Zespoły Wsparcia Technicznego Wód Polskich po ostatnich opadach deszczu kontrolują stan urządzeń hydrotechnicznych, prowadzą interwencje w terenie i usuwają powstałe na rzekach i innych ciekach zatory. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej PGW WP pełnią stałe dyżury i monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną.

Dziś odbyła się odprawa z udziałem Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz dyrektorów regionalnych zarządów Polskich RZGW oraz Zarządów Zlewni. Narada poświęcona była sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej, w tym planowanym działaniom Wód Polskich, związanych z bezpieczeństwem powodziowym.Tematem spotkania była aktualna sytuacja na rzekach w związku z przejściem fali wezbraniowej.

- Pozostajemy w ciągłym kontakcie z dyrekcją regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich w całym kraju, także z wojewodami oraz ich sztabami zarządzania kryzysowego, z samorządowcami. Centra Operacyjne działają 24 h/7. Pilnujemy tego, żeby mieć rezerwę powodziową na naszych zbiornikach przeciwpowodziowych oraz retencyjnych, sprawdzamy stan wałów przeciwpowodziowych. Jesteśmy gotowi, aby w każdym momencie podejmować działania naprawcze. Jesteśmy po to, by skutecznie przeciwdziałać skutkom ewentualnych podtopień. - powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Opady deszczu i burze prognozowane są na południowym wschodzie oraz na północy kraju. Zbiorniki retencyjne są przygotowane na przyjęcie wód opadowych, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby Wód Polskich. Aktualne prognozy można znaleźć w serwisie https://meteo.imgw.pl/

Obecnie kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle znajduje się na wysokości SW Włocławek i aktualnie jest przepuszczana przez stopień wodny, przy przepływach rzędu 1.700 m3/s. Taka wielkość przepływu nie stanowi zagrożenia dla stopnia, a do jej przepuszczenia wystarczająca jest praca elektrowni. Pracownicy Obiektu Hydrotechnicznego Włocławek pozostają w bieżącym kontakcie z obsługą elektrowni, jak zawsze w gotowości do uruchomienia sekcji przelewowej w przypadku, gdyby pojawiła się taka potrzeba.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się w Słubicach w strefie stanów wysokich.

Zbiorniki retencyjne administrowane przez PGW Wody Polskie pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Większość zbiorników posiada pełne rezerwy powodziowe, pozostałe które najbardziej przyczyniły się do retencjonowania wód opadowych pracują nad odbudowaniem rezerw powodziowych.

AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA:

Stan na dzień 25.05.2021 r., na godz. 8.00

stan alarmowy: brak

stan ostrzegawczy 4:

Dorzecze Wisły 1: Wisła od Sanu do Narwi 1. Dorzecze Odry 3: Górna i Środkowa Odra 2, Odra od Bobru do Warty 1. 

W ciągu minionej doby opady występowały głownie na południu i zachodzie kraju. Na większości stacji pomiarowych sumy opadów nie przekraczały 5 mm. Najwyższe sumy: do 15 mm.

IMG 20210524 WA0002 IMG 094200
IMG 20210322 IMG 20210518 WA0001