta do Wełny 1, Ujście Odry 2.

W ciągu minionych 12 godzin (06:00-18:00 UTC) opady deszczu występowały w Polsce centralnej I południowej -mazowieckie, łódzkie świętokrzyskie, małopolskie oraz północnej - Pomorze, a największe na stacjach: Białobrzegi (Pilica) 52.9 mm, Gdańsk- Rębiechowo 41.5 mm,

Bodzentyn (Pokrzywianka) 37.6 mm, Puławy (Wisła) 35.6 mm, Nosów (Pokrzywianka) 34.9 mm,

Suchedniów (Kamienna) 33.4 mm.

Mapa ostrzeżeń meteorologicznych IMGW-PIB na dzień 30.08.2021 r. stan na godz. 20.00 

Ostrzeżenia meteorologiczne godz. 20.00 30.08.21

 Źródło: IMGW-PIB


30.08.2021 r.  Aktualizacja z godz. 18.00

Mapa ostrzeżeń meteorologicznych IMGW-PIB na dzień 30.08.2021 r. stan na godz. 18.00:

Ostrzeżenia meteo 30.08.21

 Źródło: IMGW-PIB


30.08.2021 r.  Aktualizacja z godz. 15.00

MAŁOPOLSKA

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano intensywne opady atmosferyczne. Najwyższe dobowe sumy opadów powyżej 50 mm odnotowano w zlewniach: Górnego i Środkowego Dunajca do 82,7 mm (stacja Roztoka) oraz w zlewni Raby do 53,8 mm (stacja Turbacz). Opady powyżej 40 mm odnotowano także w zlewni Stradomki, Uszwicy, Popradu oraz Białej Tarnowskiej.

Na  rzekach i potokach regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich. W związku ze spływem wód opadowych odnotowano przekroczenia stanów alarmowych oraz ostrzegawczych głównie w zlewniach: Górnej Soły, Raby, Górnego i Środkowego Dunajca, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca oraz Białej Tarnowskiej. Najwyższe dobowe wzrosty odnotowano na Białej Tarnowskiej do 383 cm w profilu Ciężkowice, na Uszwicy do 330 cm w profilu Okocim (LSOP), na Stradomce do 312 cm w profilu Łapanów-Rynek (LSOP). Wzrosty powyżej 100 cm odnotowano także punktowo na Rabie oraz na Dunajcu i jego dopływach. Nieliczne spadki wystąpiły lokalnie do 22 cm na Wiśle w profilu Koło oraz na Czarnej Staszowskiej do 19 cm (profil Połaniec).

Wśród występujących zdarzeń w ciągu ubiegłej doby związanych z występującymi opadami, odnotowano:

 • Potok Hubenicki w Gminie Gręboszów - zlokalizowano zator utrudniający spływ wody. Pracownicy Wód Polskich przystąpili do udrożnienia zatoru przy udziale Grupy Wsparcia Technicznego Nadzoru Wodnego w Proszowicach. Nie odnotowano innych zgłoszeń.

 • Stradomka – rzeka wystąpiła z koryta w międzywalu w Łapanowie. Sytuację monitorują pracownicy Nadzoru Wodnego w  Bochni. Stradomka w Wieruszycach wystąpiła z brzegów na pola uprawne.

 • Łososina - w wyniku podniesionych stanów wód podtopiona została droga krajowa nr 75 w miejscowości  Witowice Dolne. Policja i Straż Pożarna są na miejscu, ruch drogowy kierowany jest na objazdy. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Limanowej są w terenie, aby na bieżąco monitorować sytuację w zlewni Łososiny.

 • Nidzica – Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej otrzymał zgłoszenie o podtopieniu pola uprawnego w miejscowości Rzędowice w gminie Kozłów. Pracownicy Wód Polskich przeprowadzą wizję w terenie.

Informacja o zbiornikach

Zbiorniki przeciwpowodziowe zarządzane przez Wody Polskie posiadają rezerwy powodziowe, niwelując nadmiar dopływających do zbiorników wód z górnych partii zlewni. Ich praca kontrolowana jest w sposób ciągły i dostosowywana na bieżąco do prognoz i rozwoju sytuacji hydrologicznej.
Aktualnie Zbiornik Dobczyce dysponuje 89% rezerwy powodziowej, zbiornik Świnna Poręba 98% rezerwy powodziowej, zbiornik Tresna 95% rezerwy powodziowej, co wskazuje, że zbiorniki są przygotowane na kolejne fale opadów.
Na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.


30.08.2021 r. Aktualizacja z godz. 08.00

Stany alarmowe: 1: Górna Wisła 1

Stany ostrzegawcze 23: Górna Wisła 16, Narew 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1, Górna i Środkowa Odra 2, Ujście Odry 1

W ciągu minionej doby opady deszczu występowały w Polsce południowej - Małopolska, Podkarpacie oraz północnej - Pomorze, a największe na stacjach: Roztoka (Dunajec) 82,7 mm, Wolin (Cieśnina Dziwna) 75,9 mm, Hala Gąsienicowa (Dunajec) 69,4 mm, Huta (Kamienica) 67,8 mm, Limanowa (Łososina) 65,4 mm, Polana Chocholowska (Dunajec) 62,2 mm, Rozdziele (Raba) 62,5 mm. Na 70 stacjach odnotowano opady 30-60 mm.


 27.08.2021r. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Stan na godz. 8.00

Brak stanów alarmowych

Stany ostrzegawcze 9:

Dorzecze Wisły 6: San 1, Wisła od Sanu do Narwi 3, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1

Dorzecze Odry 3: Górna i Środkowa Odra 2, Ujście Odry 1

W ciągu minionej doby opady deszczu występowały w całej Polsce. W większości obszaru poniżej 10 mm. Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum powyżej 10 mm. Opady powyżej 20 mm odnotowano na stacjach: Mazańcowice (Wapienica) 27,9 mm, Rybnik-Stodoły (Ruda) 23,8 mm, Rębiszów (Skitnica) 20,3 mm, Borkowo (Wkra) 21,3 mm, Gryfino (Odra) 21,7 mm.


26.08.2021 r. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 

Stan na godzinę 8.00

Stany alarmowe: 1: San 1

Stany ostrzegawcze: 8: Górna Wisła 1, Wisła od Sanu do Narwi 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 2, Górna i Środkowa Odra 2

W ciągu minionej doby opady deszczu występowały w całej Polsce. Opady powyżej 10 mm odnotowano miejscami w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i świętokrzyskim. Opady powyżej 20 mm zanotowano na stacjach: Święty Krzyż (Pokrzywianka) 35 mm, Darłowo (Wieprza) 25,8 mm, Łeba (Łeba) 23,3 mm.


25.08.2021 r. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Stan na godzinę 8.00

Stany alarmowe: 1: Górna Wisła 1

Stany ostrzegawcze: 12:

Dorzecze Wisły 7: Górna Wisła 1, San 1, Wisła od Sanu do Narwi 2, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 2

Dorzecze Odry 5: Górna i Środkowa Odra 5

W ciągu ostatniej doby opady występowały głównie w południowo-wschodniej części kraju. Najwyższe sumy odnotowano na stacjach: Ostrzeszów (Dąbrówka) 66,7 mm, Borzęcin (Uszwica) 54,8 mm, Hala Gąsienicowa (Dunajec) 52,6 mm, Bezek (Wieprz) 50,4 mm, Puławy (Wisła) 49,5 mm, Lublin Radawiec (Bystrzyca) 45,8 mm.

Dzisiaj największe opady sięgające 20 mm prognozowane są na północy, na pozostałym obszarze kraju nie powinny przekraczać 5 mm.


24.08.2021 r. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna 

Stan na godzinę 8.00

Stany alarmowe: 4: Górna i Środkowa Odra:4

Stany ostrzegawcze: 10: Górna Wisła 1, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwęcy 1, Górna i Środkowa Odra 6, Ujście Odry 1

W ciągu minionej doby opady występowały w całym kraju, najintensywniejsze w południowo-zachodniej części kraju, w województwach dolnośląskim i lubuskim.  Najwyższe sumy odnotowano na stacjach: Borowice (Kacza) 96,1 mm, Walim (Walimka) 83,9 mm, Babimost (Gniła Obra) 73,6 mm, Radzyń (Obrzyca) 73,2 mm, Wysokie (Pór) 70,6 mm, Przesieka (Podgórna) 70,4 mm, Puławy (Wisła) 67,2 mm. Łącznie było 15 stacji z opadem powyżej 50 mm.

Dziś spodziewany jest dalszy ciąg opadów w południowej Polsce. W ciągu dnia front będzie przemieszczać się na wschód. Największe sumy dobowe prognozuje się dla województwa lubelskiego – do 60 mm.


23.08.2021 r. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą zorganizował robocze spotkanie z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, poświęcone sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w poszczególnych regionach wodnych.

Zgodnie z zapowiedziami IMGW, padać będzie na obszarze całego kraju. Najintensywniejsze opady deszczu spodziewane są dzisiaj i jutro w województwie lubelskim i lubuskim. Miejscowo może spaść do 100 mm opadu burzowego. Pas niżu z opadami ma przechodzić ze wschodu na zachód, koncentrując się głównie w południowo-centralnej Polsce. Prognozy zmieniają się dynamicznie i ostrzeżenia meteorologiczno-hydrologiczne w niektórych miejscach są podnoszone.

W województwie lubuskim wydano ostrzeżenia meteorologiczne 3 stopnia na wystąpienie intensywnych opadów deszczu oraz silnego deszczu z burzami. Miejscowo może spaść od 40 do 90 mm deszczu.

Ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia na intensywne opady deszczu wydano również dla województw lubelskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego oraz południowej części dolnośląskiego. Lokalnie może spaść od 40 do 70-80 mm deszczu.

Ogólna sytuacja hydrologiczna w kraju jest stabilna. Większość rzek ma niskie albo średnie stany wód. Punktowo przekroczone są stany ostrzegawcze. Ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia na wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wydano dla zlewni rzek województwa dolnośląskiego oraz południowej części województwa lubuskiego i południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego.

Wszystkie zbiorniki zarządzane przez Wody Polskie pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i mają dużą rezerwę powodziową. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w gotowości, gospodarowanie wodą w zbiornikach jest dostosowywane do aktualnie panujących warunków i sytuacji.

- W tym roku doświadczyliśmy już ekstremalnych zjawisk pogodowych i mierzyliśmy się z problemami, które stwarzają. Aktualnie mamy normalny okres deszczowy, które może pomóc z sytuacją suszową, gdyż na wielu rzekach notujemy niskie i średnie stany wód. Tym niemniej, nie można mieć całkowitej pewności że opady nawalne już nie wystąpią, dlatego musimy uważne śledzić pogodę i pozostawać w gotowości do akcji. - podsumował Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Krzysztof Woś.

Bieżące prognozy meteorologiczne i hydrologiczne, w tym wydane przez IMGW ostrzeżenia są na stronie: meteo.imgw.pl

IMG 9652 IMG 9653

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - Krzysztof Woś podczas roboczego spotkania z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, dotyczącego bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w poszczególnych regionach wodnych.
(fot. Wody Polskie)